22 Μαρ 2018

Σεβαστὲς οἱ ἀπόψεις τῆς μειοψηφίας ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία ἀποφασίζει

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ δημοσίευση τῆς εἴδησης ὅτι ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτῈ ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή της γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ μὲ τὴν ὁποία ἀκυρώνονται οἱ ὑπουργικὲς ἀποφάσεις τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» προκάλεσε καταιγισμὸ σχολιασμῶν πρὶν ἀκόμη δοθεῖ στὴ δημοσιότητα τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ἀπόφασης. Ἡ «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» κυκλοφόρησε μὲ πρωτοσέλιδο τίτλο «Τὸ ΣτῈ ἔσβησε τὰ φῶτα» καὶ φιλοξενεῖ μεταξὺ ἄλλων τὶς ἀπόψεις τριῶν γνωστῶν «ἐκσυγχρονιστῶν» Θεολόγων γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ.
Δημοσιογραφικὴ πρωτοτυπία ἐπίσης ὅτι δημοσιεύει στὴν ἔντυπη μορφὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἠλεκτρονική της ἔκδοση τὸ σκεπτικὸ τῶν 5 δικαστῶν τοῦ ΣτῈ ποὺ μειοψήφισαν ἔναντι τῶν ὑπολοίπων 20 οἱ ὁποῖοι προχώρησαν στὴν ἀκύρωση τῶν Υ.Α. γιὰ τὰ «νέα Θρησκευτικά».
Σεβαστὲς οἱ ἀπόψεις τῶν μειοψηφισάντων δικαστικῶν του ΣτΕ ὅπως καὶ τῆς μικρῆς μειοψηφίας τῶν...
Θεολόγων ποὺ βρῆκαν φιλόξενο χῶρο στὴν Ἐφημερίδα τῶν συντακτῶν. Μόνο ποὺ βασικὴ ἀρχὴ τῆς δημοκρατίας εἶναι ὅτι ἡ ἄποψη τῆς πλειοψηφίας ὑπερισχύει τόσο γιὰ τὴ λήψη δικαστικῶν ἀποφάσεων ὅσο καὶ γενικῶς γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνονται μὲ δημοκρατικὸ τρόπο. Ἐλεύθεροι εἶναι ἐπίσης ἅπαντες νὰ κρίνουν καὶ τοὺς κρίνοντες δικαΣτΕς, ἀκόμη κι ἂν πρόκειται γιὰ τοὺς ἀνώτατους δικαστικούς του ΣτΕ. Ἀρκεῖ νὰ μὴν ξεπερνιοῦνται κάποια ὅρια, ὅρια ποὺ ὅπως ὅλα δείχνουν οὐδόλως ἔχουν μάθει νὰ σέβονται μερικοὶ πολιτικοὶ καὶ ἄλλοι ἐκφέροντες δημόσιο λόγο. Μποροῦν λοιπὸν καὶ οἱ πολιτικοὶ νὰ κρίνουν τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστῶν τοῦ ΣτΕ, ὀφείλουν ὅμως νὰ τὶς ἐφαρμόζουν στὴν πράξη. Διαφορετικὰ ἡ δημοκρατία μετατρέπεται σὲ ἀναρχία μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
Καὶ φυσικὰ ἐφαρμογὴ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων δὲν γίνεται μὲ μία γενικόλογη παραδοχὴ ἀπὸ πλευρᾶς Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι «Τὸ Ὑπουργεῖο σέβεται τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις» ἀλλὰ μὲ τὴν ἔμπρακτη ὑλοποίησή τους ποὺ ἐν προκειμένω ἀπαιτεῖ συγκεκριμένες ἐνέργειες ἀκύρωσης τῶν προγραμμάτων καὶ τῶν φακέλων ποὺ κρίθηκαν ἀντισυνταγματικά.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ ἀρχιεπισκοπικὴ δήλωση ὅτι «Σεβόμαστε πάντα τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων» εἶναι ἄνευ νοήματος ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ τὴν δῆθεν εἰλημμένη – μόνος ἀποφασίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; – ἀπόφαση ὅτι γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ «ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία θὰ συνεχίσουν τὴν συνεργασία τους ὥστε αὐτὸ ποὺ θὰ βγεῖ στὸ τέλος νὰ γίνει βιβλίο». Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ὑποτίθεται ὅτι συνεργάζεται μὲ τὴν Πολιτεία εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκύρωσε τὸ ΣτΕ. Ἑπομένως ἐφαρμογὴ τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης – γιατί αὐτὸ εἶναι σεβασμὸς στὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων – σημαίνει παύση κάθε συνεργασίας καὶ ἐπεξεργασίας ἑνὸς προγράμματος ποὺ κρίθηκε πολλαπλῶς ἀντισυνταγματικὸ καὶ ἐπάνοδος πάντων, Θεολόγων καὶ μαθητῶν, στὴν κατάσταση πρὸ τοῦ προγράμματος αὐτοῦ.

thriskeftika.blogspot.gr

2 σχόλια:

  1. Εύγε στον Ηπειρώτη άξιο μαχητή Θεολόγο Ιωάννη Τάτση !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συγχαριτηρια για το σχόλιό σας !!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.