2 Σεπ 2015

Πῶς ἀμυνόμαστε στοὺς πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ;

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Νεανικὲς Ἀναζητήσεις - Α’ Τόμος: Ζητήματα πίστεως» (σελ. 186-187), Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου Παναγιώτου, 
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου
Μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα καὶ τὰ ὄπλα ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. Ὂταν κανεὶς ἀγωνίζεται νὰ σβήσει τὰ πάθη ἀπὸ μέσα του καὶ ἀνοίγει τὴν καρδιά του στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε ὁ πονηρὸς δὲν πλησιάζει. Κι ἂν πλησιάζει καὶ πειράξει, δὲν κάνει κακό. Η χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἦρθε μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα καὶ μετά διατηρεῖται καὶ αὐξάνει μὲ τὴν τακτικὴ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν κατανυκτικὴ προσευχή, τὴ βαθιὰ Μετάνοια ποὺ συνοδεύεται μὲ εἰλικρινῆ Ἐξομολόγηση καὶ τὴν ἐπιμελημένη συχνὴ συμμετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία. 
Ἔλεγε ὁ γέροντας Πορφυριος: «Ἀγαπώντας τὸν Χριστό, τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη χάνουν τὴ γοητεία καὶ τὴ δύναμή τους μπροστὰ στὴ χαρὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ». 
Ὅπως στὴ διάρκεια μίας μάχης δὲν μπορεῖ ἕνας στρατιώτης νὰ πεὶ «ἂς ξεκουραστῶ λίγο καὶ μετὰ θὰ συνεχίσω», ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ μάχη χρειάζεται συνεχὴς ἐπαγρύπνηση. Να προσέχουμε κάθε στιγμὴ καὶ σὲ κάθε περιστατικὸ τὴ συμπεριφορά μας. Αὐτὸ οἰ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τό λένε «νήψη». Ἡ νήψη-ἐγρήγορση κατορθώνεται μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὅποιος προσεύχεται καὶ ἐπικαλεῖται συνέχεια τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, κατατροπώνει κάθε πειρασμό. Ἡ προσευχὴ...
εἶναι μία φλόγα πνευματικὴ ποὺ κατακαίει κάθε πονηρὸ πνεῦμα ποὺ πλησιάζει. Ὅταν στοὺς πειρασμοὺς ἐμεῖς καταφεύγουμε στὸ Θεὸ καὶ προσευχόμαστε ἔντονα, τότε ὁ πονηρὸς ἀποσύρεται, γιὰ νὰ μὴν ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν προσευχή. 

Ἕνα ἄλλο μεγάλο ὅπλο κατὰ τοῦ πειρασμοῦ εἶναι καὶ ἡ ταπείνωση. Ἕνας μεγάλος ἀσκητικὸς Πατέρας, ὁ Μέγας Ἀντώνιος, εἶδε τὶς πολλὲς παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ μὲ πόνο προσευχήθηκε καὶ εἶπε: «Κύριε, ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ;». Ἀμέσως ἄκουσε τὴν ἀπάντηση: «Ὁ ταπεινός». Γίνεται αὐτό, γιατί ὁ ταπεινὸς δὲν ἔχει ἐγωισμό, δὲν ἔχει κι ὅλα τὰ κακὰ παιδιὰ τοῦ ἐγωισμοῦ, δηλ. τὴν ὀργή, τὴ φιλονικία, τὴν κατάκριση, τὴν ἀδικία, τὴ βλασφημία, τὴν ἀσέβεια… 

Ἐπειδὴ ὁ διάβολος εἶναι πανοῦργος καὶ μᾶς ξεγελᾶ εὔκολα, χρειάζεται νὰ συμβουλευόμαστε ἕναν πνευματικὸ πατέρα. Ὁ Θεὸς μέσω τῆς γνώμης τοῦ πνευματικοῦ ἐκφράζει πολλὲς φορὲς ἔμμεσα τὸ θέλημά Του. Ἐπίσης μὲ τὴν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ ἔρχεται ἡ θεία χάρη, μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς προστατεύει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.