22 Ιουλ 2018

π. Πρόδρομος Γρηγοριάτης: Ἄρνηση παραλαβῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτοτητος

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Τόσκα
Ἅγιον Ὅρος Καρυές 21.7.2018
 ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ  
Κύριε ὑπουργέ,
        Μετά ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τοῦ ὑπουργείου σᾶς περί ἀμέσου ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μέ βιομετρικά στοιχεῖα, ἡ ὁποία θά εἶναι μάλιστα καί ὑποχρεωτική γιά ὅλους τους Ἕλληνες, θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε ἐσᾶς καί ὅλον τόν κόσμο γιά τούς προβληματισμούς καί τίς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε νομικά καί διοικητικά νά μήν αἰφνιδιαστεῖτε ἀπό τήν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ἐκ μέρους μας καί τῶν προβλημάτων πού θά προκύψουν.
       Ὡς μοναχοί το
Ἁγίου Ὅρους, ἐδῶ καί δύο δεκαετίες ἀπό τά χρόνια το Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθοῦμε μέ προσοχή τά βήματα πού γίνονται γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων τεχνολογιῶν στήν ζωή μας. Μέ ἀνακοινώσεις, ὁμιλίες, δημοσιεύσεις ἐνημερώνουμε γιά τήν ἐπερχόμενη σκοτεινή δικτατορία τῆς Νέας Ἐποχῆς πού καταπίνει τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας. Διαμαρτυρηθήκαμε γιά τούς κινδύνους τῆς ἄνευ ὅρων, Εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως, τήν συνθήκη Σεγγεν πού μᾶς γέμισε μετανάστες (ἡμερίδα το τότε Δημητριάδος Χριστόδουλου εἰς Βόλο τό 1997), γιά τίς ἐτικέτες πού καθιερώθηκαν ἀρχικά σέ ὅλα σχεδόν τά προϊόντα μέ δαιμονικά σύμβολα «barcode καί 666 (Ἐπισν. ἔτους 2001), γιά τό ψηφιακό σύστημα «Η.ΔΙ.ΚΑ.» ποῦ διασυνδέει ὅλη τήν δημόσια διοίκηση καί ἐμπεριέχει τόν 666 (Ἐπισν. ἔτους 2010), γιά τίς ἠλεκτρονικές κάρτες πολιτῶν καί...
πρός τόν τότε ὕπ οἴκ. Κ. Βαρουφάκη (Ἐπισν. ἔτους 2015). Ὅλα εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.
      Ὁ περιορισμός τῆς ἐλευθερίας εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος πού ἐλλοχεύει, ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς τεχνολογίας τῶν ὑπολογιστῶν στήν ζωή μας. Ἐμεῖς ὡς μοναχοί γνωρίζουμε πολύ καλά τί σημαίνει περιορισμός τῆς ἐλευθερίας, ἐπιλέξαμε τήν ζωή αὐτή ἡ ὁποία ὅμως ὁδηγεῖ σέ ἁγιασμό ὅταν κανοναρχεῖται ἀπό τόν Θεό καί ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.
     Ὅμως οἱ περιορισμοί τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, ἐν ὀνόματι τοῦ φόβου τῆς φοροδιαφυγῆς καί τῆς ἀπολύτου ἐπιβολῆς τῶν νόμων μέ τέτοια ἀπόλυτα μέσα ἐλέγχου, θά ὁδηγήσουν σέ μαρτύρια τούς πολίτες. Ἡ Ἱστορία μᾶς δείχνει πόσο πόνο καί θάνατο γέννησε ὁ Κομουνισμός, ὁ Χιτλερισμός, ἡ Τουρκοκρατία, κλπ.
     Ὁ δυτικός κόσμος ἔχει ξεφύγει ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ κρατοῦντες στήν ΕΕ ἄλλα καί στήν χώρα μᾶς δηλώνουν ἄσχετοι μέ τήν πίστη στόν Χριστό, θεωροῦν ὡς πρόοδο τήν εἰσαγωγή ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν στήν κοινωνία, ἐπιβραβεύουν μέ νομοσχέδια βδελυκτές ἀνηθικότητες ἕως καί αὐτῆς τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλους, αὐτόματα διαζύγια, ἐκτρώσεις, διακοπῆ προσευχῆς καί ἐκκλησιασμοῦ στά σχολεῖα, ἀπαγόρευση τῶν εἰκόνων στά δημόσια κτίρια, καύση τῶν νεκρῶν καί πολλά ἀκόμη.
    Κ. Ὑπουργέ θά θέλαμε νά σᾶς ἐπισημανωμε ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν μποροῦμε νά παραλάβουμε μία τέτοια ταυτότητα διότι τό εὐαγγέλιο στό ὁποῖο πιστεύουμε καί ἐφαρμόζουμε μᾶς προειδοποιεῖ γιά τήν ἔλευσή της ἀπό ἀντιχριστες δυνάμεις τοῦ κακοῦ καί μᾶς προειδοποιεῖ γιά τά ἐπερχόμενα γιά ὅσους θά λάβουν ἕνα τέτοιο μέσον ἀπαραίτητο γιά κάθε συναλλαγή τό ὁποῖο θά ἔχει ὀνόματα ἤ ἀριθμούς-σύμβολα ἤ τίς εἰκόνες τῶν Θηρίων πού ἀρνοῦνται καί ἀντιμάχονται κάθε τί πού ἔχει Χριστό στήν ζωή μας.
    Ζητοῦμε λοιπόν τήν μή ἐφαρμογή ἑνός τέτοιου μέσου πού περιορίζει τίς ἐλευθερίες μας καί πλήττει τήν συνείδησή μας ἀλλά καί τίς ἐπερχόμενες γενεές. Ἐάν θέλουν κάποιοι νά παραλάβουν ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τά βιομετρικά τους στοιχεῖα σέ microchips ἄς τό κάνουν, ἀκόμα ἄν θέλουν θά μποροῦν καί νά τά ἐμφυτεύσουν εὐκολότατα πλέον μέσα τούς (βλ. Σουηδία) τό λέει ἡ ἄγ Γραφή 2000 χρόνια πρίν. Κ. Ὑπουργέ, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε αὐτή τήν ἐπιβολή, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται γιά μας. Ἐγείρεται θέμα συνειδησιακό, καταπιέζονται τά θρησκευτικά μας πιστεύω.
     Ὑπηρετήσαμε τήν πατρίδα, βάλαμε πένθιμα ράσα καί βγήκαμε στήν ἔρημο γιά νηστεία καί προσευχή. Δέν σᾶς ζητήσαμε τίποτε, οὔτε μισθό, οὔτε ἐξυπηρετήσεις καί βρῆκαν τώρα ἐσᾶς, σᾶς δέσανε μέ ὑπογραφές μνημονίων καί σᾶς ἀναθέσανε νά μᾶς φορτώσετε ὅλους μέ ἕναν microcotroler ποῦ θά ἐνημερώνει τούς servers τούς μέ κάθε προσωπικό μας στοιχεῖο;
    Αὐτή ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή ὅπως καί αὐτή τοῦ 2010 πρός τόν τότε ὑπουργό (ἐπισυνάπτεπται) εἶναι τεκμήρια γιά νά καταφύγουμε στήν νομική ὁδό γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἄν χρειαστεῖ.
   Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ οἱ χριστιανοί βάλλονται πανταχόθεν. Ἐπειδή πιστεύουν στόν Ἀληθινό Θεό.
   -Στήν χώρα μας ἄν εἶσαι μουσουλμάνος μετανάστης, ἐπιδοτεῖσαι μέ μηναῖο εἰσόδημα δωρεάν σπίτι, ρεῦμα καί νερό.
   -Στήν χώρα μας ἄν κρατᾶς ἑλληνική σημαία καί ὑποστηρίζεις τίς παραδόσεις καί τόν τόπο σου, χαρακτηρίζεσαι ἐθνικιστής καί φασίστας.
   -Στήν χώρα μας οἱ βουλευτές δέν πληρώνουν φόρους, συνταξιοδοτοῦνται ἄμεσα, δέν διώκονται. Λόγω κομματικῆς πειθαρχίας ἀναγκάζονται ἐβιαστικᾶ καί ψηφίζουν νομοσχέδια πού ὁδηγοῦν σέ αὐτοκτονίες (=Μνημόνια), διαλύουν τίς οἰκογένειες (=Αὐτόματο διαζύγιο), κάνουν εὔκολη τήν ἔκτρωση (=νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων). Ἡ εὐθύνη τους, ὅσων τά ψήφισαν, ἐνώπιόν το
Θεοῦ εἶναι μεγάλη καί ἡ τιμωρία τούς ὀλέθρια, ἄν δέν μετανοήσουν.

   Ὄχι κύριε ὑπουργέ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
 
    Γνωρίζουμε ὅτι στήν Εὐρώπη, Βρετανία, Αὐστραλία, Φιλᾶν διά, Νορβηγία δέν παίρνουν ἤλ. ταυτότητες καί στήν Γερμανία, Αὐστρία, Ἰταλία, Ὀλλανδία καί εἶναι προαιρετικές. Σέβονται τήν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν τῶν, δέν τούς θεωροῦν καταζητούμενους πρός παρακολούθηση.
    Θά μᾶς καταντήσετε, μέσα στήν χώρα μας νά ζητοῦμε προστασία ἀντιρατσιστικῶν νόμων, ὅπως κάνουν οἱ Ἰεχωβάδες ἀρνούμενοι νά πάρουν ὄπλα στόν στρατό.
    Εἶναι τά νέα μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν θά γίνει τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Εἶναι στό χέρι σας.
    Κλείνοντας κ Ὑπουργέ σᾶς παραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τίς προφητικές νουθεσίες τοῦ Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ π. Παϊσίου ἀπό βιβλίο πού ἐκδόθηκε τό 1996.
    «Ἐπέβαλαν (καί θά ἐπιβάλλουν) στή χώρα μᾶς ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ το
δανείου νά μήν προλαβαίνουμε» μέ αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καί πάρα πολλά ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μέ αὐτό; Ἀκοῦστε: Ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάστακτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι τοῦ ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινούργιο τους σύστημα Θά λένε: Ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν» γιά νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νά ἀποδεχθεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις. Μέ ὅλα αὐτά μας ἀποπροσανατολίζουν γιά νά μπορέσουν μέ πολύ εὔσχημο τρόπο καί χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί νά μποῦν στό σπίτι μας. Νά γνωρίζετε ὅτι θά ἀσκήσουν πιέσεις μέ πολλούς τρόπους, ἰδιαίτερα στούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Ἐμεῖς ὅμως ἄς μή βλέπουμε τούς δικούς μας πολιτικούς, ἀλλά αὐτούς πού τούς τά ἐπιβάλλουν ἀπό τό παρασκήνιο μέ τή βία, ὕπουλα καί ἐξαπατώντας τους». (τό ἀνωτέρω ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Σκεῦος ἐκλογῆς», ἔκδοση 1996, σέλ. 421)

Μον Πρόδρομος Γρηγοριάτης 63086, Καρυές Ἁγίου Ὅρους
agioros

9 σχόλια:

 1. Εχω ενα κολπακι για οσους ΑΡΝΗΤΕΣ θελησουν να παραλαβουν στο τελος την 666ταυτοτητα.
  ( που μαλλον θα ειναι και οι συντριπτικα περισσοτεροι). ΑΡΝΗΤΕΣ,αρνητες αλλα και η
  ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ, καλοπεραση... ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ!!!
  (- Τι;;; ειναι ωραια και καλα; ...και συγχρονα και ντηζαινατα;;; ) ...ε,τοτε,
  ΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΙΣΘΕ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ666... ...ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το τηλεφωνο και τις τραπεζικές καρτες και το διαβατήριο δεν σου τα επιβαλει κανείς, τα θελεις και τα έχεις... Η μεγαλη διαφορά ειναι οτι αυτό σου το επιβάλουν. Και οταν δεν πληρώσες πχ ενα χρεος σου, μποκαρουν την καρτα και εισαι ξενος στην χωρα σου.

   Διαγραφή
  2. Το " κινητο " δε στο επιβαλουν;;;

   [ ΔΕ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ;;;;; ] ... κυριως αυτο, αλλα εσυ " ...θελεις και το εχεις... "

   Διαγραφή
 2. Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος (έτους 1998), για τις "νέες" ταυτότητες και το 666.

  Και στις τρεις επόμενες Διαδικτυακές διευθύνσεις, δημοσιεύεται ακριβώς το ίδιο δημόσιο κείμενο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (του έτους 1998), για τη συνθήκη Σένγκεν, τις "νέες" ταυτότητες και το 666.

  1) Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πάρει απόφαση από το 1998 για τις "νέες" ηλεκτρονικές ταυτότητες.

  Από τον επίσημο ιστότοπο του Αρχιμανδρίτου και Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, π. Νεκτάριου Μουλατσιώτη.

  http://freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=272

  2) Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με τη Συνθήκη Schengen, (1998).

  https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/enkyklios-tes-ieras-synodou-schetika-me-te-syntheke-schengen

  3) Η ΙΕΡΑ CΥΝΟΔΟC THC EKKΛΗCIAC THC EΛΛΑΔΟC: Ανακοινωθέν περί των νέων ταυτοτήτων, (έτος 1998).

  http://www.pantokrator.info/gr/modules.php?name=News&file=article&sid=40

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΒΙΝΤΕΟ: Σημεία των καιρών (4) - Η φυλακή της νέας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και το ΧΑΡΑΓΜΑ στο DNA.

  https://www.youtube.com/watch?v=kTB5Dr2ehHE

  - ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΦΕΚ 1476-Β, 27 Απριλίου 2018) ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ;
  Στο νέο αυτό ΦΕΚ αναφέρεται επίσημα πλέον οτι οι νέες ταυτότητες θα περιέχουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΠΑΚΙ RFID, δηλαδή θα εμπεριέχουν αποθηκευμένα ψηφιακά δεδομένα και θα λειτουργούν και ανέπαφα (με ό,τι αυτό σημαίνει για την πιθανότητα ασύρματης υποκλοπής δεδομένων).
  ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ (και προφανώς επιμελώς) ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ψηφιακού ή μη), Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΙΡΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΠΑΛΑΜΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΚΛΠ).
  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ Α_Ν_Ο_Ι_Κ_Τ_Α ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝ.
  Η ΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ-4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ-3 ΤΟΥ ΦΕΚ, ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ RFID ΤΣΙΠΑΚΙ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ "...τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...", ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΕΚ.

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;

  ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η "ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ", ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.
  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕΣΩ USERNAME ΚΑΙ PASSWORD ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΦΟΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ)
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΠΩΣ Η ΙΡΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ (σκανάρισμα της ίριδας του ματιού, μοναδική σε κάθε άνθρωπο), Η ΠΑΛΑΜΟΣΚΟΠΗΣΗ (σκανάρισμα της διάταξης των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

  ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;

  Μήπως γιατι θέλουν στη φάση αυτή να αποφύγουν τις ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ιδίως των Ορθοδόξων Χριστιανών) στη χρήση ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ στη νέα ταυτότητα ;
  Μήπως γιατι ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο ποιά ή ποιές ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Ιριδοσκόπηση, Παλαμοσκόπηση κλπ) θα χρησιμοποιήσουν τελικά για την αυθεντικοποίηση του κατόχου της Ταυτότητας ;
  Και εάν αυτό συμβαίνει, τότε μήπως στις νέες αυτές τεχνολογίες που εξετάζεται η χρήση τους, ή/και η μελλοντική συμβατότητα της με το Ηλεκτρονικό Σύστημα της Νέας Ταυτότητας είναι και η ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ DNA; όπου ανώδυνα θα εγγράφεται ένα ψηφιακό νούμερο με ακτίνες λέϊζερ πάνω σε κυτταρικό ιστό του ανθρώπινου σώματος (π.χ. σε οστό πίσω από το βλέφαρο, παράλληλα με τη διαδικασία της Ιριδοσκόπησης, ή σε οστό της παλάμης, ή του δακτύλου, παράλληλα με τη διαδικασία της Παλαμοσκόπησης, ή Δακτυλοσκόπησης;
  Η ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" (3)
  https://www.youtube.com/watch?v=-4NJ_T7ooRs

  Ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει στο ιδιόχειρο σημείωμά του "Σημεία των Καιρών" οτι το σφράγισμα θα γίνει ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ.
  Αυτό σημαίνει οτι το σφράγισμα ΔΕΝ θα είναι το γνωστό εμφυτεύσιμο τσιπάκι κάτω από το δέρμα που σκόπιμα ο διάβολος μας άφησε να περιμένουμε τόσα χρόνια, για να μας φέρει αθόρυβα το χάραγμα με τη νέα τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων στο DNA.
  Το ιδιόχειρο σημείωμα του Αγ. Παϊσίου "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: http://www.pigizois.net/afieromata/paisios/simeia_kairon_ger_paisiou_agioritou.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας ενημερώνω πως Κύπριος μοναχός Γρηγοριατης παρέλαβε την Κυπριακή ηλεκτρονική ταυτότητα με τσιπ,χωρίς να φαίνεται, αλλά έχει τον συμβολισμό του τσιπ, όπως ακριβώς έχει τον συμβολισμό,του τσίπ στα διαβατήρια.
  Την ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα με τσίπ,μη ορατό αλλά έχει τον συμβολισμό του,την παραλαμβάνουν Κύπριοι πολίτες.
  Επιτρέπεται να την παραλάμβουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα Ελληνικά διαβατήρια που έχουν μικροτσίπ,μή ορατό,αλλά έχει τον συμβολισμό ότι υπάρχει μικροτσίπ,επιτρέπεται να το παραλάβω απο θρησκευτική πλευρά,ναί; ή όχι;ως πρόσωπο του Χριστού θεού.
  Η άποψη της παρακολούθησης,λιγότερο με απασχολεί,όχι ότι με αρεσει,γιατί στερείται ή ελευθερία σκέψεως και κινήσεως διότι γίνονται γνωστά στο σύστημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα Ελληνικά διαβατήρια που εκδίδονται τώρα,έχουν μικροτσίπ,μη ορατό, αλλά έχουν το έμβλημα του μικροτσίπ,επιτρέπεται να το παραλάβουμε, ναί ή όχι;

  Ρώσοι στάρετς είπαν στα πνευματικοπαίδια τους,να μην παραλαμβάνουνε διαβατήρια που έχουν μικροτσίπ,σωστα μίλησαν, ναί; ή όχι; .

  Καθώς θεωρείται επίσημο έγγραφο το διαβατήριο και έχει την ίδια ισχύ με την ηλεκτρονική ταυτοτητα σε όλες της δημόσιες συναλλαγές και στις συναλλαγές με τις τράπεζες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θέτω ερωτήματα θρησκευτικής συνειδίσεως που με αφορούν άμεσα,μπορώ να έχω παρακαλώ τις απαντήσεις σε κείμενό του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.