28 Οκτ 2014

Μήπως οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα ἔρθουν ἀπὸ τὴν Κύπρο;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει ταυτίσει τὴν ἡμερομηνία τῶν ἑπόμενων Ἑλληνικῶν ἐκλογῶν μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἀνάδειξης τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς συγκέντρωσης τῶν 180 ψήφων. Καὶ ἐνῶ ἡ παροῦσα κυβέρνηση καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ τὸ παραπάνω ζήτημα, ξαφνικὰ μέσα στὰ τόσα προβλήματα σκάει μύτη ὁ Τορκος στὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ διεκδικεῖ αὐθαίρετα μερίδιο ἐπὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων χώρας μέλους τῆς ΕΕ.
Ἡ κρίση ποὺ ὑποβόσκει στὴν ἐνεργειακὴ λεκάνη τῆς ν. Μεσογείου-Αἰγαίου τείνει νὰ μετεξελιχθεῖ σὲ μεῖζον Ἐθνικὸ Ζήτημα γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν νέα παράμετρο, σήμερα καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ ὄχι μόνο ἡ Ἑλληνικὴ συμπολίτευση ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση φυσικὰ ἡ κάθε μιὰ ἀπὸ τὴν δική της σκοπιὰ μὲ γνώμονα λογικά το Ἐθνικὸ συμφέρον. Τὸ νέο αὐτὸ ζήτημα τοῦ Κυπριακοῦ ἔχει μπεῖ πλέον γιὰ τὰ καλὰ στὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας καὶ φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει μελλοντικὲς καταστάσεις .
Τὸ νὰ ἀποσύρει ὁ Τοῦρκος τὴν παράνομη παρουσία του στὸ νότιο τμῆμα τῆς Κυπριακῆς ΑΟΖ εἶναι πλέον ἀσθενὲς σενάριο μετὰ καὶ τὶς....
δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούντογλου περὶ διαμοιρασμοὺ τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου τῆς περιοχῆς.
Οἱ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τουρκικὲς ἐνέργειες καὶ κινήσεις ,οἱ δηλώσεις καὶ οἱ ἀντιδηλώσεις , ἡ ἐπικείμενη τριμερὴς διάσκεψη Ἑλλάδος-Κύπρου-Αἰγύπτου, οἱ θέσεις τῆς ΕΕ, δημιουργοῦν ἕνα ἀψηλάφητο γεωπολιτικὸ περιβάλλον πάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει  καὶ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτικὴ καθημερινότητα.
Ὁ Τοῦρκος κάτι περιμένει καὶ "ποιεῖ τὴν νήσσαν". Σήμερα ἡ διεθνὴς ἐπικαιρότητα ἔχει κατακλυστεῖ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Νταβούντογλου ποὺ δηλώνει ἀμετάπειστος στὸ νὰ ἐνεργήσει ἡ Τουρκία στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὸ Κόμπανι. Κανεὶς ὅμως δημοσιογράφος μέχρι σήμερα δὲν τὸν ρώτησε…
- Γιὰ τὴν Συρία ἡ Τουρκία δὲν διακινδυνεύει στρατιωτικὴ ἐπέμβαση ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ γιατί ¨διακινδυνεύει ¨ ἐπέμβαση στὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τῆς Κύπρου καὶ μάλιστα μὲ αὐξημένη στρατιωτικὴ παρουσία πολεμικῶν σκαφῶν;
O κ Νταβούντογλου σὲ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις εἶναι μάστορας καὶ θὰ ἀπαντοῦσε μὲ ὑπεκφυγές.
Στὸ πίσω ὅμως μέρος τοῦ τούρκικου κεφαλιοῦ του θὰ κρατοῦσε τὶς ἀληθινὲς  ἀπαντήσεις  ποὺ φυσικὰ δὲν θὰ τὶς  ἔλεγε.
- Καὶ ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι ἐνδιαφερόμαστε μόνο γιὰ τὴν Ὁριοθέτηση τῆς  Κυπριακῆς  ΑΟΖ;
- Αὐτὴ εἶναι τὸ πρόσχημα νὰ Ὁριοθετηθεῖ καὶ ἡ ΑΟΖ στὸ Αἰγαῖο σύμφωνα μὲ τὰ δικά μας "θέλω".
- Ἂν αὐτὰ τὰ "ΘΕΛΩ" μᾶς τὰ βάλουμε μέσα στὴν προεκλογικὴ ἀτζέντα τῶν  Ἑλληνικῶν κομμάτων  εἶναι σίγουρο ὅτι μποροῦμε νὰ δρομολογήσουμε πιέσεις. 
- Καθότι ὅτι κερδίσαμε τὸ κερδίσαμε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὅταν βρισκόταν σὲ δύσκολες συγκυρίες.
Αὐτὰ μπορεῖ νὰ τὰ σκέφτεται ὁ περὶ οὐ λόγος prime minister .
Μήπως καὶ γιὰ τὴν παραπάνω ὑπόθεση ἐργασίας πρέπει νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι;
Μήπως μὲ τὸ νέο ζήτημα τοῦ Κυπριακοὺ οἱ Τοῦρκοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπηρεάσουν τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας γιὰ νὰ παρηγορηθούν ἀπὸ τὰ δικά τους αὐξανόμενα ἐσωτερικὰ προβλήματα; 
Μήπως οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα ἔρθουν ἀπὸ τὴν Κύπρο;
Ἕνα εἶναι σίγουρο ὅτι καὶ νὰ μηχανευθοῦν οἱ γείτονες μὲ τὴν ἀνατολίτικη διπλωματία-μπαμπεσιά τους στὸ τέλος πρέπει νὰ δοκιμάσουν καὶ αὐτοὶ τὰ κόλλυβα. Δὲν μπορεῖ μόνο ὁ Ἑλληνοκυπριακὸς Ἑλληνισμὸς νὰ τρώει μόνο αὐτὸς τὰ κόλλυβα τῶν ἀδικοχαμένων ψυχῶν ἀπὸ τοὺς μακελλάρηδες τῆς Μεσογείου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.