1 Νοε 2016

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος: «Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται πάντα γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ. Ἀπαιτεῖται σεβασμὸς στὴν Ἐκκλησία ποὺ προϋπῆρχε τοῦ κράτους»

Ἔχει μελετήσει  τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα ὅσο κανείς. Ἡ ἄποψή του ἀποτέλεσε τὴν ὁμόφωνη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς συνομιλίες της μὲ τὸ ὑπουργεῖο.
Σταθερὸς στὴν ἄποψη ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ποὺ διδάσκονταν μέχρι τώρα στὰ δημοτικά, γυμνάσια καὶ λύκεια, ἀνταποκρίνονταν πλήρως στὸ Εὐρωπαϊκὸ δίκαιο. Οὐδέποτε εἶχαν ὁμολογιακὸ ἢ κατηχητικὸ χαρακτήρα. Ἀπεναντίας εἶχαν χαρακτήρα γνωσιολογικό, πολιτισμικὸ καὶ συγχρόνως θρησκειολογικὴ ἀναφορά. Ὡς ἐκ τούτου δεν ὑπῆρχε πραγματικὸ θέμα νὰ δημιουργηθεῖ. Δὲν μποροῦμε νὰ διακινδυνεύουμε τὴν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ χάριν...
 μερικῶν ὀπαδῶν.

Ἡ Ἐκκλησία ἐργάστηκε καὶ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, γνωρίζοντας ὅλοι τὴν μακροχρόνια πολιτιστική, ψυχολογική, οἰκονομικῆς, ἀλλὰ κυρίως πολιτιστικῆς προσφορᾶς
Ὡς ὁ ἀρχαιότερος θεσμὸς ἡ Ἐκκλησία, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν συγκρότηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπαιτεῖται σεβασμὸς σὲ ἕναν θεσμὸ ποὺ κουβαλᾶ μαζί του ἕναν ὁλόκληρο πολιτισμό.
Δὲν πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται δηθεν σύγκρουση μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἱκανοποιοῦνται μερικοὶ ὀπαδοί. Αὐτὸ εἶναι ἔγκλημα ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους, ἐκτὸς ἂν κάποιοι θέλουν νὰ χωρίσουν τὸ Ἔθνος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Ὁ κ. Ἰερόθεος συνοψίζει τοὺς δύο λόγους ποὺ τὸν κράτησαν μακρυὰ ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὴν ἐπιτροπὴ μελέτης τῶν νέων προγραμμάτων γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα να μὴν φτάσει ἡ Ἐκκλησία στὸ σημεῖο νὰ ἀλλάζει εὔκολα ἀποφάσεις, χάριν τῆς διπλωματίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.