31 Ιουλ 2018

Λίγα λόγια ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες γιὰ τὰ Ἱερὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας

Ὁ Μέγας Βασίλειος, μιλώντας στὸν 115o ψαλμό, γράφει ὅτι «ὅποιος ἀγγίζει ὀστᾶ μάρτυρος μεταλαμβάνει τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος, ποὺ βρίσκεται σ’ αὐτὰ». Τὸ ἴδιο διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, μιλώντας γιὰ τοὺς μάρτυρες «τῶν ὁποίων καὶ τὰ σώματα ἀκόμη ἔχουν τόση δύναμη, ὅση καὶ οἱ ἅγιες ψυχές τους, ὅταν τὰ ἀγγίζουμε ἢ ὅταν τὰ τιμοῦμε». Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μάλιστα, τονίζει ὅτι «ὄχι μόνο τὰ ὀστᾶ τῶν μαρτύρων, ἀλλὰ καὶ οἱ τάφοι καὶ οἱ λάρνακες αὐτῶν πολλὴν εὐλογία ἀναβλύζουν», καὶ προσθέτει «Κάθε χριστιανικὴ πολιτεία, ποὺ ἔχει λείψανα τῶν ἁγίων, ἔχει κάστρα καὶ τείχη γύρω της» .Τὰ Λείψανα τῶν ἁγίων, εἴτε ἐν ἀφθαρσία θαυματουργικὴ εἴτε ἐν φθορὰ φυσιολογική, ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς πιστοὺς πηγὲς...
ἰαμάτων καὶ κρουνοὺς θείας χάριτος. Ο Μ. Βασίλειος τονίζει ὅτι τὰ ἅγια λείψανα ἁγιάζουν καὶ τὸν τόπον ὅπου ἐναπόκεινται, ἁγιάζουν καὶ ὅσους κατοικοῦν σ’ αὐτόν.

Ἡ δόξα τῶν ἁγίων λειψάνων ἀποτελεῖ προεικόνιση αὐτῆς τῆς νέας, τῆς δοξασμένης κατάστασης τοῦ σώματος. Ἢ τιμὴ ποῦ ἀποδίδεται σ’ αὐτὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀκόμη μαρτυρία τῆς πίστης μας στὴν καθολικὴ δόξα τοῦ ἀνθρώπου (Ἃ’ Θέσ. ἐ’ 23-24).

Ἡ ἁγιαστικὴ χάρη ἐκφράζεται στὰ ἱερὰ λείψανα μὲ εὐωδία, γιὰ τὴν ὅποια κάνει λόγο ἡ ἁγία Γραφὴ (Β’ Κόρ. β’ 15. Πρβλ Ἤσ. ξστ’ 14) καὶ ἐπιτελεῖ θαύματα (Δ/Β’ Βασιλ ἰγ’ 20-21).

Σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ἡ θεία χάρη μεταδίδεται σὲ καθετὶ ποὺ βρίσκεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἁγίους. «Ἀκόμη καὶ τὰ ἐνδύματσ τῶν ἅγιων εἶναι σεβαστὰ σὲ ὅλη τὴν κτίση», ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ μνημονεύει τὴ μηλωτὴ τοῦ Ἠλία (Δ/Β’ Βασιλ. β’ 8-14), τὰ ὑποδήματα τῶν τριῶν παίδων, ποὺ κατανίκησαν τὴ φωτιὰ (Δᾶν. γ’ 27-28), τὴ ράβδο τοῦ Μωϋσῆ ποὺ ἔκανε τόσα θαύματα, τὰ ἐνδύματα τοῦ Παύλου (Πράξ. ἰθ’ 11-12), τὴ σκιὰ τοῦ Πέτρου (Πράξ. ἐ 12-J6) κ.ἃ (Χρύσ., Πρὸς τοὺς ἀνδριάντας ὅμιλ. ἡ’ 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.