29 Μαρ 2014

Ὅποιος ἀνοίγει τὸν λάκκο τοῦ "ἀλλουνοῦ-Ρώσου" πέφτει ὁ ἴδιος μέσα…

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Στὸ ψηφιδωτό των προσφάτων γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων κάθε μέρα μπαίνουν καὶ ὁλοένα καινούργιες ψηφίδες, ὥστε νὰ μπορέσει κάποιος τὸ κατὰ δύναμη νὰ προσεγγίσει "ποῦ  τὸ πάνε" καὶ "τί μέλλει γενέσθαι". Ἡ καθημερινὴ ἐπικαιρότητα συγκλίνει στὴν συγκέντρωση ὄγκου ρωσικῆς στρατηγικῆς δύναμης πυρὸς στὰ σύνορα ὄχι μόνο μὲ τὴν Οὐκρανία ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Φινλανδία καὶ ἀκόμα  σὲ αὐτὸ τὸν Ἀρκτικὸ κύκλο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μεσογειακὸ "ταμπεραμέντο" ὑπάρχει καὶ τὸ ἀντίστοιχο ρωσικὸ δὴλ ἡ ἄγνωστη ἰδιοσυγκρασία τοῦ "ξανθοῦ γένους". Ὅσο οἱ δυτικοὶ μιλᾶνε γιὰ κυρώσεις ἐναντίων των Ρώσων, τόσο οἱ Ρῶσοι θὰ δημιουργοῦν μία ἰσχυρότερη στρατιωτικὴ τανάλια στὶς ἐπίμαχες περιοχὲς τῆς ρωσόφωνης  Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
"Τραβάει τὸ σχοινὶ" ἡ Μόσχα καὶ ἀκολουθεῖ μιὰ κλασικὴ τακτικὴ ἐκφοβισμοῦ καὶ προειδοποιήσεων τῆς Δύσης σὲ ὅλη τὴν Δυτικὴ Στρατιωτικὴ Περιφέρεια τῆς Ρωσίας. Ἀλλιῶς δὲν μπορεῖ  νὰ ἑρμηνευθεῖ ἡ νέα ἀνακοίνωση τῆς ρωσικῆς Ἀεροπορίας περὶ τεράστιας ἄσκησης καὶ προσβολῆς δεκάδων ἐναέριων στόχων ἀπὸ....
ρωσικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὰ σύνορα μὲ τὴν Φινλανδία (hellaspress-angel.blogspot.gr/, ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 28 ΜΑΡΤΊΟΥ 2014).
Ἡ συσσώρευση ρωσικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐκρανία ἔχει προκαλέσει τεράστια ἀνησυχία στὶς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες «βλέπουν» πιθανὴ μία Ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴ νοτιοανατολικὴ Οὐκρανία. Τὸ σημαντικότερο στοιχεῖο ποὺ καταγράφεται εἶναι ἡ ἀνάπτυξη ἐπικοινωνιῶν, κέντρων ἐλέγχου καὶ ἡ κατασκευὴ κτιρίων ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ στέγαση τῶν ἐπιτελῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς νοσοκομειακοὶ σταθμοί.
  Οἱ ἐνέργειες αὐτὲς ἐκ μέρους τῶν Ρώσων  ἔφεραν  τὰ παρακάτω ἀποτελέσματα.
Α. Τὸν κ. Ὀμπάμα νὰ δηλώνει ὅτι δὲν "μπήκαμε σὲ ψυχρὸ πόλεμο".
Κατὰ τὴν δικιά μας ἐκτίμηση μᾶλλον ἑτοιμάζεται "καυτὸς πόλεμος".
Β. Οἱ Ἀμερικάνοι ὑπὸ τὴν συντριπτικὴ πίεση ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει αὐτὲς τὶς στιγμὲς οἱ Ρῶσοι  ἀνεμίζουν μόνο  τὴν παντιέρα τῶν ἐπὶ πλέον κυρώσεων, λὲς καὶ δὲν ξέρουν ὅτι οἱ οἰκονομικὲς κυρώσεις πρῶτα θὰ πλήξουν τὴν δικιά τους προβληματικὴ οἰκονομία.
Γ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ  ΕΕ καὶ ἡ Οὐκρανία ὑπέγραψαν τὸ πολιτικὸ μέρος τῆς μεταξύ τους συμφωνίας σύνδεσης τοποθετώντας, σύμφωνα μὲ τὸν «μεταβατικὸ» πρωθυπουργὸ τῆς Οὐκρανίας, τὰ θεμέλια τς συμμετοχῆς τῆς χώρας του στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινότητα, ἡ ὁποία θὰ ἀκολουθήσει ἀργότερα.
Δὴλ. ἀπὸ ὅτι φαίνεται μέχρι τότε ἡ χώρα αὐτὴ θὰ "φυτοζωεί" ἀπὸ τὰ πακέτα τοῦ ΔΝΤ μὲ τὶς γνωστὲς σὲ ἐμᾶς δεσμεύσεις. Καὶ εἶναι ἡ χώρα αὐτὴ δυστυχὴς μαζὶ καὶ ὁ λαὸς τῆς γιατί μὲ τὸ καλημέρα τῆς  "ἀνεξαρτησίας"  θελήσανε νὰ αὐξήσουνε κατὰ 50% τὴν τιμὴ τοῦ φπα.
Δ. Ἡ ἡγεμονεύουσα  μέχρι σήμερα στὰ Εὐρωπαϊκὰ θέματα Γερμανία  ἀρχίζει καὶ "ξεροκαταπίνει" λόγω τῶν ἐνεργειακῶν της ἐξαρτήσεων ἀπὸ τὴν Ρωσία.
Ὅλα αὐτὰ τί σημαίνουν καὶ λόγω τῆς γεωγραφικῆς ἔκτασης τῆς ἐπικράτειας τῆς Οὐκρανίας; Ὅτι μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης  καὶ μάλιστα στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη δημιουργεῖται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ τελευταῖα 100 χρόνια μιὰ οὐδέτερη- πράσινη ζώνη, ἀμφιλεγόμενη καὶ γεωπολιτικὰ ἀσταθής. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἂν κρατήσει ἐπὶ μακρὸν θὰ ἀναγκάσει τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ρωσία ἀντίστοιχα νὰ διατηροῦν στὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ζώνης στρατιωτικὲς δυνάμεις καὶ  μάλιστα ἡ ἀνάπτυξη αὐτὴ τῶν δυνάμεων νὰ ἐπεκτείνεται  καὶ πρὸς βορρᾶ βλ. Φινλανδία-Ἀρκτικὸς κύκλος καὶ πρὸς νότο βλ. Ρουμανία , Βουλγαρία. Μάλιστα οἱ παρακάτω  δηλώσεις τοῦ κ. Πούτιν αὐτὸ δείχνουν…
Ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας εὐχαρίστησε «τὴ διοίκηση καὶ τοὺς ἄνδρες τοῦ Στόλου τῆς Μαύρης Θάλασσας καὶ τὶς ὑπόλοιπες μονάδες ποὺ εἶναι ἀνεπτυγμένες στὴν Κριμαία γιὰ τὴν αὐτοσυγκράτηση καὶ τὸ θάρρος ποὺ ἐπέδειξαν», κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς ἀπονομῆς μεταλλίων στὸ Κρεμλίνο καὶ πρόσθεσε. «Πρέπει τώρα νὰ συνεχίσουμε νὰ ἀναπτύσσουμε τὶς ἱκανότητες τῶν μονάδων τῶν ἐνόπλων μας δυνάμεων στὴ μάχη (defencenet.gr).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ καὶ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ποὺ προκύπτουν γιὰ τὴν περιοχή τς ΝΑ  Εὐρώπης-Μεσογείου-Μέσης Ἀνατολῆς. Ἂν τὰ πράγματα προσπαθήσουμε νὰ τὰ δοῦμε ἀντικειμενικὰ οὐσιαστικὰ οἱ Δυτικοὶ δημιούργησαν ὑπὲρ τοὺς ἕνα πλεονέκτημα. Δὴλ. νὰ ἀπασχολοῦν ἕνα μεγάλο ὄγκο ρωσικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων σὲ ἕνα τεράστιο γεωγραφικὸ εὖρος τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ δυτικοὶ  θὰ "παίζουν" μὲ κυρώσεις, τοπικὰ κινήματα ρωσόφωνων περιοχῶν καὶ πολλὴ διπλωματικὴ ἴντριγκα.
Μπορεῖ αὐτὸ τὸ γεγονὸς  ἀπὸ μόνο του νὰ ἐξασθενήσει τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς Ρωσικῆς μηχανῆς  στὸ εὖρος τῶν νοτίων συνόρων της βλ. Ἀπχαζία-Ὀσετία-Γεωργία; Σίγουρα ὅμως  δημιουργεῖ ἕνα ἐπιπρόσθετο ¨πονοκέφαλο¨, οὐσιαστικὸ προβληματισμὸ γιὰ τὴν ταχύτητα ἐνεργοποίησης πλάνων  καὶ σὲ σχέση μὲ τὴν ἐμπόλεμη κατάσταση τῆς Συρίας  καὶ τὴν πολιτικὰ ἀσταθῆ φίλη της Αἴγυπτο μὲ τὴν πολύτιμη γι' αὐτὴν διώρυγα τοῦ Σουέζ.
Μήπως ἐπίσης αὐτὴ ἡ ἀπασχόληση τεραστίων ρωσικῶν δυνάμεων στὴν Εὐρωπαϊκὴ  μεθόριο "ἀνακουφίζει" τὸν Τοῦρκο γείτονα ἀπὸ τὴν "καυτὴ ἀνάσα" τοῦ Ρώσου καὶ τοῦ δίνει τὴν προσωρινὴ εὐχέρεια κινήσεων  κατὰ ἀρχὰς  στὸ μέτωπο  πρὸς τὴν Συρία;  Τὸ βλέπουμε αὐτὸ ἄλλωστε τὰ τελευταῖα 24 ὥρα μὲ τὸ  νὰ μπαινοβγαίνει ὁ Τοῦρκος στὰ  Συροτουρκικὰ σύνορα .
Τὸ γεγονὸς ἐπίσης αὐτὸ δὲν δίνει  καὶ στὸν κ. Ἐρντογάν τὴν δυνατότητα μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τουρκικῶν  αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν νὰ κινηθεῖ μὲ μεγαλύτερη ἄνεση γιὰ ¨νὰ λύσει¨ τὰ χρόνια προβλήματα ποὺ ἔχει μὲ τοὺς γείτονες τοῦ βλ. Ἑλλάδα, Κύπρο, ὑφαλοκρηπίδες, ΑΟΖ, γκρίζες ζῶνες , μειονοτικὰ κ.ἅ;;
Δὲν γνωρίζουμε ἂν ἡ ἐντεινόμενη καὶ μὲ περισσὸ θράσος παρουσία τῶν Τούρκων τὰ τελευταῖα 24ώρα στὸν Ἐθνικὸ Ἐναέριο καὶ Θαλάσσιο χῶρο μᾶς  εἶναι προπομπὸς αὐτῆς τῆς ἄνεσης τῶν κινήσεων ποὺ θὰ διαθέτει ὁ Τοῦρκος τὴν στιγμὴ ποὺ ἀντιλαμβάνεται ὅτι μεγάλος ὄγκος ρωσικῶν δυνάμεων ἔχει ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὸ ¨σβέρκο¨ του.
Τελικὰ ποιὸς στήνει παγίδα καὶ σὲ ποῖον;
Γνωρίζουμε ὅμως "ὅτι ὅποιος στήνει παγίδα τοῦ ἀλλουνοῦ πέφτει ὃ ἴδιος μέσα". Κάποιος ὅμως προκαλεῖ τὴν τύχη τοῦ , οὐσιαστικὰ κάποιοι τὸν προκαλοῦν γιὰ νὰ φάει τὸ κεφάλι του.  "ΟΨΟΜΕΘΑ εἰς Φιλίππους".
Σήμερα Παρασκευὴ τῶν Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ψάλλουμε πάλι τὸ ΥΠΕΡΜΑΧΩ. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖ πολλοὺς λόγους γιατί αὐτὸς ὁ Ὕμνος καὶ οἱ στίχοι τοῦ τὸν συγκινοῦν ἰδιαίτερα.
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ο ΥΜΝΟΣ αὐτὸς εἶναι διαχρονικὰ ἐπίκαιρος...Ὅλο αὐτὸ τὸ γεωπολιτικὸ σκηνικὸ ποὺ στήνεται στὶς μέρες μας εἶναι γιατί σύντομα  περιμένει ἡ Βασιλεύουσα Πόλις νὰ ἀναγράψει καὶ πάλι τὰ εὐχαριστήρια της στὴν ΘΕΟΤΟΚΟ γιὰ τὴν λύτρωση τῶν μακροχρόνιων δεινῶν της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.