31 Δεκ 2013

Φωτογραφίες καὶ βίντεο ἀπὸ τὸν ἐμπρησμὸ στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Θέκλας

Βρυξέλες, Πορφύρης Δ. Σταφυλᾶ Π.
Νέα στοιχεῖα καὶ ντοκουμενταρισμένο ὑλικὸ ἔρχονται στὸ φῶς ἀπὸ τὴν πυρπόληση τοῦ καθολικοῦ τς Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλας στὴν Μααλούλα. Φωτογραφίες καὶ βίντεο ἀπεικονίζουν τὸν ναὸ ἀπὸ ἐξωτερικὴ λήψη ἐμφωνῶς νὰ ἔχει ὑποστεῖ ἐμπρησμό. Ἡ εἴσοδος ποὺ ὁδηγοῦσε στὴ μονὴ μὲ ἑκατέρωθεν τοιχογραφίες ἔχει ὑποστεῖ ἀνάλογο βανδαλισμό. Οἱ πτέρυγες μὲ τοὺς ξενῶνες καὶ τὰ κελιὰ ἔχουν πλέον τεράστια ἀνοίγματα ἀπὸ τὶς μάχες ποὺ δόθηκαν γιὰ τὴν κατάληψή της. Ἡ εἰκόνα τῆς ἐγκατάλειψης καὶ τῆς βεβήλωσης ἐπικρατεῖ. Ἔχει ἤδη μεταβληθεῖ σὲ σκουπιδότοπο μὲ μπάζα καὶ ἄλλα ὑλικὰ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς μονῆς. Αὐτὲς ὁ εἰκόνες τῆς θρησκευτικής μισαλλοδοξιας προδιαγράφουν τὴν τύχη τῶν 13 μοναχῶν ποὺ ἀπήχθησαν στὶς ἀρχὲς τοῦ Δεκέμβρη ἀπὸ ἔνοπλες ὁμάδες ποὺ πρόσκεινται στὴν Ἂλ Κάιντα.
Τὸ france.inter 29.12.13 ἐπαναλαμβάνει στερεότυπα αὐτὸ ποὺ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀναμεταδίδουν τὰ περισσότερα εἰδησεογραφικὰ «πάντοτε, δὲν ὑπάρχουν νέα γιὰ τὶς μοναχὲς ποὺ ἀπήχθησαν».
Νέες μαρτυρίες πιστοποιούν τὴν στάση τῶν ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν κατὰ τῶν κατοίκων τῆς...
Μααλούλα.
«Μπήκαν στὴν Μααλούλα μὲ ἰαχὲς ΑllahAkbar. Σκότωσαν 3 χριστιανοὺς ποὺ ἀρνήθηκαν ν΄ἀσπαστοῦν τὸ ἰσλάμ »διηγεῖται ἡ Nadaμια χριστιανὴ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ κωμόπολη ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη εἰσβολὴ κατέφυγε στὴν Δαμασκό.
« Μς εἶπαν ὅτι ἔρχονται νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸ καθεστὼς ἀλλὰ γιὰ ποιὰ ἀπελευθέρωση μιλούνοταν διαπράτουν τέτοιες ἀκρότητες». Κατὰ τὴν β΄ εἰσβολὴ εἰσῆλθαν στὴν Μαλούλα 2000 τζιχαντιστές. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶχε ἤδη ἐκκενώσει τὴν περιοχή. Οἱ μοναχὲς παρέμειναν στὴν Μονή.
Ὁ Μοhammad μουσουλμάνος σουννίτης ὅπως τὸ ἕνα τέταρτο το πληθυσμοῦ τῆς ἴδιας κωμόπολης ἐπίσης ἀποδοκιμάζει τὴν στάση τῶν μουτζαχεντὶν καὶ δηλώνει ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἀπειλὴ καὶ γιὰ τοὺς μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους.
« Σκοτώνουν ὅλους ὅσοι δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν στὸ σχέδιο τῆς ἐγκαθίδρυσης τῆς σαρίας… σήμερα εὔχομαι ὁ στρατὸς νὰ νικήσει αὐτοὺς τοὺς φανατικούς.» (famillechretienne.fr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.