30 Ιουν 2017

Δελτίο τύπου ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὀδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μὲ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς ἡμερίδος μὲ θέμα: «Κατάργηση μετρητῶν, τέλος τῆς ἐλευθερίας. Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτισμό», ἡ ὁποῖα πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη», τοῦ σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας (ΣΕΦ), ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σήμερα 24 Ἰουνίου 2017, μὲ συνδιοργανωτὲς τὴν “Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν” καὶ τὴν “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη”. Οἱ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν κράτησαν μέχρι τέλους ζωηρὸ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου, ποὺ γέμισε τὴν αἴθουσα γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὶς ἐργασίες της.
Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος τόνισε, σὲ γενικὲς γραμμές, ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἐν γένει, ὁδηγοῦν μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη ἀστυνόμευση-παρακολούθηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κατὰ συνέπεια στὴν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας του καὶ τελικῶς στὴν πλήρη ὑποδούλωσή του. Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή, ἐπαγρύπνηση, νήψη καὶ πολλὴ προσευχή, ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἐκ μέρους τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τὰ προβλήματα ποὺ....
προκύπτουν ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις.
Στὴ συνέχεια προσῆλθε στὸ βῆμα ἡ βυζαντινὴ χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ», ἡ ὁποῖα ἔψαλλε ἀπολυτίκια Ἁγίων, καθῶς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους.

Ἀκολούθως τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πανοσιλογ. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου. Ὁ π. Σαράντης ἐξήγησε τοὺς σκοποὺς τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, κάνοντας μία ἱστορικὴ ἀναφορὰ στὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅπως αὐτὸ προωθήθηκε ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις τῶν τελευταίων 30 περίπου ἐτῶν, καθὼς καὶ στὶς ἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, κλήρου καὶ λαοῦ.

Ἔπειτα ὁ Dr. Δημήτριος Χιωτακάκος, διδάκτωρ Ἠλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Manchester Univercity, United Kingdom, ἀνέπτυξε τὴν εἰσήγησή του μὲ θέμα: «Ἡ ὀργουελικὴ διάσταση τῆς ἀχρήματης κοινωνίας». Ὁ Dr. Χιωτακάκος ἀναφέρθηκε σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης, ποὺ προπορεύονται ὡς πρὸς τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Προπορεύονται, λοιπόν, οἱ σκανδιναβικὲς χῶρες καὶ κυρίως ἡ Σουηδία μὲ περίπου τὸ 50% τῶν συναλλαγῶν ἐκεῖ νὰ γίνεται ἠλεκτρονικὰ. Στὴ συνέχεια ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορὰ μέσῳ χρήσης βίντεο στὶς θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς συνέπειες ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας καὶ τὸ πάντρεμά της μὲ τὸν ἄνθρωπο. Ἀρκετὸς λόγος ἔγινε στὸ σημεῖο αὐτὸ γιὰ τὸ γνωστὸ τσιπάκι (RFID), στὸ ὁποῖο ἀποθηκεύονται ὅλες οἱ ἀπαραίτητες πληροφορίες καὶ τὸ ὁποῖο ἐμφυτεύεται στὸ χέρι (ὑποδορίως στὸ δέρμα).

Μετὰ τὸν Dr. Χιωτακάκο στὸ βῆμα ἀνέβηκε ὁ κος Δῆμος Θανάσουλας, δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση καὶ πλαστικὸ χρῆμα: Ἐπιπτώσεις στὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐλευθερία». Ὁ κος Θανάσουλας ξεκίνησε τὴν εἰσήγησή του ἀναφερόμενος στὰ δικαιώματα ποὺ προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τοὺς πολῖτες τῆς χώρας μας. Ἐν συνεχείᾳ μίλησε ἐκτενῶς γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν ἀπ’ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση. Ἔκανε λόγο γιὰ τὸ 666 ὡς ἀριθμὸ ἀνθρώπου, ὅπως αὐτὸς περιγράφεται, ἀλλὰ καὶ καταδικάζεται στὸ ἱερὸ κείμενο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ παράθεση πλήθους ἐπιχειρημάτων καὶ πρακτικῶν παραδειγμάτων κατέληξε στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν ὁδηγεῖ στὴν πλήρη ἐξάρτηση ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ τὶς πολυεθνικὲς καὶ κατὰ συνέπεια στὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἡμερίδα συνεχίστηκε μὲ τὸν κο Στάθη Ἀδαμόπουλο, Οἰκονομολόγο-Ἐκπαιδευτικὸ, μὲ Msc στὴ χρηματοοικονομική, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τὸ θέμα: «Κοινωνία χωρὶς μετρητά: Στενεύει ὁ κλοιός». Ὁ ὁμιλητὴς ξεκίνησε μὲ τὴν παράθεση μελέτης τοῦ ΔΝΤ περὶ ἀνάγκης κατάργησης τῶν μετρητῶν στὶς συναλλαγές, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖα τὰ χρήματα ἐπιβάλλεται νὰ καταργηθοῦν παγκοσμίως. Συνέχισε μὲ ἀναφορὰ στὴ φοροδιαφυγὴ, ἡ ὁποῖα προβάλλεται ὡς ἕνας ἐκ τῶν βασικῶν λόγων, γιὰ τὸν ὁποῖο ὀφείλουν ὅλοι νὰ καθιερώσουν τὴ χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος. Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, στὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ σχετικὰ μὲ τὰ προσωπικὰ δεδομένα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐξήγησε ὁ ὁμιλητὴς, πὼς μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῶν παγκοσμιοποιητῶν ὅτι: “τὰ δεδομένα εἶναι τὸ ὑλικὸ τοῦ μέλλοντος”, καταπατοῦνται ἐπὶ τῆς οὐσίας τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ἐφόσον διακινοῦνται ἀπὸ ἑταιρεία σὲ ἑταιρεία, ὀργανισμοὺς, κράτη, πολυεθνικὲς κτλ. Ἔπειτα ἀναφέρθηκε σὲ καινούργια συστήματα ἐξακρίβωσης καὶ ταυτοποίησης ἀτόμου ἀπὸ βιομετρικὰ δεδομένα (πχ. ἡ παλάμη, στὴν ὁποῖα οἱ φλέβες κάθε ἀνθρώπου ἔχουν μοναδικὸ σχηματισμό), ἐνῶ μὲ συγκεκριμένα παραδείγματα κατέδειξε πόσο εὐάλωτος εἶναι ὁ πολίτης ἀπ’ τὴν ἄλογη χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων. Σύμφωνα μὲ αὐτὸ οἱ ἀγορὲς μέσῳ διαδικτύου χειραγωγοῦνται πολὺ εὔκολα ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες καὶ φτιάχνεται συγκεκριμένο προφίλ ἑνὸς ἑκάστου πολίτη μὲ βάση τὶς προτιμήσεις του. Ἄλλα παραδείγματα, ποὺ ἀνέφερε ὁ ὁμιλητὴς καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι πράγματι ὑφίσταται σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν εἶναι τὰ ἑξῆς: α) στὴν Ἀμερικὴ προέκυψε τεράστιο ζήτημα ὕστερα ἀπὸ τὴ διαρροὴ προσωπικῶν δεδομένων 198 ἑκατομμυρίων πολιτῶν, β) στὸ τραπεζικὸ σύστημα παγκοσμίως ἐπίσης ὑπάρχουν μεγάλα προβλήματα ἀσφάλειας, γ) ἡ Γαλλία φοβᾶται τὴν ἠλεκτρονικὴ ψῆφο λόγῳ ἀπειλῆς κυβερνοεπίθεσης, ἐνῶ καὶ στὴ Γερμανία διαμορφώνονται παρόμοιες ἐπιφυλάξεις. Τέλος, ὁ κος Ἀδαμόπουλος παρουσίασε κάποια γενικὰ συμπεράσματα, ποὺ προκύπτουν ἀπ’ τὴν ἀνεξέλεγκτη χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων: 1) Κερδίζουν οἱ τράπεζες καὶ χάνουν οἱ πολῖτες (τὴν ἐλευθερία τους), 2) θὰ αὐξηθοῦν δραματικὰ τὰ ἔξοδα τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν, 3) θὰ αὐξηθοῦν δραματικὰ οἱ ἠλεκτρονικὲς ληστεῖες, 4) ὅλα τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα εἶναι πραγματικὰ “σουρωτήρια” καὶ τίποτα ἀπ’ αὐτὰ δὲν εἶναι ἀπρόσβλητο, 5) θὰ ἀλλάξουν ἄρδην οἱ κοινωνικὲς σχέσεις. Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε σὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση.

Τὸν κο Ἀδαμόπουλο ὰκολούθησε στὸ βῆμα ὁ τελευταῖος ὁμιλητὴς, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου τῶν Ἁγίων Μετεώρων, ἀναπτύσσοντας τὸ θέμα: «Οἰκονομικὸς ὁλοκληρωτισμός: Μία θεολογικὴ προσέγγιση». Ὁ Πανοσιολογιώτατος προσέγγισε τὸ ζήτημα τοῦ αὐτεξουσίου τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο πλήττεται καὶ καταπατεῖται πλήρως ἕνεκα τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν καὶ γενικῶς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὸν ἀντίχριστο, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι ταυτισμένος πλήρως μὲ τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν κατάπτωση τοῦ κόσμου τούτου, καθὼς καὶ στὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς παγκοσμίου συστήματος διακυβέρνησης, στὸ ὁποῖο, ἄν κανεὶς δὲν θελήσει νὰ ἐνταχθεῖ, θὰ εἶναι ἀπόβλητος ἀπὸ τὴν κοινωνία. Ἐξήγησε, ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι προάγγελος τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καὶ τελικῶς τοῦ σφραγίσματος, γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ φειδωλοὶ ὡς πρὸς τὴ χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων. Ἀναφέρθηκε στὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ τὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ ποὺ συνέγραψε, προειδοποιῶντας τὶς ἑπόμενες γενιὲς, γιὰ ὅλα ὅσα ἔρχονται. Κατέληξε δὲ τὸ λόγο του τονίζοντας ὅτι χρειάζεται ἀντίσταση ἀπέναντι σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιβουλὲς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Καὶ ἡ μεγαλύτερη ἀντίσταση εἶναι ἡ ἔμπρακτη μετάνοια καὶ ἡ προσευχή. Νὰ μὴν τὰ ρίχνουμε ὅλα στοὺς ἄλλους. Πραγματικὴ μετάνοια εἶναι νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς δικές μας ἁμαρτίες, λάθη καὶ σφάλματα καὶ κάπως ἔτσι νὰ ὁδηγούμαστε σὲ ὁλοκληρωτικὴ μεταστροφὴ τῆς σκέψης καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς μας.

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μὲ τὴν προβολὴ συνέντευξης τοῦ οἰκονομολόγου, συγγραφέα καὶ δημοσιογράφου Norberg Häring, στὴν ὁποῖα ἐξηγεῖ καὶ ἀναλύει τοὺς κινδύνους ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν, μὲ μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλους τὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς προβολῆς πραγματοποιήθηκε ὀλιγόλεπτη συζήτηση, ἔπειτα ἀναγνώσθηκαν τὰ πορίσματα τῆς ἡμερίδος, ἐνῶ ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε τέλος μὲ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, τὸν ὁποῖο ψάλλαμε ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ὁμοθυμαδόν.

Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.κ. Σεραφεὶμ γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ βοήθειά του ὄχι μόνο γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, ἀλλὰ καὶ πάντοτε, τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καὶ ἰδιαιτέρως τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Σαράντη Σαράντο, τὴν βυζαντινὴ χορωδία “Ἐν Ψαλτηρίῳ”, τοὺς κ.κ. ὁμιλητές, τὸν Ἀχελῶο TV καὶ ὅλους ὅσους βοήθησαν γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς προσπάθειας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.