7 Δεκ 2013

Νέο Τουρκικὸ φιάσκο

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδακης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἐδῶ καὶ μῆνες οἱ Τοῦρκοι συνεχῶς διαφήμιζαν καὶ πρόβαλλαν ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ τὴν μεγάλη «ἐπιτυχία» τῆς Τουρκίας νὰ κατασκευάσει μὲ τὴν πολεμική της βιομηχανία τὸ καινούργιο μὴ ἐπανδρωμένο κατασκοπευτικὸ καὶ ἐρευνητικὸ ἀεροσκάφος γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς  πολεμικῆς της ἀεροπορίας. Μάλιστα ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία εἶχε πάρει καὶ τὴν διάσταση τῆς πλήρης ἀνεξαρτητοποίησης καὶ ἀποδέσμευσης τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα μὴ ἐπανδρωμένα ἰσραηλινὰ καὶ ἀμερικανικὰ ἀεροσκάφη, τὰ ὁποῖα ἕνεκα τῆς «νέας» τουρκικῆς πολιτικῆς σταμάτησαν νὰ ἐφοδιάζουν τὴν τουρκικὴ πολεμικὴ ἀεροπορία. Εἰδικὰ τὰ περίφημα ἰσραηλινὰ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη τύπου Heron, ἔχουν ἀποκλειστεῖ ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀγορὰ ὁπλικῶν συστημάτων μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Τουρκία νὰ ἔχει ἕνα μεγάλο ἔλλειμμα στὸν τομέα αὐτὸ παρὰ τὶς μεγάλες ἀνάγκες ποὺ ὑπάρχουν ἐξ’ αἰτίας τῆς μεγάλης πολεμικῆς ρευστότητας στὴν εὐρύτερη περιοχή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ τουρκικὴ πολεμικὴ βιομηχανία, TAI, προχώρησε στὴν κατασκευὴ τοῦ νέου μοντέλου τουρκικῆς παράγωγης μὴ ἐπανδρωμένου ἀεροσκάφους μὲ τὴν ὀνομασία, ANKA.
Καὶ ἦρθε ἡ μεγάλη μέρα τῆς δοκιμῆς αὐτοῦ το καινούργιου  μὴ ἐπανδρωμένου ἀεροσκάφους. Ἡ δοκιμὴ γίνονταν στὴν περιοχὴ τῆς πόλης Μπάτμαν ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς....
Δεύτερης Διοίκησης τῆς Τουρκικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ τῆς Διοίκησης τῆς 8ης ἀεροπορικῆς βάσης τοῦ Ντιαρμπακίρ. Συγκεντρώθηκαν οἱ ἰθύνοντες τῆς παραγωγῆς στὴν τοποθεσία Ikiztepe koyu καὶ ὥρα 4 μετὰ μεσημβρίας γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν δοκιμαστικὴ πτήση του μὴ ἐπανδρωμένου ἀεροσκάφους. Καὶ πράγματι τὸ ἀεροσκάφος ἀπογειώθηκε ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ λίγο… κατέπεσε καὶ συνετρίβει μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν πολεμικῶν παρατηρητῶν ποὺ εἶχαν προσκληθεῖ γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν δοκιμή, τῶν ὑπευθύνων της  παραγωγῆς καὶ τῶν ἀξιωματικῶν της τουρκικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Δυστυχῶς γιὰ τοὺς Τούρκους ἡ δοκιμὴ καὶ ἡ διαφήμιση ἄλλου ἑνὸς «μεγάλου ἐπιτεύγματος», (βλέπε φιάσκου), τῆς τουρκικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας, κατέληξε σὲ τραγικὴ ἀποτυχία καὶ σὲ ἐντυπωσιακὴ συντριβὴ ποὺ εὐτυχῶς δὲν εἶχε ἀνθρώπινα θύματα γιατί τὸ ἀεροσκάφος ἦταν μὴ ἐπανδρωμένο.

Τὸ νέο αὐτὸ ἀτύχημα τῆς τουρκικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας ἦρθε νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ ἀτυχημάτων καὶ μὲ ἀνθρώπινα θύματα ποὺ ἔχουν πλήξει τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν ἀεροπορία τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία θέλει νὰ αὐτοδιαφημίζεται σὰν μία ἀπὸ τὶς καλύτερες καὶ πιὸ μαχητικὲς  παγκοσμίως. Ἀπὸ νὰ ἀρχίσουμε καὶ ποὺ νὰ τελειώσουμε : Στὶς 12 Ἰουλίου τοῦ 2007, ἕνα F-16 ἀπὸ τὴν  βάση τοῦ Μπαλίκεσιρ, ἐπιστρέφοντας στὴν βάση του μετὰ ἀπὸ πτήση στὸ Αἰγαῖο καὶ ὥρα 22,30 ἔπεσε. Ὁ πιλότος, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου δὲν ἀνακοινώθηκε, σώθηκε μὲ βαριὰ τραύματα. Στὶς 22 Μαΐου πάλι τοῦ 2007, ἕνα F-16 ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἀλντίνπαπά το Ἰκονίου, λίγη ὥρα μετὰ τὴν ἀπογείωσή του κατέπεσε. O πιλότος χρησιμοποιώντας τὸ ἀλεξίπτωτο σώθηκε τὴν τελευταία στιγμή. Στὶς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 2006, στὴν περιοχὴ τοῦ Μπιτλίς, στὴν ἀνατολικὴ Τουρκία, ἕνα F-16 λίγη ὥρα μετὰ τὴν ἀπογείωση κατέπεσε ἀπὸ ἄγνωστη αἰτία. Ὁ πιλότος Μπαχαντὶρ Σαχὶν σκοτώθηκε.  Στὶς 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 2006, ἕνα F-16 ἀπογειώνετε ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Μπαλίκεσιρ μὲ κατεύθυνση τὸ Αἰγαῖο. Ἐνῶ βρίσκονταν στὴν περιοχὴ τοῦ Τσανάκαλε στὸν Ἑλλήσποντο, κατέπεσε σὲ δασώδη περιοχή. Ὁ πιλότος κατάφερε νὰ σωθεῖ.  Στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 2006, ἕνα F-16 ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ντιαρμπακὶρ στὴν ἀνατολικὴ Τουρκία. Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα πτήσης τὸ ἀεροπλάνο ἄρχισε νὰ καίγεται καὶ νὰ πέφτει. Ὁ πιλότος τὴν τελευταία στιγμὴ σώθηκε. Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 2005, ἕνα F-16 ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Καραμπιούκ. Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα τὸ ἀεροπλάνο ἔπεσε σὲ ἄγνωστη περιοχή. Εἴκοσι ὧρες μετὰ ἀπὸ ἐντατικὲς ἔρευνες ἀποκαλύφτηκε τὸ ἀεροπλάνο. Ὁ πιλότος, Φατὶχ Ντεβραβούτ, ποὺ εἶχε πάρει μέρος καὶ στοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Σερβίας τὸ 1999 βρέθηκε νεκρός. Τὸ τελευταῖο συμβὰν στὸ μεγάλο αὐτὸ σήριαλ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας ἦταν στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 2012, ὅταν ἕνα F-5, ἐκπαιδευτικὸ ἀεροσκάφος, ποὺ ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Ἰκονίου μετὰ ἀπὸ μία ὥρα πτήση ἔπεσε καὶ ὁ πιλότος Οὐμὶτ Ὀζὲρ σκοτώθηκε. Χώρια τὰ μὴ γνωστὰ ἀτυχήματα ποὺ ἐπιμελῶς ἔχουν ἀποκρυφτεῖ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἐδῶ μας καλλιεργοῦν συνεχῶς τὴν πλαστὴ εἰκόνα τῆς μεγάλης τουρκικῆς «ὑπερδύναμης» καὶ τῆς ἀνάγκης νὰ κάνουμε συνεχῶς τὰ «στραβὰ» μάτια στὴν ὁλοένα καὶ πιὸ μεγάλη τουρκικὴ προκλητικότητα. Οἱ διάφοροι «πολιτικοί μας ἐκπρόσωποι» τὸ μόνο ποὺ ξέρουν, (ὅπως πρόσφατα ἡ ὑπουργὸς Τουρισμοῦ μὲ τό… βαθὺ ντεκολτέ), εἶναι νὰ χαριεντίζονται μὲ ἠλίθιο τρόπο μπροστὰ στοὺς Τούρκους συναδέλφους τους ὅταν τὴν ἴδια ὥρα τὰ τουρκικὰ πολεμικὰ ἀεροσκάφη ἔχουν κάνει διάτρητο ὅλο τὸ ἑλληνικό μας Αἰγαῖο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.