27 Δεκ 2018

Περισσότερες ἀπὸ 500 ἐπιθέσεις κατὰ ὀρθοδόξων λατρευτικῶν χώρων τὸ 2017!

Περισσότερες ἀπὸ 500 ἐπιθέσεις σημειώθηκαν τὸ 2017 σὲ χώρους θρησκευτικῆς σημασίας, σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἔκθεση ποὺ δημοσίευσε γιὰ τρίτο συνεχὲς ἔτος, τὸ Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκθεσης, τὸ 2017 κατεγράφησαν 556 περιστατικὰ βίας σὲ θρησκευτικοὺς χώρους. Πρόκειται γιὰ μία αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 159% καθὼς τὸ 2016 κατεγράφησαν 218 περιστατικά.
Ἀπὸ τὰ 556 περιστατικὰ τὰ 525 ἀφοροῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ 94%, ἐνῶ ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας. Δύο περιστατικὰ ἀφοροῦν στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἕνα στὴν....
Αἰθιοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τέσσερα στὴν Ἀρμενικὴ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία, ἕνα στοὺς Γνήσιους Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς (Γ.Ο.Χ – «Παλαιοημερολογίτες») καὶ τέσσερα στοὺς Χριστιανοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά.

«Τὰ περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα καὶ μετὰ ἀκολουθοῦν τὰ περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Τὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ πρῶτο θύμα τῶν ἐπιθέσεων στὴν πατρίδα μᾶς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ 95% τοῦ πληθυσμοῦ)» ἀναφέρεται στὴν ἔκθεση.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, Κώστας Γαβρόγλου σημείωσε ὅτι «ἡ διατήρηση τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης δὲν εἶναι μόνο θέμα κρατικῆς πολιτικῆς ἀλλὰ καὶ σεβασμοῦ τοῦ ἱεροῦ, τοῦ θρησκεύεσθαι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πῶς ἐπιλέγει νὰ θρησκεύεται ἢ νὰ μὴν θρησκεύεται κάποιος. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ Ἔκθεση γιὰ τὰ περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας ἀποδεικνύει τὴν ἰδιαίτερη εὐαισθησία καὶ σεβασμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ἡ παροῦσα Κυβέρνηση προσεγγίζει τὰ θέματα αὐτὰ καὶ προστατεύει τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία».

«Θρησκευτικὴ ἐλευθερία χωρὶς Ἐκκλησίες, Συναγωγές, Τζαμιὰ ἢ ὅπως ἀλλιῶς ὀνομάζονται οἱ χῶροι λατρείας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε ἐπίθεση σ’ ἕναν χῶρο λατρείας εἶναι μία ἐπίθεση στὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Βασικὴ στρατηγικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ὑλοποίηση δράσεων καὶ νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν μὲ στόχο τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀρχῶν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ» κατέληξε ὁ ὑπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.