26 Σεπ 2013

Οἱ Financial Times σὲ φιλελληνικότατο ἄρθρο γιὰ τὴ Μακεδονία

τοῦ Κώστα Βουκελάτου
Μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα δὲν ἔμεινε χῶρος στὰ τηλεοπτικὰ δελτία καὶ τὶς ἐκπομπὲς νὰ ἀναφερθοῦν σὲ ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἄρθρο τῶν Financial Times. Ένα 3λεπτο θὰ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι: Οἱ Σκοπιανοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο – Ἦρθαν χίλια χρόνια μετὰ στὰ Βαλκάνια. Ἀπὸ ποῦ προκύπτει αὐτό; Καὶ πῶς ἕνα εὔκολο ἀποδεικτικὰ γεγονὸς δὲν τὸ ἔχουμε κάνει σημαία χρησιμοποιώντας τὰ πλούσια ἀρχαιολογικὰ εὐρήματά μας καὶ τὴν ἔρευνα τῶν ἑλλήνων καὶ ξένων ἀρχαιολόγων;
Οἱ Financial Times ἐπισημαίνουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα νὰ ἔχει σχέση ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς γιατί ὁ Μεκεδόνας βασιλιὰς ἦταν ἕλληνας στὴν καταγωγή. Σὲ ἄρθρο του στοὺς FT, ὁ Stephen Schwartz, ἀναφέρεται στὸ θέμα ἐπισημαίνοντας πὼς ἔχοντας ζήσει ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν στὰ Σκόπια καὶ ἀναφέρεται στὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς ΠΓΔΜ λέγοντας πὼς ὁ μεγάλος βασιλιὰς Ἀλέξανδρος ἦταν «Ἕλληνας Μακεδόνας. Ἡ κουλτούρα τοῦ ἦταν ἑλληνικὴ καὶ τμήματα τῆς ἐξαπλώθηκαν σὲ ὅσα μέρη κατέκτησε ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν ”Μακεδόνας” μὲ τὴν δημογραφικὴ ἔννοια τὴν....

ὁποία ἐπικαλοῦνται οἱ κάτοικοι τῆς ΠΓΔΜ».
Ἀναφέρει ἐπίσης πὼς ὁ Μακεδόνας βασιλιὰς ἔζησε τὸν 4ο αἰώνα π.Χ., ἐνῶ οἱ σλαβομακεδόνες, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Σκοπιανῶν κατοίκησαν τὰ Βαλκάνια τὸν 6ο-7ο αἰώνα μ.Χ.
Τὸ κενὸ χιλίων χρόνων ἀνάμεσα στὶς δύο ”Μακεδονικές” κουλτοῦρες, δὲν μπορεῖ νὰ κλείσει μὲ τὸν συμβολικὸ συσχετισμὸ τῆς τωρινῆς ΠΓΔΜ μὲ τὸν κατακτητὴ τῆς Περσίας καὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δὲν ἦταν Σλάβος καὶ ἡ περίφημη συνομιλία του μὲ τὸν Διογένη δὲν ἔγινε στὰ σλαβικά».
Κλείνοντας, τὸ δημοσίευμα τῶν Financial Times ἐπισημαίνει πὼς “ἡ κυβέρνηση τῆς ΠΓΔΜ ἔχει ἀνταποκριθεῖ ἀπερίσκεπτα στὶς κινήσεις τῶν Ἑλλήνων ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὀνομασία τοῦ κράτους, μὲ χειρονομίες ποὺ ἐπιδεινώνουν τὴν διαμάχη ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς πὼς ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι δικός τους. Οἱ κάτοικοι τῆς ΠΓΔΜ μποροῦν καὶ πρέπει νὰ κάνουν κάτι καλύτερο γιατί ὁ μεγάλος βασιλιὰς δὲν ἦταν πότε δικός τους.
Ἔτσι γιὰ νὰ ἀλλάξουμε καὶ λίγο παραστάσεις λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.