2 Σεπ 2015

Ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν ταχέως στὴν Κωνσταντίνου-ΠΟΛΗ…

Στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὶς ἐκλογὲς καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μνημονιακῶν μεταρρυθμίσεων.
Στὴν Τουρκία ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου καὶ στὸ ξεκαθάρισμα τοῦ Κουρδικοῦ.
Στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ ἀτζέντα ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὴν ΠΟΛΗ καὶ στὴν ἀναδιάταξη τῶν συνόρων ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Οὐκρανία μέχρι τὴν Μέση Ἀνατολή.
Τὸν Τοῦρκο τὸν βάλανε νὰ παίξει στὴν παγκόσμια γεωπολιτικὴ σκηνὴ καὶ σήμερα αὐτὸς κατάλαβε ὅτι δὲν τοῦ δώσανε ρόλο πρωταγωνιστῆ ἀλλὰ κομπάρσου… ἀκριβῶς γιατί ὁ πρωταγωνιστὴς τῶν ἡμερῶν μας εἶναι οἱ Κοῦρδοι καὶ τὸ Κουρδικό.
¨Ἡ Ἀστυνομία καὶ ὁ Στρατὸς τῆς Τουρκίας συνεχίζουν νὰ μαζεύουν πτώματα ἀπὸ τοὺς δρόμους καὶ πέριξ τῶν στρατιωτικῶν μονάδων ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις ποὺ συνεχίζουν νὰ δέχονται ἀπὸ τοὺς Κούρδους μαχητὲς ὡς ἀπάντηση στοὺς βομβαρδισμοὺς καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τοῦ PKK στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας.
Οἱ νάρκες εἶναι ὁ μεγάλος φόβος τῶν Τούρκων καθὼς οἱ Κοῦρδοι φέρονται νὰ ἔχουν τοποθετήσει χιλιάδες σὲ κομβικὰ σημεῖα περιοχῶν τῆς Τουρκίας, ὅπως ὁδικοὺς ἄξονες, κοντὰ σὲ στρατιωτικὲς μονάδες καὶ ἀστυνομικὰ φυλάκια, ὅπως καὶ δημόσια κτίρια. 
Οἱ ἐπιχειρήσεις ποὺ μέχρι στιγμῆς ἔχουν πραγματοποιήσει οἱ ἀρχὲς ἀσφαλείας τῆς...
Ἄγκυρας γιὰ τὴ σύλληψη Κούρδων μαχητὼν μοιάζει σταγόνα στὸν ὠκεανό, ἀφοῦ κάθε φορᾶ ποὺ γίνεται κάτι τέτοιο, εἴτε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπιχείρησης εἴτε σὲ ἑπόμενο χρόνο οἱ Τοῦρκοι θρηνοῦν καὶ ἄλλα θύματα.¨ pronews.gr 31/08/2015

Ὁ ρόλος τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Δυτικοὺς τελειώνει…
Γνωρίζουν ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογές τους ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ γίνει μία πυριτιδαποθήκη ἀπὸ τὰ Βαλκάνια μέχρι τὴν Μέση Ἀνατολή.
Μάλιστα λόγω τῶν Παγκόσμιων ἀνακατατάξεων χρειάζονται ἐπειγόντως ἕνα σταθερὸ σὲ ἀπόψεις συνομιλητὴ καὶ αὐτὸν τὸν βρῆκαν στὸ πρόσωπο τῶν Κούρδων.
Ὅμως γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸν νέο συνομιλητὴ τους χρειάζονται ἐπειγόντως μία ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ  Ν2.
Ἂς θυμηθοῦμε γιατί ἡ ἱστορία ἀνακυκλώνεται ἐπικίνδυνα.
¨Η Συνθήκη τῶν Σεβρών υπεγραφη στις 28 Ἰουλίου/10 Αὐγούστου 1920 στην πόλη Σεβρ (Sevres) τῆς Γαλλίας, 

Μὲ τὴ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν:
- Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἔχανε τὰ τέσσερα πέμπτα τῶν ἐδαφῶν της, στὰ ὁποῖα ἀναδύονταν ἀνεξάρτητα ἢ αὐτόνομα κράτη καὶ περιοχὲς ποὺ μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἀποτίναζαν τὴν ὀθωμανικὴ κυριαρχία ἢ ἐπικυριαρχία: Αἴγυπτος, Ἀρμενία, Κουρδιστᾶν, Χετζάτζη, Συρία, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη κ.α.
Διασφαλιζόταν ἡ ἐλεύθερη ναυσιπλοΐα στὰ Στενὰ τῶν Δαρδανελίων καὶ τοῦ Βοσπόρου τὰ ὁποία κηρύσσονταν ἀνοχύρωτα.
- Προστατεύονταν τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων.
- Ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους ἡ Τουρκία διατηροῦσε μόνο τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ περίχωρά της, ἀλλὰ οἱ Σύμμαχοι διατηροῦσαν καὶ αὐτοὶ τὸ δικαίωμα νὰ μεταβάλουν αὐτὸ τὸ καθεστὼς κατὰ τὴ βούλησή τους σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Τουρκία δὲν θὰ σεβόταν τοὺς ὑπόλοιπους ὅρους τῆς συνθήκης.
- Ρυθμίζονταν πλῆθος ἄλλα θέματα, συνοριακά, πολιτικά, οἰκονομικά, στρατιωτικά, ὅλα σχεδὸν εἰς βάρος τῆς Τουρκίας. tovima.gr 10/08/2003 
Ζενάκος Αὐγουστίνος OI ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Σήμερα οἱ Δυτικοὶ θέλουν νὰ διασφαλίσουν τὴν σταθερότητα στὸ γεωπολιτικὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας καὶ μαζὶ καὶ αὐτὰ τὰ Στενὰ τοῦ Βοσπόρου γιὰ νὰ ἐγκλωβίσουν τὴν ναυτικὴ πολεμικὴ μηχανὴ τῶν Ρώσων.
Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θέλουν νὰ καταστήσουν τὴν Μαύρη Θάλασσα Λίμνη, νὰ διασφαλίσουν τὴν ἐλευθερία τῶν κινήσεων τοὺς (ἀκόμα καὶ στὰ ἐνεργειακὰ) σὲ ὁλόκληρη τὴν Μεσόγειο καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀπαξιώσουν τὴν Συμμαχία Αἰγύπτου-Ρωσίας μὲ τὸ μεγάλο στρατιωτικὸ ἀτοῦ της τὸ στρατηγικὸ Σουέζ.
Ἡ συγκυρία ποὺ λέγεται ἀνεξαρτησία τῶν Κούρδων ἐνεργοποιήθηκε γιὰ νὰ πυροδοτήσει ὅλη τὴν εὐρύτερη περιοχή.
Γιὰ νὰ ὑπάρξει μία νέα συνθήκη Σεβρῶν κομμένη καὶ ραμμένη σὲ μέτρα παγκοσμιοποίησης σημαίνει ὅτι πρόκειται νὰ τρέξουν γύρω μας πολλὰ γεγονότα καὶ μάλιστα τέτοια ποὺ θὰ ἀποδυναμώσουν δραματικὰ τὸν παράγοντα τοῦ νεοθωμανισμοῦ  στὴν Τουρκία.
Χαράζονται ἐνεργειακοὶ ἀγωγοὶ ἐπὶ χάρτου καὶ σὲ λίγο σβήνονται καὶ νὰ ξανὰ χαράσσονται.
Ὅλοι ὅμως περιμένουν τὴν καινούργια Συνθήκη τῶν Σεβρών για νὰ ἔχουν ἕνα σταθερὸ σημεῖο ἀναφορᾶς.
Τὸ τέρας ποὺ λέγεται Τουρκία μόνο ὁ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μπορεῖ νὰ τὸ κτυπήσει.
Καὶ ὁ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ φιγουράρει καὶ στὶς στρατιωτικὲς σημαῖες τοῦ Ρώσων.

Συγκεκριμένα γεγονότα στὸ Αἰγαῖο θὰ κατεβάσουν τοὺς Ρώσους κυρίως στὰ Στενὰ γιὰ νὰ διασφαλίσουν καὶ αὐτοὶ τὰ συμφέροντά τους… ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παίσιος ὁ Ἁγιορείτης ¨οἱ Ρῶσοι θὰ κατέβουν στὰ Στενὰ γιὰ τὰ δικά τους συμφέροντα¨.
Τότε θὰ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ τοὺς Δυτικοὺς νὰ εἰσηγηθοῦν μία νέα συνθήκη Σεβρῶν.
Τὰ γεγονότα τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουν ἐπιταχυνθεῖ γιατί ὁ Δυτικο- Εὐρωπαῖος δὲν πρέπει νὰ παγώσει αὐτὸν τὸν χειμώνα, ὅταν μάλιστα ἡ ἐνεργειακὴ κατανάλωση φτάνει στὸ ἀποκορύφωμα τὰ Χριστούγεννα καὶ μετά.
Οἱ διαθέσεις τῶν Ρώσων νὰ ἀνοιγοκλείνουν τὴν στρόφιγγα παροχῆς τοῦ Φυσικοῦ Ἀερίου πρὸς αὐτοὺς ποικίλλουν καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες.
Τελικὰ ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ φυσικὰ ὁ καθένας τὸ βλέπει ἀπὸ τὴν δική του σκοπιά.

Ἀπὸ ἄλλη θέαση ἐνεργοῦν οἱ Δυτικοί, ἀπὸ ἄλλη θέαση θὰ ἐνεργήσουν οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Ἕλληνες στὸ τέλος δίχως νὰ τὸ περιμένουν θὰ πάρουν ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ.
Καὶ γιὰ νὰ προσανατολιζόμαστε
https://youtu.be/i2pbhEeZEbM Ἡ Κωνσταντινούπολη ἀπὸ ψηλά...

ΚΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΧΡΟΝΙΑ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδειχτεῖ καὶ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

2 σχόλια:

 1. " Ταξίδεψα στις θάλασσες και ήρθα

  στην Ιερή Πόλη του Βυζαντίου

  σε χρυσαφένιο κλώνο κάθησα να τραγουδήσω

  στους Άρχοντες και στις Αρχόντισσες του Βυζαντίου

  τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελλούμενα "

  WILLIAM BUTLER YATES

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ζήτω η βασιλεία των Ρωμαίων επί της γης

  Ζήτω η κυριαρχία των χριστιανών επί αυτής

  Ζήτω το γένος των Ρωμαίων κι οι Βασιλείς

  Της Νέας Ρώμης της Κωνσταντινουπολής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.