31 Οκτ 2014

Τί συμβαίνει στὴν Tουρκία; Παρασκηνιακὸς πόλεμος μεταξὺ Ἐρντογάν καὶ Νταβούτογλου;

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Πολὺ «περίεργες» εἰδήσεις ἔρχονται τὶς τελευταῖες μέρες ἀπὸ δημοσιογραφικὲς καὶ ὄχι μόνο πηγὲς ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πρωτεύουσα, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἕνας ἐσωτερικὸς παρασκηνιακὸς πόλεμος μεταξύ του προέδρου τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, δηλαδὴ ἀνάμεσα στὸ βασικὸ δίδυμό τς νεοοθωμανικῆς νέας Τουρκίας βρίσκεται ἐν ἐξέλιξη μὲ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ σημάνει αὐτὸ στὴν ἐξωτερικὴ καὶ ὄχι μόνο πολιτικὴ τῆς Τουρκίας.
Φαίνεται πὼς ἡ ἀσκηθεῖσα τὰ τελευταῖα χρόνια ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας ποὺ ἔχει συσσωρεύσει πολλὰ προβλήματα, παρὰ τὴν προώθηση ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν τοῦ Νταβούτογλου στὴν πρωθυπουργία, (ἂν καὶ ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι διεκδικητὲς ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης, Μπουλὲντ Ἀρίντς), ἔχει δημιουργήσει κάποια σοβαρὰ προβλήματα στὶς σχέσεις τῶν δυὸ ἀντρῶν. Ἐνδεικτικὸ στοιχεῖο αὐτῆς τῆς κατάστασης εἶναι....
οἱ πρόσφατες ἀντιδιαμετρικὲς δηλώσεις ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρὲς σχετικὰ μὲ τὴν κρίση τοῦ Κομπανὶ καὶ τὴν ἐπιχείρηση προώθησης Κούρδων μαχητῶν ἀπὸ τὸ βόρειο Ἰρὰκ πρὸς τὴν Συρία μέσω Τουρκίας. Ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς Νταβούτογλου διαβεβαίωνε μέχρι τὶς 28 Ὀκτωβρίου ὅτι δὲν ἔχει γίνει καμία συμφωνία μεταξὺ Τουρκίας καὶ Βορείου Ἰρὰκ γιὰ τὴν προώθηση τῶν Πεσμεργκᾶ, (Κούρδων μαχητῶν τοῦ βορείου Ἰράκ), ἡ Τουρκία εἶχε ἤδη δώσει τὴν ἄδεια νὰ περάσει τὸ κομβόι τῶν Κούρδων ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος γιὰ νὰ προωθηθεῖ στὴν Συρία. Αὐτὸ ἔδειξε καὶ φανερὰ μιὰ ὑφιστάμενη διάσταση ἀπόψεων μεταξύ το πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ἐρντογᾶν σὲ ἕνα πολὺ σοβαρὸ θέμα. 
Ἀλλὰ γιὰ πρώτη φορὰ νύξη γιὰ ἕνα παρασκήνιο κάποιας ἐσωτερικῆς διαμάχης φέρνει στὴν δημοσιότητα ἡ πρώτη σὲ κυκλοφορία τουρκικὴ ἐφημερίδα, Zaman, (29/10),σὲ ἄρθρο τῆς ἀρθρογράφου, Lale Kemal, μὲ τὸν πολὺ χαρακτηριστικὸ τίτλο, «Erdogan’ la Davutoglu arasindaki guc savasi kizisabilir», δηλαδή,  «Μπορεῖ νὰ φουντώσει ὁ πόλεμος ἐξουσίας μεταξὺ Ἐρντογᾶν καὶ Νταβούτογλου». Τὸ πραγματικὰ ἐνδεικτικὸ αὐτὸ ἄρθρο περιγράφει γιὰ πρώτη φορὰ ἕνα παρασκηνιακὸ ἐσωτερικὸ πόλεμο ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καὶ καιρὸ μεταξύ των δυὸ ἀντρῶν, σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν προώθηση τοῦ Ἐρντογάν στὴν προεδρία καὶ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Νταβούτογλου στὴν τουρκικὴ πρωθυπουργία. Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας τῶν τελευταίων ἐτῶν ποὺ ἀκολούθησε ὁ Ἐρντογᾶν, βασίστηκε στὴν νεοοθωμανικὴ ἰδεολογία τοῦ Νταβούτογλου. Τώρα διαπιστώνεται πὼς αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ἔχει συσσωρεύσει πολλὰ ἀδιέξοδα ποὺ εἶναι πλέον ὁρατά. Ἤδη στὸ θέμα τῶν Τζιχαντιστῶν ἡ Τουρκία ἀντιμετωπίζει πολλαπλὰ προβλήματα ἀπὸ μιὰ νεοοθωμανικὴ καὶ διπρόσωπη πολιτικὴ ποὺ στήριξε μὲ πολλοὺς τρόπους τοὺς Τζιχαντιστές. 
Ἡ διαμάχη ὅμως τῶν δυὸ ἀντρῶν, ὅσο καὶ αὐτὸ ἀκούγεται παράξενο γιὰ ἀνύποπτους παρατηρητὲς τῶν ἐσωτερικῶν ἐξελίξεων στὴν Τουρκία, εἶχε ἀρχίσει πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν προτεινομένη προώθηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΜΙΤ, Χακᾶν Φιντᾶν καὶ ἔμπιστου προσώπου τοῦ Ἐρντογάν στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Νταβούτογλου. Ὁ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου εἶχε ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ ἀντιτάχτηκε σθεναρὰ στὴν προτεινομένη αὐτὴ ἀλλαγὴ γιατί ἤθελε ὁπωσδήποτε στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἕνα δικό του ἔμπιστο πρόσωπο ὅπως καὶ τελικὰ τοποθετήθηκε πρόσωπο ἔκπληξη, ὁ Μεβλιοὺτ Τσαούσογλου. Ἡ ἀντιπαλότητα φαίνετε πὼς τώρα ἐπεκτείνεται καὶ σὲ ἄλλα πεδία ὅπως στὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἡγεσία τοῦ δικαστικοῦ σώματος τῆς Τουρκίας, ὅπου ὑπῆρξε μεγάλη  διαφωνία  μεταξύ των δυὸ πλευρῶν, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ Zaman. Νὰ προσθέσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὅτι «λάδι στὴν φωτιὰ» ἔριξε καὶ ἡ ἔντονη ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν της Τουρκίας καὶ πρῶτος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης, ὁ Γιασὰρ Γιακίς, στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ἄποψή του, συσσώρευσε πάμπολλα προβλήματα στὴν Τουρκία.
Ὅλα αὐτὰ σίγουρα φανερώνουν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ πόσο εὔφλεκτο καὶ πόσο ρευστὸ εἶναι τὸ ἐσωτερικὸ πεδίο τῆς Τουρκίας. Ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ἐμᾶς σὲ μόνιμη ὅπως φαίνεται βάση, εἶναι ἡ ἐξέλιξη ὅλων αὐτῶν τῶν παρασκηνιακῶν διεργασιῶν καὶ κυρίως οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καθὼς τὰ διδάγματα τοῦ παρελθόντος εἶναι πολὺ πικρὰ σὲ σχέση μὲ τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα. Μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν φαίνεται παράδοξο ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἡ τουρκικὴ προκλητικότητα ἔχει χτυπήσει «κόκκινο» στὸ δίδυμο Ἑλλάδα- Κύπρος. Εἶναι φανερὸ πὼς οἱ Τοῦρκοι παρὰ τὶς μεγάλες δυσκολίες τοὺς τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ στὴν ἐξωτερική τους πολιτική, βρίσκουν καὶ κάνουν. Τὸ ἄσχημο  εἶναι πὼς στὴν Ἀθήνα ἀντὶ νὰ ἐκμεταλλευτοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ τουρκικὰ ἀδιέξοδα, κοιμοῦνται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου καὶ ἔχουν τὴν ἀρρωστημένη συνήθεια ὅταν κάποιος τοὺς φτύνει, νά… ὑποστηρίζουν πὼς ἄρχισε νὰ βρέχει!

3 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ31 Οκτωβρίου 2014 - 8:29 μ.μ.

  Η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να πίνει σιγά - σιγά το πικρό ποτήρι της δημιουργίας κουρδικού κράτους.

  Είναι κάτι που δεν μπορεί πλέον να το αποφύγει.

  Αποτελούν πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα οι φάλαγγες οχημάτων των Κούρδων Πεσμεργκά - με τις σημαίες του Κουρδιστάν - να περνούν μέσα από "τουρκικές" πόλεις και να τις υποδέχονται ενθουσιασμένοι χιλιάδες Κούρδοι.

  Σκηνές που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγο καιρό.

  Το κουρδικό λοιπόν φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί από τους "μεγάλους". Και οι Τούρκοι το γνωρίζουν.

  Το ερώτημα - που καίει τον Ελληνισμό - είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία στην επικείμενη συρρίκνωσή της στα ανατολικά.

  Θα επιχειρήσει άραγε κάποια κίνηση στα δυτικά ( Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος ) ;;;

  Και αν ναι, θα το κάνει μόνη της ή σε συνεννόηση με τους δυτικούς "συμμάχους " μας που θα θέλουν να της χρυσώσουν το χάπι για το κουρδικό ;;

  Απαιτείται ΥΨΙΣΤΗ επαγρύπνηση και ετοιμότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

  Το θηρίο είναι πιο επικίνδυνο όταν νιώθει ότι έρχεται το τέλος του.

  Ευτυχώς φαίνεται ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σωστά την κατάσταση και είναι έτοιμες για όλα.

  Με Υπέρμαχο Στρατηγό την Παναγία μας δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.....Απεναντίας, θα ζήσουμε συγκλονιστικά γεγονότα.

  Αρκεί να επικαλεστούμε την Χάρη του Θεού με ειλικρινή συντριβή και μετάνοια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απαντήσεις
  1. Ἔρχεται.....
   Κλαίω γιά ὅσα συμβαίνουν καί θά συμβοῦν...κλαίω τίς ψυχές καί τίς ζωές πού χάνονται καί θά χαθοῦν.....χαίρομαι γιά τήν ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ πού θά ἀποκαταστήσει τά πάντα ἀργά ἤ γρήγορα....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.