30 Αυγ 2013

Ἡ ἀγκαλιὰ τῆς Χαρᾶς

Μία μεγάλη ἀγκαλιὰ γιὰ τὰ ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλειμμένα παιδιὰ ὅλης της χώρας ἀνοίγει ἡ ἡρωικὴ δασκάλα στὸ ἀκριτικὸ Μέγα Δέρειο, ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ὁποία ἔχοντας στὸ πλευρὸ τῆς τὸν σύζυγό της ἀλλὰ καὶ δεκάδες ἐθελοντὲς προχωρᾶ στὴν κατασκευὴ καὶ δημιουργία ἑνὸς παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ φιλοξενίας!
Ἡ κόρη τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλη Νικόπουλου, ἂν καὶ πέρασε τὰ πάνδεινα, ἀφοῦ γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες ἀποτελοῦσε τὸ «κόκκινο πανὶ» γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ μειονότητα τοῦ Ἐβρου, ὄχι μόνο δὲν ἔσκυψε τὸ κεφάλι, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν περιπέτειά της ἀπέκτησε ἀκόμη μεγαλύτερη δύναμη καὶ ἐπιθυμία νὰ βοηθήσει ὅσο περισσότερο μπορεῖ ἀνθρώπους ποὺ πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη. Ἔτσι, ἀφοῦ δημιούργησε τὸ πνευματικὸ κέντρο «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε δεκάδες δράσεις ἐνάντια στὶς μηδενιστικὲς καὶ ὀρθολογιστικὲς συμβάσεις τῆς ἐποχῆς, τώρα βάζει μπρὸς τὴν ὑλοποίηση τοῦ μεγάλου ὁράματος. Ὅπως λέει ἡ ἴδια στὴν «Espresso», δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ χωριοῦ «Ἀκρίτα», τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι στὸ πρότυπο τῶν Παιδικῶν Χωριῶν SOS.
Ἤδη οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἔχουν ἀρχίσει καὶ προχωροῦν μὲ ἐντατικὸ ρυθμό. Μάλιστα, ἀρωγός της προσπάθειας ποὺ ξεκινᾶ στὴ Θράκη εἶναι ἡ γνωστὴ καλλιτέχνιδα Ἀρετὴ Κετιμέ, ἡ ὁποία, συγκινημένη ἀπὸ τὸ ἔργο ποὺ προσπαθεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, θὰ....
δώσει στὶς 28 Σεπτεμβρίου στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Κομοτηνῆς συναυλία, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ. Ἡ νεαρὴ καλλιτέχνιδα, ποὺ ἔγινε γνωστὴ ὡς μουσικὸς παίζοντας σαντούρι, ἑρμηνεύοντας παραδοσιακὰ τραγούδια καὶ ἀναγνωρίστηκε γιὰ τὸ ταλέντο τῆς παρὰ τὴ μικρή της ἡλικία, θὰ εἶναι πλαισιωμένη ἀπὸ τοπικοὺς καλλιτέχνες καὶ χορωδίες. Μάλιστα πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἐπισκέφθηκε τὴν Κομοτηνὴ καὶ συναντήθηκε μὲ τὴ δασκάλα, ἡ ὁποία τῆς ἀνέπτυξε μὲ κάθε λεπτομέρεια τὸ μεγαλόπνοο σχέδιό της.
Ὅπως ἀνέφερε καὶ στὴν «Espresso» ἡ Χαρὰ Νικοπούλου: «Πάνω στὰ Πομακοχώρια, στὴν ὀρεινὴ Ροδόπη, σὲ ἔκταση 150 στρεμμάτων ποὺ μᾶς ἔχει παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὴν 29η Ταξιαρχία, δημιουργοῦμε ἕναν παραδοσιακὸ οἰκισμὸ φιλοξενίας ἐγκαταλειμμένων καὶ ὀρφανῶν παιδιῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο ἔχω ἐπισκεφθεῖ μὲ τὸν σύζυγό μου, τὸν γεωστρατηγικὸ σύμβουλο Γιάννη Φριτζαλά, πολλὰ ὀρφανοτροφεῖα, στέγες ἀνηλίκων καὶ ἐγκαταλειμμένων παιδιῶν στὴν Ἑλλάδα, καὶ διαπιστώσαμε ὅτι πλέον λόγω οἰκονομικῆς κρίσης ἀδυνατοῦν νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν, ὅποτε θὰ μπορέσουμε νὰ φιλοξενήσουμε αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὸν παραδοσιακὸ οἰκισμὸ ποὺ ὀνειρευόμαστε νὰ δημιουργηθεῖ ἄμεσα». Καὶ πρόσθεσε: «Ὁ στόχος μᾶς εἶναι νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὴ μεθεπόμενη χρονιά. Βέβαια αὐτὸ θὰ ἐξαρτηθεῖ καὶ ἀπὸ τὶς δωρεές. Θὰ γίνει καὶ ἕνας μεγάλος τηλεμαραθώνιος τὸν ἑπόμενο μήνα ἀπὸ μεγάλο ἀθηναϊκὸ τηλεοπτικὸ κανάλι. Στὴν προσπάθεια νὰ συγκεντρώσουμε δωρεὲς γιὰ νὰ συνεχιστεῖ μὲ ἐντατικοὺς ρυθμοὺς τὸ χτίσιμο, θὰ γίνουν πολλὲς συναυλίες, ὅπως αὐτὴ τῆς Ἀρετῆς Κετιμέ. Σχεδὸν κάθε μήνα ἕνας γνωστὸς καλλιτέχνης θὰ δίνει συναυλία, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας θὰ διατίθενται γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ “Ἀκρίτα”. Ἔτσι θὰ λέγεται τὸ χωριό, καθὼς βρίσκεται στὸ ὕψωμα τοῦ Ἀκρίτα».

Δεκάδες ἐθελοντὲς στηρίζουν τὸ ὅραμα καὶ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους

Ὅπως μᾶς ἀποκάλυψε ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ποὺ τιμήθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μὲ Ἀργυρὸ Μετάλλιο «γιὰ τὴν προσήλωσή της στὸ καθῆκον, τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴν ἐθνοπρεπὴ τῆς στάση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὑπηρεσίας της ὡς δασκάλας στὸ Μεγάλο Δέρειο τοῦ νομοῦ Ἐβρου τὰ ἔτη 2004-2008», «στὸν παραδοσιακὸ οἰκισμὸ θὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς δεκάδες ἐθελοντές, ἰατροί, ἐκπαιδευτικοί, μαγείρισσες, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι δίπλα στὰ παιδιὰ καὶ θὰ τὰ στηρίζουν σὲ ὅ,τι χρειαστοῦν. Θὰ ἔχουν ἕνα σπίτι, ὅπου θὰ μεγαλώνουν μὲ πολλὴ φροντίδα καὶ ἀγάπη καὶ ὅπου θὰ νιώθουν ὅτι ἀνήκουν σὲ μία οἰκογένεια».
«Δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ μποῦμε σὲ περισσότερες λεπτομέρειες. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι τὰ ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλειμμένα παιδιὰ θὰ βροῦν στὸ χωριὸ ἕνα ὄμορφο σπίτι καὶ ἀνθρώπους νὰ τὰ ἀγαποῦν» σημείωσε ἡ Χαρὰ Νικοπούλου καὶ συνέχισε: «Ἡ φιλοσοφία μας πάντως εἶναι στὸ χωριὸ νὰ ἔρχονται καὶ ἄτομα ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ ὁμάδα, ἀπὸ ὁποιοδήποτε μέρος ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ μένουν κάποιες μέρες. Μὲ τὴ βοήθεια εἰδικῶν νὰ μάθουν νὰ καλλιεργοῦν τὴ γῆ, νὰ ἀρμέγουν πρόβατα, κατσίκια, ἀγελάδες μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ χωριό, ὅπου τὰ πάντα θὰ γίνονται χειρωνακτικά... Οἱ πρῶτοι κάτοικοι θὰ εἶναι βρέφη ὀρφανὰ καὶ παιδιὰ ἐγκαταλειμμένα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα». [Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου μὲ τὸν σύζυγό της Γιάννη Φριτζαλά. Μαζὶ ξεκίνησαν πρὶν ἀπὸ περίπου ἐνάμιση χρόνο τὴ λειτουργία τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη».]
Γιὰ τὴν Χαρὰ Νικοπούλου καὶ τὸ ὅραμά της μίλησε καὶ ἡ Ἀρετὴ Κετιμέ. «Εἶναι ἕνα κέντρο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχα ἀκούσει πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Χαρὰ Νικοπούλου. Εἶναι προφανῶς ἀξιέπαινο ὅλο τὸ ἐγχείρημα ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὸ πολιτιστικό του πράγματος, ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργάνωση καὶ τὸν ἐθελοντισμὸ τῶν συμπολιτῶν μας. Ἡ Χαρὰ εἶναι πολὺ γνωστή, ἔστω κι ἂν δὲν τὸ θέλει, καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μου εἶχαν κάνει πολλὰ πράγματα ἐντύπωση πρῶτα σὲ σχέση μὲ τὴ Χαρά, ἀλλὰ ἔπειτα καὶ σὲ σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ εἶδα γι' αὐτὸ τὸ κέντρο. Ἀποφάσισα νὰ συμβάλω σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια καὶ θὰ παρουσιάσω στὶς 28 Σεπτεμβρίου στὸ Μέγαρο Μουσικῆς τὴ μουσικὴ παράσταση ποὺ ὀνομάζεται «Πρόβα».

Ἡ «Κιβωτὸς» τῆς γνώσης καὶ τῆς βοήθειας μὲ ἔμβλημα τὴν Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης

Ἡ δασκάλα μὲ τὰ ξανθιὰ μαλλιὰ μαζὶ μὲ τὸν σύζυγό της Γιάννη Φριτζαλὰ ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ περίπου ἐνάμιση χρόνο τὴ λειτουργία τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» στὴν Κομοτηνὴ θέλοντας νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ψυχή, στηριζόμενη στὶς δυνάμεις της, μπορεῖ καὶ πάλι νὰ δείξει τὸν δρόμο στοὺς λαούς, ὅταν κάποιοι πᾶνε νὰ σκορπίσουν τὸν φόβο καὶ τὴν ἀνασφάλεια. Ἤδη λειτουργοῦν στὸν χῶρο τμήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου ἀπόρων οἰκογενειῶν ἀπὸ ἕνα ἐπιτελεῖο ἀξιόλογων καθηγητῶν. Ἡ Χαρὰ Νικοπούλου παραδίδει τὸ μάθημα τῆς Πατριδογνωσίας!
Ὅπως λέει ἡ Χαρὰ Νικοπούλου: «Πρόκειται γιὰ ἕνα πνευματικὸ κέντρο. Γιὰ ἐμᾶς ἡ Δόμνα Βιζβίζη εἶναι ἡ Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης καὶ τὴν ἔχουμε ὡς ἔμβλημά μας, καθὼς ὅταν ἀγωνιζόταν, τὸ 1821, ἔπαιρνε μαζί της πάνω στὸ καράβι καὶ τὰ πέντε ἀνήλικα παιδιά της καὶ ἔκανε καταδρομές. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ φιλοσοφία μας. Στὸν ἀγώνα γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν κρίση δὲν ὑπάρχει ἡλικία, δὲν ὑπάρχει φύλο, πρέπει ὅλοι μαζὶ νὰ συστρατευθοῦμε» ἐπισημαίνει καὶ συνεχίζει: «Στὸ πλαίσιο λοιπὸν αὐτὸ ὅλη τὴν περσινὴ σχολικὴ χρονιὰ ὑπῆρχαν πολλὲς δράσεις στὸ πνευματικὸ κέντρο. Ἀφενὸς ὑπῆρχαν δωρεὰν μαθήματα ἐνηλίκων, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, φιλοσοφίας, στρατηγικῆς ἀγωγῆς, μὲ διάφορους διακεκριμένους ἀκαδημαϊκούς, ὅπως ὁ κ. Λεκάκης, ὁ κ. Νίκος Λυγερός, ὁ κ. Χαραλαμπίδης, ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ τὴ βόρεια Ἑλλάδα, ποὺ ἔρχονταν μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα καὶ μᾶς ἔκαναν διαλέξεις».
Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια: «Κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 3.30 τὸ μεσημέρι καὶ μετὰ εἴχαμε συσσίτιο γιὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ πνευματικοῦ κέντρου καὶ μαθήματα δωρεὰν ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας σὲ Δημοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο. Ἐπίσης μαθήματα Πατριδογνωσίας, ποὺ τὰ ἔκανα ἐγὼ στὰ παιδιά, δηλαδὴ εἰδικὸ πρόγραμμα ἀρχαίων ἑλληνικῶν γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ, καὶ ταυτόχρονα εἴχαμε παρουσία καὶ στὰ Πομακοχώρια. Καὶ στοὺς τρεῖς νομοὺς μαθήματα δωρεὰν ἑλληνικῶν καὶ παροχὴ κοινωνικῆς βοήθειας». Μὲ ὁμάδα γιατρῶν ἐπισκέπτονταν μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα τὰ Πομακοχώρια καὶ μαζὶ μὲ ἐθελοντὲς παρεῖχαν ἰατρικὴ ὑποστήριξη καὶ μοίραζαν τρόφιμα σὲ ὅσες οἰκογένειες τὰ χρειάζονταν.
«Μαζὶ μὲ ἐμένα καὶ τὸν σύζυγό μου σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθεια εἶναι καὶ μία ἐξέχουσα ὁμάδα πνευματικῶν ἀνθρώπων. Ἔχουμε εἴκοσι ἐκπαιδευτικοὺς ἐθελοντὲς ποὺ μᾶς στηρίζουν καὶ δεκάδες ἄλλους ἁπλοὺς ἐθελοντές, ὅπως τὶς γυναῖκες ποὺ μαγειρεύουν στὰ συσσίτια, ἄτομα ποὺ μοιράζουν τὰ τρόφιμα καὶ σὲ μουσουλμάνους καὶ σὲ χριστιανούς. Ἔχουμε φτιάξει μία μικρὴ κοινωνία καὶ προσπαθοῦμε ὅλοι μαζὶ» λέει ἡ δασκάλα καὶ καταλήγει: «Μᾶς στηρίζει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης ποὺ μᾶς στέλνει συνέχεια ροῦχα, ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ποὺ μᾶς στέλνει τρόφιμα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Λαγκαδά, ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κορδελιοῦ... Δόξα τῷ Θεῶ, ἔχουμε βοήθεια. Ὅπως καταλαβαίνετε, ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα τεράστιο δίκτυο πανελλήνιο ποὺ ἔχει ἕδρα τὴν Κομοτηνὴ καὶ ἀπὸ δῶ χτυπάει περισσότερο ἡ καρδιὰ ὅλων ὅσοι ἔχουν ἀνάγκη».
Σύντομα ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» θὰ συνάψει καὶ συνεργασία μὲ τὴν «Κοινωνικὴ Παιδιατρική», ἐθελοντὲς ἰατροὶ τῆς ὁποίας θὰ ἐξετάζουν, θὰ ἐμβολιάζουν καὶ θὰ ἐνημερώνουν δωρεὰν ὅλα τὰ παιδιά.

3 σχόλια:

 1. ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΝ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

  ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ; ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

  ΜΕ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ. ΜΠΡΑΒΟ ΧΑΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΓΕ ΑΞΙΟΤΑΤΗ Κ.Κ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ.ΑΝΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΓΙΑΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΩΝΟΥΣΑ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.