31 Οκτ 2011

Ὁ Χριστόφιας ζητάει νὰ σβηστοῦν τὰ συνθήματα ποὺ θυμίζουν τὸν Ἀττιλα!

Καζάνι ποὺ βράζει καὶ πάλι ἡ Ἐθνικὴ Φρουρά. Αὐτὴ τὴ φορά, ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀναστάτωση στὶς τάξεις τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τῶν στελεχῶν τῆς Δύναμης, ἔδωσε ἀπαράδεκτη διαταγὴ τῆς 2ης Μεραρχίας, ἡ ὁποία μόνο ὡς σκανδαλώδης μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἀφοῦ μὲ αὐτή, μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς διατάσσονται νὰ σβήσουν συνθήματα καὶ σύμβολα ποὺ βρίσκονται γιὰ χρόνια σὲ τοίχους καὶ φυλάκια στρατοπέδων ἀλλὰ καὶ σὲ φυλάκια στὴν γραμμὴ καταπαύσεως τοῦ πυρός.
Ὅλα ἄρχισαν τὴν περασμένη Πέμπτη τὸ πρωί, ὅταν ἔκπληκτοι ἀξιωματικοὶ καὶ ἐπιτελεῖς μονάδων τῆς 2ης Μεραρχίας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, ἀναγνωσαν τὴν ἀπαράδεκτη ἀλλὰ καὶ προκλητικὴ συνάμα διαταγὴ ποὺ στάλθηκε στὶς μονάδες καὶ στὰ στρατόπεδα τῆς Μεραρχίας καὶ διέτασσε τὶς μονάδες ὅπως μεταξὺ ἄλλων προχωρήσουν ἄμεσα στὸ σβήσιμο συνθημάτων καὶ συμβόλων ποὺ βρίσκονται γραμμένα σὲ στρατόπεδα καὶ φυλάκια στὴν Πράσινη Γραμμή.
Ἀκόμα πιὸ ἀπαράδεκτος ὅμως καὶ ἐξωφρενικὸς ὁ λόγος ποὺ ἀναφέρεται στὴ διαταγὴ γιὰ τὸ σβήσιμο τῶν συνθημάτων καὶ τῶν συμβόλων. Σύμφωνα μὲ τὴ διαταγή, τὰ συνθήματα καὶ τὰ σύμβολα αὐτὰ πρέπει νὰ σβηστοῦν γιατί οὔτε λίγο οὔτε πολὺ παραπέμπουν στὸ παρελθὸν καὶ σὲ χρόνια περασμένα καὶ προάγουν τὸ μίσος καὶ τὸ φανατισμὸ (προφανῶς ἔναντί του τουρκικοῦ κατοχικοῦ στρατοῦ)! «Η ΜΑΧΗ» ἔχει στὴν κατοχὴ τῆς τὴν ἐν λόγω διαταγή, ἀλλὰ στὸ...

 παρὸν στάδιο, γιὰ εὐνόητους λόγους ἐπιλέγει νὰ μὴν τὴ δημοσιοποιήσει αὐτούσια.
Στὸ μεταξύ, στελέχη τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς ποὺ ἐπικοινώνησαν μὲ τὴν «ΜΑΧΗ» ἀνέφεραν ὅτι μπορεῖ μὲν ἡ διαταγὴ νὰ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν 2η Μεραρχία, ἀλλὰ αὐτὴ ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὶς ὁδηγίες καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῆς ἡγεσίας τοῦ ΓΕΕΦ. Τὰ στελέχη τῆς Δύναμης διερωτήθηκαν ταυτόχρονα ἄν, σὲ μία ἡμικατεχόμενη Πατρίδα, συνθήματα ὅπως «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ», ἢ «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ», ποὺ ἀναγράφονται σὲ στρατόπεδα καὶ φυλάκια τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὅτι παραπέμπουν στὸ παρελθὸν ἢ ὅτι προάγουν τὸ μίσος καὶ τὸ φανατισμό. Σὲ ἐρώτηση τῆς «ΜΑΧΗΣ», ἂν ἡ διαταγὴ συμπεριλαμβάνει καὶ αὐτὰ τὰ συνθήματα στὴν κατηγορία τῶν συνθημάτων ποὺ πρέπει νὰ σβηστοῦν, ἡ ἀπάντηση ἦταν χαρακτηριστική: «Ἡ διαταγὴ εἶναι ξεκάθαρη. Δὲν ἀφήνει κανένα περιθώριο ἀμφιβολίας. Ὅλα τὰ συνθήματα καὶ τὰ σύμβολα πρέπει νὰ σβηστοῦν καὶ καμία διαφοροποίηση δὲ γίνεται μεταξὺ συνθημάτων οὔτε καὶ δίδεται ἡ δυνατότητα γιὰ ἐξαίρεση συνθημάτων ἀπὸ τὴ διαταγή».
Τὴν ἴδια ὥρα, ὅπως πολὺ ὀρθὰ ὑπέδειξαν στὴ «ΜΑΧΗ» πηγὲς μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, τέτοιες ἀποφάσεις καὶ διαταγές, σὲ χρονικὲς στιγμὲς καὶ συγκυρίες ὅπως αὐτὲς ποὺ περνᾶ ἡ Κύπρος σήμερα, μὲ μία Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἀποδυναμωμένη καὶ παραμελημένη γιὰ χρόνια ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε κυβερνῶντες, ὄχι μόνο δὲν ἐξυπηρετοῦν κανένα σκοπὸ καὶ στόχο καὶ δὲ βοηθοῦν στὴν προσπάθεια ἀναστήλωσης τοῦ στρατεύματος, ἀλλὰ ἀντίθετα πλήττουν τὸ ἠθικό του προσωπικοῦ της Δύναμης καὶ τὴν ἀποδυναμώνουν ἀκόμα περισσότερο.
Τὸ λιγότερο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ πράξουν τώρα οἱ ἡγεσίες τοῦ ΓΕΕΦ καὶ τοῦ ΥΠΑΜ εἶναι νὰ ξεκαθαρίσουν ἂν μέσα στὰ συνθήματα ποὺ πρέπει νὰ σβηστοῦν περιλαμβάνονται καὶ συνθήματα ὅπως «ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.