20 Φεβ 2014

Ἡ Τουρκία σύντομα δίχως Στενά

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Καὶ ἐνῶ τὴν Ἑλλάδα τὴν βάλανε στὰ οἰκονομικὰ στενά, τὴν Τουρκία θὰ τὴν ἀφήσουν  σύντομα  δίχως ΣΤΕΝΑ. Ἄνοιξη τοῦ 2008… διάλογος γενόμενος στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Στὴν ἐπικαιρότητα μεσουρανοῦσε τὸ θέμα τῆς ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδας στὴν Εὐρώπη.
Γέροντας: Πρὶν λίγες μέρες εἶχα τὴν ἐπίσκεψη στὸ κελί μου ἐπισήμων Ρώσων ἐπιχειρηματιῶν. Μὲ παρεκάλεσαν θερμὰ νὰ κάνω προσευχὴ νὰ ματαιωθοῦν οἱ ἐνέργειες νὰ στηθεῖ στὴν Ἂν Εὐρώπη τὸ δίκτυ αὐτοῦ του θανάτου. Τοὺς ἀπάντησα ὅτι κάθε μέρα ἐδῶ κάνουμε προσευχὴ ὑπὲρ τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ τοῦ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ κόσμου. Πρέπει ὅμως καὶ ἐσεῖς καλοπροαίρετα νὰ ἐξαντλήσετε ὅλα τα εἰρηνικὰ μέσα.
Ρῶσοι ἐπιχειρηματίες: Μᾶς φοβίζει ἡ γεωστρατηγικὴ πίεση ποὺ ἀσκοῦν οἱ Ἀμερικάνοι μὲ τοὺς Εὐρωπαίους συμμάχους τους. Πιστεύουμε ὅτι θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν ὅλα! Ἂν χαθεῖ ὁ ἔλεγχος τελικὰ θὰ τὴν πληρώσουν ἀθῶοι πληθυσμοὶ ποὺ δοκιμάσθηκαν φρικτὰ στὸ 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ Ρωσία διαθέτει διπλάσια πυρηνικὰ ἐπιθετικὰ ὅπλα καὶ δὲν θὰ μείνει μὲ χέρια δεμένα ἀλλὰ θὰ φροντίσει νὰ  σφραγίσει ὅλα τα Περάσματα τοῦ Θανάτου.
Αὐτὸς ὁ  πρὸ πενταετίας διάλογος εἶναι τόσο ἐπίκαιρος γιὰ τὸ σήμερα καὶ  γιὰ τὸ....
 αὔριο ποὺ μᾶς περιμένει. 
Γιὰ τὸ σήμερα… γιατί  παρακολουθοῦμε μία ἔκρυθμη κατάσταση στὴν Οὐκρανία ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία "σεισμογενὴ" ἀκολουθία γεωπολιτικῶν γεγονότων  κατὰ μῆκος τῶν πρώην Ἀνατολικῶν χωρῶν φτάνοντας μέχρι καὶ τὴν γειτονιά μας. Καὶ πᾶμε στὴν γειτονιά μας.
Ἡ Τουρκία στὸ "γεωπολιτικὸ χρηματιστήριο" ἀξιῶν εἶναι προσωρινὰ ἀναβαθμισμένη λόγω τοῦ πρόσφατου ἐνδιαφέροντος τῶν Στενῶν το Ἑλλησπόντου. Δὴλ μὲ ἄλλα λόγια τὴν ἔχουν ἀκόμα γιὰ λίγο ἀνάγκη. Καὶ τί εἶναι τὰ Στενὰ αὐτά; Ἕνα Πέρασμα Θανάτου  ἐναντίων των Ρώσων ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν σημερινῶν συγκυριῶν.
Ὅσο θὰ πιέζουν οἱ  Δυτικὲς Δυνάμεις τοὺς Τούρκους  ¨μὲ τὸν τρόπο τους¨  τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ ἐσωτερικά,  κοινωνικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα τῆς Τουρκίας ἀποκορυφώνονται, τόσο θὰ εἶναι εὐκολότερο γιὰ αὐτοὺς νὰ  "ἐλέγχουν" μαζὶ μὲ τοὺς Τούρκους  τὸ ἀσφυκτικὸ πλεύρισμα τῆς Ρωσίας στὸ νότιο Θαλάσσιο ὑπογάστριό της στὴν Μαύρη Θάλασσα.
Ἐνῶ οἱ Ρῶσοι πετυχαίνουν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ , ἔξω ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοὺς οἱ κίνδυνοι καραδοκοῦν. Τί καὶ ἂν πέτυχε ἡ Ρωσικὴ διπλωματία  στρατιωτικὴ προσέγγιση μὲ τὴν Αἴγυπτο; Ἀκόμα καὶ ἡ  προσωρινὴ  ἐπιτυχία στὴν Συρία  πέραν τῶν θετικῶν της σημείων θὰ ἐπιβαρύνει τελικὰ  τὴν Μεσόγειο Θάλασσα μὲ τὴν ὑδρόλυση ἐν πλῶ δεκάδων τόνων χημικῶν ὅπλων δίχως νὰ ξέρουμε τὸν βαθμὸ τῆς ἐπικινδυνότητας.  Τί ἀπέφεραν τελικὰ αὐτὲς οἱ ἐπιτυχίες;
ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ!
Καὶ ἂν μιλᾶμε γιὰ  τὸ κοινωνικὸ  μέτωπο Οὐκρανία τὸ βλέπουμε σὲ ἀπευθείας ἀναμετάδοση. Σὲ λίγο ὅμως θὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ἕνα καινούργιο μέτωπο ποὺ θὰ ἀνοίξει  παράπλευρά μας γιατί ἀποτελεῖ τὴν κατεπείγουσα προτεραιότητα στρατηγικὴ ἐπιλογὴ τῶν Ρώσων. ΚΑΙ αὐτὸ εἶναι  ὁ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ.
Οἱ  Ρῶσοι γιὰ νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι θὰ θελήσουν νὰ "ἀνακατασκευάσουν" ἐξ ἀρχῆς ὅλο το διεθνὲς πλαίσιο ποὺ διέπει τὴν ναυσιπλοοία  στὰ  Στενά. Πῶς θὰ γίνει αὐτό;  O ΘΕΟΣ καὶ ἡ Ψυχή τους. Ὅμως θὰ πάρει καὶ ἐμᾶς ἡ μπόρα…
Διότι  τὰ Στενὰ ἔχουν σχέση μὲ τοὺς διεθνεῖς διαδρόμους το Αἰγαίου, μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὰ συμπαραμαρτούμενα τῆς βλ. ἐνεργειακὰ κοιτάσματα, γκρίζες ζῶνες, ὑφαλοκρηπίδα κ.α
Τί ποιὸ ἄλλο "εὔφλεκτο ὑλικὸ" νὰ παραθέσουμε τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὰν φυτίλι γιὰ νὰ ἀνάψει εὐρύτερες γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς καὶ μάλιστα ἐν μέσω προεκλογικῶν συνθηκῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία; Καὶ συνεχίζω τὸν προηγούμενο πρὸ πενταετίας διάλογο μὲ τὸν Γέροντα.
- Γέροντα , οἱ Ρῶσοι θὰ μᾶς βοηθήσουν;
- Αὐτοὶ θὰ βοηθήσουν μόνο τὸν ἑαυτό τους.
-Γέροντα, εμᾶς ποιὸς θὰ μᾶς βοηθήσει;
-Η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ.  Ἔρχεται ἡ στιγμὴ παιδί μου ποὺ ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες  θὰ δοῦμε τοὺς Τούρκους νὰ χάνουν τὰ Στενά τους καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ  ἐμεῖς νὰ βγαίνουμε ἀπὸ τὰ "στενὰ" τοῦ σάπιου συστήματος.
ΑΜΗN!

1 σχόλιο:

  1. Κρατάτε ψηλά το κεφάλι Έλληνες.

    Έχετε ΠΙΣΤΗ και όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.