24 Νοε 2013

Σφαγεῖο γυναικῶν ἡ Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Μέσα στοὺς πρώτους δεκατρεῖς μῆνες τοῦ 2013, 192 γυναῖκες δολοφονήθηκαν στὴν Τουρκία ἀπὸ τοὺς ἄντρες τους σύμφωνα μὲ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ  καὶ φοβερὸ συνάμα δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Taraf, μὲ τὸν ἐντυπωσιακὸ τίτλο, «Turkiye kadin mesarligi oldu», δηλαδή, «Ἡ Τουρκία ἔγινε νεκροταφεῖο γυναικν». Ἀλήθεια τί ἔχουν νὰ ποῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ «προοδευτικοί» τς πλάκας, τουρκολάγνοι, πού δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὸν ἐνθουσιασμό τους γιὰ τὴν σημερινὴ ἰσλαμικὴ Τουρκία ὅπου ἡ ρόλος τῆς γυναίκας εἶναι νὰ τρώει ξύλο μέχρι θανάτου ἀπὸ τὸν ἀφέντη σύζυγό της;
Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἴδια ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, οἱ κακοποιήσεις καὶ οἱ δολοφονίες τῶν γυναικν-συζύγων ἔχουν πάρει διαστάσεις τρομακτικὲς τὰ τελευταία χρόνια, γεγονὸς ποὺ προκαλεῖ ἔντονο προβληματισμὸ γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ πορεία τῆς χώρας ποὺ σὰν ἄμεση συνέπια εἶναι ὁ ὑποβιβασμὸς τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στὴν οἰκογένεια. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσαν στὴν δημοσιότητα οἱ βουλευτίνες τοῦ φιλοκουρδικοῦ κόμματος, BDP, τὰ τελευταία πέντε χρόνια μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα, (γιατί τὰ ἀνεπίσημα νούμερα εἶναι ἀκόμα πιὸ μεγαλύτερα), 819 γυναῖκες-σύζυγοι ἔχουν κυριολεκτικὰ σφαγιαστεῖ ἀφοῦ κακοποιηθῆκαν ἀπὸ...
τοὺς ἄντρες τους. Τὰ στοιχεῖα γίνονται ἀκόμα πιὸ φοβερὰ καθὼς ὅπως τονίζεται, ὁ βιασμὸς τῶν γυναικν εἶναι πλέον καθημερινὸ φαινόμενο καὶ μάλιστα θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς σὰν φυσιολογικὸ γιατί ἡ γυναίκα δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ τὴν συνουσία καθὼς τὸ Ἰσλὰμ τὴν ὑποβιβάζει κυριολεκτικὰ σὲ «χωράφι» τοῦ ἄντρα ποὺ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὴν σπέρνει… ὅποτε θέλει, (Κοράνι, κεφάλαιο δεύτερο, σουρά, 223). Ὅπως ἀναφέρουν χαρακτηριστικὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν βουλευτίνων, τὸ 2009 δολοφονηθῆκαν ἀφοῦ βιάστηκαν 109 γυναῖκες, τὸ 2010, 180, τὸ 2011, 121, τὸ 2012, 210, καὶ τώρα μέχρι τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013 ὁ ἀριθμὸς ἔφτασε προσθετικὰ στὶς 819.

Ἀκόμα καὶ τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ὁμολόγησε ὅτι μόνο μέσα στὸν τελευταῖο χρόνο οἱ βιασμοὶ τῶν γυναικὼν παρουσίασαν αὔξηση κατὰ 400%. Καθημερινά, πάλι σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ τούρκικου ὑπουργείου Δικαιοσύνης, δολοφονοῦνται πέντε γυναῖκες ἀφοῦ πρῶτα ὑποστοῦν βιασμὸ καὶ κακοποίηση ἀπὸ τὸ ἀντρικὸ φύλο. Κανεὶς βέβαια δὲν γνωρίζει τὴν ἀκριβῆ κατάσταση καὶ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν βιασμῶν στὴν ἐπαρχία γιατί ἐκεῖ τὰ στοιχεῖα εἶναι ἐλλιπῆ καὶ κάθε καταγραφὴ προσκρούει στὰ αὐστηρὰ ἰσλαμικὰ ἔθιμα τὰ ὁποῖα, ὅπως ἀναφέρεται καὶ παραπάνω, θεωροῦν σχεδὸν φυσιολογικὸ τὸν βιασμὸ τοῦ γυναικείου φύλου. Τὸ φοβερὸ εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς καταγγελίες τῶν γυναίκειων ὀργανώσεων τὰ περιστατικὰ τῶν βιασμῶν ποὺ τελικὰ φτάνουν στὴν δικαιοσύνη, ἔχουν μεροληπτικὴ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σῶμα καθὼς θεωροῦνται σὰν ἁπλὲς χειροδικίες ἐνῶ συχνὰ δίνουν τὸ δίκαιο στὸν σύζυγο ποὺ εἶναι καὶ ὁ «ἀφέντης» τῆς γυναίκας.

Ἄραγε τί ἔχουν νὰ σχολιάσουν γιὰ ὅλα αὐτὰ ὅλοι οἱ δικοί μας «προοδευτικοὶ» ἀριστεροὶ καὶ σία ποὺ μόνο ὡραία λόγια ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ τὴν «σύγχρονη» Τουρκία καὶ ἐδικὰ γιὰ τὸ Ἰσλάμ, μία θρησκεία ποὺ θεώρει ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ὑφίσταται ὅλη τὴν ἀντρικὴ βία ἀκόμα καὶ τὸν βιασμὸ σὰν ἔνδειξη ἱερῆς ὑποταγῆς. Καὶ ὕστερα μας λένε γιὰ ἀντιρατσιστικὰ νομοσχέδια καὶ γιὰ προστασία τῶν κάθε λογὴς φανατικῶν μουσουλμάνων ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν χώρα μας. Τέτοια «προοδευτικότητα» νὰ τὴν χαίρονται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.