26 Μαρ 2014

Γεωργία: Τὸ μεγάλο "σάλτο" τῶν Ρώσων;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ;
Τὸν Αὔγουστο τοῦ 2008 μὲ τὸν πόλεμο στὴν Ὀσετία-Ἀπχαζία-Γεωργία ἡ ἐπικαιρότητα εἶδε τὸ Γεωπολιτικὸ "τρελοκομεῖο" ἀπὸ μακριά. Σήμερα μὲ τὰ διαδραματιζόμενα γεγονότα στὴν Οὐκρανία-Κίεβο δὲν πλησιάσαμε ἁπλῶς τὸ "τρελοκομεῖο" αὐτo ἀλλὰ εἴδαμε καὶ τὴν πόρτα του νὰ ἀνοίγει. Οὐσιαστικὰ ὁ Αὔγουστος τοῦ 2008 δίχως νὰ τὸ καταλάβουμε τότε σηματοδότησε τὸ σήμερα, ὅπως τὸ βιώνουμε.
Ἡ σπουδαιότητα τῆς Γεωργίας ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι γεωγραφικὰ ὁμοιάζει μὲ  γεωπολιτικὸ λαιμὸ-  τὸ μοναδικὸ   ἐγγύτερο  ἠπειρωτικὸ καθοδικὸ πέρασμα τῶν βλέψεων τῆς Ρωσίας πρὸς τὴν Μέση Ἀνατολὴ ( καὶ τὴν εὐαίσθητη πρὸς αὐτὴν Συρία) καὶ τὶς νότιες περιοχὲς τῆς Εὐρασίας- Ἐγγὺς Ἀνατολῆς. Αὐτὴ καὶ εἶναι μία διαχρονικὴ θέση τῆς Ρωσικῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς. Ἡ βραχυπρόθεσμη θέση αὐτῆς τῆς πολιτικῆς τῶν Ρώσων εἶναι νὰ διασφαλίσουν τουλάχιστον τὴν οὐδετερότητα τῆς Γεωργίας.  Τὰ πρόσφατα ὅμως γεγονότα στὴν Κριμαία ἄλλαξαν  τὸ status quo ἀνεπιστρεπτί, φυσικὰ καὶ τὶς στρατηγικὲς θέσεις τῶν μεγάλων καὶ οὐσιαστικὰ ἐνεργοποίησαν ὅλους τούς....
ἐναλλακτικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἔχουν τὰ ἐπιτελικὰ γραφεῖα διαχείρισης κρίσεων.
Μὲ τὸ ποὺ "ἔσκασε μύτη" ἡ Οὐκρανία  στὶς 26 Φεβρουαρίου 2014 οἱ ΗΠΑ προτρέπουν τὴν Γεωργία νὰ εὐθυγραμμιστεῖ μὲ τὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα  ὁ Ὑφυπουργὸς Τζὸν Κέρι ἀνακοίνωσε συμπληρωματικὴ ἀλλὰ ἀπροσδιόριστη βοήθεια τῶν ΗΠΑ "γιὰ νὰ βοηθήσει τὴ στήριξη τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ εὕρω-ἀτλαντικῆς  προοπτικῆς της Γεωργίας".
Κατήγγειλε ἐπίσης τὴν συνεχιζόμενη στρατιωτικὴ παρουσία τῆς Ρωσίας στὶς ἀποσχισθεῖσες γεωργιανὲς περιοχὲς τῆς Ἀμπχαζίας καὶ τῆς Νότιας Ὀσετίας καὶ κάλεσε τὴ Μόσχα νὰ τηρήσει τοὺς ὅρους τῆς κατάπαυσης τοῦ πυρὸς ποὺ τερμάτισε τὴν σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας τοῦ 2008. (ΜΑΤΘΑΙΟΥ LEE WASHINGTON, AP).
Οἱ Ἀμερικάνοι εἶχαν καταλάβει ὅτι κάτι ἔρχεται πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς Κριμαίας πὰρ ὅλες τὶς  πρόσφατες δηλώσεις τους "ὅτι πιάστηκα στὸν ὕπνο".   Ἤδη οἱ προπαρασκευαστικὲς ἐνέργειες γινόταν ἀπὸ παλιὰ καὶ γνώριζαν ποὺ θὰ παεῖ τὸ πράγμα γιατί στὶς 29 Νοεμβρίου τοῦ 2013 ὅταν εἶχε ἀρνηθεῖ ὁ ἀποπεμθεῖς πρώην πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Βίκτορ Γιανούκοβιτς  τὴν συμφωνία σύνδεσης μὲ τὴν ΕΕ,  τὴν ἴδια ὥρα ἡ Μολδαβία καὶ ἡ Γεωργία ὑπέγραφαν( προκαταρκτικὲς) συμφωνίες συνδέσεις μὲ τὴν ΕΕ.
 Μάλιστα παραμονὲς τῶν γεγονότων στὸ Κίεβο 19 Φεβρουαρίου 2014 ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας τῆς Γεωργίας Irakli Alasania δήλωσε ὅτι ἡ χώρα ἔχει ἀποφασίσει νὰ συμμετάσχει στὴν «Δύναμη Ταχείας Ἀντιδράσεως» τοῦ ΝΑΤΟ ( NRF ), τὸ 2015 μὲ τὴν οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Γεωργίας ἀνακοινώθηκε σὲ κοινὴ συνέντευξη Τύπου μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ Knud Bartels, κατὰ τὴ δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐπίσκεψής του στὴ χώρα τοῦ Νοτίου Καυκάσου.
Ὁ Νατοϊκὸς ἀξιωματοῦχος, πραγματοποίησε συνομιλίες μὲ τὴν γεωργιανὴ ἡγεσία σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια, τὴν συνεργασία καὶ τὴ συμμετοχὴ τῆς Γεωργίας στὴν ἀποστολὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Ἀφγανιστᾶν Ἡ προσθήκη τοῦ γεωργιανοῦ στρατοῦ στὴν νατοϊκὴ δύναμη ταχείας ἀντιδράσεως (NRF), ἀποτελοῦσε τρόπο τινὰ τὸν «προάγγελο» τῆς πιθανῆς εἰσόδου τῆς χώρας στὸ ΝΑΤΟ (shanghaidaily.com Γ. Μοτσάκος, analystsforchange.org/)
 Οὐσιαστικὰ  οἱ ΗΠΑ ἐπεδίωκαν μὲ κάθε τρόπο τὴν στενότερη συνεργασία μὲ τὴν Γεωργία στὰ πλαίσια τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ κίνηση αὐτὴ γιὰ τὴν Ρωσία ἀπετέλεσε «κόκκινο πανί», διότι τοποθέτησε τὴν Γεωργία apriori στὸ δυτικὸ συνασπισμό, «φέρνοντας» τὸ ΝΑΤΟ στὴν «αὐλή» της.
Οὐσιαστικὰ πρὶν ἀναψει ἡ φωτιὰ στὴν Οὐκρανία κάποιοι φρόντιζαν νὰ ἀνάβουν μικρὲς διπλωματικὲς ἑστίες φωτιᾶς στὴν εὐρύτερη περιοχή. Πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες μας καὶ πίσω ἀπὸ τὰ χαμόγελα τῶν ἡγετῶν πάντα συνεχιζόταν ὁ ψυχρὸς πόλεμος. Ἄλλωστε ὁ πρόεδρος Πούτιν ἂπ ὅτι φαίνεται ποτὲ δὲν ξέχασε τὴν προηγούμενη ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία του σὰν πράκτορας τοῦ ψυχροῦ πολέμου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ "ψυχανεμίζεται" τὶς προθέσεις ¨τῶν φίλων¨ηγετών της Δύσης.
Ὅλες οἱ ἐνέργειες τῶν Δυτικῶν ἀποσκοποῦσαν στὴν μετὰ Γιέλστιν ἐποχὴ νὰ ἀκουμπήσουν τὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσίας  καὶ νὰ ἐλέγξουν  τὴν ἔξοδό της στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ ἀπὸ αὐτὴν μέσω τῶν Στενῶν το Βοσπόρου στὴν Μεσόγειο καὶ διὰ τοῦ Σουὲζ στὶς ὑπόλοιπες  Θάλασσες τοῦ κόσμου.
Ἡ εἴσοδος  τῶν χωρῶν ποὺ βρέχονται ἀπὸ τὴν Μαύρη Θάλασσα βλ. Βουλγαρία, Ρουμανία στὴν ΕΕ πρὶν λίγα χρόνια,  ἡ ἐσπευσμένη κίνηση πρὸς τελικὴ συμφωνία σύνδεσης τῆς  Μολδαβίας ( Ὑπερδεινιστερία) καὶ κανεὶς δὲν ξέρει ἂν ὄχι καὶ  μὲ τὴν Γεωργία   καὶ τὴν εἴσοδό τους στὴν ΕΕ αὐτὸ τὸ πράγμα δείχνουν.
Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Γιοῦγκερ σημειώνουν καὶ  τὸ ἐπεῖγον τῆς ὑπόθεσης.  «Μετὰ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, εἶναι πολὺ ἐπεῖγον οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ ὑπογράψουν τὴ συμφωνία σύνδεσης μὲ τὴ Μολδαβία πολὺ σύντομα, μέσα στὶς ἑπόμενες λίγες ἑβδομάδες», δήλωσε ὁ Jean Claude Juncker σὲ συνέντευξή του ποὺ δημοσιεύει σήμερα ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt am Sonntag  (22 Φεβρουαρίου 2014  http://politika-gr.blogspot.gr/).
Κάποιοι πήγαιναν γιὰ μαλλὶ καὶ φεύγουν κουρεμένοι "γεωπολιτικά". Δηλ. μόνο ἐμᾶς θὰ  κουρεύουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα;  βλ. οἰκονομικά, κοινωνικὰ κ.ἃ  κουρέματα "τιμῆς καὶ ἀξιοπρέπειας". Ὅμως ἡ ρεαλιστικὴ προσέγγιση τῶν παραπάνω γεγονότων  δείχνει ὅτι οἱ Δυτικοὶ γνώριζαν πὼς θὰ ἀντιδράσουν οἱ Ρῶσοι καὶ αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὴν Κριμαία ὅπου "πολέμησαν" μόνο μὲ πολιτικοὺς διαπληκτισμοὺς ρίχνοντας τὸ βάρος τῶν ἐπιλογῶν τους στὴν κατοχύρωση καὶ ἐνίσχυση τῶν θέσεων τοὺς περιμετρικά της Μαύρης Θάλασσας
Γιὰ νὰ ἐφαρμόσουν τάχιστα τὴν περικύκλωση τῆς Ἀρκούδας στὴν Μαύρη Θάλασσα χρειαζόταν μιὰ αἰτία καὶ σήμερα τὴν ἔχουν μὲ τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας (Ταυρίδος). Γίνεται ὅμως ἡ Μαύρη Θάλασσα "Ἀμερικάνικη λίμνη"; Σίγουρα  ΟΧΙ.
Ἂν καὶ αὐτὸ ἀποτύχει ποὺ σχεδιάστηκε μᾶλλον γιὰ νὰ ἀποτύχει  θὰ πρέπει νὰ στήσουν σὲ μηδενικὸ χρόνο ἕνα ΑΝΑΧΩΜΑ στὴν Γεωργία ἐξ οὐ καὶ ἡ στρατηγικὴ ἀξία τῆς περιοχῆς αὐτῆς γιατί θὰ διακινδυνεύσουν ἄμεσα ὅλα τα συμφέροντά τους στὴν Μέση καὶ Ἐγγὺς Ἀνατολή. Ἡ σπουδαιότητα τῆς Γεωργίας εἶναι ἐφάμιλλή της γεωπολιτικῆς ἀξίας τῶν Στενῶν γιατί ἔτσι ἡ Ρωσία διαθέτει στὸ νότιο μέτωπο τῆς δύο σημαντικὲς ἐξόδους μία ἀπὸ θαλάσσης (ΣΤΕΝΑ) καὶ μία ἀπὸ ξηρᾶς ( ΓΕΩΡΓΙΑ).
Ὅμως στὴν ἀνωτέρω γεωπολιτικὴ ἐξίσωση ὑπάρχει  γιὰ τοὺς Δυτικοὺς καὶ τοὺς Ρώσους ἕνας ἄγνωστος Χ .  Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ οὐδέτερη πρὸς τὸ παρὸν καὶ ἀνάλογη μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀνταλλάγματα οὐδέτερη στάση τῆς Τουρκίας. Τὰ διαδραματιζόμενα γεγονότα σὲ σχέση μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ κ. Ἐρντογᾶν ¨παίζουν¨πανώ σε αὐτὴ τὴν ἐξίσωση. Ὅμως κάποια στιγμὴ αὐτὴν τὴν ἐξίσωση θὰ την λύσουν καὶ θὰ δοῦμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς συντόμως γιατί ὅλοι βιάζονται.
Τὸ ἐπικίνδυνο εἶναι ἂν ὁ κ. Ἐρντογάν διαβλέποντας ὅλα αὐτὰ θελήσει νὰ βάλει καὶ τὴν Ἑλλάδα μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἐξίσωση καὶ νὰ τὴν κάνει γρίφο στοὺς Δυτικοὺς ὥστε νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὴν λύσουν.  Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο οἱ τυχὸν μεταβολὲς τοῦ καθεστῶτος  τῶν Στενῶν θὰ καθορίσουν καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Ρώσων νὰ σπάσουν τὸ ΑΝΑΧΩΜΑ τῆς Γεωργίας γιὰ νὰ μποροῦν μὲ ἕνα "σάλτο" νὰ ἀνεβοκατεβαίνουν στὴν Συρία "παρακάμπτοντας" τὰ ΣΤΕΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.