28 Οκτ 2014

Ἐθνικὴ ἐπέτειος στὰ…κάγκελα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀλήθεια τί εὐτυχία νὰ εἶσαι σήμερα Ἕλληνας, (σσς μὴ μᾶς ἀκούσουν),  κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ ἔχει πιάσει τὸ «νόημα» τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς προόδου καὶ εὐτυχισμένος ἀπολαμβάνει τὰ «ἀγαθά» της Τρόικας καὶ τῶν μνημονίων, μέ τα… χρέη νὰ τὸν πνίγουν μέχρι τὸ λαιμὸ καὶ μὲ τὶς πρόσφατα ἀπίστευτες καταιγίδες καὶ πλημμύρες!  
Μόλις πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς θὰ ἔρχονταν μέρα ποὺ ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θὰ γιορτάζονταν μὲ ἑκατοντάδες ὁπλισμένα μᾶτ, μὲ σιδερόφρακτους φράκτες, μὲ πρωτοφανῆ μέτρα ἀσφαλείας, μὲ φρουρὲς πρακτόρων μὲ ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ μαῦρα γυαλιά, μὲ ἀμέτρητες κάμερες ἀσφαλείας καὶ μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑποτίθεται πὼς γι’ αὐτὸν τιμᾶται ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος, ἀπομακρυσμένο μὲ βίαιο τρόπο σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων. Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ παρέλαση ποὺ γίνεται ἔτσι ὅπως γίνεται, εἶναι γιὰ τοὺς ἐπισήμους, γιὰ τοὺς....
προνομιούχους καὶ τοὺς ἐκσυγχρονιστές, γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐπέτυχαν μὲ πολὺ «κόπο» νὰ κάνουν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι σὲ κάθε καρυδιᾶς μουσουλμανικὸ καρύδι, γι’ αὐτούς, (τί εἰρωνεία),  ποὺ ἐπιμένουν πὼς θὰ πρέπει προσεχῶς ἡ παρέλαση νὰ καταργηθεῖ! Ἀντ’ αὐτοῦ νὰ ἔχουμε παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, οἰκολόγων τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης, φιλόζωων καὶ ἄλλων «πολύχρωμων» καὶ νὰ γιορτάζουμε μὲ ὅλες τὶς τιμὲς τὴν… παγκόσμια ἡμέρα τοῦ σκύλου. Τὴν ἴδια ὥρα, (τὸ ἔχετε ἄραγε ἀντιληφτεῖ;)  ὅλες οἱ γειτονικὲς χῶρες μὲ πρώτη καὶ καλύτερή της «φίλη» καὶ «σύμμαχο» μᾶς Τουρκία, τιμοῦν μὲ κάθε μέσο τὶς ἐθνικές τους ἐπετείους καὶ προβάλουν μὲ κάθε μέσο ἕνα ἀκράτητο ἐθνικιστικὸ ἐπεκτατισμὸ σὲ βάρος τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ «ἐκσυγχρονισμένης» Ἑλλάδας. Ἀντίθετα γιὰ μᾶς ὅλα αὐτὰ εἶναι… ἀναχρονιστικὰ κόμπλεξ. 
Δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ κανεὶς πρὶν ἀπὸ δέκα καὶ παραπάνω χρόνια πὼς θὰ ἔρχονταν μιὰ μέρα ποὺ θὰ ὑπάρχουν πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας οἱ ὁποῖοι θὰ θεωροῦν τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ τὶς παρελάσεις… φασιστικὲς ἐκδηλώσεις, τὴν ἀνάρτηση τῆς σημαίας στὰ μπαλκόνια, ἔνδειξη ρατσιστικῶν προθέσεων, πὼς κάθε ἀναφορὰ γιὰ τὶς παραδόσεις γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ τὰ  πιστεύω μὲ τὰ ὁποῖα ἐπέζησε ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ὁ ἑλληνισμός, νὰ θεωροῦνται ἀναχρονισμὸς καὶ ὀπισθοδρόμηση. Τὸ ξέρετε πὼς ἐκεῖνο ποὺ ξενίζει ἀλλὰ καὶ ἐξοργίζει περισσότερό τους ἐκπροσώπους τῆς «σωτήριας» γιὰ τὴν Ἑλλάδα Τρόικας, εἶναι ἡ παρουσία ρασοφόρων στὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις; Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν πιὸ συχνὰ στοὺς ἁρμόδιους κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὅπως μου ἐκμυστηρεύτηκε ἀνώτερη κυβερνητικὴ πηγή, εἶναι τί θέλουν ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὰ μαῦρα καταθλιπτικὰ ράσα πάνω στὴν ἐξέδρα σὲ μιὰ δημόσια γιορτή, στὴν παρέλαση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, σὲ κάθε ἐπίσημη τελετὴ ποὺ εὐλογεῖται μὲ τὸν πατροπαράδοτο ὀρθόδοξο ἁγιασμό. Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν συχνὰ  εἶναι γιατί νὰ προβάλλονται αὐτοὶ οἱ θλιβεροὶ καὶ ὀπισθοδρομικοὶ γιὰ τὴν Τρόικα μαυροφόροι κληρικοὶ καὶ γιατί ὁ κόσμος νὰ πηγαίνει στὶς ἐκκλησίες, νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ κοινωνεῖ, νὰ ἔχει ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ φρόνημα. Αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπονται σὲ μιὰ εὐρωπαϊκὴ σύγχρονη χώρα, σὲ μιὰ χώρα ποὺ θέλει νὰ πάει μπροστά, νὰ γίνει ἰσότιμο καὶ ἰσάξιο μέλος τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης τῆς ὁποίας τὸ ἔμβλημα της εἶναι ἡ…πόρνη τῆς Βαβυλώνας.
Ὅσοι ἐπιμένουν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς «ἀναχρονιστικὲς» πρακτικές, ὅσοι ἐπιμένουν νὰ προβάλουν τὴν πατροπαράδοτη ἐθνικοθρησκευτικὴ ταυτότητα, θὰ πρέπει νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸν δημόσιο βίο, νὰ ἀπομονωθοῦν, νὰ ἐξοβελιστοῦν καὶ νὰ ἐξαφανιστοῦν ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸν «βομβαρδισμένο» λαὸ γιὰ χάριν τὸ «καλό» του τόπου. Αὐτὸς ὁ «βομβαρδισμένος» λαὸς ἐκπαιδεύεται ἀπὸ τὰ νέα σύγχρονα σχολεῖα του νά… θεωρεῖ τὶς λεσβίες καὶ τοὺς κάθε λογὴς ἀνώμαλους σὰν ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τῆς «προόδου» καὶ τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἐκπαιδεύεται νὰ θεωρεῖ πὼς οἱ Ἅγιοι τς Ὀρθοδοξίας εἶναι κάτι… ἄσχημοι καὶ ἀποκρουστικοὶ γέροντες, πὼς οἱ ἥρωες τῆς ἐπανάστασης τοῦ '21, ἦταν ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ κάποιοι παράνομοι κλέφτες, (κατὰ τὰ κεμαλικὰ ἱστορικὰ πρότυπα) καὶ ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ '40 πολεμοῦσαν… χωρὶς ἀντίπαλο. Ἐκπαιδεύεται νὰ πιστεύει πὼς ἡ καθημερινὴ εἰσβολὴ δεκάδων μουσουλμάνων, εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ πολυπολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας. Αὐτὸς ὁ λαὸς ἐκπαιδεύεται νὰ συμπεριφέρεται σὰν ἕνα πρόβατο ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει βούληση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει θρησκευτικὴ συνείδηση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει ἐθνικὲς ἀξίες καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἐκπαιδεύεται νὰ ψηφίζει αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἐπιβάλουν στὴν «προκὰτ δημοκρατία» τους. Αὐτὸς ὁ λαὸς πρέπει νὰ «σφάζεται» καθημερινὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς προόδου καὶ τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξης 
Ὑπάρχει ὅμως κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ… ἐξωγήινοι τροικανοὶ καὶ οἱ ἐγχώριοι δοῦλοι τους ποὺ κατέχουν τὶς ἀνώτερες κυβερνητικὲς θέσεις. Ὑπάρχει κάτι τὸ πολὺ ἁπλὸ ποὺ δὲν τὸ κατανόησαν ποτὲ καὶ μᾶλλον ποτὲ δὲν θὰ τὸ κατανοήσουν. Ὑπάρχει κάτι ποὺ δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ τὸ δοῦν καὶ νὰ τὸ χωνέψουν. Ἡ «φυλακὴ» τῆς λογικῆς τους δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει, νὰ σκεπάσει, νὰ ἐξαφανίσει, κυρίως νὰ ἐξηγήσει κάποιες «παράξενες»  ἀξίες ὅπως ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν αὐτὸ ἴσχυε, τότε δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες  καὶ τὸ πρόβλημά τους θὰ εἶχε λυθεῖ πρὸ πολλοῦ. 
Ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος δὲν ἁλυσοδένεται πίσω ἀπὸ σιδερένια κάγκελα ἑνὸς προδοτικοῦ κατεστημένου. Εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος  τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ ὅπως τὸ εἶπε καὶ τὸ ξανάλεει κάθε μέρα ἐκεῖνος ὁ μεγάλος Ἅγιος  Παππούλης τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ποὺ κάποιοι θέλησαν νὰ τὸν «θολώσουν» μετατρέποντας τόν σε…σοῦπερ στάρ, (ἄλλη μιὰ πονηρὴ ἐπιχείρηση τῆς Νέας Τάξης), «Ἡ Ἑλλάδα δὲν χάνεται. Αὐτοὶ ἔχουν τὰ σχέδια τοὺς ἀλλὰ ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του».  Καὶ ἡ ἱστορία ξέρει νὰ τιμωρεῖ τοὺς προδότες καὶ τοὺς παραβάτες τῶν ἐντολῶν Του. 

2 σχόλια:

 1. Πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω.Μα είναι δυνατόν το μόνο που να επιδιώκεται, να είναι ο λαϊκισμός ώστε να φαινόμαστε καλοί με τον λαό.Πες τε μου ρε συνέλληνες.Τα τελευταία χρόνια, γίναμε μάρτυρες, να παρενοχλούνται τα τμήματα που παρελαύνουνε, ακόμα και τα στρατιωτικά.Πρν δύο χρόνια, το επίπεδό μας, έφτασε στο σημείο, να αναβληθεί μέχρι και η παρέλαση της Θεσσαλονίκης, και οι επίσημοι όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να φυγαδευτεί.Έαν είναι αυτός ο σκοπός σας, της δημιουργίας εσκεμμένων επεισοδίων ώστε να μην γίνονται οι Παρελάσεις μπορείτε να μας το πείτε.Μην δημιουργείτε φασαρίες και να μην υπάρχουνε σιδερόφραχτες παρελάσεις.Απλά είναι τα πράγματα,για φανταστείτε την εικόνα, να μην γινότανε η Παρέλαση, να πετούσανε ντομάτες και μούτσες στους επισήμους, και τα κανάλια άλλο που δεν θα ήθελαν.Όλα τα ευρωπαικά δίκτυα θα αναπαρήγαγαν το θέμα και η Ελλάδα για άλλη μία φορά θα έβγαινε τραυματισμένη και ταπεινωμένη.Πολύ σας παρακαλώ, το ξέρω την αγαπάτε την πατρίδα, αλλά μην παίζετε αυτό το παιχνιδάκι μονίμως του αδικημένου.Πρέπει να περιφρουρήσουμε τις παρελάσεις, και εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω κάγκελα και Ματ, αλλά από το να δημιουργούνε φασαρίες κάποιοι ακραίοι σαν τον βουλευτή-βολευτή του Σύριζα με την αλογοουρά που έλεγε να πληρώνουνε φόρο οι Χριστιανοί, δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν, καλύτερα Ναι κάγκελα, αλλά να υπάρχει η Παρέλαση, με οποιδήποτε κόστος.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ29 Οκτωβρίου 2014 - 10:24 μ.μ.

   Δεν μου λες αδελφέ, μήπως είσαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ μέσα ;;

   Σε κάθε ανάρτηση παίρνεις θέσεις υπέρ της προσεγγίσεως με τους παπικούς, υπέρ της "ψυχραιμίας", κατά του "λα'ι'κισμού" κλπ κλπ.

   Είναι δυνατόν να ταυτίζεις τον Ελληνορθόδοξο αγωνιστή Νίκο Χειλαδάκη με τους ανθέλληνες του ΣΥΡΙΖΑ ;;

   ΟΛΟΙ θέλουμε τις Παρελάσεις . Δεν είπε κανείς το αντίθετο.

   Αλλά η Παρέλαση είναι Εθνική Εκδήλωση και προυποθέτει την συμμετοχή του λαού.

   Δεν είναι δυνατόν να γίνονται "πριβέ" ιδιωτικές παρελάσεις για τους πολιτικούς.

   Λες "να υπάρχει η Παρέλαση με οποιοδήποτε κόστος"...

   Δηλαδή εάν το κόστος είναι η υποδούλωση και η καταστροφή της Πατρίδας από μια προδοτική πολιτική ελίτ, εμείς θα πρέπει να το ανεχτούμε για να μην ....διακοπούν οι Παρελάσεις ;;

   Μάθε να διαβάζεις προσεκτικά τα άρθρα και να μην αποδίδεις εύκολα χαρακτηρισμούς σε ανθρώπους που έχουν κάνει πολλά για την Πατρίδα, όπως ο Νίκος Χειλαδάκης.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.