27 Μαρ 2018

Δεκάδες θρησκευτικοὶ ἡγέτες ὑπογράφουν ἐπιστολὴ πού ὑποστηρίζει «τὸ δικαίωμα τῶν ἀμβλώσεων»

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Ἑξήντα ὀκτὼ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ποῦ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι “χριστιανοί”, ὑπέγραψαν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ἐνάντια σὲ ἕναν προτεινόμενο νόμο τῆς Ἀϊόβα ποῦ θὰ προστατεύει τὰ ἀγέννητα παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἄμβλωση, ὅταν ὁ καρδιακὸς παλμὸς τοὺς εἶναι ἀνιχνεύσιμος. "Ὡς ἡγέτες τῶν θρησκειῶν, θέλουμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς συλλογικὲς φωνές μας, νὰ συμπαρασταθοῦμε στὶς γυναῖκες τῆς Ἀϊόβα καὶ νὰ στηρίξουμε τὸ συνταγματικό τους δικαίωμα ... σὲ μία ἔκτρωση», ξεκινᾶ ἡ ἐπιστολή. Μιλώντας ἐναντίον τοῦ Bill Heartbeat τῆς Ἀϊόβα, οἱ ἡγέτες γράφουν ὑποστηρικτικὰ γιὰ τὶς «ἰδιωτικὲς ἰατρικὲς ἀποφάσεις» μίας ἐγκύου μητέρας, ἀναφερόμενες στὴν ἐπιλογὴ τῆς ἄμβλωσης. Ἡ κύρια γραμμὴ τοῦ...
προτεσταντικοῦ δόγματος ὁδήγησε τὴν ἐπιστολὴ τόσο στοὺς ἀριθμοὺς ὅσο καὶ στὸ κύρος, μαζὶ μὲ τὶς Πρεσβυτεριανὲς Ἐκκλησίες τῶν ΗΠΑ, Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, Ἑνωμένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, Ἀμερικανικὲς Βαπτιστικὲς Ἐκκλησίες τῶν ΗΠΑ, Μεταρρυθμισμένη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς , Τὴν Ἐκκλησία Ἑνότητας, τὴν Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἡνωμένων Μεθοδιστῶν ποῦ ὑπογράφουν τὸ ἔγγραφο. Ἕνα βασικὸ σημεῖο διαφωνίας μεταξὺ τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Heartbeat Bill καὶ τῶν ἀντιπάλων εἶναι οἱ λόγοι τῆς νομοθεσίας. Οἱ ἀντίπαλοι Heartbeat Bill, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπογραφόντων τοῦ Des Moines, ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ δημιουργοί του ἔχουν «ἐπιχειρήματα ποῦ βασίζονται μόνο σὲ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις», δηλαδὴ στὴν ἱερότητα τῆς ἀθώας ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ὑποστηρικτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Heartbeat Bill στηρίζεται στὴν ἐπιστήμη, συγκεκριμένα στὸν βιολογικὰ ἐπαληθεύσιμο καρδιακὸ παλμὸ καὶ στὴν συνοδευτικὴ ἀνάπτυξη ὀργάνων στὸν ἄνθρωπο. Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀγέννητου μωροῦ ἀρχίζει νὰ χτυπάει σὲ 18-21 ἡμέρες ἀπὸ τὴ σύλληψη, σύμφωνα μὲ τὴν τυπικὴ ἰατρικὴ τεκμηρίωση. Μία μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης διαπίστωσε ὅτι ἡ καρδιὰ τοῦ μωροῦ χτυποῦσε στὶς 16 ἡμέρες. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς πίστης χαρακτηρίζει τὸν Bill Heartbeat ὡς "ἀνήθικο" καὶ ὅτι ἀποτελεῖ μία "ἐπίθεση" στὸ "συνταγματικὸ δικαίωμα τῶν γυναικών". Καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Bill Heartbeat "εἶναι ἀντισυνταγματικὸς καὶ εἶναι λάθος. "Ἡ ἐπιστολὴ ἀρνεῖται ἀκόμα νὰ μπεῖ στὸ ζήτημα τοῦ πότε ἀρχίζει ἡ ζωή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιχειρήματος τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Heartbeat Bill. "Ὑπάρχει ἕνα εὐρὺ φάσμα πεποιθήσεων μέσα στὴν κοινότητα τῶν θρησκειῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς", γράφει ἡ ἐπιστολή, ὑποβιβάζοντας αὐτὸ τὸ βασικὸ θέμα στὴν ἀποκλειστικὴ σφαίρα τῆς θρησκείας καὶ ἀποκλείοντας τὴν ἀπὸ τὸ νόμο. "Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ συζητήσουμε αὐτὸ τὸ ζήτημα γιατί, ἁπλά, οἱ προσωπικές μας θρησκευτικὲς πεποιθήσεις δὲν εἶναι σχετικὲς μὲ τὴ νομικὴ συζήτηση". Ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει: "Ἡ θεολογικὴ κατανόηση ἑνὸς ἀκόμα ἀτόμου γιὰ τὸ πότε ἀρχίζει ἡ ζωή, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκιάζει τὰ δικαιώματα τῶν γυναικών". 


2 σχόλια:

  1. Αυτοί οι "θρησκευτικοί ηγέτες" (που υποστηρίζουν τις εκτρώσεις-δολοφονίες) υπηρετούν τον σατανά και όχι τον Θεό τον δημιουργό της ΖΩΗΣ.
    Διότι ο σατανάς, μετά την πτώση του και από τότε που εμφανίστηκαν οι Πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, είναι ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ.
    Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι μέσα στα πιο συνηθισμένα σύμβολα των σατανιστών, είναι οι νεκροκεφαλές και οι ΝΕΚΡΟΙ άνθρωποι και τα νεκροταφεία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η ζωή ξεκινά από τότε που γονιμοποιείται το σπερματοζωάριον κι ας αφήσουν όλοι την υποκρισίαν μακριά κρυπτόμενοι πίσω από την δήθεν επιστημικήν τεκμηρίωσιν για το πότε αρχίζει η ζωή. Αλλά κι ακόμη θα ημπορούσα να ειπώ ότι η ζωή για τον καθένα αρχίζει από την απόφασιν του Θεού ότι θα γεννηθή κάποιος άνθρωπος. Κι εδώ θα αναφέρω τη συζήτηση δύο διδύμων νηπίων αδελφών αγοριού και κοριτσιού βλέποντας τη γαμήλια φωτογραφία των γονέων των .Το αγόρι ερώτησε το κοριτσάκι αδελφάκι του:"πού είμασταν εμείς , όταν ο μπαμπάς και η μαμά ήταν γαμπρός και νύφη;και προτού το κοριτσάκι προλάβει να απαντήση , λέγει το αγοράκι Ά! κατάλαβα, στο νού του Θεού. Και μετά χτυπώντας το κεφαλάκι του με το δάκτυλό του με νόημα, είπεν :Τίκ, απ΄το μαυλό μου το βρήκα", ήμουν εκεί και τα πρόσεχα για λίγο , επειδή έλιπεν η μητέρα τους. Κι αυτή η απάντηση περιλαμβάνει τη Δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και είναι από ένα νήπιον πέντε ετών το οποίον ο Θεός εφώτισεν να ειπή αυτό που είπεν και με κατέπληξεν , φέροντας στο νού μου το "εκ νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον".

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.