21 Οκτ 2014

Βιβλίο ντοκουμέντο τῆς γενοκτονίας τοὺς στέλνουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς… Ἐρντογάν-Νταβούτογλου

Γράφει ὁ Νίκος Χειλάδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Παραδειγματικὸ μάθημα ἱστορίας σκοπεύουν νὰ παραδώσουν οἱ Ἀρμένιοι στοὺς Τούρκους, καθὼς μὲ μιὰ καταπληκτικὴ πρωτοβουλία τοὺς ἑτοιμάζουν νὰ ἀποστείλουν ἕνα πρότυπο ἐνδεικτικὸ βιβλίο ποὺ περιγράφει τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Κεμαλικοὺς στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, στὸν… ἴδιο τὸν πρόεδρο τῆς Τουρκίας, Ταΐπ Ἐρντογάν, καθὼς καὶ στὸν πρωθυπουργὸ  Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Meblut Cavusoglu.
Σύμφωνα μὲ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Milliyet, o διευθυντὴς τοῦ «Ἀρμενικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ Μουσείου» τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας, Hayk Demoyan, ἀνακοινῶσε ὅτι θὰ ἐκδώσουν ἕνα καινούργιο τόμο ποὺ θὰ περιγράφει μὲ ἀποκλειστικὲς λεπτομέρειες καὶ ἀδιάσειστες ἱστορικὲς ἀποδείξεις τὴν φρικτὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἀρμένιοι. Τὸ πιὸ καταπληκτικὸ ὅμως στὴν ἀνακοίνωση αὐτή, εἶναι ὅτι παράλληλα μὲ αὐτὸν τὸν τόμο οἱ Ἀρμένιοι σκοπεύουν νὰ ἐκδώσουν καὶ τρία «εἰδικὰ ἀντίτυπα» τὰ ὁποῖα θὰ...
σταλοῦν μὲ «εἰδικὴ» ἀφιέρωση στοὺς Ἐρντογάν – Νταβούτολγου - Τσαούσογλου, μιὰ κίνηση ποὺ ἔχει ἤδη ἐκνευρίσει τὴν τουρκικὴ πλευρά. Ὁ τόμος αὐτὸς εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπίπονης ἐργασίας ἕξη ἐτῶν εἰδικῶν ἱστορικῶν ἐρευνητῶν καὶ περιγράφει μὲ ντοκουμέντα τὰ γεγονότα τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰώνα καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ. Τὰ ντοκουμέντα αὐτά, ὅπως ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνό του ἀρμενικοῦ Μουσείου, Hayk Demoyan, προέρχονται ἀπὸ ἀρχεῖα τῶν χωρῶν, Ἀγγλία, Γαλλία, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ἰταλία, Ρωσία, Αὐστρία, Τσεχία, Γερμανία καὶ Νορβηγία καὶ εἶναι τεκμηριωμένα ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία δυνατότητα ἀμφισβήτησης τοὺς κατὰ τὶς προσφιλεῖς τουρκικὲς τακτικές, (ὅπως ἐπίσης καὶ κάποιων Ἑλλήνων ἀνιστόρητων τουρκολάγνων). Τὸ βιβλίο θὰ εἶναι γραμμένο στὴν ἀρμενικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει προσιτὸ σὲ ἑκατομμύρια ἀναγνῶστες σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ τὰ γεγονότα τῆς γενοκτονίας. 
Ἡ πραγματικὰ καταπληκτικὴ αὐτὴ ἐνέργεια τῶν Ἀρμενίων, θὰ πρέπει νὰ μᾶς παραδειγματίσει γιατί τὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας ἀναμένουν τὴν δικαίωσή τους, ἠθικὴ ἀλλὰ καὶ πολιτική, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἀρμένιους καὶ τὴν γενοκτονία τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ  τὴν δική μας πλευρὰ γιὰ τὴν μεγάλη γενοκτονία τοὺς Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἑλληνισμὸς αὐτός, ἀπὸ 2.500.000 ἑκατομμύρια ποὺ ἦταν στὰ τέλη τοῦ δεκάτου ἔνατου αἰώνα σύμφωνα μὲ ὀθωμανικὲς ἀπογραφές, μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἀπογραφὴ τοῦ 1928, μετὰ δηλαδὴ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ τὴν ἀνταλλαγή, ἀπογράφησαν μόλις 850.000 πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πόντο καταγράφοντας ἕνα ὀδυνηρὸ ἔλλειμμα ποὺ προδίδει καὶ μόνο ἀπὸ στατιστικῆς ἀπόψεως τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. 
Ἃς ὄψονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρώιμοι τουρκολαγνοι ποὺ ἐκτός των ἄλλων μᾶς ἔχουν πλημμυρήσει τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὰ τουρκικὰ τηλεοπτικὰ σήριαλ τῆς ἠλιθιότητας, μὲ κύριο σκοπὸ φυσικὰ νὰ ξεχαστοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ οἱ νεκροί μας πρόγονοι ποὺ ἀναζητοῦν τουλάχιστον τὴν ἠθική του δικαίωση. Ἃς ποῦμε ὅτι οἱ Ἀρμένιοι μᾶς δείχνουν σὲ αὐτὸν τὸν τομέα τὸν δρόμο ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.