26 Μαρ 2014

Νέο κροῦσμα λεηλασίας ἑλληνορθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐνῶ τὸ πολιτικὸ κλίμα στὴν Τουρκία πολώνεται συνεχῶς σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ καὶ οἱ ἐξελίξεις προοιωνίζονται πολὺ «καυτὲς» καθὼς ἡ καρέκλα τοῦ Ἐρντογάν τρίζει ἀπὸ πολλὲς μεριές, τὰ κρούσματα κακοποίησης καὶ λεηλασίας ἑλληνορθόδοξων ναῶν, οἱ περισσότεροί των ὁποίων ἔχουν καὶ μεγάλη ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀξία, αὐξάνοντα ἐπικίνδυνα, γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίδραση ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς.
Τὸ τελευταῖο κροῦσμα εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὴν περιοχὴ τῆς Ἀλάνειας, κοντὰ στὴν βυζαντινὴ πόλη τῆς Ἀττάλειας, στὴν μεσογειακὴ ἀκτὴ τῆς Τουρκίας. Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ ἔχει κτιστεῖ τὸν δέκατο ἔνατο αἰώνα καὶ ἐπὶ ὀθωμανικῆς περιόδου ὅταν ἀνθοῦσε στὴν περιοχὴ τὸ ἑλληνορθόδοξο στοιχεῖο ἦταν τὸ θρησκευτικὸ κέντρο τῆς περιοχῆς. Αὐτὲς τὶς μέρες κάποιοι βέβηλοι, προφανῶς φανατικοὶ μουσουλμάνοι, ἐπέδρασαν στὴν ἐκκλησία καὶ ἀφοῦ ἔσπασαν τὴν....
κεντρικὴ πύλη μπῆκαν μέσα στὸν ἱερὸ ναὸ καὶ προέβηκαν σὲ διάφορες βιαιοπραγίες. Μάλιστα γιὰ νὰ τρομοκρατήσουν τοὺς ἐλάχιστους ὀρθόδοξους ποὺ συντηροῦσαν τὴν ἐκκλησία ἔγραψαν στὸ ἐξωτερικὸ τοιχίο τὴν χαρακτηριστικὴ ἐπιγραφή : «CEHENNEMDE YANACAKASIN», δηλαδή,… «ΘΑ ΚΑΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ». 
Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ τὰ τελευταῖα χρόνια εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐπαναλειτουργεῖ κάποιες Κυριακὲς ἀπὸ ἕνα μικρὸ ρωσόφωνο καὶ ἀραβόφωνο ποίμνιο ποὺ βρίσκεται στὴ περιοχὴ τῆς Ἀλάνειας καὶ συντηροῦσε τὴν ἐκκλησία.  Μόλις ἀντιλήφτηκαν τὴν λεηλασία τῆς ἑλληνορθόδοξης αὐτῆς ἐκκλησίας, τὸ «Ἵδρυμα Συνεργασίας Ρωσόφωνων» τῆς περιοχῆς τῆς Ἀλάνειας, ποὺ ὑπὸ τὴν προστασία του εἶχε τεθεῖ ἡ ἐκκλησία, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση διαμαρτυρίας γιὰ τὴν νέα αὐτὴ βιαιοπραγία σὲ βάρος τοῦ χριστιανικοῦ ναοῦ καὶ κάλεσε τὴν τοπικὴ ἀστυνομία καὶ τὶς τοπικὲς δημοτικὲς ἀρχὲς νὰ λάβουν κάποια μέτρα γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὲς οἱ ἐπιδρομὲς καὶ ἡ ἄσκηση τρομοκρατίας στὸ μικρὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο τῆς Ἀλάνειας. Ὅπως ἀνέφερε ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱδρύματος, γιὰ τὴν φύλαξη τῆς ἐκκλησίας εἶχαν παραδοθεῖ τὰ κλειδιὰ στὶς τοπικὲς δημοτικὲς ἀρχὲς ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔφτασε καθὼς οἱ διάφοροι βέβηλοι ἔσπασαν τὴν πόρτα στὴ εἴσοδο τῆς ἐκκλησίας καὶ εἰσέβαλαν μέσα γιὰ νὰ διαπράξουν τὶς βιαιοπραγίες τους στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου Ἀλάνειας. Παράλληλά το Ἵδρυμα ζήτησε τὴν ἄμεση προστασία  τῶν ἀστυνομικῶν ἀρχῶν καθὼς ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπειλὲς γιὰ ἐπιθέσεις στοὺς λίγους ὀρθόδοξούς τς περιοχῆς, ἐνῶ ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔχει ἀνεβάσει τὴν ἔνταση μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ὀλίγων ρωσόφωνων καὶ ἀραβόφωνων ὀρθοδόξων τς περιοχῆς ποὺ λειτουργοῦνται στὸν ἑλληνορθόδοξο ναό.
Σκεφτεῖτε τί θὰ γίνονταν ἂν σὲ κάποιο τζαμὶ ποὺ λειτουργεῖ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, (καὶ στὴν Ἀθήνα λειτουργοῦν πολλὰ ἄτυπα τζαμιὰ σὲ πολλὲς περιοχὲς τὴ πρωτεύουσας ), ἔμπαιναν μέσα κάποιοι ἀφοῦ ἔσπαζαν τὴν πόρτα καὶ προέβαιναν σὲ λεηλασίες στὸν χῶρο τοῦ τζαμιοῦ. Ἀλλοίμονό μας! Τίποτα ἄλλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.