25 Οκτ 2014

Ἡ ἐκκλησία τῆς καμπάνας καὶ τῶν σκηνωμάτων ἀναστατώνει τοὺς Tούρκους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μιὰ λαξευτὴ ἐκκλησία ποὺ οἱ Τοῦρκοι τὴν ἔχουν ὀνομάσει, Canli Kilise, δηλαδὴ ἡ «Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας» στὴν περιοχὴ Ἄκσαραι τῆς Καππαδοκίας, κοντὰ στὴν πόλη Νίγδη, ἔχει προκαλέσει τεράστιο ἐνδιαφέρον ἀλλὰ καὶ δέος ἀπὸ τοὺς Τούρκους μελετητὲς καὶ ἐρευνητές, ἐνῶ στὴν περιοχὴ ἔχουν σπεύσει καὶ οἱ ἁρμόδιοί το τουρκικοῦ ὑπουργείου Τουρισμοῦ ποὺ ἀντιλήφτηκαν τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς πλευρᾶς.
Ὅπως ἀναφέρει σὲ ἕνα πολὺ ἐνδεικτικό της ἄρθρο ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Sabah, ἡ Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ἔχει χαρακτηριστεῖ «Bir Hazine», δηλαδή, «Ἕνας Θησαυρὸς» ἐξαιτίας τῶν πολλῶν σκηνωμάτων ποὺ ἔχουν ἀνεβρεθεῖ σὲ διάφορα μέρη τῆς λαξευτῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ὁποῖα ἀνάγονται πρὶν ἀπὸ αἰῶνες καὶ εἶναι σκηνώματα χριστιανῶν ποὺ θαφτῆκαν ἐκεῖ τὴν περίοδο ποὺ λειτουργοῦσε ἡ ἐκκλησία καὶ ἄκμαζε ὁ χριστιανισμὸς στὴν ἁγιοτόκο Καππαδοκία. Σύμφωνα μὲ ἀνταπόκριση τοῦ τουρκικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων, Anadolu, ὁ τοπικὸς διευθυντὴς τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, Mustafa Dogan, δήλωσε πὼς ἡ λαξευτὴ  Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ποὺ ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὸν τελευταῖο καιρό, βρίσκεται στὴν περιοχὴ ἀνάμεσα στὰ βουνὰ Hasan καὶ Erciyes καὶ ἔχει τεράστια σημασία καὶ ἀπὸ πολιτιστικῆς ἀλλὰ καὶ....
ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς. Στὸ ἐσωτερικό τς ἐκκλησίας βρίσκονται ὁρισμένα σκηνώματα ποὺ παρουσιάζουν ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἱστορία τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ὅπως εἶναι γνωστὸ εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν παρουσία τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες. Νὰ θυμίσουμε ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν κοιλάδα Ilhara εἶχε βρεθεῖ ἕνα σκήνωμα κάποιας ἑλληνορθόδοξης καλόγριας, ὅπως τὸ εἶχαν ἐξακριβώσει οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι ἐρευνητὲς καὶ τὸ ὁποῖο εἶχε προκαλέσει μεγάλο δέος στοὺς Τούρκους ποὺ τὸ ἔχουν τοποθετήσει στὸ τοπικὸ μουσεῖο καὶ ἔχει προσελκύσει χιλιάδες ἐπισκέπτες ἀπὸ ὅλη τὴν Τουρκία ποὺ ἔρχονται νὰ θαυμάσουν ἀπὸ κοντά το ἀπὸ αἰώνων ἱερὸ αὐτὸ σκήνωμα.
Τώρα ὅπως ἀναφέρεται, στὴν Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ἔχουν βρεθεῖ στὴν πρώτη φάση τῶν ἐρευνῶν καὶ ἄλλα σκηνώματα ἀπὸ τὴν ἴδια περίοδο καὶ τὰ ὁποῖα προέρχονται κυρίως ἀπὸ νέους ἄνδρες, πιθανῶς μοναχούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποια παιδιά, πολὺ πιθανῶς θύματα διωγμῶν. Συγκεκριμένα τὸ σύνολο τῶν σκηνωμάτων, ὅπως ἀνέφερε καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ Μουσείου τοῦ Aksaray, εἶναι περίπου δέκα μεταξύ των ὁποίων καὶ κάποια παιδικά. Τὰ σκηνώματα αὐτὰ θὰ τοποθετηθοῦν ἐπίσης στὸ τοπικὸ μουσεῖο τοῦ Aksaray καὶ θὰ γίνουν προσιτὰ στοὺς ἐπισκέπτες ποὺ ἀναμένεται νὰ ἔρθουν καὶ νὰ θαυμάσουν τὰ ἑλληνορθόδοξα αὐτὰ σκηνώματα. 
Οἱ Τοῦρκοι ἐκτός των ἄλλων ὑπολογίζουν καὶ τὰ μέγιστα στὴν μεγάλη τουριστικὴ ἀξιοποίηση αὐτῶν τῶν εὐρημάτων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ προκαλεῖ τὴν προσοχὴ μᾶς εἶναι ὅτι φροντίζουν νὰ μὴν ἀναφέρουν πουθενὰ στὴν ἑλληνορθόδοξη προέλευση αὐτῶν τῶν σκηνωμάτων ποὺ ἀνευρέθηκαν μέσα στὴν λαξευτὴ ἐκκλησία ἀλλὰ ἀναφέρουν ἁπλὰ γιὰ κάποια ἀόριστη προέλευσή τους ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Dogu Roma, δηλαδὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ρώμης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.