15 Φεβ 2015

Ἀμπντουλὰχ Ὀτζαλᾶν : Τὰ δεκαέξι χρόνια στὴν αἰχμαλωσία καὶ τὸ Κουρδικὸ κίνημα Νίκης

Γράφει ὁ Θεοφάνης Μαλκίδης
Δεκαέξι χρόνια μετὰ τὴ σύλληψη τοῦ Ἀμπντουλὰχ Ὀτζαλᾶν, τὸ κουρδικὸ ζήτημα παραμένει ζωντανὸ καὶ ἐπίκαιρο.
Χιλιάδες ἄνθρωποι μεταπολεμικά, πολιτικοποιήθηκαν μὲ τὰ μεγάλα ἀπελευθερωτικὰ καὶ ἀντιαποικιοκρατικὰ κινήματα τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, δημιουργώντας καὶ ἐνεργοποιώντας τὰ πολιτικά, δημοκρατικὰ καὶ διεθνιστικά τους ἀντανακλαστικά. Στὶς δεκαετίες τοῦ 1980 καὶ 1990, λαοὶ ὅπως ὁ ἑλληνικὸς ἀναζήτησε καὶ πέτυχε τὴν πολιτικοποίησή του μὲ ἕνα ἀπελευθερωτικὸ κίνημα στὰ ἀνατολικά του. Τὸ κουρδικὸ κίνημα ποὺ ἀναδείχθηκε σ΄ αὐτὲς τὶς δεκαετίες ὤθησε, συγκίνησε, ριζοσπαστικοποίησε καὶ συνεπῆρε τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων.
Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα στὴν Τουρκία ἀπὸ τοὺς Κούρδους τὸ 1984, μὲ τὴ δολοφονία χιλιάδων Κούρδων στὸ Ἰρὰκ στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, μὲ τὶς εἰδήσεις γιὰ τὴν καταπίεση τῶν Κούρδων τοῦ Ἰρᾶν καὶ τῆς Συρίας, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπανασυνδέθηκε μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια τὸν Κουρδικὸ λαὸ- ὁ Ξενοφώντας ἀναφέρεται στοὺς Καρδούχους- ὠθώντας νὰ στηρίξει ποικιλοτρόπως τὰ κινήματα κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης.
Μάλιστα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὴν ἀλληλεγγύη του στὸν ἀγώνα τοῦ κουρδικοῦ λαοῦ γιὰ ἀπελευθέρωση, εἶχε καὶ ἕνα θύμα, τὸ Θεόφιλο Γεωργιάδη, μέλος...
τῆς Κυπριακῆς ἐπιτροπῆς Ἀλληλεγγύης στὸ Κουρδιστᾶν ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε, λόγω τῆς δράσης του, τὸ 1994.

Ἡ σύλληψη τοῦ Ἀμπντουλὰχ Ὀτζαλᾶν τὸ 1999, δημιούργησε ὁπωσδήποτε πολλὰ νέα δεδομένα γιὰ τὸ μέλλον τοῦ κουρδικοῦ ζητήματος, δεδομένα ποὺ ἀναδείχθηκαν πιὸ ἔντονα μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ΗΠΑ στὸ Ἰρὰκ τὸ 2003 καὶ τὴ οἰκοδόμηση μίας ὁμόσπονδης κουρδικῆς κρατικῆς δομῆς. Ταυτόχρονα ἡ μετατροπὴ τῆς θανατικῆς ποινῆς τοῦ Ὀτζαλᾶν σὲ ἰσόβια κάθειρξη, οἱ ὁλοένα περισσότερες φωνὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ στὴν Τουρκία ποὺ ζητοῦν πολιτικὴ λύση γιὰ τὸ Κουρδικό, δίνουν νέες προοπτικὲς γιὰ τὸ μέλλον.
  
Τὸ Κουρδικὸ ζήτημα ἀποτελεῖ μία πολὺ σημαντικὴ παράμετρος τῆς περιοχῆς ποὺ περιλαμβάνει ἀρχικὰ τὴν Τουρκία, στὴ συνέχεια τὸ Ἰράκ, στὴν ὁμόσπονδη Κουρδικὴ ὀντότητα, στὸ Ἰρᾶν καὶ βεβαίως στὴ Συρία, στὸ ἀγωνιζόμενο Κόμπανι.
  
Καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατί σ’ αὐτὰ τὰ κράτη οἱ Κοῦρδοι ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῶν παραπάνω κρατῶν καὶ ἡ παρουσία τους εἶναι ἀδιάλειπτη ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, ἀλλὰ γιατί οἱ Κοῦρδοι ἀποτελοῦν πλέον κεντρικὴ συνιστώσα τῶν μελλοντικῶν ἐξελίξεων στὴν περιοχή. Αὐτὸ φαίνεται στὸ Ἰράκ, στὴ θέληση τῶν Κούρδων τῆς Τουρκίας νὰ συνεχίσουν τὴν προσπάθειά τους μὲ ἔνοπλη πάλη καὶ πολιτικὴ δραστηριοποίηση, στὸν πολιτικὸ ἀγώνα τῶν Κούρδων τοῦ Ἰρᾶν, στὴν ἔνοπλη ἀντίσταση στὴ Συρία, δεδομένα ποὺ συγκροτοῦν προϋποθέσεις ὑλοποίησης δημιουργίας Κουρδικοῦ κράτους, τοῦ ὁράματος δηλαδὴ ἑκατομμυρίων Κούρδων σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
  
Ἡ σύλληψη τοῦ Ὀτζαλᾶν πρὶν 16 χρόνια, δὲν κατέστειλε τὸ κουρδικὸ κίνημα ὅπως (θὰ) ἤθελαν κάποιοι, τὸ ἀντίθετο μάλιστα τὸ κουρδικὸ ζήτημα εἶναι ἀνοιχτὸ καὶ θὰ ἐπηρεάσει τὶς ἄμεσες ἐξελίξεις στὴν περιοχή μας, ἀπὸ τὴν Τουρκία μέχρι τὴ Συρία.
Τὸ πανανθρώπινο ἀγαθό της ἐλευθερίας θὰ ἔρθει καὶ γιὰ τοὺς Κούρδους, τοὺς Καρδούχους τοῦ Ξενοφώντα.

(Βλ. καὶ τὸ βιβλίο τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Κουρδικοῦ Ἐθνικοῦ Κογκρέσου στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, Ahmet DereΟι Κοῦρδοι. Ἕνας λαὸς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀμφισβητηθεῖ ἡ ὕπαρξή του.
 Πρόλογος Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Εισαγωγή Θεοφάνης Μαλκίδης
Ἀθήνα: ἔκδ. Γόρδιος,   τήλ. 210-8252279 , e-mail: gordiosbooks@yahoo.gr
Διαβάστε ὅλο τὸ ἄρθρο: «Μαλκίδης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.