19 Φεβ 2015

Γεωπολιτικὴ στὶς μέρες τοῦ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Οἱ Ρῶσοι δούλευαν πρὶν ἀκόμα ἔρθει μὲ τὶς πρόσφατες Ἑλληνικὲς Ἐκλογὲς ὁ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στὴν ἐξουσία.
Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ στὶς 21 Ἰανουαρίου ἀρθρογραφούσαμε μὲ τὸν τίτλο ¨Ἐμεῖς ἐκλογές, ἄλλοι μοιρασιές¨.
Κάποιοι θέλουν νὰ μετονομάσουν τὸν περιβόητο ¨ἐπὶ χάρτου¨ ὑλοποιηθέντα ἀγωγὸ Φ.Α Μπουργκᾶς-Ἀλεξανδρούπολη σὲ ἀγωγὸ Φ.Α Κωνσταντινούπολη- Ἀλεξανδρούπολη.
Ἔτσι ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη τοῦ Ρώσου Πρωθυπουργοῦ ἀκοῦμε «Ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μας τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σύμφωνο διαμετακόμισης γιὰ τὴ διοχέτευση ἀερίου στὴν Ε.Ε. μέσω τῆς Οὐκρανίας τερματίζεται τὸ 2019, οἱ ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτὲς θὰ παρέχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ὑποδέχεται τὸν ἀγωγὸ ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ στὴν Τουρκία», τόνισε ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σύσκεψης μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐνέργειας τῆς χώρας Ἀλεξάντρ Νόβακ καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ, σημειώνοντας ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ εἶναι ἀπαραίτητο ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὶς χῶρες καταναλωτὲς νὰ λάβει σὲ συντομότατο χρόνο ἀπόφαση ἀνάπτυξης τῶν δικῶν της ὑποδομῶν, ὥστε οἱ ἀντίστοιχες ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου νὰ φθάσουν στοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτές».
¨Ἡ Οὐκρανία τελείωσε γιὰ τὴν Ρωσία ὡς κόμβος μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ζωὴ συνεχίζεται, ὑπάρχει μία σειρὰ ἀπὸ ἄλλες ἰδέες. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ...
συνεργαστοῦμε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ ὑπὸ ἐκεῖνες τὶς συνθῆκες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ κατορθώσουμε νὰ συμφωνήσουμε», εἶπε ὁ Μεντβέντεφ.
Εἶχε ὅμως προηγηθεῖ στὶς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 ἡ συνάντηση τοῦ Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μὲ τὸν Ἐρντογᾶν στὴν Τουρκία.
¨Σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατὰ τὴν συνέντευξη Τύπου ποὺ ἔδωσε ἀμέσως μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, ἡ Μόσχα θὰ αὐξήσει τὶς προμήθειες φυσικοῦ ἀερίου στὴν τουρκικὴ ἀγορὰ κατὰ 3 δισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα στὸ πλαίσιο τοῦ ἔργου τοῦ ἀγωγοῦ
Blue Stream, ποὺ εἶναι ὁ ἀγωγὸς ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴ Μαύρη Θάλασσα. «Ἂν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν θέλει τὸ ἀέριο, τότε θὰ διοχετευτεῖ κάπου ἀλλοῦ» συμπλήρωσε ὁ Πούτιν καὶ ἔριξε εὐθύνες στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ Βουλγαρία καθὼς ἡ μὲν πρώτη ἔχει ζητήσει ἀπὸ τὰ κράτη μέλη της νὰ σταματήσουν τὶς ἐργασίες κατασκευῆς τῶν ἐπίγειων τμημάτων τοῦ South Stream.
Στὰ πλαίσια τῆς στρατηγικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν  φέρεται ἡ πρόθεση νὰ κατασκευαστεῖ ἕνας κόμβος διαμετακόμισης φυσικοῦ ἀερίου στὰ ἑλληνο-τουρκικὰ σύνορα γιὰ νὰ προμηθεύσει τὴν Εὐρώπη μὲ φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ ἀντισταθμίσει τὴν ἀπώλεια τοῦ South Stream. hellasforce.com
Στὶς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2015
¨Μέ μία δήλωση-βόμβα ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ διαγράφει ἀπὸ τὸν ἐνεργειακὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης τὴν Οὐκρανία ὡς κόμβο μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου καὶ δηλώνει ὅτι οἱ ἀγωγοὶ μεταφορᾶς φ/α ποὺ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ θὰ καταργηθοῦν καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνοτουρκικὸ ἀγωγὸ φ/α!
Στὴ δήλωσή του ὁ Α. Μίλερ «ἐνημερώνει» τὴν Ε.Ε. ὅτι πλέον θὰ παραλαμβάνει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ φυσικὸ ἀέριο ποὺ διέρχεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ τοὺς καλεῖ νὰ προχωρήσουν στὴ δημιουργία τῶν κατάλληλων ὑποδομῶν γιὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ ἀερίου καὶ μάλιστα μὲ αὐστηρὸ χρονοδιάγραμμα ἐντὸς τῶν «ἑπόμενων ἐτῶν».
«Οἱ ὄγκοι τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, θὰ στραφοῦν πρὸς τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ βιαστεῖ νὰ κατασκευάσει ὑποδομὲς διακίνησης τοῦ φυσικοῦ αὐτοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ παραλάβει στὸ νέο «σημεῖο παράδοσης-παραλαβῆς» ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία», δήλωσε πιὸ συγκεκριμένα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Gazprom Ἀλεξέι Μίλερ
Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κάθετη ἀναβάθμιση τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία μεταμορφώνεται στὸ μεγαλύτερο κόσμο φ/ἃ ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ τοῦ κόσμου ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἀγωγοὶ θὰ περνοῦν ἀπὸ αὐτὴ (TAP, Μπακοὺ- Τσεϊχᾶν, Turkish stream κ.α.) ἡ Ἑλλάδα ἀποκτᾶ κρίσιμη στρατηγικὴ σημασία σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἐνεργειακὸ σχεδιασμὸ τῆς Ε.Ε¨.
Τώρα ποὺ τελείωσαν οἱ ἐκλογὲς ἄρχισαν νὰ διαφαίνονται καὶ τὰ ¨φρέσκα¨ ἀποτελέσματα τῶν ἐνεργειακῶν μοιρασιῶν.
¨Συγκεκριμένα, μὲ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Ἀνταγωνισμοῦ, ποὺ ἐλήφθη στὶς 21 Ἰανουαρίου καὶ ἀναρτήθηκε μόλις πρὸ ἡμερῶν στὴν ἰστοσελίδα της, ἡ Κομισιὸν "παγώνει" χωρὶς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τὴ διαδικασία ἔρευνας ποὺ διεξῆγε γύρω ἀπὸ τὴ μεταβίβαση τοῦ 66% τοῦ ΔΕΣΦΑ στὴ Socar ἀντὶ 400 ἑκατ. εὐρώ.
Στὴν ἀνακοίνωσή της, ὡστόσο, ἡ ΕΕ μιλάει γιὰ «ἀναστολὴ τοῦ χρονοδιαγράμματος ὁλοκλήρωσης τῆς ἔρευνας» χωρὶς νὰ ἀναγράφει νέο χρονοδιάγραμμα, κάτι ἑρμηνεύεται καὶ ὡς ὁριστικὸ πάγωμα στὸ θέμα τοῦ ΔΕΣΦΑ, τῆς μόνης ἀπὸ τὶς ἐνεργειακὲς ἰδιωτικοποιήσεις πού… "ἔτρεχε".
Πληροφορίες ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες ἀναφέρουν πὼς ἡ Κομισιὸν οὐδέποτε εἶδε μὲ θέρμη τὴν προοπτικὴ νὰ περάσει στοὺς Ἀζέρους ἡ πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τοῦ διαχειριστῆ τοῦ ἑλληνικοῦ συστήματος ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου
Ὁ ΔΕΣΦΑ ἐξυπηρετοῦσε αὐτὰ τὰ σχέδια ἀφοῦ οἱ ὑποδομὲς ποὺ ἐλέγχει εἶναι ἀλληλένδετες μὲ τὴ στρατηγική της SOCAR γιὰ τὴ δραστηριοποίηση τῆς ἐπὶ εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους. Συνεπῶς,θὰ πρέπει νὰ ἀναμένονται ἐξελίξεις καὶ στὸ θέμα τοῦ TAP μὲ πιθανὴ τὴν ἀκύρωση τῆς κατασκευῆς του.
Σημειώνεται πὼς τὸν ΔΕΣΦΑ εἶχαν διεκδικήσει καὶ οἱ Ρῶσοι μὲ πολὺ μεγαλύτερη προσφορὰ ἀπὸ αὐτὴ τῆς SOCAR. Θυμίζετε  ἐπίσης πὼς μετὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς SOCAR οἱ Ρῶσοι ἀπέσυραν τὴν προσφορά τους γιὰ τὴν ΔΕΠΑ. Τώρα λοιπὸν ἡ Μόσχα ἀναμένεται νὰ σπεύσει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὰ νέα δεδομένα καὶ σαφῶς μία κυβερνητικὴ πολιτικὴ ποὺ εἶναι σαφῶς πιὸ φιλική. defencenet.gr 18/02/2015
Νὰ γιατί ὁ Σύριζα καὶ οἱ ἐκπρόσωποί του ὁμιλοῦν γιὰ νέα διαπραγματευτικὰ ἐργαλεῖα καὶ μάλιστα γεωπολιτικὰ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ¨κακὸς λύκος ¨τῆς Γερμανίας γρυλλίζει.

Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, σὲ συνέντευξή του στὸν Real Fm μίλησε γιὰ τὴ διαπραγμάτευση καὶ ἀποκάλυψε τὰ ἑξῆς:
«Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἑλλάδα  διαπραγματεύεται. Πάντα μέσα σὲ μία σκληρὴ διαπραγμάτευση τὰ ‘’ὄχι’’ παίζουν τὸν ρόλο τους καὶ ὁ λαὸς μας μεγαλούργησε ὅταν εἶχε νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴν ὑποχώρηση καὶ μία ἀξιοπρεπῆ στάση. Ἐμεῖς χρησιμοποιήσαμε ἤδη καὶ θὰ χρησιμοποιήσουμε ἀκόμα περισσότερο τὰ διαπραγματευτικά μας ὄπλα»
«Στὸ παιχνίδι σὲ σχέση μὲ τὴ σκληρὴ διαπραγμάτευση ἔχουν μπεῖ καὶ γεωπολιτικοὶ παῖκτες μὲ μεγάλη σημασία. Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Κίνα καὶ αὐτὸ τὸ κάνουν γιατί ἔχουν διδαχθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορία ὅτι στὴ Γερμανία ὅταν ἐπικράτησαν ἰδεολογικὲς ἐμμονές, ἡ Γερμανία κατέστρεψε ὄχι ὄνο τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτό της».
«Δὲν μᾶς ἀγάπησαν οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Πεκίνο ξαφνικά. Ξέρουν ὅτι ἡ ὅποια σύγκρουση ἂν δὲν ὑπάρξει λύση ἔχει πάρα πολλὲς γεωπολιτικὲς οὐρές.
Ἡ Στρατηγικὴ σημασία τῆς χώρας μας μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ, ἔχει αὐξηθεῖ. Ἐνῶ εἴμαστε ἀδύναμος κρίκος τῆς εὐρωζώνης ἔχουμε ἐξελιχθεῖ λόγω γεωπολιτικῆς θέσης, νὰ κάνουμε μεγάλη ἀνατροπὴ
 «Ἔχουμε ἀπόλυτη αὐτοπεποίθηση ὅτι μὲ τὰ ἐργαλεῖα ποὺ διαθέτουμε τὰ διαπραγματευτικά μας ὄπλα, τὴ στήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε», εἶπε ἀκόμα ὁ κ. Στρατούλης.crashonline.gr 18 Φεβρουαρίου 2015
Ἠμεῖς ὡς ταπεινοὶ σχολιαστὲς τῶν παραπάνω λεχθέντων θὰ συμπληρώναμε ὅτι γιὰ νὰ κάνεις διαπραγμάτευση καὶ ὅταν ἀποφασίσεις νὰ χρησιμποιήσεις  γεωπολιτικὰ ὄπλα πρέπει
Α. Νὰ πατᾶς καλὰ στὰ πόδια σου καὶ νὰ ἀναλύεις τὴν  καθημερινὰ εὐμετάβλητη γεωπολιτικὴ ἐπικαιρότητα.
Β. Νὰ σφυρηλατήσεις τὴν ἑνότητα τοῦ Λαοῦ ποὺ προϋποθέτει καθαρὸ συνειδησιακὸ  Ἐθνικὸ Φρόνημα δίχως φυσικὰ ρατσιστικὴ αἱμομιξία ἰδεῶν.
Γ. Νὰ προστατεύεις ἐπὶ 24ωρου βάσεως καὶ στὸν μέγιστο δυνατὸ ἐπίπεδο  ¨τὰ νῶτα σοὺ¨ δηλ. τὰ ἀνατολικά σου βλ. Αἰγαῖο, Κύπρο.
Δ. Ἐδῶ ποὺ φτάσαμε νὰ ἐνημερώνεις στιγμιαία καὶ ἀντικειμενικὰ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Καὶ νὰ ἀποφεύγεις τὶς εἰκονικὲς ψευδαισθήσεις ποὺ γυρίζουν σὰν κοτρῶνες ἐπὶ τῶν κεφαλῶν.
Ε. Νὰ θέλεις πρῶτα νὰ σώσεις τὴν Ἑλλάδα -πατρίδα σου ποὺ ἐξαθλιώθηκε καὶ μετὰ τὴν ἰδέα τῆς Εὐρώπης ὅπως τὴν κατάντησαν σήμερα.
Κάποιος σοφὸς Γέροντας ποὺ ἔγινε Ἅγιος ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μᾶς ἔλεγε πρὶν πολλὰ χρόνια ὅταν ὅλοι μας ἤμασταν ¨ἀπογειωμένοι¨ στὸ δῆθεν Εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες τῶν ἰσότιμων ἑταίρων της.
¨Βλέπεις σὲ μερικοὺς δὲν συμφέρει νὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα…. σήμερα οἱ φίλοι μας θέλουν νὰ μᾶς ‘τσαλακώσουν’ καὶ οἱ ἐχθροί μας νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν… δὲν πειράζει ὅμως, ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του… ¨ ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
¨Ὁ γεωπολιτικός τῆς ἀγάπης τοῦ Ἔθνους μας ¨

2 σχόλια:

 1. «Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ Ἑλλάδα διαπραγματεύεται. Πάντα μέσα σὲ μία σκληρὴ διαπραγμάτευση τὰ ‘’ὄχι’’ παίζουν τὸν ρόλο τους καὶ ὁ λαὸς μας μεγαλούργησε ὅταν εἶχε νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴν ὑποχώρηση καὶ μία ἀξιοπρεπῆ στάση. Ἐμεῖς χρησιμοποιήσαμε ἤδη καὶ θὰ χρησιμοποιήσουμε ἀκόμα περισσότερο τὰ διαπραγματευτικά μας ὄπλα»
  «Στὸ παιχνίδι σὲ σχέση μὲ τὴ σκληρὴ διαπραγμάτευση ἔχουν μπεῖ καὶ γεωπολιτικοὶ παῖκτες μὲ μεγάλη σημασία. Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Κίνα καὶ αὐτὸ τὸ κάνουν γιατί ἔχουν διδαχθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορία ὅτι στὴ Γερμανία ὅταν ἐπικράτησαν ἰδεολογικὲς ἐμμονές, ἡ Γερμανία κατέστρεψε ὄχι ὄνο τὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτό της».
  «Δὲν μᾶς ἀγάπησαν οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Πεκίνο ξαφνικά. Ξέρουν ὅτι ἡ ὅποια σύγκρουση ἂν δὲν ὑπάρξει λύση ἔχει πάρα πολλὲς γεωπολιτικὲς οὐρές.
  Ἡ Στρατηγικὴ σημασία τῆς χώρας μας μὲ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ, ἔχει αὐξηθεῖ. Ἐνῶ εἴμαστε ἀδύναμος κρίκος τῆς εὐρωζώνης ἔχουμε ἐξελιχθεῖ λόγω γεωπολιτικῆς θέσης, νὰ κάνουμε μεγάλη ἀνατροπὴ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Ἔχουμε ἀπόλυτη αὐτοπεποίθηση ὅτι μὲ τὰ ἐργαλεῖα ποὺ διαθέτουμε τὰ διαπραγματευτικά μας ὄπλα, τὴ στήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε», εἶπε ἀκόμα ὁ κ. Στρατούλης.crashonline.gr 18 Φεβρουαρίου 2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.