1 Δεκ 2013

«Ἀπέλυσαν» τὸν Σαμαρὰ ἐπειδὴ ἔπιασε τοὺςἝλληνες μαθητὲς νὰ «ἀντιγράφουν» τὸ μνημόνιο

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τί ὄνειρο ἦταν βρὲ παιδιὰ αὐτό, σκέτος ἐφιάλτης καὶ οὔτε εἶχα φάει βαριὰ ἀπoβραδίς. Λίγο παξιμάδι μὲ ταχίνι καὶ τσάι καὶ Ἅγιος ὁ Θεός, τὴν βγάζουμε δὲν τὴν βγάζουμε στὸ καιρὸ τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων. Οἱ τελευταῖες σκέψεις πού ἔκανα πρὶν μὲ πάρει ὁ ὕπνος μέσα στὸ ἀνυπόφορο κρύο ἦταν μὲ πόσες δόσεις ἀκόμη δυστυχίας θὰ πληρώσουμε γιὰ φτάσουμε ἴσα μέχρι τὴν "ἑορταστικὴ ἀτμοσφαιρά" τοῦ δωδεκαημέρου; Τὸ πάπλωμα ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τὶς σκέψεις ἦταν βαρὺ καὶ σὲ λίγο μὲ σκέπασε ἕνας ἀνήσυχος ὕπνος μὲ παράξενα ὄνειρα.
Σὰν νὰ βρέθηκα λέει στὸ παλιό μου τὸ Σχολεῖο - Γυμνάσιο καὶ μὲ τοὺς παλιοὺς συμμαθητές μου ὁλόγυρα. Πάνω στὰ ξύλινα ἕδρανα  φιγουράριζαν κόλλες ἐξετάσεων. Μόλις ἄρχισε νὰ σφίγγεται ἡ ψυχή μου γιατί εἶναι  ἕνας συνηθισμένος ἐφιάλτης ποὺ τὸν βλέπω συχνά. Μόνο ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰ ἡ ἀγωνία κτύπησε κόκκινο ὅταν διάβασα τὸ περιεχόμενο τῶν ἐρωτήσεων πρὸς ἐξέταση.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τί γνωρίζεται γιὰ τὸ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικῆς Στρατηγικῆς 2013-2015;
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ἀναλύστε μὲ δικά σας λόγια τὴν....
οἰκονομικὴ σχέση
Μνημόνιο 2 = μνημόνιο 1 + μεσοπρόθεσμο
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ὑφίσταται ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011;
Στὴν κυριολεξία τὰ ἔπαιξα, ἤμουν ἐντελῶς ἀδιάβαστος. Δὲν καταλάβαινα τίποτα γιατί δὲν πρόλαβα νὰ διαβάσω. Αἰσθάνθηκα σὰν ἐκεῖνο τὸν καημένο ὑπουργὸ ποὺ δὲν πρόλαβε καὶ ἐκεῖνος νὰ διαβάσει πρὶν ὑπογράψει. Τὴν ἴδια ἀγωνία καὶ ὑπερένταση ἔβλεπα καὶ στὰ μάτια τῶν συμμαθητῶν μου. Φαινόταν καὶ αὐτοὶ ἀδιάβαστοι.
Ἡ συνέχεια γνωστή, ὁ ἕνας ἔσπρωχνε τὸν ἄλλο ἢ τοῦ σκουντοῦσε τὴν πλάτη καὶ μὲ νοήματα προσπαθοῦσε νὰ ἐκμαιεύσει ἂν κάποιος γνώριζε κάτι. Ὀχλαγωγὴ σκέτη. Μία γνωστὴ φιγούρα περιφερόταν ἀνάμεσά μας. Δὲν ἦταν ὁ καλὸς καὶ αὐστηρὸς καθηγητής μας, ἀλλὰ μία ἄλλη φιγούρα ψηλὴ ξερακιανὴ μὲ γυαλιά. Σὰν νὰ πέρασε δίπλα μου καὶ τὴν διέκρινα καλύτερα. Μόλις τὴν ἀντίκρισα πάγωσα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρὰς ἦταν ὁ καθηγητὴς – ἐπιτηρητής. Κρύος ἱδρώτας μὲ ἔλουσε ὅταν τὸν εἶδα νὰ ἁρπάζει τὶς κόλλες μας καὶ νὰ τὶς μονογράφει. Καὶ μὲ τὸ δίκιο του γιατί σχεδὸν ὅλοι μας ἀνοίξαμε τὰ βιβλία καὶ ἀντιγράφαμε. Σχεδὸν μέσα στὸν ὕπνο μου κατέρρευσα. Τὸ μαξιλάρι μου μούσκεψε, ζοῦσα ἕνα ἐπώδυνο ἐφιάλτη.
Ὁ Θεὸς ὅμως ἀγαπᾶ τὸν κλέπτη, ἀγαπᾶ ὅμως καὶ τὸν νοικοκύρη καὶ κάπως μετρίασε τὴν ἔνταση αὐτοῦ το ἐφιάλτη ὅταν δίχως νὰ τὸ καταλάβω μεταφέρθηκα στὸ Γραφεῖο τῶν κ. κυρίων Καθηγητῶν παρακολουθώντας τώρα μία ἄλλη σκηνή.
Ἔβλεπα τὴν κ. Μέρκελ, τὸν κ. Σόιμπλε, τὸν κ. Ὄλι Ρὲν καὶ ἄλλους Εὐρωπαίους Ἀξιωματούχους, τώρα ὅμως σὰν ἐπιτροπὴ καθηγητῶν νὰ ἐπιπλήττουν τὸν ἐπιτηρητὴ καὶ ὑπεύθυνο καθηγητὴ μας κ. Σαμαρά, μὲ τὸ σκεπτικὸ γιατί μονόγραψε τὶς κόλλες μας;
Ἐπειδὴ μάλιστα τὸν θεώρησαν ὑπεύθυνο γιατί δὲν μπορέσαμε νὰ ἀφομοιώσουμε γρήγορα τὸ μάθημα τῶν Μνημονίων καὶ παραμείναμε στουρνάρια... τὸν ΑΠΕΛΥΣΑΝ.
Ξύπνησα μὲ μία γεύση λύπης. Ποῦ θὰ ἔβρισκε παραμονὲς Χριστουγέννων ὁ κακομοίρης καθηγητὴς μας δουλειὰ μὲ τόση ἀνεργία ποῦ ὑπάρχει;
Τί εἶναι ὅμως ρὲ παιδιὰ τὰ oνείρατα; Καμιὰ φορᾶ βγαίνουν μπορεῖ ἀπὸ τὴν καλὴ μπορεῖ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάποδη.
Ἀκόμα δὲν πρόλαβα νὰ κατεβάσω τὶς πρῶτες γουλιὲς τοῦ καφὲ καὶ διάβασα πρωὶ - πρωί..
"πέλυσαν τὴν καθηγήτρια ποὺ πιασε τὸν υἱὸ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρὰ νὰ ἀντιγράφει στὶς ἐξετάσεις τοῦ μαθήματος τῆς χημείας στὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν καὶ ἔβαλε τὴ μονογραφή της στὴν κόλλα του καὶ τώρα ἐπιχειροῦν νὰ «θάψουν» τὴν ὑπόθεση, ἡ ὁποία π΄ ὅτι φαίνεται ἀποκτᾶ πολιτικὲς διαστάσεις σὲ μία περίοδο ποὺ γίνεται «κόλαση» στὴν Παιδεία.
Τὸ Κεντρικὸ Ὑπηρεσιακὸ Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ ὑπουργείου Παιδείας συνεδριάζε χθὲς ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα προκειμένου νὰ κρίνει ἂν ἦταν νόμιμη ἢ ὄχι ἡ καταγγελία τῆς σύμβασης τῆς συγκεκριμένης ἐκπαιδευτικοῦ, ἀλλὰ μὲ μία «πραξικοπηματικὴ» ἐνέργεια ἑξαίρεσαν ἀπὸ τὴ συνεδρίαση τοὺς νόμιμους ἐκπροσώπους τῆς Ὁμοσπονδίας Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν Ἑλλάδας (ΟΙΕΛΕ).
Αἰτία ἦταν, τὸ «λάθος» ποὺ ἔκανε νὰ βάλει τὴ μονογραφή της στὴν κόλλα τοῦ υἱοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐπειδὴ ἀντέγραψε στὶς ἀπολυτήριες ἐξετάσεις τῆς Γ’ Τάξης τοῦ Γυμνασίου τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν στὸ μάθημα τῆς χημείας παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες παρατηρήσεις ποὺ τοῦ εἶχε κάνει ὡς ἐπιτηρήτρια. Ἡ ἐν λόγω ἐκπαιδευτικὸς εἶχε ἀξιολογηθεῖ θετικὰ πάρα πολλὲς φορὲς μὲ τελευταία τὴν περίοδο 2011-2012" (Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr 29/11/13).
Εἶχε γύρει  ἡ κούπα μὲ τὸν καφὲ καὶ μὲ περιέλουσε. Θυμήθηκα τὸ ὄνειρο ποὺ εἶδα. Μᾶλλον ἐκείνη τὴν στιγμὴ ξύπνησα πραγματικά!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.