25 Απρ 2018

Ἐγκεφαλικὰ στὸ σύστημα καὶ στοὺς οἰκουμενιστικοὺς κύκλους: Τὸ ΣτΕ ἀκύρωσε τήν ἀπόφαση Φίλη γιὰ τὰ θρησκευτικὰ στὸ Λύκειο

Ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ κρίθηκε ἀπὸ τὸ ΣτΕ ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στὰ Λύκεια τῆς χώρας
Σήμερα, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ μὲ τὴν ὑπ΄ ἀριθμ. 926/2018 ἀπόφασή της μὲ πρόεδρο τὸν Νικόλαο Σακελλαρίου καὶ εἰσηγητὴ τὸν σύμβουλο Ἐπικρατείας Εὐθύμιο Ἀντωνόπουλο, ἔκρινε κατὰ πλειοψηφία ὅτι ἡ 143579/Δ2/7.9.2016 ἀπόφαση τοῦ τότε ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ Γενικὰ Λύκεια εἶναι πολλαπλὰ ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀντίθετη στὴν ΕΣΔΑ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὴν ἀκύρωσε.
Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικό τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ : «σύμφωνα μὲ τὴν συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας καὶ τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 9 καὶ 14 τῆς ΕΣΔΑ, τὸ κράτος δὲν...
μπορεῖ, ρυθμίζοντας τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, νὰ στερήσει ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ποὺ ἀσπάζονται ὁρισμένη θρησκεία τὸ δικαίωμα, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει σὲ μαθητᾶς ποὺ ἀνήκουν σὲ ἄλλες θρησκεῖες, νὰ διδάσκονται ἀποκλειστικὰ τὰ δόγματα τῆς πίστεώς των (ὄχι δὲ καὶ δόγματα ἄλλων θρησκειῶν)». Τὸ πρόγραμμα σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ Λύκεια «ἔχει ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ ἀνεπάρκεια ὡς πρὸς τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, προκαλώντας σύγχυση στὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μαθητῶν -στοὺς ὁποίους ἀποκλειστικὰ μπορεῖ νὰ ἀπευθύνονται τὰ ἄρθρα 13 καὶ 16 τοῦ Συντάγματος- τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μέσω τοῦ ὁποίου ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνειδήσεως».

Μὲ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν στὰ Λύκεια «δὲν ἐπιχειρεῖται οὔτε καν ἡ «θρησκειολογικοῦ» τύπου μετάδοση γνώσεων καὶ πληροφοριῶν γιὰ τὰ δόγματα, τὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν ἢ ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλὰ ἡ ἐπεξεργασία ἐννοιῶν, οἱ ὁποῖες ἀνάγονται σὲ διάφορες ἐκτιμήσεις ἢ διδακτικὰ ἀντικείμενα, ἐξετάζοντας ἁπλῶς ἀπὸ θρησκευτικῆς σκοπιᾶς, ὄχι ὅμως ἀποκλειστικῶς ἀπὸ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ὀπτικὴ γωνία».

Παράλληλα τονίζεται ὄτι τοσο ἀπὸ τὴν προσβαλλόμενη ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν, «οἱ μαθητὲς καθοδηγοῦνται πρὸς ἕνα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης καὶ ζωῆς ποὺ εἶναι ἀποσυνδεδεμένο ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ εἶναι πρὸς ἕνα σύστημα ἀξιῶν ποὺ νοθεύει τὴ διδασκαλία αὐτή».

Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο εἶχαν προσφύγει ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ 4 γονεῖς τὰ παιδιὰ τῶν ὁποίων φοιτοῦσαν στὸ Λύκειο. Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ λήφθηκε κατὰ πλειοψηφία. Ἀντίθετα, ἡ μειοψηφία τάχθηκε ὑπὲρ τῆς συνταγματικότητας τῆς ἐπίμαχης ὑπουργικῆς ἀπόφασης.
Συγκεκριμένα, οἱ 5 δικαστὲς ποὺ μειοψήφησαν εἶναι ἡ ἀντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου καὶ οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας Ἰωάννης Μαντζουράνης Θεόδωρος Ἀραβάνης, Μιχάλης Πικραμένος καὶ Ἀναστασία - Μαρία Παπαδημητρίου.

Ἡ μειοψηφία τῶν 5 μελῶν τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ, ἀφοῦ τάσσεται ὑπὲρ τῆς συνταγματικότητας, ἐπισημαίνει ὅτι τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ διεθνεῖς συμβάσεις  οὐδόλως ὑποχρεώνουν τὸν νομοθέτη νὰ προσδώσει στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὁμολογιακὸ ἢ κατηχητικὸ χαρακτήρα, γιατί αὐτὸ θὰ ἰσοδυναμοῦσε ὄχι μὲ “ἀναπτυξη” θρησκευτικῆς συνείδησης, ἀλλὰ μὲ “ἐπιβολὴ” θρησκευτικῆς συνείδησης συγκεκριμένου περιεχομένου. Ἀκόμη, ἡ μειοψηφία σημειώνει ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Νίκου Φίλη ὑπηρετεῖ τοὺς σκοποὺς τῆς παροχῆς ἀπὸ τὸ Κράτος θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης πολυφωνικῆς καὶ ἀξιολογικὰ οὐδέτερης, παρουσιάζει ἐπαρκῶς τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ διατάξεις τῶν διεθνῶν συμβάσεων.

Τὸν περασμένο μήνα ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ (ἀπόφαση 660/2018) εἶχε κρίνει ἀντισυνταγματικὴ τὴν ἀπὸ 7.9.2016 ἀπόφαση τοῦ τέως ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη μὲ τὴν ὁποία ἐπῆλθε ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸ χαρακτήρα καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὶς τάξεις Γ΄ ἕως ΣΤ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου.
newsit

2 σχόλια:

  1. ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ,ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ,ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΟΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΔ,ΠΑΣΟΚ,ΠΟΤΑΜΟ,ΣΥΡΙΖΑ....ΟΛΟΙ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.