26 Νοε 2013

Ἕνα «δημοψήφισμα» καλὸ γιὰ τὴν καρδιὰ

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πανάγιο προσκύνημα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία.
Ναὶ τώρα ποὺ μᾶς ἔχουν φέρει στὰ κάτω μας πρέπει νὰ ἀπαντήσουμε γιὰ νὰ ρθοῦμε στὰ πάνω μας.
Ναὶ τώρα ποὺ οἱ ἡγεσίες ζυγίσθηκαν ἀπομένει νὰ ζυγισθεῖ καὶ ἡ δική μας θέληση.
Ναὶ τώρα ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἁρπάξουν καὶ τὸν ΠΟΘΟ τῶν πασῶν γενεῶν τοῦ Ρωμαίικου - Ἑλληνισμοῦ
ΑΣ  ΚΑΝΟΥΜΕ αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι προτείνουν....
Ἡ Τουρκικὴ Ἐθνικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση- [Milli Turk Talebe Birligi], ξεκινᾶ μία ἐκστρατεία γιὰ νὰ συγκεντρώσει ἔγγραφες δηλώσεις ἀπὸ ὅλη τὴν τουρκικὴ ἐπικράτεια γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τζαμὶ ποὺ «ἀποτελεῖ...
τὸ σῆμα τοῦ Προφήτη, τὴν νίκη τοῦ κατακτητῆ, καὶ ἔνδειξη τῆς μεγάλης Τουρκίας- Ἡ Ἁγία Σοφία νὰ γίνει τζαμί».
Ἡ ἐκστρατεία ἄρχισε στὶς 24 Νοεμβρίου, τὴν ἡμέρα ποὺ μετατράπηκε σὲ μουσεῖο.
Ἡ καμπάνια λέει ὅτι «στὶς 29 Μαΐου ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς κατάκτησης τῆς Κωνσταντινούπολης θὰ τερματιστεῖ ἡ ἐκστρατεία τῶν ὑπογραφῶν καὶ θὰ παραδοθοῦν στὸν πρωθυπουργό». defencenet.gr 25/11/13.

Μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὸ δικό μας "δημοψήφισμα" θὰ τὸ κάνουμε μὲ τὸν δικό μας τρόπο καὶ τὴν δικιά μας πρόταση.
Νὰ γίνει ἡ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ὀρθόδοξος Ἱερὸς Ναὸς γιατί ἀποτελεῖ τὴν Πνευματικὴ καὶ Πολιτισμικὴ σφραγίδα τῆς χιλιόχρονης Ρωμαίκης Παράδοσης ποὺ θὰ σημαδεύει μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου τῶν αἰώνων τὴν πανανθρώπινη διαδρομή.

Ζητᾶμε τίποτε παράλογο;
ΟΧΙ, ἁπλῶς ζητᾶμε πίσω ἀπὸ τοὺς κλέπτες τὰ κλεμμένα.

Ἀναλογισθεῖτε μόνο τὶς φάτσες τους ἂν μέσω τοῦ παγκόσμιου ἱστοῦ προκληθεῖ ἕνα πολιτισμικὸ καὶ ἱστορικὸ δημοψήφισμα ἁπλὸ καὶ ἀπέριττο μακριὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐκμετάλλευση μὲ στόχο τὴν διεκδίκηση τῆς διαχρονικῆς ἀλήθειας ποὺ κρύβει τὸ Πανάγιο Προσκύνημα τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Ποιοὶ θὰ τὸ διενεργήσουν;
Μὰ φυσικὰ τὰ  Ρωμηὰ - λιοντάρια τῶν ἱστολογίων ποὺ μὲ τὰ ἄρθρα τους καθημερινὰ "πυρπολούν" τὸν παγκόσμιο ἱστό, δηλ. οἱ Ἕλληνες ψηφιακοὶ - πνευματικοὶ μαχητές.
Κάλπες ἂς γίνουν τὰ ἱστολόγια τους, βόλια ἂς γίνουν οἱ ψῆφοι τοῦ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῶν καλοπροαίρετων ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν πλανήτη ποὺ θέλουν νὰ ὁμολογήσουν τὴν ἀλήθεια.

Οἱ γνωστοὶ - κάποιοι θὰ τρέξουν νὰ γελάσουν ἢ καὶ νὰ χλευάσουν ἢ νὰ ἀποστομώσουν ἢ νὰ διαβάλλουν ἢ νὰ ἀκυρώσουν.
Μποροῦν ὅμως;
Ἀφοῦ τὸ ξεκίνησαν οἱ Τοῦρκοι γιατί νὰ μὴν τὸ ξεκινήσουμε καὶ ἐμεῖς;
Ἄλλωστε γιὰ ἐμᾶς θὰ γίνει ἕνα δημοψήφισμα παυσίλυπο γιὰ τὶς πονεμένες  Ἑλληνικὲς καρδιὲς .
Θὰ γίνει ἕνα δημοψήφισμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ καὶ ὄχι κομματιασμο.
Θὰ γίνει ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα δημοψηφίσματα τῆς διεκδίκησης τῶν δικαίων μας ποὺ μᾶς τὰ κουρεύουν ἐδῶ καὶ χρόνια μεθοδικά.

Λοιπὸν δὲν προτείνουμε ἕνα πολιτικὸ δημοψήφισμα ἀλλὰ ἕνα δημοψήφισμα ΚΑΡΔΙΑΣ.
Προτείνουμε μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς πείνας καὶ τῆς ἀνέχειας ποὺ μᾶς ὁδήγησαν "μία συλλογὴ πνευματικῶν ὑπογραφν" ΕΝΟΤΗΤΑΣ.
Καὶ ἂν οἱ Τοῦρκοι σύμφωνα μὲ τὸ παραπάνω κείμενο θὰ παραδώσουν τὶς συλλεγόμενες ὑπογραφὲς στὸν πρωθυπουργό τους, ἐμεῖς δὲν θὰ τὶς παραδώσουμε σὲ ἀρχηγὸ κράτους ἀλλὰ στὸν ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΩΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ποὺ στὸ τέλος θὰ μᾶς κάνει σὰν Δικαιοκρίτης τὸ χατίρι μας, ὄχι γιατί τὸ ἀξίζουμε, ἀλλὰ γιατί πρέπει νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία σύμφωνα μὲ τὴν ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ.
Ἄλλωστε Ἕλληνες πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε, τὸ βλέπετε ἤδη ὅλοι οἱ γεωπολιτικοὶ δρόμοι τῶν ἰσχυρῶν τς γς ὁδηγοῦν στὴν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ .
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ οἱ Τοῦρκοι φοβοῦνται καὶ μαζεύουν ὑπογραφές. Δὲν ξέρουν ὅτι μὲ τὶς ὑπογραφὲς καὶ μὲ ὅσες μαζέψουν δὲν μποροῦν νὰ ξεπλύνουν τὰ ἀπὸ αἰώνων ἐγκλήματά τους ποὺ τελολογικά τούς ὁδηγοῦν στὴν Ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἱστορία.
Ἐνῶ μέσα στὶς Ἑλληνικὲς ὑπογραφὲς βρίσκεται τὸ αἷμα τῶν ἀπὸ αἰώνων προγόνων μας ποὺ σφαγιάσθηκαν γιὰ αὐτὸ καὶ εἶναι ἰσχυρότερες καὶ ἀποτρεπτικὲς τῶν κακόβουλων σχεδιασμῶν.

Ἂς ἀκουσθεῖ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ.
ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τὸ παραπάνω τὸ θέτω ἐνώπιόν σας ταπεινὰ γιὰ νὰ ἀξιολογηθεῖ καὶ νὰ πάρουν ἰκανότεροι τὴν πνευματικὴ σκυτάλη γιὰ νὰ θέσουν προτάσεις καὶ ἰδέες.  

2 σχόλια:

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ26 Νοεμβρίου 2013 - 2:34 μ.μ.

  Πολύ καλή πρόταση, που μπορεί να υλοποιηθεί.

  Εκατομμύρια Ορθοδόξων - αλλά και ετεροδόξων - χριστιανών θα υπέγραφαν σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

  Ας μετρηθούμε με τα τουρκάκια, να δούμε πόσα απίδια βάζει ο σάκκος !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. https://secure.avaaz.org/el/petition/Se_kathe_politi_toy_kosmoy_Ypograpste_oste_i_AGIA_SOFIA_na_leitoyrgisei_xana_os_Orthodoxos_Naos/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.