23 Οκτ 2014

Οἱ μεγάλοι Ἕλληνες διανοούμενοι ἦταν ἀδιάφοροι γιὰ τὴν πατρίδα τους;

«Μετὰ βαθυτάτης συγκινήσεως οἱ συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχναι τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου ὅπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτοὺς τὴν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πόντου. ξηρά, ἐξηκριβωμένα καὶ ἀναμφισβήτητά τα γεγονότα εἶναι τὰ ἑξῆς: 
Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζιφοῦντος, ἀφοῦ τὴν ἐλεηλάτησαν καὶ τὴν ἐπυρπόλησαν. Τοὺς προσπαθήσαντας νὰ διασωθοῦν ἐτυφέκισαν καὶ ἐθανάτωσαν καταλαβόντες τὰς διόδους. Μετετόπισαν ὅλον τὸν ἄρρενα πληθυσμὸν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερασοῦντος, Ὀρδούς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καὶ Πάφρας καὶ καθ' ὁδὸν κατέσφαξαν τοὺς πλείστους ἐξ αὐτῶν. Ἔκλεισαν ἐντός το ναοῦ τοῦ χωρίου Ἔλεζλη ἐν Σουλοὺ-Τερὲ 535 Ἕλληνας καὶ τοὺς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους ἔσφαξαν 7 Ἱερεῖς διὰ πελέκεως πρὸ τῆς θύρας τοῦ ναοῦ. Ἀπηγχόνισαν ἐν Ἀμασεία 168 προκρίτους Ἀμισοὺ καὶ Πάφρας. Ἐβίασαν ὄλας ἀνεξαιρέτως τὰς γυναίκας, τὰς παρθένους καὶ τὰ παιδία τῶν ἄνω πόλεων, τὰς ὡραιοτέρας δὲ παρθένους καὶ νέους ἔκλεισαν εἰς τὰ....
χαρέμια. Πλεῖστα βρέφη ἐφόνευσαν, σφενδονίζοντες αὐτὰ κατὰ τῶν τοίχων. 
Οἱ ὑπογεγραμμένοι θέτουσι τὰ ἀνωτέρω ὑπ” ὄψιν τῶν διανοουμένων τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς θεωροῦντες ὅτι ὄχι μόνον τὰ γεγονότα ταῦτα ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνοχὴ αὐτῶν ἀποτελεῖ πένθος τῆς ἀνθρωπότητος.»


Ἀθῆναι, 22 Νοεμβρίου 1921.
 Άννινος X., 
Αὐγέρης M.,
 Bλαχογιάννης I., 
Βῶκος Γέρ.,
Γρυπάρης I., 
Δούζας A., 
Δροσίνης Γ.,
Zάχος A.,
Θεοδωροπούλου Αὔρα, 
Θεοτόκης K.,
Iακωβίδης Γ., 
Καζαντζάκης N.,
Kαζαντζάκη Γαλ.,
Kαμπάνης Ἄρ., 
Καμπούρογλους Δ., 
Καρολίδης Π., 
Κόκκινος Δ., 
Κορομηλᾶς Γ., 
Μαλακάσης M.,
 Mαλέας K., 
Μένανδρος Σ., 
Νικολούδης Θ., 
Νιρβάνας Π., 
Ξενοπουλος Γρ., 
Παλαμᾶς K., 
Παπαντωνίου Z.,
Παράσχος K.,
Πασαγιάννης K.,
Πολίτης Φ., 
Πωπ Γ., 
Σικελιανὸς Ἄγγ., 
Σκίπης Σ.,
Στρατήγης Γ.,
Tαγκόπουλος Δ.., 
Τσοκόπουλος Γ.,
 Φυλλύρας P., 
Χατζιδάκις Γ.,
 Xατζόπουλος Δ., 
Χὸρν Π., 
Σβορῶνος I. 
Μεθ' ὅλης τς πικρίας μου διὰ τὴν κυρίως ὑπὸ τῆς Γαλλίας καὶ ὑπὸ οὐδενὸς αἰσθήματος ἢ συμφέροντος ἀνθρωπίνου, δικαιολογουμένην ἐγκατάλειψιν εἰς σφαγὴν τῶν Χριστιανῶν».

1 σχόλιο:

  1. Ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ἐμεὶς, (ὁ ἁπλὸς ἑλληνικὸς λαός) ὅτι ἔχουν ἀλλάξει οἱ Φράγκοι (Εὐρωπαίοι) καὶ θέλουνε τὸ καλό μας, θέλουνε νὰ βελτιώσουνε τὶς συνθῆκες γενικῶς στὴν πατρίδα μας; Δὲν ἔχουν ἀλλάξει στὸ ἑλάχιστο, διότι πάντοτε τοὺς κινοῦσε τὸ ἴδιον συμφέρον, ἐκμεταλλευόμενοι τοὺς ἄλλους λαοὺς καὶ φθονῶντας ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλληνες - Βυζαντινοὺς γιὰ τὸν ἀνώτερο πολιτισμό τους. Ἔτσι λοιπὸν, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων τους, βοηθοῦσαν πότε τὴν μία καὶ πότε τὴν ἄλλη πλευρά, ὅπως τοὺς βόλευε. Ἐμεὶς δὲν ἔχουμε τὴν ἀνάγκη τους, διότι μποροῦμε νὰ πορευτοῦμε καὶ μόνοι μας, ἀρκεῖ νὰ ἐνσκύψουμε στὶς παραδόσεις τῆς Ρωμηοσύνης καὶ στὴν Ἁγία μας πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τότε θὰ καταλάβουμε τὴν διαχρονικὴ ἀξία τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Τότε θὰ καταλάβουν καὶ αὐτοὶ τὰ λάθη τὰ ὁποῖα διαπράξανε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἔναντι τῶν προγόνων μας καὶ μετανοήσουν, ἀναγνωρίζοντας τὸ γεγονὸς τῆς παρουσίας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἑλληνικῶν στοιχεῖων, ποὺ δίχως αὐτὰ δὲν θὰ ὑπήρχε κἂν ὁ ἴδιος.

    Γηγενὴς Μακεδών

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.