30 Αυγ 2012

Ἡ Τουρκία ζητᾶ κειμήλια τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821!

Γράφει ὁ Μάκης Βραχιολίδης
Σπουδαία ἱστορικὰ κειμήλια ἡρώων της ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 παραμένουν ἀναξιοποίητα στὸ σπίτι ἀπογόνων ἑνὸς ἐκ τῶν ἡρώων της Παλιγγενεσίας, μὲ ὅ,τι κινδύνους συνεπάγεται αὐτὸ γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ συντήρησή τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ κειμήλια μοναδικῆς ἱστορικῆς ἀξίας, ὅπως τὸ καρυοφύλλι τοῦ ἡγέτη τῆς ἐπαναστάσεως Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τὸ ὅπλο τοῦ πρωτοπαλίκαρού του, Ζαχαριά, καθὼς καὶ προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ ἥρωα Χατζηγιάννη Μέξη: ἱστορικὰ ἔγγραφα, ὁ Μεγαλόσταυρος τὸν ὁποῖο φοροῦσε ὁ Σπετσιώτης πρόκριτος, τὸ παράσημο μὲ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ὄθωνα, μετάλλια ἀνδρείας, ἔπιπλα καὶ κειμήλια, ὅπως τὸ μεγάλο μπαοῦλο-θησαυροφυλάκιό του, ἀλλὰ καὶ προσωπικὰ τοῦ οἰκιακὰ σκεύη!!! Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνεκτίμητης ἱστορικῆς ἀξίας κειμήλια, βρίσκονται στὴν οἰκία τῆς συζύγου του, μακαρίτη πλέον, Ἰωάννη-Χατζηγιάννη Μέξη, δισέγγονου τοῦ μεγάλου εὐπατρίδη καὶ ἀναγεννητοὺ τῶν Σπετσῶν, Χατζηγιάννη Μέξη.
Ἡ χήρα του δισέγγονου Χατζηγιάννη Μέξη, Φάτια, στὰ 81 τῆς χρόνια πλέον, ἀντιμέτωπη μὲ τὴν ἀδιαφορία τῆς Πολιτείας, ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτησή της ἀλλὰ καὶ....

 τὴν ἀγωνία της γιὰ τὸ μέλλον αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν ἀντικειμένων. «Εἶμαι σχεδὸν 81 χρονῶν, πόσα χρόνια θὰ ζήσω γιὰ νὰ διατηρῶ στὸ σπίτι μου τόσα σημαντικὰ κειμήλια ἡρώων της Ἐπαναστάσεως; Αὐτοὶ οἱ ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας ἔδωσαν τὴ ζωή τους, τὸ αἷμα τους, γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ χώρα μας ἀλλὰ δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, ἡ Πολιτεία ἀδιαφορεῖ. Δὲν νοιάζεται στὸ ἐλάχιστο νὰ ἀξιοποιήσει τὴν μεγάλη ἱστορική μας κληρονομιά».
Ὅπως λέει ἡ κ. Μέξη, μία ἀντιπροσωπεία ἀπόστρατων ἀξιωματικῶν ἐκδήλωσε πρὶν ἀπὸ χρόνια, ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ κειμήλια τῶν ἡρώων της Ἐπαναστάσεως τοῦ '21, γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἕνωσής τους. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ ὅμως τῆς ἐπίσημης Πολιτείας, ὑπῆρξε πλήρης ἀδιαφορία. «Τοὺς καλέσαμε νὰ ἔρθουν στὸ σπίτι καὶ νὰ δοῦν ὅλο τὸν πολύτιμο θησαυρὸ ἀλλὰ ἀκόμη περιμένουμε», τονίζει ἡ κ. Φάτια Μέξη καὶ συνεχίζει μὲ νόημα: «Ἐγὼ θέλω νὰ παραμείνουν τὰ ἱστορικὰ κειμήλια τῶν ἡρώων στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ μὴν πᾶνε ἀλλοῦ...».
Φώτο: ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ!!!
Ἐκπληκτικό! Τὸ καρυοφύλλι τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἀλλὰ καὶ τοῦ πρωτοπαλικαριοῦ τοῦ Ζαχαριά, βρίσκονται στὴν οἰκία τῆς οἰκογένειας Μέξη! Ὅπως διευκρινίζει ἡ κὰ Μέξη, «ὁ Κολοκοτρώνης δὲν εἶχε μόνον αὐτὸ τὸ ὅπλο. Εἶχε κι ἄλλα. Ὅταν ἀποφασίστηκε ἡ φυλάκισή του, ἐμπιστεύθηκε τὰ ὄπλα τοῦ στὸν Χατζηγιάννη Μέξη. Αὐτὸ εἶναι τὸ καρυοφύλλι του καὶ βλέπετε τὸν στολισμό του. Τὸ ἄλλο ὅπλο ἀνήκει στὸ πρωτοπαλίκαρο τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸν Ζαχαριά».

Ἱστορικὰ ἔγγραφά της οἰκογένειας Χατζηγιάννη Μέξη, τὰ ὁποία χρειάζονται νὰ σταχυολογηθοῦν καὶ νὰ ταξινομηθοῦν ἀπὸ ἱστορικοὺς Ὁ Μεγαλόσταυρος, παράσημο τοῦ Ὄθωνα καὶ ἄλλα μετάλλια τοῦ Χατζηγιάννη Μέξη.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ '21!!!
Μοιάζει ἀπίστευτο ἀλλὰ εἶναι ἀληθινό! Τοῦρκος, μέλος τῆς τουρκικῆς πρεσβείας, ἐπὶ χρόνια ἐργαζόμενος στὴ χώρα μας ὡς μεταφραστής, πλησίασε τὴν κόρη τῆς κᾶς Φάτιας Μέξη, Ἰλόνα (φωτό), ζητώντας τῆς τὰ ἱστορικὰ κειμήλια τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Χατζηγιάννη Μέξη καὶ τοῦ Ζαχαριᾶ, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ τουρκικοῦ Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης! Ὁ ἐχθρὸς καὶ ἀντίπαλος τῶν Ἑλλήνων στὰ 1821, ἡ Τουρκία, ἀναγνωρίζοντας τὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῶν ἡρώων της ἐπαναστάσεως, ἤθελε νὰ ἀναδείξει στοὺς δικούς της πανεπιστημιακοὺς ἢ μουσειακοὺς χώρους, τὰ πολύτιμα κειμήλια τῶν ἡρώων της ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!
Πῶς λοιπὸν νὰ μὴν βγαίνουν οἱ Τοῦρκοι διὰ τοῦ Ἐρντογᾶν, νὰ διεκδικοῦν ἀκόμη καὶ τὴν ὀλυμπιακὴ φλόγα, ὅταν βλέπουν διάχυτη τὴν ἑλληνικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὸν δικό της πολιτισμό;
Ἡ Ἰλόνα Μέξη, τρισέγγονη τοῦ Χατζηγιάννη Μέξη, τόνισε: «Βεβαίως καὶ δὲν πρόκειται νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο νὰ δώσουμε τὰ ἱστορικὰ κειμήλια τῶν ἡρώων μας στὴν Τουρκία. Τὸ γεγονὸς ὅμως, δείχνει ποιὸς εἶναι ὁ σεβασμὸς τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Βλέποντας ὅλα αὐτά, ἂς μὴν ἀποροῦμε γιατί ἡ χώρα μᾶς βρίσκεται σήμερα ὑπὸ πλήρη διάλυση. Φαινόμενα σήψης σὰν καὶ αὐτό, τὸ ἐπιβεβαιώνουν. Ἐὰν ἡ Πολιτεία παραμείνει ἀδιάφορη, μετὰ τὴν μητέρα μου, θὰ συνεχίσω νὰ διατηρῶ ἐγὼ στὸ δικό μου σπίτι, τὰ ἱστορικὰ αὐτὰ κειμήλια».
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΞΗΣ
Ὁ Χατζηγιάννης Μέξης ἦταν πρόκριτος τῶν Σπετσῶν (1755 - 1835), ἀπὸ τοὺς πλουσιότερους ἀνθρώπους τοῦ νησιοῦ καὶ τοὺς ἰσχυρότερους. Εἶχε γίνει μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ μόλις ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση, στάθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θερμοὺς ὑποστηριχτές της, καὶ ὀργανωτές της. Ἔβγαλε στὸν κοινὸ ἀγώνα τρία πλοῖα, τὸ «Θεμιστοκλῆς», τὸ «Ἐπαμεινώνδας» καὶ τὸ «Περικλῆς». Ἦταν καὶ τὰ τρία ἄρτια ἐξοπλισμένα.
Διακρίθηκε ὅμως καὶ γιὰ τὴν ἐπιβλητικὴ ἐκτιμώμενη φυσιογνωμία του, τὴν ἀποφασιστικότητά του, τὴ δραστηριότητά του καὶ τὸ θάρρος του. Πῆρε προσωπικὰ μέρος στὶς διάφορες μάχες. Ὅταν τελείωσε ἡ Ἐπανάσταση, ἐκλέχτηκε σύμβουλος Ἐπικρατείας, γερουσιαστὴς καὶ πληρεξούσιος ἀπὸ τὶς Σπέτσες. Ὁ Ὄθωνας τὸν τίμησε μὲ τὸ παράσημο τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.