28 Ιουν 2014

Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων καί ἡ ποινικοποίηση τῶν οἰκιακῶν τροφῶν καί τῆς ἐλεύθερης κηπουρικῆς! (Η.Π.Α.-Νόμος 510)

"Ἄν οἱ ἄνθρωποι ἀφήσουν τήν κυβέρνηση νά ἀποφασίζει τί τροφή θά τρῶνε καί τί φάρμακα θά παίρνουν, τά σώματά τους θά εἶναι σύντομα σέ τόσο θλιβερή κατάσταση ὅσο εἶναι οἱ ψυχές ἐκείνων πού ζοῦν σέ καθεστῶς τυρρανίας." (Τόμας Τζέφερσον) 
Ἡ παγκόσμια πλεκτάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὡς ἄλλη ταραντούλα ἁπλώνει τό θανατηφόρο δίχτυ της σέ κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ὅλου τοῦ πλανήτη, προκειμένου νά ἁρπάξει καί νά παγιδεύσει τούς πάντες στά σχέδιά της!Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων μέ τό ζοφερό νομοσχέδιο τῶν Η.Π.Α. γιά ποινικοποίηση τῶν οἰκιακῶν τροφῶν καί τῆς ἐλεύθερης κηπουρικῆς καί τό ἀντίστοιχο νομοσχέδιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἀποσκοπεῖ στά ἑξῆς:
Στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο ὅλων τῶν τροφίμων, ἑπομένως σέ τεράστια οἰκονομικά κέρδη στίς τσέπες τῶν ὀλίγων Μασόνων-Σιωνιστῶν-Σατανιστῶν-κι ὅποιων ἄλλων "ἀνθρωποφάγων ψυχῶν καί ζωῶν"! Ἤδη, ὁ ἀμερικανοεβραϊκός κολοσσός, ἡ ἑταιρία παραγωγῆς γεννετικά τροποποιημένων τροφίμων Monsanto, ἐλέγχει ἐδῶ καί χρόνια παγκοσμίως τήν παραγωγή  αὐτῶν τῶν προϊόντων καί ταυτόχρονα ἐλέγχει, θέτει κι ἐπιβάλλει τούς....
δικούς της ὅρους καί στίς ἀντίστοιχες ἑταιρίες παραγωγῆς τέτοιων τροφίμων. Παράλληλα, δέκα ἑταιρίες κρατοῦν στά χέρια τους καί κατευθύνουν ὅλη τήν παγκόσμια ἀγορά τροφίμων, οἱ: Nestle, PepsiCo, Unilever, Coca Cola, Mondelez International, Associated British Foods, Mars, Danone, General Mills και Kellogg’s.
Στόν δηλητηριασμό τῶν ἀνθρώπων μέ τά γεννετικά τροποποιημένα «πλαστικά», γεμάτα ὁρμόνες καί φυτοφάρμακα τρόφιμα, ὥστε:
α)  Νά εἶναι ἄρρωστοι (ἔτσι, θά προκύπτουν ἐπιπλέον κέρδη ἀπό τό δαιδαλῶδες ἰατρικό σύστημα  στό ὁποῖο ἡ Νέα Τάξη θά ἐμπλέξει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία θά ἀναζητᾶ τήν ὑγεία στό "λαβιρυνθιακό τοῦνελ τῆς κρατικῆς πρόνοιας")!
β)  Νά πεθαίνουν εὔκολα (ἔτσι, θά ὐλοποιήσει μία ὥρα ἀρχίτερα τό σχέδιό της γιά μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, τό ὁποῖο δημόσια κατά καιρούς περίτρανα ἀνακοινώνει. Αὐτό, πρακτικά σημαίνει μεγαλύτερη γεωγραφική κυριαρχία καί συγκέντρωση ἐπιπλέον προσωπικοῦ καί ἐθνικοῦ πλούτου-ἰδιωτῶν καί λαῶν)! Ὁ πλεονέκτης...οὐδέποτε χορταίνει!...
γ) Νά χειραγωγήσει τούς ἀνθρώπους (μέ τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τροφῆς καί ὑγείας, μπορεῖ νά ἐκβιάζει περισσότερο, ἐμμέσως πλήν σαφῶς τήν ἀνθρωπότητα, ὥστε ἐξασθενημένη καί προκειμένου νά ἐξασφαλίσει λίγο φαγητό καί περίθαλψη σάν ζητιάνα, νά ὑποκύπτει σέ  ἠλεκτρονικά φακελώματα, κάρτες, χαράγματα καί σέ ὅποιο ἄλλο μαῦρο καί ζοφερό συμφέρον της)!
3.   Στήν ἐξουδετέρωση κάθε πιθανοῦ τρόπου ἐλεύθερης διαβίωσης-ἐπιβίωσης, γιά ὅσους δέν θά δεχθοῦν τό ἐπερχόμενο χάραγμα καί τόν Ἀντίχριστο! (Ἀφαιρώντας ἀπό τούς ἀνθρώπους τό δικαίωμά τους νά τρέφονται μόνοι τους, τούς μετατρέπει σέ ἀπόλυτα ἐξαρτημένους ἀπό τό σύστημα καί τούς δημιουργεῖ ἀδιέξοδο ἐπιβίωσης, προκειμένου νά παραδώσουν τήν ψυχή τους στόν Διάβολο καί τό χάραγμά του)!
Μέ ἄλλα λόγια, διεξάγεται ἕνας σύγχρονος πόλεμος τῆς γαστέρας, ὅπου ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων τόν χρησιμοποιεῖ ὡς ὅπλο ἀπόλυτης ὑποταγῆς! Μέ τήν βρώση ἀπαγορευμένου καρποῦ  ἐξαπάτησε ὀ ἀρχέκακος ὄφις τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα. Μέ ἀπαγορευμένα, γεννετικά τροποποιημένα καί ἀπόλυτα ἐλεγχόμενα τρόφιμα, θά προσπαθήσει νά ἐξαπατήσει ξανά ὁ ἀνθρωποκτόνος Σατανάς ὅλη τήν ἀνθρωπότητα αὐτή τή φορά, καί πάλι! Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, κρατᾶ στό χέρι της τό "κασέρι" κι ἐμεῖς...εἴμαστε γι' αὐτήν τό ἀπεγνωσμένο-πεινασμένο ποντικάκι! Ὁ Σατανάς καί τά ὄργανά του, γνωρίζουν πολύ καλά πώς χωρίς τροφή δέν μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος, ὁπότε ὁ ἔλεγχος της, ἀποτελεῖ ἕνα πολύ ἁπλό καί ταυτόχρονα ἀποτελεσματικό δόλωμα ἐκβιασμοῦ καί ἐλέγχου. Ὅμως, ὅλοι αὐτοί δέν λαμβάνουν ὑπόψιν τους, ὅτι ὅπως ἄλλωτε ὁ Πανάγαθος, Φιλάνθρωπος καί Παντοδύναμος Θεός, ἔριχνε μάννα ἐξ' οὐρανοῦ κι ἔβγαζε ὕδωρ ἐκ τῶν βράχων γιά χρόνια ὁλάκερα στήν ἔρημο κι ἐπιβίωνε ὁ λαός Του, ἔτσι καί σέ μία ἀντίστοιχη κρίσιμη στιγμή, μπορεῖ νά ταΐσει καί νά ποτίσει καί πάλι τά τέκνα Του!
Καί τώρα ἐμεῖς οἱ καχύποπτοι, ἐπιπλέον ἀναρωτιόμαστε:
Μήπως τά δάση πού καίγονται,
τό τέρας τῆς ἀστυφιλίας πού περίτεχνα "θρέφουν" οἱ Κυβερνήσεις,
καί τό «ἄδειασμα» τῶν ἐπαρχιῶν ἐν καιρῷ εἰρήνης, ὡς ἐν καιρῷ πολέμου,
εἶναι κι αὐτά ἕνα παράλληλο στημένο παιχνίδι ἐπίσης, ὥστε μελλοντικά νά μήν ἔχει ὁ κάθε ἀντιρρησίας χαραγμάτων, "ποῦ τήν κεφαλή κλίνη";...
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἤδη μέ νομοθεσία ἀπαγορεύει τούς παραδοσιακούς σπόρους καί ποινικοποιεῖ τά φυτά καί τούς σπόρους πού δέν ἔχουν δηλωθεῖ στίς Κυβερνήσεις.
Παραθέτουμε ἀπό σχετικό ἄρθρο:
"Ο Νόμος “Αναπαραγωγικού Υλικού για τη χλωρίδα” ρυθμίζει όλα τα φυτά. Περιέχει περιορισμούς για τα λαχανικά και τα δέντρα του δάσους, καθώς και όλα τα άλλα φυτά κάθε είδους. Θα είναι παράνομη η αύξηση, η αναπαραγωγή, ή η ανταλλαγή οποιονδήποτε σπόρων προς σπορά, κηπευτικών ή δένδρων που δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την κυβέρνηση, και πιο συγκεκριμένα από την υπηρεσία "Ποικιλίας της χλωρίδας" της ΕΕ. Ο οργανισμός αυτός θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή ενός καταλόγου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και αν οι καλλιεργητές θέλουν να παραμείνουν στη λίστα αυτή τα προιόντα τους θα πρέπει να καταβάλλουν  ετήσιο τέλος. Ο νέος νόμος θέτει ουσιαστικά την διακυβέρνηση της Κομισιόν υπεύθυνη για όλη τη χλωρίδα και τους σπόρους στην Ευρώπη, και αποτρέπει την οικιακή κηπουρική από το να καλλιεργεί τα φυτά της με μη ρυθμιζόμενους σπόρους. Αν το έκαναν εως τώρα,  θα πρέπει να θεωρούνται εγκληματίες από δω και στο εξής.
Το σχέδιο κειμένου του νόμου έχει ήδη αλλάξει αρκετές φορές και αυτό οφείλεται στη μεγάλη αντίδραση από τους οικιακούς καλλιεργητές.
Ο νόμος αυτός θα σταματήσει άμεσα την επαγγελματική ανάπτυξη των ποικιλιών των κηπευτικών από τους οικιακούς καλλιεργητές, τους βιοκαλλιεργητές και τους αγρότες μικρής κλίμακας.Οι οικιακοί καλλιεργητές έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες – για παράδειγμα καλλιεργούν με τα χέρια και όχι με μηχανές , και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χρησιμοποιούν ισχυρά χημικά σπρέι. Δεν υπάρχει τρόπος για την καταγραφή των ποικιλιών που είναι κατάλληλα για οικιακή χρήση, δεδομένου ότι δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του Οργανισμού Φυτικών Ποικιλιών, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για την έγκριση του είδους των σπόρων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές αγρότες -
Ben Gabel, Διευθυντής του Real Seed Catalogue
Φαίνεται ότι η κομισιόν αναλαμβάνει τα πάντα, σχεδόν όλα τα φυτά, λαχανικά, σπόρους και οι οικιακοί κηπουροί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί από τις κυβέρνησεις. Αυτό που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι όλοι οι παραδοσιακοί σπόροι θα ποινικοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση από τους σπόρους από τη μια γενιά στην επόμενη, θα γίνει μια εγκληματική πράξη!
Ο νόμος αυτός γράφτηκε για τις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης βιομηχανίας σπόρων αγροκτήματος, που προμηθεύουν σπόρους στους   αγρότες εντατικής βιομηχανικής καλλιέργιας. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται με κανέναν τρόπο  για σπόρους που χρησιμοποιούνται  από τους οικιακούς καλλειργητές και τους μικρούς καλλιεργητές της αγοράς. Οι ελεύθερα αναπαραγόμενοι σπόροι πρέπει να είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και να αποτελούν μέρος της κληρονομιάς μας.
Καταλαβαίνω πως αυτό συμβαίνει για να προστατεύουν την επιχειρηματικότητα των μεγάλων γεωργικών εταιρειών, αλλά η καταγραφή και ο έλεγχος θα πρέπει να είναι εθελοντικός για όλους τους μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τους μη κατοχυρωμένους και μη υβριδικούς  σπόρους".1
Ὅσον ἀφορᾶ τίς Η.Π.Α. , ψηφίστηκε ὁ περίφημος Νόμος 510, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει τήν οἰκειακή κηπουρική καί θέτει σέ ἀπόλυτο ποινικό ἔλεγχο τήν παραγωγή καί διακίνηση τροφίμων.
Παραθέτουμε ἀπό σχετικό ἄρθρο:
"Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με ψήφους 73 ψήφους έναντι 25 και συγκέντρωσε τις θετικές ψήφους τόσο των δημοκρατικών όσο και των ρεπουμπλικάνων. Αν και το νομοσχέδιο πρέπει να συνδιαμορφωθεί με το αντίστοιχο που ψηφίστηκε από τη βουλή των αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2009 -καθώς στο τελευταίο περιλαμβάνονται αρκετές τελικές διαφοροποιήσεις- εντούτοις η βουλή των αντιπροσώπων πρόκειται μάλλον να δεχθεί το κείμενο του Κογκρέσου. Ο νέος νόμος ουσιαστικά παρέχει πλήρη εξουσία στην αμερικανική υπηρεσία φαρμάκων και τροφίμων (FDA) στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στις ΗΠΑ στο περίπου 80% της παραγωγής. Ο νέος νόμος πρόκειται να εστιάσει στην πρόληψη πάσης φύσεως επιδημιών που μπορεί να προκύπτουν στην διαδικασία παραγωγής τροφίμων, στον εντοπισμό τους και την αντιμετώπισή τους.
Κάτω από τις ίδιες προδιαγραφές πρόκειται να ελέγχονται και τα εισαγόμενα τρόφιμα και η FDA θα αποφασίζει εάν αυτά ανταποκρίνονται στις διαδικασίες ασφαλείας παραγωγής που υπόκεινται και τα τρόφιμα που παράγονται στις ΗΠΑ αναγκάζοντας τον οποιοδήποτε προμηθευτή εξωτερικού να υιοθετεί τις ίδιες αυτές προδιαγραφές ασφαλείας. Ο προϋπολογισμός του νέου νόμου πρόκειται να ανέλθει στα 1,4 δις. $.
Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το νομοσχέδιο αφορούσαν στα τρόφιμα που παράγονται από μικρούς παραγωγούς τόσο για εμπόριο όσο και για ιδία κατανάλωση, μιλώντας για σενάρια όπου αποσπάσματα της FDA θα συλλάμβαναν τον οποιοδήποτε επιχειρούσε να καλλιεργήσει τα δικά του λαχανικά στον κήπό του. Στο τροποποιημένο κείμενο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο εξαιρέθηκαν από τους νέους κανονισμούς οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα τα οποία τους αποφέρουν μέχρι 500.000 $ ετησίως και τα διαθέτουν σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 275 μιλίων από τον τόπο παραγωγής τους.Παρόλα αυτά στο νόμο περιέχονται συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας ακόμη και για τους μικρούς παραγωγούς κάτι που ουσιαστικά οδηγεί σε αναίρεση της εξαίρεσης...Αυτό γιατί όσοι θέλουν να εξαιρεθούν πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα της FDA, -αλλιώς θα υποστούν νομικές κυρώσεις- ενώ -και κυριότερα- οι μικροί παραγωγοί θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να δέχονται τον έλεγχο της FDA εάν η υπηρεσία διαπιστώσει πως κατά τη διάρκεια παραγωγής των τροφίμων δεν τηρούνται οι διατάξεις του S-510 από τον οποίο υποτίθεται έχουν εξαιρεθεί!
Η FDA έτσι εκτός του ότι καθίσταται το κύριο όργανο στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να υπαγορεύει οποιαδήποτε στιγμή το πώς παράγονται τα τρόφιμα με ποιες διαδικασίες και με ποια φάρμακα πιθανόν κρίνει ότι πρέπει να εντάσσονται στην διαδικασία της παραγωγής".
Ἐν κατακλείδει:
Ὁ τεχνητός εὐδαιμονισμός πού καλλιεργεῖ γιά χρόνια τό σύστημα τοῦ διαβολικοῦ ὑλισμοῦ, εἶχε ὡς σκοπό νά σκλαβώσει τόν ἄνθρωπο σέ ἕνα σωρό ἐπίπλαστες «ἀνάγκες». Ψεύτικες καί περιττές ἀνάγκες, πού οὐσιαστικά ἀποτελοῦν καί τίς ἁλυσίδες πού τόν «δένουν» μέ τά γήινα καί μάταια τοῦ ἀπατεῶνος τούτου αἰῶνος! Ἀνάμεσα σ’ αὐτές, στήν πρώτη γραμμή παρελαύνει ἡ πληθώρα τροφῶν (καί σέ εἴδη καί σέ ποσότητες) πού ἀκόμη κάποιοι προνομιοῦχοι δέ στερούμαστε! Τό "ψωμί κι ἐλιά" καί τό "ψωμί κι ἁλάτι" πού ἔθρεψε γενεές καί γενεές, ἔχουν ἀντικατασταθεῖ μέ χιλιάδες γαστριμαργικές συνταγές, πού χάνεται κανείς στήν ἐπιλογή τους σάν σέ λαβύρινθο...!
-Κι ὅλος αὐτός ὁ εὐδαιμονισμός μέ τίς ἐπίπλαστες ἀνάγκες στίς ὁποῖες συνηθίσαμε, ποῦ ἀποσκοπεῖ τελικά; Δέν εἶναι καλός; θα ἀναρωτηθεῖ κανείς.
-Ὄχι! ἀπαντᾶμε!
• Πρῶτον: γιατί ὑποτάσσει τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου στήν ὕλη, ἀποδυναμώνοντάς το καί μετατρέποντάς το σέ χειραγωγήσιμο δοῦλο.
• Δεύτερον: γιατί χρησιμοποιεῖται ὡς ὅπλο ἀπό τό σύστημα, ὥστε νά παραδοθοῦμε ψυχῇ τε καί σώματι.
Θά διαπιστώσετε, πώς ἀπό δῶ καί πέρα οἱ νεοεποχίτες δικτάτορες, ὅλως τυχαίως!.. θά ἀρχίσουν νά μᾶς «κόβουν» ἕνα ἕνα αὐτά τά «καλά» στά ὁποία μᾶς συνήθιζαν γιά χρόνια (βλέπε πῶς ὁδήγησαν χιλιάδες κόσμο μόνο στήν Ἑλλάδα στήν αὐτοκτονία, λόγῳ κρίσεως...), ἤ νά μᾶς τά "πακετάρουν καί σερβίρουν" ὅπως θέλουν! Μέ τήν ἄσκηση ἔμμεσου ἐκβιασμοῦ καί πίεσης, θά ἐπιχειροῦν ὅλο καί πιό ἀσφυχτικά νά  ὑποκύπτουμε στά παράλογα προστάγματά τους! Ἡ πραγματική ἀλήθεια ὅμως, τήν ὁποία κι αὐτήν ἐντέχνως "μετήλλαξαν", εἶναι πώς: ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ ἐλάχιστα ὑλικά πράγματα!
«Ἔχοντας διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα»! (Α’ Τιμ. 6, 8 )
Ἐνῶ ἡ ἀληθινή «τροφή» πού πραγματικά ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἠ πνευματική!
«Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» ( Ματθ. 6,33 )!
Εἶναι τυχαῖο πώς τίς τελευταῖες δεκαετίες ἡ τηλεόραση ἔχει γεμίσει κάθε μέρα σέ ὅλα τά κανάλια, μέ παρένθετα ἤ εἰδικά προγράμματα καί ριάλιτι μαγειρικῆς;
Εἶναι τυχαῖο πώς τά βιβλιοπωλεῖα καί τά περίπτερα ἔχουν γεμίσει μέ βιβλία, περιοδικά καί cd μαγειρικῆς;
Εἶναι τυχαῖο πώς τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν γεμίσει τά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου (καί ὄχι μόνο) μέ συνταγές μαγειρικῆς, ἔχοντας ἐξοστρακίσει ἀξιόλογα  κείμενα καί κλασικούς συγγραφεῖς;
Εἶναι τυχαῖο πώς στό βιβλίο Γκίνες καταγράφονται ρεκόρ ὅπως: ποιός ἄνθρωπος ἤ σέ ποιά πόλη φτιάχτηκε ἡ μεγαλύτερη φραντζόλα, ἤ ἡ μεγαλύτερη περιστρεφόμενη βάση πίτσας, ἤ τό ἀκριβότερο σοκολατένιο αὐγό, ἤ ἡ μεγαλύτερη ποσότητα πουρέ καί ἄλλα παρόμοια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ πανανθρώπινα ἐπιτεύγματα!!!...;
Εἶναι τυχαῖο πώς ἐπινοοῦνται παιχνίδια ταχύτητας, κατά τά ὁποῖα οἱ παῖχτες (ἐνίοτε καί ἀνήλικοι) πρέπει νά καταβροχθίσουν ὅσο πιό γρήγορα γίνεται κάποιο εἶδος τροφῆς καί τσαλαβουτοῦν σἐ αὐτό μέ τά χέρια καί τό πρόσωπο σάν χοῖροι;
Εἶναι τυχαῖο πώς ἔχουν μετατρέψει τή μαγειρική σέ «περίπλοκη ἐπιστήμη» καί τήν τροφή σέ «ἔργο τέχνης» καί πολυτέλεια; Τρῶμε γιά νά ζοῦμε καί δέν ζοῦμε γιά νά τρῶμε!  Ἡ τροφή εἶναι ἁπλῶς μία ἀνάγκη ζωῆς καί ὄχι ἡ ζωή μας!
Τό κοσμικό σύστημα, μᾶς κάνει γαστριμαργική πλύση ἐγκεφάλου πού λειτουργεῖ ὡς «λίπασμα» τοῦ ἐπιθυμητικοῦ καί ὡς ὑποβολέας τῆς γαστέρας, προκειμένου νά μᾶς δημιουργεῖ ὑπέρμετρες καί παράλογες διατροφικές ἐξαρτήσεις καί νά μᾶς τραβᾶ ἀπό τήν γλῶσσα στούς γκρεμούς του!
Ἡ πολυτέλεια τελικά στήν ὁποία μᾶς γαλουχεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ἐδῶ καί  χρόνια…ὄχι μόνο δέν εἶναι "πολύ τέλεια"…ἀλλά ἀντίθετα, εἶναι ἡ ἀτελής ἀχίλλειος πτέρνα μας, τήν ὁποία θά ἀρχίσουν ἀπό δῶ καί πέρα συστηματικά νά λακτίζουν μέχρι τελικῆς πτώσεώς μας…!
-Τό ἀντίδοτο σέ ὅλα αὐτά;
-Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός!
«Πλούσιοι ἐπείνασαν καί ἐπτώχευσαν οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον ούκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ»! ( Ψαλμ. 33 ). 
"Ὥμοσε Κύριος καί οὐ μεταμεληθήσεται" (Ἑβρ. 7:21).
Ἅς μή μᾶς τρομοκρατοῦν οἱ ἀντίχριστοι καί ἀπάνθρωποι νόμοι τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ἀκριβῶς αὐτόν τόν σκοπό ἔχουν: νά μᾶς κάνουν νά φοβόμαστε, γιά νά ὑποκύπτουμε πανικοβλημένοι στά ἐντάλματά της! Ἀντίθετα:
Νά φοβόμαστε τήν πνευματική ἀσιτία, διότι ἀπό αὐτήν λιμοκτονεῖ ἡ πλειοψηφία τῆς ἀνθρωπότητας κι ὄχι ἀπό τήν διατροφική!
Νά φοβόμαστε μήπως δέ φροντίζουμε νά σπείρουμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ στόν κῆπο τῆς καρδιᾶς μας κι ὄχι τόσο ἄν δέν σπείραμε στούς ἀκαλλιέργητους κήπους τῶν σπιτιῶν μας!
Νά φοβόμαστε "τούς ἄνομους νόμους" τοῦ Ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου πού μποροῦν νά ἀπωλέσουν ψυχές κι ὄχι τούς νόμους τῆς σάρκινης γαστέρας, πού ἄν στήν χειρότερη περίπτωση ἀπωλέσουν τό σῶμα, δέν ἔχουν καμμία δικαιοδοσία στήν ἀθάνατη ψυχή τοῦ ἀνθρώπου!
Ὅσο γιά τήν ὑλική τροφή,  ἄν παραστεῖ ποτέ ἀνάγκη, θά πέσει πάλι μάννα ἐξ οὐρανοῦ ὅπως ἄλλωτε στούς πιστούς τοῦ Κυρίου καί πάλι θά πολλαπλασιαστοῦν ὀλίγα ψωμιά καί ὀλίγα ἰχθύδια σέ χιλιάδες ἤ μυριάδες, ἤ σέ ὅσα καί ὅσες φορές θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης! Εἶναι βλασφημία νά μήν ἐλπίζουμε καί νά μήν πιστεύουμε πώς ἕνα τέτοιο θαῦμα εἶναι ἐφικτόν ἐφικτότατον νά συμβεῖ, πολλῷ δέ μᾶλλον ἐφόσον ἔχει ἤδη ἐπιτελεστεῖ καί ὄχι μόνο μία φορά!
Ἀμήν, γένοιτο!
Τό κείμενο γράφτηκε ἀπό:
Μ.Σ. ἐκπ/κός- (kaiomenivatos.blogspot.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.