22 Νοε 2012

Θάυμα τῆς Παναγίας μας στὸ νοσοκομεῖο Σωτηρία 20-11-2012

Γράφει ὁ γιός τοῦ ἀνθρώπου ποὺ βίωσε τὸ θαῦμα καὶ ζεῖ σήμερα.
Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, σήμερα καὶ εἶναι ἡ ἑπόμενη μέρα ἀπὸ τὸ χειρουργεῖο τοῦ μπαμπά. Μία πολὺ κρίσιμη περίπτωση μικροκυτταρικοῦ καρκίνου πνεύμονος. Ὑπῆρχε συγκέντρωση ὑγροῦ τόσο στὸν πνεύμονα ἀλλὰ καὶ μεγάλη περικαρδιακὴ συλλογὴ-ὑγρὸ στὴν καρδιά. Κοινῶς, ἡ κατάσταση σύμφωνα καὶ μὲ τοὺς θεράποντες ἰατροὺς του κρίθηκε κρίσιμη καὶ ἄκρως ἐπείγουσα. Τὴν Δευτέρα 19/11/2012 ἀποφασίστηκε ὅτι πρέπει νὰ μπεῖ γιὰ χειρουργεῖο τὴν Τρίτη. Ὅλοι ἀγωνιούσαμε καὶ σκεφτόμασταν ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ τελευταῖες στιγμὲς ποὺ θὰ τὸν βλέπαμε… Προσευχόμασταν νὰ πᾶνε ὅλα καλά. Καὶ ὄντως τὴν Τρίτη τὸ πρωὶ ἀφοῦ τὸν χαιρετήσαμε, μάθαμε μετὰ ἀπὸ μία ὥρα ὅτι τὸ χειρουργεῖο γιὰ ἀφαίρεση τοῦ ὑγροῦ στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία! Δόξα τῷ Θεῶ! Τότε ἐπαληθεύτηκε κάτι ποὺ εἶχα βιώσει ἐγὼ ὁ ἴδιος προσωπικὰ καὶ τὸ εἶπα στοὺς συγγενεῖς ὅσο περιμέναμε στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς ὅλο ἀγωνία γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα… Τοὺς ἀφηγήθηκα λοιπὸν τὸ ἑξῆς: Τὸ Σάββατο τὸ πρωὶ ἐπισκέφθηκα τὴν ἐκκλησία τῶν Ταξιαρχῶν στὸ Περιστέρι ὅπου ἀπὸ ἔξω καθόταν ἕνας νεαρὸς σχετικὰ καλὰ ντυμένος, μὲ καθημερινὰ ροῦχα. Ζητοῦσε ἐλεημοσύνη. Τοῦ ἔδωσα λοιπὸν...
ἕνα εὐρὼ πού μου εἶχε δώσει ἡ ἀδελφή μου Ε. τὴν προηγούμενη μέρα καὶ τὸ ὁποῖο ὅταν πῆρα σκέφτηκα νὰ τὸ βάλω στὴν τσέπη μου γιὰ νὰ τὸ δώσω κάπου ποὺ θὰ ἔχουν ἀνάγκη. Του ἔδωσα λοιπὸν αὐτὸ τὸ εὐρὼ καὶ μπῆκα μέσα. Μπαίνοντάς μου λέει: Εὐχαριστῶ πολύ, ἡ Παναγία μας μαζί σου. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση καὶ εἶπα μόλις βγῶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ τοῦ δώσω μία εἰκόνα τοῦ Γέροντα Παϊσίου ποὺ γράφει ἀπὸ πίσω: Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγιὰ μαζί σου. Τελικά, μόλις βγῆκα του τὴν ἔδωσα καὶ μοῦ εἶπε ὅτι μὲ εὐχαριστεῖ πολὺ καὶ ὅτι θὰ τὴν κρατήσει γιὰ φυλαχτό, ὅπως εἶχε μία ἄλλη πού μου ἔδειξε τῶν Ταξιαρχῶν ποὺ τοῦ τὴν εἶχε δώσει ἕνας Ἱερέας ἀπὸ τὸν Κορυδαλλό. Του ἐπίασα τὴν συζήτηση καὶ τὸν ρώτησα πὼς καὶ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν θέση. Μου εἶπε ὅτι ἔχασε τὴν δουλειὰ τοῦ γιατί ἔκλεισε ξαφνικὰ τὸ ἐργοστάσιο στὸ ὁποῖο δούλευε καὶ ὅτι τώρα προσπαθεῖ νὰ μαζέψει 7-8 εὐρὼ γιὰ νὰ μπορέσει νὰ φάει σὰν ἄνθρωπος καὶ νὰ πάρει καὶ φαγητὸ στὴν γιαγιά του. Μοῦ εἶπε ὅτι οἱ γονεῖς τοῦ εἶχαν πεθάνει σὲ τροχαῖο πρὶν 5 χρόνια καὶ ὅτι τότε εἶχε πάει στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ ἠρεμήσει καὶ ὅτι ἔπαθε σόκ! Σὸκ ἀπὸ τὴν γαλήνη καὶ τὴν ἠρεμία ποὺ βίωσε ἐκεῖ. Τοῦ εἶπα καὶ τὴν περίπτωση τοῦ πατέρα μου καὶ μοῦ εἶπε περαστικά. Ἀφοῦ ἔκατσα λίγο ἀκόμα τὸν χαιρέτησα καὶ πῆγα νὰ φύγω. Φεύγοντάς μου λέει νὰ ξέρεις ὅτι ἡ Παναγιὰ εἶναι μαζί σου καὶ ὅτι ὁ πατέρας σου θὰ γίνει καλὰ Δευτέρα ἢ Τρίτη! Ὅπως καὶ ἔγινε! Παραμονὴ ἀπὸ τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου! Τρίτη ἔγινε τὸ χειρουργεῖο καὶ βγῆκε ζωντανός, χωρὶς τὸ αἴσθημα τῆς δύσπνοιας ποὺ εἶχε πρίν. Τὸν βάλανε στὴν ἐντατικὴ καὶ ἀποφασίσαμε νὰ πᾶμε λίγο σπίτι νὰ ξεκουραστοῦμε, ἀφοῦ δὲν μπορούσαμε νὰ τὸν δοῦμε πάλι μέχρι τὴν ὥρα τοῦ ἐπισκεπτηρίου. Πήγαμε λίγο στὸ μοναστηράκι ὅπου βρήκαμε ἀνοιχτὴ τὴν πόρτα τῆς ἐκκλησίας στὴν πλατεία καὶ μπήκαμε νὰ ἀνάψουμε κεράκι. Καὶ ἡ ἐκκλησία ἦταν καὶ αὐτὴ τῆς Παναγίας μας! Ἡ Παναγία ἡ Παντάνασσα ποὺ ἔχει τὴν ἰδιότητα καὶ εἰδικὴ χάρη νὰ θεραπεύει τὴν ἀσθένεια τοῦ καρκίνου(http://users.sch.gr/aiasgr/Theotokos_Maria/Istorikes_eikones/Panagia_h_Pantanassa.htm)! Τέλος, ἄλλο ἕνα σημάδι ὅτι πράγματι ἡ Παναγία μᾶς βοήθησε ἦταν ὅτι συνεχίζοντας λίγο τὸ περπάτημά μας στὸ μοναστηράκι δίπλα σὲ ἕνα μαγαζὶ μὲ ροῦχα ποὺ μία θεία μᾶς μπῆκε νὰ πάρει κάτι, ὑπῆρχε ἕνα μαγαζὶ μὲ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, ὅπου μπῆκα γιὰ νὰ ρωτήσω ἂν ὑπάρχει εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φιλούμενου. Δὲν εἶχαν ἀλλὰ εἶπα νὰ ρίξω μία ματιὰ στὶς εἰκόνες. Ἀμέσως, ἔπεσε τὸ βλέμμα μου σὲ μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μας ποὺ κρατάει τὸν Χριστὸ καὶ λεγόταν Παναγία ἡ Καρδιώτισσα! Κάτι ποὺ δὲν ἤξερα καθόλου καὶ οὔτε εἶχα ξαναδεῖ! Τὸ συσχέτισα ἀμέσως μὲ τὸ χειρουργεῖο στὴν καρδιά! Φαίνεται λοιπὸν μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ὅτι ἡ Παναγία μας καὶ οἱ Ταξιάρχες μᾶς βοήθησαν καὶ ξεπεράσαμε αὐτὸ τὸ δύσκολο κομμάτι στὴν ἐξίσου δύσκολη διαδρομή… Συνέχεια τώρα ἔχει ἡ ἀνάρρωση καὶ ἔπειτα χημειοθεραπεῖες. Ὅτι θέλει ἡ καλή μας Παναγία. Ἔγραψα αὐτὸ τὸ κείμενο γιὰ νὰ τὸ μοιραστῶ μαζί σας. Γιὰ νὰ δοῦμε ὅτι θαύματα γίνονται συνέχεια γύρω μας ἁπλὰ ἀρκετὰ δὲν τὰ ἀντιλαμβανόμαστε ἢ μπορεῖ καὶ νὰ ἐθελοτυφλοῦμε. Ὁ Θεὸς μᾶς εἶναι πάντα μαζί μας καὶ φροντίζει γιὰ μᾶς μὲ ἕνα τρόπο μυστικὸ θὰ ἔλεγα. Ἀκριβῶς ὅπως λέει ἕνα χωρίο ἀπὸ ἕνα «ποιηματάκι-τραγουδάκι» γιὰ τὴν εὐχὴ : Τὸ πῶς δρᾶ ἡ εὐχὴ μὴν ζητᾶς νὰ σοὺ τὸ πῶ, δὲν μπορῶ νὰ ἐκφραστῶ εἶναι θεῖο μυστικό!
Θὰ παρακαλοῦσα θερμῶς ὅποιοι τὸ διάβασαν νὰ ποῦν μία προσευχὴ γιὰ τὸν δοῦλο τοῦ Θεοῦ Δημήτριο.
Σᾶς εὐχαριστῶ,

5 σχόλια:

 1. Περαστικά να γίνει γρήγορα καλά ο πατέρας σου,φίλε μου!Ο Θεός Κύριος Ιησούς Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα σε όλους κοντά να μας προσέχουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το Άγιο Πνεύμα να θεραπεύσει τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Η Παναγία μας να πρεσβεύει στον Κύριό μας για την θεραπεία όλων των ανθρώπων που είναι στο κρεβάτι του πόνου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Πολλές φορές στη ζωή μας, όταν είμαστε καλά και κάνουμε άσωτη ζωή τον ξεχνάμε, όταν όμως έρθει μια δυσκολία στη ζωή, τότε όλοι τρέχουμε σε μοναστήρια, εκκλησιές, γεροντάδες και ψάχνουμε για την γιατριά. Πνευματική ζωή καθημερινά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχω διαβεί το δρόμο που περνάς με παρόμοιες στάσεις και περιστατικά. Στο Σωτηρία ήταν η μητέρα μου πριν αρκετά χρόνια, στους Ταξιάρχες στο Περιστέρι άναβα κερί και προσευχόμουν και με τη βοήθεια της Παναγιάς έγινε καλά από αυτή την περιπέτεια και από άλλη επόμενη. Καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο πατέρας μου πλέον είναι αγγελούδι και μου έμαθε στις δύσκολες στιγμές να προσεύχομαι.Το θάρρος είναι σημαντικό και αν δεν το έχεις,το βρίσκεις στην προσευχή.Εύχομαι να διαβήτε γρήγορα το γολγοθά με τη βοήθεια της Παναγίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.