4 Ιουν 2015

Μπᾶτε, Τοῦρκοι, ἀλέστε… Ἀνενόχλητος ἔκανε περιοδεία στὴν Θράκη ὁ ἀρχιμουλάς τοῦ Ἐρντογάν

Ἡ προκλητικότητα τῆς Τουρκίας στήν Θράκη συνεχίζεται ἀκάθεκτη μὲ τοὺς διαφόρους τούρκους ἀξιωματούχους καὶ πράκτορες νὰ ἁλωνίζουν ἀνενόχλητοι τὴν περιοχή. Αὐτὴ τὴν φορά, σειρὰ εἶχε ὀ Μεχμὲτ Γκιορμέζ, ἐπικεφαλῆς τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων, ἀνώτερος θρησκευτικὸς λειτουργός τῆς Ἡμισελήνου, ὁ ὁποῖος μόλις δύο ἡμέρες μετὰ τὴν προκλητικὴ φιέστα στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης πραγματοποίησε περιοδεία στὴ Θράκη, ἔχοντας μυστικὲς ἐπαφὲς μὲ πλῆθος «πρακτόρων» ποὺ λογοδοτοῦν ἀπευθείας στὸν ἴδιο καὶ κυρίως μὲ τοὺς δύο ἄμεσα ὑφισταμένους του, ψευδομουφτῆδες Ξάνθης καὶ Κομοτηνῆς.
Ὁ Γκιορμὲζ πρωτοστάτησε τὴν Δευτέρα στὴν μεσημεριανὴ προσευχὴ σὲ τζαμὶ τῆς Κομοτηνῆς, συναντήθηκε μὲ «παράγοντες» στὸ τουρκικὸ προξενεῖο, ἐνῶ στὴ συνέχεια μετέβη στὸν Ἐχίνο γιὰ τὴν ἀπογευματινὴ προσευχή. Τὸ ἴδιο βράδυ πῆγε στὴν Ξάνθη στὸ ἐκεῖ τζαμί, ἐνῶ τὴν Τρίτη προχώρησε σὲ σειρὰ μυστικῶν συναντήσεων.
Ὁ Γκιορμὲζ εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει πρόσφατα ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι...
ἰσλαμικὸς χῶρος προσευχῆς, ἀπειλώντας ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποφασιστεῖ ἡ μετατροπὴ της ξανὰ σὲ τζαμί! Καὶ ὅμως, ὁ προκλητικὸς αὐτὸς προπαγανδιστὴς τοῦ  τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ κινεῖται ἀνενόχλητος στὴν Θράκη, ἔχοντας ἐπαφὲς μὲ τὰ πιὸ ἀκραία στοιχεῖα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας, οἱ ὁποῖοι δροῦν ὡς πράκτορες καὶ προωθητὲς τῶν συμφερόντων τῆς Τουρκίας.
Ἀποθρασυμένοι πλήρως ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος καὶ τὴν παντελῆ ἐγκατάλειψη τῆς Θράκης ἀπὸ τὸ «ἑλληνικὸ» κράτος, οἱ διάφοροι πράκτορες τῆς Τουρκίας δροῦν ἐντελῶς ἀνενόχλητοι στὴν τόσο ἐθνικὰ εὐαίσθητη αὐτὴ περιοχή, κάνοντας ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτικὸ τὸ αἴτημα γιὰ κλείσιμο τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴν Κομοτηνὴ καὶ ἀπέλαση ὅλων τῶν ἀποδεδειγμένα συνοδοιπόρων τῆς τουρκικῆς προκλητικότητας.
Γιῶργος Μάστορας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.