4 Ιουν 2015

Τί ἔγινε στὰ 1204 καὶ μᾶς τὸ κρύβουν;

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρὸς
Εἶναι πολὺ παρήγορο, ἀλλὰ καὶ τιμητικὸ γιὰ τὸν Λαό μας, ποὺ δὲν ξεχνᾶ ποτὲ τὴν Πόλη του καὶ τὸν Αὐτοκράτορά του καὶ ποὺ κάθε χρόνο, στὶς 29 Μαΐου, τιμᾶ καὶ μνημονεύει μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια τοὺς μάρτυρες τῆς Ἅλωσης. 
Ἐκεῖνο, ὅμως, πού, ὅταν γίνεται, γίνεται κάπως δειλὰ καὶ συγκαλυμμένα, εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξαν οἱ Δυτικοὶ σὲ σχέση μὲ τὰ λυγμικὰ γεγονότα τῆς πτώσης, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς ὀντολογίας αὐτῶν τῶν γεγονότων, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης. (1)
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν ρόλο τῶν Φράγκων, τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά, ἀλλά, δυστυχῶς, ἀποσιωποῦνται σκοπίμως.
Διακόσια πενήντα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης, οἱ λεγόμενοι Σταυροφόροι -οἱ τότε δυτικὲς συμμαχικὲς δυνάμεις- ἀναδεικνύονται, μὲ τὴν δράση τους, ὡς οἱ πλέον πολύτιμοι πρώιμοι σύμμαχοι τῶν Τούρκων. Διότι, μὲ τὴν παρότρυνση καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ τότε πάπα καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν Ἁγίων Τόπων, καταλύουν τὴν Ρωμανία/Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἐγκαθιστοῦν Φράγκους ἡγεμόνες στὰ διάφορα τμήματά της, καταστρέφουν ὁλοσχερῶς τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν λεηλατοῦν καὶ φορτώνουν στὰ καράβια τους ὅλα της...
τὰ τιμαλφῆ.
Ὁ ἱστορικὸς Νικήτας Χωνιάτης, αὐτόπτης μάρτυρας τῆς λεηλασίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους τὸ 1204, περιγράφει λεπτομερῶς τὴν καταστροφὴ καὶ τὶς ἁρπαγὲς τῶν θησαυρῶν τῆς Βασιλεύουσας: ’’...Ἔβλεπε κανεὶς ὄχι μόνον τὶς ἱερὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ νὰ θραύονται μὲ ἀξίνες καὶ νὰ ρίπτονται στὸ χῶμα καὶ τὰ στολίδια τους νὰ ἀποσπῶνται χωρὶς φειδὼ καὶ προσοχὴ καὶ νὰ ρίχνονται στὴ φωτιά, ἀλλὰ καὶ τὰ σεπτὰ καὶ πανάγια σκεύη νὰ ἁρπάζονται μὲ θράσος ἀπὸ τοὺς ναούς, νὰ ρίχνονται στὴ φωτιὰ καὶ νὰ παρέχονται στὰ ἐχθρικὰ στρατεύματα ὡς ἁπλὸς ἄργυρος καὶ χρυσός’’. (2)
Ἡ καθηγήτρια Βυζαντινῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, κυρία Ἀθηνᾶ Κόλια-Δερμιτζάκη, παρουσιάζοντας τὸν ἀπολογισμὸ τῆς δραματικῆς αὐτῆς ἀπογύμνωσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς θησαυρούς της, γράφει:
’’Ἡ Κωνσταντινούπολη ἂδειασε ἀπὸ κάθε πλοῦτο δημόσιο, ἰδιωτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό... τεράστια ἀπώλεια γιὰ τὴν τέχνη ἦταν ἡ καταστροφὴ σημαντικοῦ ἀριθμοῦ χάλκινων ἀγαλμάτων καὶ συμπλεγμάτων, τὰ ὁποία οἱ νέοι κύριοι τῆς Αὐτοκρατορίας τεμάχισαν καὶ ἔλιωσαν, γιὰ νὰ τὰ μετατρέψουν σὲ νομίσματα’’ (2). Τουτέστιν, τὰ ἰδρυτικὰ κεφάλαια τῶν Τραπεζῶν τῶν σημερινῶν μας ἑταίρων.

Ἀπὸ τότε καὶ μετά, ἡ Ρωμανία, ποτὲ δὲν μπόρεσε νὰ ξανασταθεῖ στὰ πόδια της. Ἡ καταστροφή, ποὺ ὑπέστη στὰ 1204 ἀπὸ τοὺς Φράγκους σταυροφόρους, ἦταν τόσο μεγάλη, πού, στὴν κυριολεξία, τὴν παρέλυσε ἐντελῶς.  
Ἔτσι λοιπόν, ὅταν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1453 φτάνουν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν πολιορκοῦν, δὲν βρίσκονται πλέον ἀπέναντι σὲ μία πανίσχυρη αὐτοκρατορία, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ μία Πόλη ἀδύναμη καὶ ἀπομονωμένη. 
Ὅπως γίνεται κατανοητό, στὴν πραγματικότητα, ἡ Ρωμανία δὲν καταλύθηκε τὸ 1453 ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ τὸ 1204 ἀπὸ τὰ παποκίνητα δυτικὰ συμμαχικὰ στρατεύματα. Τὸ 1453, μὲ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης, ζήσαμε ἁπλῶς τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο ἑνὸς πολυχρόνιου δράματος.

Αὐτὰ τὰ πράγματα ἂς τὰ θυμόμαστε καλά, διότι μονάχα ἔτσι θὰ μποροῦμε νὰ ἑρμηνεύουμε σὲ βάθος καὶ τὰ σημερινὰ καμώματα τῶν Δυτικῶν καὶ ἀναλόγως νὰ προφυλαγόμαστε.
4/6/2015

(1)
(α). Τὸ Πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης εἶναι τὸ Πνεῦμα τῶν ἡσυχαστῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Δηλαδή, τῶν ἐραστῶν τῆς Φιλοκαλίας καὶ τῶν ἀθλητῶν τοῦ σωτηρίου ἀθλήματος τῆς κάθαρσης, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς θέωσης.
(β). Ρωμηοσύνη = Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός. (Καθηγητής, π. Γεώργιος Μεταλληνὸς)
(γ). Οἱ Ρωμηοὶ τῆς Φραγκοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας εἶναι ὅσοι δὲν ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμα ἐκείνων, ποὺ ἐφράγκευσαν καὶ ἐτούρκευσαν. (Καθηγητής, π. Ἰωάννης Ρωμανίδης)
(2). 
http://users.uoa.gr/~nektar/history/2romanity/sacking_constantinople.htm
ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακὴ 18-04-2004, Κωδικὸς ἄρθρου Β14142C081

3 σχόλια:

 1. Γ...ῶ τόν Καρλομάγνο τους.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ5 Ιουνίου 2015 - 2:53 π.μ.

  Το 1204 είναι κομβικό σημείο για την Δύση.

  Οι τεράστιες ποσότητες χρυσού, ασημιού, πολυτίμων λίθων και έργων Τέχνης που εκλάπησαν από την Κωνσταντινούπολη ήταν η κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της Δύσης.

  Μέχρι το 1204, η Δυτική Ευρώπη ήταν ένας βάρβαρος και καθυστερημένος αγριότοπος σε σχέση με την Ελληνική Ανατολή.

  Τον 11ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη και η Βαγδάτη ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, με σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους.

  Την ίδια εποχή το Λονδίνο ήταν μια βρωμερή λασπωμένη κώμη 10.000 κατοίκων και το Παρίσι μια επίσης βρωμερή λασπωμένη κώμη 30 - 40.000 κατοίκων.

  Για την Γερμανία δεν συζητούμε....η Γερμανία εκείνη την εποχή ήταν καλυμμένη με δάση και οι Γερμανικές πολίχνες - πρώην Ρωμα'ι'κά στρατόπεδα - ανέδιδαν αφόρητη δυσοσμία, μιας και οι Γερμανοί δεν συνήθιζαν να πλένονται...

  Αυτοί υπήρξαν οι πρόγονοι των σημερινών Ευρωπαίων που κουνούν επιτιμητικά το δάχτυλο στην Ελλάδα μας.

  Το 1204 λοιπόν η κατάσταση αυτή ανετράπη.

  Ο κλεμμένος πλούτος της Ρωμανίας έθεσε σε κίνηση την Δυτικοευρωπα'ι'κή οικονομία και επέτρεψε την ανάπτυξη του εμπορίου και του τραπεζικού συστήματος.

  Οι πρώτες τράπεζες της Δύσης ιδρύθηκαν στην Βενετία με τα αποθέματα χρυσού που εκλάπησαν από την Κωνσταντινούπολη.

  Αιώνιοι κλέφτες και αχάριστοι οι Δυτικοί έναντι του Ελληνισμού, έδωσαν την πισώπλατη μαχαιριά που οδήγησε στην τελική Άλωση του 1453.

  Αυτή η Δύση δεν μας θεώρησε ποτέ - ούτε σήμερα μας θεωρεί - πραγματικούς εταίρους της, και το αποδεικνύει διαρκώς με την συμπεριφορά της.

  Ο Ελληνισμός οφείλει να αποτινάξει τα δεσμά της οικονομικής - αλλά κυρίως της πνευματικής - εξαρτήσεως από την εκφυλισμένη Δύση και να αναπτύξει την δυναμική του στον δικό του γεωπολιτικό χώρο, που είναι η καθ'ημάς Ανατολή ( Χερσόνησος του Αίμου - Μικρά Ασία - Εγγύς Ανατολή - Εύξεινος Πόντος ).

  Αυτό επιτάσσει το Ρωμέικο Αυτοκρατορικό παρελθόν, που τόσο σκληρά προσπαθούν να μας κάνουν να λησμονήσουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο τροχός έχει αρχίσει και γυρίζει ... υπομονή κοντά είμαστε.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.