23 Οκτ 2014

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀκραίου ἐθνικισμοῦ στὴ γειτονιά μας

Τῆς Ἀλίκης Κοτζιά
Τὰ ἐπικίνδυνα παιχνίδια στὰ ὁποῖα ἐπιδίδονται ὁμάδες ὑπερεθνικιστῶν μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς πολιτικῆς ἐλὶτ στὴ γείτονα χώρα ἀποδεικνύουν πὼς ἡ Ἀλβανία ἔχει ἀκόμη πολὺ δρόμο νὰ διανύσει ὡς τὸ κατώφλι τῶν Βρυξελλῶν, μέχρι νὰ πάψει νὰ ὁραματίζεται προσαρτήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴ Σερβία, τὴν ΠΓΔΜ καὶ ἀλλαγὲς συνόρων στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια.
Τὰ ἐπεισόδια ποὺ σημειώθηκαν πρὸ ἡμερῶν στὸ γήπεδο «Παρτιζάν» τοῦ Βελιγραδίου στὴ διάρκεια τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα Σερβίας – Ἀλβανίας ἐπανέφεραν στὸ προσκήνιο τὰ ἄλυτα ζητήματα καὶ τὸν ἀναλλοίωτο στὸν χρόνο μεγαλοϊδεατισμὸ τῶν Ἀλβανῶν. Ἡ σημαία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» ποὺ ἀνέμιζε μὲ ἕνα τηλεκατευθυνόμενο ἀεροπλανάκι στὸ γήπεδο, δὲν ἦταν ἀνόητη φάρσα οὔτε «πατριωτικὴ» ἀκρότητα μεμονωμένων ὀπαδῶν, ἀλλὰ ὀργανωμένο σχέδιο πολιτικῶν «κύκλων», πού, ὅπως φαίνεται, καλλιεργοῦν τὸν ἐθνικισμό, προφανῶς γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους.
Τὰ εἰρωνικὰ σχόλια τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας, Ἔντι Ράμα, γιὰ τοὺς Σέρβους –«ἐξευτελίστηκαν διεθνῶς μέ τὴν ἐμφάνισή τους»- ἦτα σαφὴς ἔνδειξη τῆς ὑποδαύλισης τοῦ ὑπερεθνικισμοῦ τῆς νέας γενιᾶς Ἀλβανῶν, πράγμα ποὺ....
φάνηκε, βέβαια, καὶ μὲ τοὺς προπηλακισμοὺς καὶ τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες ποὺ σημειώθηκαν τὴν ἑπομένη στὰ μειονοτικὰ χωριὰ τῆς Βόρειας Ἠπείρου, καθὼς καὶ μὲ τὶς κραυγὲς ἀλυτρωτισμοῦ σὲ Κόσοβο καὶ Τέτοβο ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπανάληψη «πατριωτικῶν» σκηνῶν σὲ γήπεδο στὰ Σκόπια ἀπὸ ἀλβανόφωνους ὀπαδοὺς τῆς σκοπιανῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδας Σκεντίγια, ποὺ ἀναρτησαν πανὸ μὲ κατάρες ἐναντίον τῶν Σέρβων: «Οἱ Σέρβοι εἶναι ὁ καρκίνος τῆς Εὐρώπης».
Ὁ Ἔντι Ράμα, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως τὸ Βελιγράδι αὐτὲς τὶς ἡμέρες –ἡ πρώτη ἐπίσκεψη Ἀλβανοῦ ἡγέτη στὴ Σερβία ἔπειτα ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια- ἀνέβαλε τὸ ταξίδι, ἀναλογιζόμενος τὸ κλίμα ποὺ θὰ συναντοῦσε στὴν σερβικὴ πρωτεύουσα.
Τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν σημαία τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» εἶχε ἐμπλακεῖ καὶ ὁ ἀδελφός του, Ὄλσι Ράμα, μὲ γνωστὸ νεαρὸ ὑπερεθνικιστῆ, ἀποδεικνύει πὼς ἡ ἡγεσία τῶν Τιράνων, παρόλο ποὺ στὴν «κύρια εἴσοδο» δέχεται τοὺς ἀξιωματούχους τῶν Βρυξελλῶν, παρουσιάζονται δείγματα συμφιλίωσης μὲ τοὺς γείτονες καὶ προόδου στὴν κοινωνικὸ-οἰκονομικὴ ζωή, στὸ παρασκήνιο ὑποθάλπει τὸ μίσος.

Παρατηρητὴς ἡ Ἀθήνα
Ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία σίγουρα δὲν καταλήφθηκε ἐξ ἀπήνης μὲ τὰ ἐπεισόδια στὴ Δερβιτσάνη, στὸ Ἀργυροκάστρο. Εἶναι, ὡστόσο, ἀμήχανη μὲ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν Ἀλβανῶν καὶ τὴν ἀναβίωση τοῦ ἐθνικισμοῦ τους. ΟΙ ἐμπνευστὲς τῆς ἰδέας τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας» δὲν δίστασαν νὰ συμπεριλάβουν στὰ «σύνορά» τους σχεδὸν τὴ μισὴ Ἑλλάδα! Στὸν χάρτη τῆς λεγόμενης «Μεγάλης Ἀλβανίας» περιλαμβάνεται ἡ Κέρκυρα, ἡ Ἤπειρος, ἡ Δυτικὴ Μακεδονία ἀλλὰ καὶ ἐδάφη τῆς Σερβίας καὶ τῆς ΠΓΔΜ. Μὲ τὶς φιγοῦρες τοῦ Ἰσμαὴλ Κεμὰλ Βλόρα, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία τὸ 1912, καὶ τοῦ μαχητῆ Ἴσα Μπολετίνι νὰ πλαισιώνουν τὸν χάρτη, οἱ Ἀλβανοὶ προκαλοῦν ὄχι μόνο τους γείτονές τους, ἀλλὰ καὶ ΕΕ καὶ ΗΠΑ, ποὺ ὠθοῦν τὴν ἔνταξή τους στὶς εὐρωπαϊκὲς δομές.
Ἐνόψει των ἐκδηλώσεων στὰ στρατιωτικὰ νεκροταφεῖα γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου, πού, ὅπως σημείωσε ὁ Ἕλληνας πρέσβης στὰ Τίρανα, κ. Ροκανᾶς, «ἀποτελοῦν «κόκκινο πανὶ» γιὰ τοὺς ἐθνικιστές», οἱ Βόρειο-ἠπειρῶτες εἶναι σὲ ἐπιφυλακή, φοβούμενοι νέες προκλήσεις τῶν Ἀλβανῶν.

Σὲ ἄμυνα τὸ Βελιγράδι
Ἡ σερβικὴ κυβέρνηση, ἀπὸ τὴν πλευρά της, κάνει λόγο γιὰ προσχεδιασμένο ἐπεισόδιο. Μὲ ἀνοιχτῆ τὴν πληγὴ τοῦ Κοσυφοπεδίου, οἱ Ἀλβανοί… πάτησαν τὸν κάλο τῶν Σέρβων, πού, μὲ τὸν στόχο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἄφησαν πίσω τα ὄνειρά τους γιὰ παλαιὰ ἐδάφη.
«Ἡ Ἀλβανία θὰ χρειαστεῖ δεκαετίες, ἂν ὄχι αἰῶνες, γιὰ νὰ γίνει φυσιολογικὴ χώρα, χωρὶς μίσος πρὸς τοὺς Σέρβους», δήλωσε ὁ Σέρβος Πρόεδρος, Τάμισλαβ Νίκολιτς, ὑπογράμμισε ὅτι ἂν Σέρβος ἀνέμιζε σημαία μὲ τὴ «Μεγάλη Σερβία» στὰ Τίρανα ἢ στὴν Πρίστινα τὸ γεγονὸς θὰ ἦταν ἤδη στὴν ἀτζέντα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν…
Η ΕΕ προωθεῖ στὴν περιοχὴ μία πολιτικὴ μὲ πολλὰ λόγια καὶ ὑποσχέσεις, γραφειοκρατικὲς ὁδηγίες τύπου Μνημονίου ἐν πολλοῖς ξεχνώντας τὰ ἀνοιχτὰ ἱστορικὰ ζητήματα. Ἡ Ἀλβανία ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι δυτικὴ χώρα – πρότυπο. Ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς εἶναι ἡ μόδα τῆς ἐποχῆς τόσο στὸ ἐσωτερικό τς χώρας ὅσο καὶ στὶς ἀλβανόφωνες κοινότητες τῶν γύρω περιοχῶν. Τὴν κατάσταση ὑποδαυλίζουν, μάλιστα, Ἀλβανοὶ διανοούμενοι. Πρόσφατη ἦταν, ἄλλωστε, ἡ πρόταση Ἀλβανοῦ ἱστορικοῦ γιὰ ἐξέταση τῆς δυνατότητας ἐνοποίησης τῶν Σκοπίων μὲ τὴν Κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο. Ὅπως γράφτηκε σὲ ἀλβανικὴ ἐφημερίδα ποὺ παρουσίασε τὶς σκέψεις τοῦ ἱστορικοῦ Σκεντὲρ Χασάνι, Σκόπια καὶ Σερβία θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνταλλάξουν ἐδάφη «γιὰ νὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ ἱστορικὲς ἀδικίες, ἀφοῦ τὸ Πρέσεβο πάντοτε ἀνῆκε στὸ Βασίλειο τῆς Δαρδανίας».
Πηγὴ περιοδικὸ «Ἐπίκαιρα», τεῦχος 260

1 σχόλιο:

 1. Πριν μερικούς μήνες, στο Βελιγράδι, έλαβε χώρα η ποδοσφαιρική συνάντηση Σερβίας-Αλβανίας, μέσα σε κλίμα απόλυτης έντασης. Όπως όλοι είδαμε, ο διαιτητής σταμάτησε, και αργότερα διέκοψε οριστικά, τον αγώνα, λόγω ρίψης καπνογόνων και άλλων αντικειμένων από Σέρβους.
  Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν Σέρβοι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ διαδραματίστηκαν σκηνές ωμής βίας ανάμεσα σε εκείνους και τους Αλβανούς παίκτες. Το άσχημο και αναξιοπρεπές τέλος, προκλήθηκε κυρίως από το εθνικιστικό λάβαρο της “Μεγάλης Αλβανίας”, το οποίο, ορισμένοι Αλβανοί των Σκοπίων, προέβαλαν μέσω ιπτάμενου τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου, στο γήπεδο της Παρτιζάν Βελιγραδίου.
  _
  Πολλά μη αλβανικά ΜΜΕ παρουσίασαν το επεισόδιο με το εθνικιστικό λάβαρο, ως τη βασική πρόκληση, καθώς βιάστηκαν να επιρίψουν ολόκληρη την ευθύνη στους Αλβανούς. Ξέχασαν όμως να περιγράψουν ορισμένα γεγονότα που προηγήθηκαν του “ποδοσφαιρικού πολέμου”. Η σερβική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, δεν επέτρεψε να παραβρεθούν Αλβανοί φίλαθλοι μέσα στο στάδιο, προβάλλοντας ως προϋπόθεση την απόδειξη διαβατηρίου του αλβανικού κράτους, επιθυμώντας με αυτό το τρόπο να αποκλείσει τους Αλβανούς των άλλων χωρών της περιοχής. Έτσι κατάφερε, σε ένα στάδιο γεμάτο από περίπου 30 χιλιάδες Σέρβους οπαδούς, να μην υπάρχει κανένας Αλβανός, εκτός από ορισμένους προσκεκλημένους στη θύρα V.I.P.
  _
  Πιο πριν, οι σερβικές αρχές σταμάτησαν στο αεροδρόμιο γνωστούς Αλβανούς δημοσιογράφους, επειδή φορούσαν κασκόλ με την εθνική σημαία της Αλβανίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Σέρβοι οπαδοί δεν αρκέστηκαν στο γιουχάρισμα του εθνικού ύμνου του αντιπάλου, γεγονός που κακώς συμβαίνει και σε αγώνες άλλων χωρών, και ως αποτέλεσμα μπορεί να έχει καθιερωθεί ως φυσιολογικό φαινόμενο μέσα στο πνεύμα της αθλητικής αντιπαράθεσης. Δεν παρέλειψαν, όμως, ρατσιστικά συνθήματα είς βάρος των Αλβανών, όπως “σκοτώστε τους Αλβανούς” ή “σκοτώστε τους Κροάτες για να μείνει ο Αλβανός ανάδερφος”.
  _
  Αν κρίνουμε από όλα αυτά, δεν μπορεί να υφίσταται ίσια ευθύνη Σέρβων και Αλβανών, ή χειρότερα, να αποδοθεί ολόκληρη η ευθύνη στους δεύτερους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.