26 Ιουν 2015

Τώρα ποὺ βγῆκαν οἱ Εὐρω-δαίμονες ἡ Παναγία μᾶς φωνάζει: «Εὐαγγελίζου Ἑλλάδος γῆ χαρὰ μεγάλη»

Φῶτο Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἦταν Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013 καὶ μία ἐσωτερικὴ ἀνάγκη μᾶς πίεζε νὰ ἐξωτερικεύσουμε  καὶ νὰ ἀρθρογραφήσουμε αὐτὰ ποὺ ἐρχόταν…. Καὶ ἦρθαν καὶ σήμερα τὰ βιώνουμε…
Βγῆκαν οἱ δαίμονες ἀπὸ τὸ καυκί τους καὶ μᾶς πολεμοῦν... Ὅμως ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΕΛΛΑΣ σὲ λίγο θὰ χαμογΕ(λ)λᾶς.
Τί ταράζεσαι μικρὸ ποίμνιο;  Γιατί κλαῖς καὶ πονᾶς; Μήπως βλέπεις τὸν ἐχθρὸ νὰ προσμένει νὰ σὲ κατασπαράξει;
Ναὶ αὐτὸ βλέπεις! ἀλλὰ δὲν βλέπεις καὶ κάτι ἄλλο, τὴν φονικὴ ἀδημονία του νὰ σὲ ἀποτελειώσει τώρα ποὺ σὲ ἔχει χαμαὶ κάτω. Τί συμβαίνει;
Ἕνας Λαὸς κάτω, πεσμένος πάνω στὸ χῶμα καὶ τὸ κεφάλι του νὰ τὸ πατάει πιεστικὰ ἡ μπότα τοῦ τοκογλύφου κατακτητῆ γιὰ νὰ τὸ ἀναγκάσει νὰ φάει ἀκόμη καὶ χῶμα. Αὐτὸς ἦταν ὁ ἀνέκαθεν ὀνειρικὸς πόθος τῶν (ἐκλεκτῶν φυλῶν), ἂν ὑπάρχουν φυσικὰ τέτοιες στὶς μέρες μας γιὰ τὴν στάση ποὺ πρέπει νὰ ἔχει κατὰ αὐτοὺς ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ μέσα στὴν Παγκόσμιο ἱστορία καὶ στὸ καθημερινὸ γίγνεσθαι. 
Φεῦ ὅμως οἱ ἐσωτερικοὶ βασανιστές μας, οἱ ἀδιάλλακτοι ἐχθροὶ ἀλλὰ καὶ οἱ γλυκανάλατοι...
δῆθεν φίλοι θὰ κατορθώσουν τὸ ἀκατόρθωτο.
Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό; νὰ μᾶς ξανακάνουν νὰ νοιώσουμε πάλι σὰν πραγματικοὶ ΕΛΛΗΝΕΣ. Ἤδη μᾶς ἔχουν τελειωμένους σύμφωνα μὲ τοὺς γεωπολιτικοὺς σχεδιασμούς τους. Ἄλλωστε αὐτό μᾶς τὸ ἀπαγγέλουν κατάμουτρα καὶ τὸ διαφημίζουν οἱ κομπάρσοι κλόουν τῶν διεθνῶν κέντρων σκοτοδίνης.
Ἕνα τεράστιο στόμα ἄνοιξε καὶ περιμένει ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ καταπιεῖ σύσσωμο τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο.
Τί συγκίνηση αἰσθάνονται ἄραγε αὐτοὶ οἱ διαχρονικοὶ δολοφόνοι τῶν λαῶν ποῦ βλέπουν νὰ πραγματοποιοῦνται τὰ ἄνομα σχέδια τόσων αἰώνων; Ἡ ἀδημονία καὶ ἡ ἀπληστία πράγματι τοὺς τρελαίνει.
Δὲν χρειάζεται νὰ ὀνοματίσουμε τοὺς ἐχθροὺς καὶ τοὺς φίλους, ἤδη οἱ ἐκβιασμοὶ καὶ οἱ εἰρωνεῖες τους καταγράφονται στὸ βιβλίο τῆς πραγματικῆς ἱστορίας ποὺ θὰ μᾶς εἶναι χρήσιμο γιὰ μετά... ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε, τρῶνε ἀπό μας καὶ μένει καὶ ΜΑΓΙA…
Στρατηγὸς Μακρυγιάννης.

Αὐτὴ ἡ μαγιὰ εἶναι τὸ πνευματικὸ μπαρούτι ποὺ θὰ τινάξει τὰ σωθικὰ τῆς παγκόσμιας ἀνομίας.
Καὶ θὰ τρελάνει τοὺς ἐξουσιαστὲς αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος γιατί δὲν γνωρίζουν ὅτι τὸ χῶμα ποὺ σκύψαμε ἐξ αἰτίας τους νὰ φᾶμε εἶναι ἁγιοποτισμένο μὲ τὸ ζεστὸ μαρτυρικὸ αἷμα τῶν προγόνων μας ποὺ τελειώθηκαν ἀπὸ τὰ βασανιστήρια τῶν δικῶν τοὺς προγόνων. ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καὶ στοὺς ἐχθροὺς δίνει βαθειὰ καταισχύνη.
Ὅμως τὶς πταίει ποῦ βρεθήκαμε κατάχαμα; φταίει τὸ ξερό μας κεφάλι ποὺ δὲν βάλαμε μυαλὸ καὶ ἐμπιστευόμασταν ἄσπονδους φίλους ἀλλὰ καὶ οἱ (δῆθεν φίλοι) φταῖνε γιατί μπλέκονται πάντα μὲ λάθος ΛΑΟ!!!
Ἄραγε γιατί γίνονται ὅλα αὐτά; μὰ φυσικὰ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀπληστία καὶ τὸ ἱστορικὸ κόμπλεξ ποὺ φυσικὰ δὲν προσκρούουν μόνο πάνω στὸ φυσικὸ νόμο ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ ποὺ γίνεται ἀμείλικτος μέσα στὴν ἀδικία τῶν ἡμερῶν μας.
Εἶναι πασιφανὲς ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ γίνονται εἶναι τὸ τελικὸ συγκέρασμα ἀποφάσεων μίας προαποφασισμένης πολὺ μεγάλης γεωστρατηγικῆς ἐπιλογῆς καὶ μάλιστα στὸ πιὸ ψηλὸ ἐπίπεδο ἀπληστίας καὶ ἰσοπέδωσης πολιτισμικῶν ἀξιῶν.

Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ ξεφεύγουν πλέον ἀπὸ κάθε συμβατικὸ τρόπο σκέψης μὲ τὸν ὁποῖο συνηθίσαμε νὰ σκεφτόμαστε μέσα στὴν εἰκονικὴ καθημερινότητα, ἀλλὰ ξεπερνοῦν καὶ τὴν ἰσορροπία τῆς λογικῆς του κοινοῦ νοῦ.

Οἱ γεωπολιτικὲς μάσκες τῶν συμφερόντων ἔπεσαν πάνω ἀπὸ τὸ ὑποψήφιο θήραμα καὶ ἡ λυκοφιλία τῶν γειτόνων μας ἐνεργοποιήθηκε ἐν ὄψει τῆς μοιρασιᾶς τῶν ἐνεργειακῶν πόρων.
Ὅλοι γιὰ τὰ συμφέροντά τους καὶ φυσικὰ δὲν περιμέναμε τίποτε ἄλλο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δώσανε ἤδη ἐξετάσεις ἀπὸ τὴν καταγραφὴ τῆς ἱστορίας.
Ἕνα πράγμα ὅμως εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ διεθνεῖς ληστὲς θὰ μαλώσουν στὴν μοιρασιά. Αὐτὸ ἄλλωστε διακρίνεται στὶς τοκογλυφικὲς συνάξεις τους. Καὶ μάλιστα τώρα ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀντίπαλον δέος.
Καὶ ὅμως γιὰ αὐτοὺς ὑπάρχει!!! Καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἠχεῖ μέσα στὴν ἀπαγγελία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ καὶ μάλιστα ἀπέναντι στὴν καθέδρα τῶν ἀνομιῶν τους. 
¨Χαίρε ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων, χαῖρε κατάπτωσις τῶν δαιμόνων...
Χαῖρε τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα χαῖρε, τῆς ΤΡΙΑΔΟΣ τοὺς μύστας φωτίζουσα... 
Χαῖρε τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς, χαῖρε Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν...
ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΘΕ¨

Τώρα εἶναι ἀνάγκη ἀδέλφια νὰ ἀνασηκώσουμε τὴν πεσμένη Εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ νὰ τὴν Ἀναστηλώσουμε μαζὶ μὲ τὶς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων μας εἰς τὸ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ Παράδοσης γιὰ νὰ ἀντικρύσουμε πάλι στὰ τείχη τῶν συνόρων μας καὶ στὰ προτειχίσματα τῆς καθημαγμένης ζωῆς μας Περιπολοῦσα τὴν ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ νὰ μᾶς φέρνει τώρα ποὺ θὰ βρεθοῦμε χαμαὶ καὶ ταπεινὰ πάνω σὲ αὐτὴν τὴν Ἀνδρειωμένη, Ἁγιοτόκο Γῆ τὴν ΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΑ 
Εὐαγγελίζου Ἑλλάδος Γῆ Χαρὰ Μεγάλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.