31 Οκτ 2011

800.000 προσκύνησαν τὴν Ἁγία Ζώνη στὴν Ἁγία Πετρούπολη

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κειμήλια τῆς χριστιανοσύνης, ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας, ἔφτασε στὶς 20 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὅρος στὴν Ἁγία Πετρούπολη. Στὸ ἀεροδρόμιο, ὅπως μετάδωσαν τὰ ρωσικὰ κανάλια  τὴν ὑποδέχθηκε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν καὶ τὴν προσκύνησε μὲ εὐλάβεια ἐνώπιον τῶν βατοπαιδινῶν μοναχῶν ποὺ τὴ συνοδεύουν.

Εὐχαριστήρια δέηση πρὸς τιμὴ τῆς Θεοτόκου τελέστηκε ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κλήρου τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, ἐνῶ τὴν ἱερὴ λειψανοθήκη προσκύνησαν μὲ τὴ σειρά τους καὶ οἱ συνοδεύοντες τὸν Βλαντιμὶρ Πούτιν,  Ἀντιπρόεδρος Νμίτρι Κοζὰκ καὶ ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἁγίας Πετρούπολης Γκεόργκι Πολταφτσένκο.
Σύμφωνα μὲ πηγὲς τοῦ διαδικτύου (Vesti.ru), o Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ Πρόεδρος τῶν Ρωσικῶν Σιδηροδρόμων Βλαντιμὶρ Γιακούνιν δώρισε στὸν πρωθυπουργὸ εἰκόνα ποὺ ἁγιογραφήθηκε στὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ ἀφορμὴ τὴ φιλοξενία τοῦ...

 ἱεροῦ κειμηλίου στὴ χώρα.

Παρὰ τὶς ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες, ἀπὸ τὸ πρωὶ πλῆθος πιστῶν εἶχε συγκεντρωθεῖ στὸ προαύλιο χῶρο τῆς γυναικείας μονῆς Νοβοντέβιτσι τῆς Πετρούπολης, γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν Ἁγία Ζώνη καὶ ἕως τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς φιλοξενίας της στὴν πόλη περίπου 800.000 πιστοὶ τὴν προσκύνησν. Ἐνῶ ἀρχικὰ εἶχε προγραμματιστεῖ ἡ εἴσοδος στὸν ναὸ νὰ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὶς 6 π.μ. ἕως τὶς 10 μ.μ., ἡ οὐρὰ ποὺ δημιουργήθηκε ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ ἀποφάσισαν ἐκτάκτως νὰ ἐπιτρέψουν τὴν εἴσοδο ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο, ἐνῶ εἰδικὰ στὰ γυναικόπαιδα δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ προσέρχονται στὸ ἱερὸ προσκύνημα ἐκτὸς σειρᾶς. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς συγκεντρωμένο πλῆθος πιστῶν στήθηκαν φορητὲς τουαλέτες, ἐνῶ τὸ Σάββατο προσφέρθηκαν ἀκόμα καὶ γεύματα.Τὴ λειψανοθήκη μὲ τὸ ἱερὸ κειμήλιο, ποὺ τοποθετήθηκε στὸ κέντρο τοῦ ἀφιερωμένου στὴν Παναγία τοῦ Καζᾶν ναοῦ τῆς μονῆς Νοβοντέβιτσι, ὑποδέχθηκε ὁ μητροπολίτης Ἁγίας Πετρούπολης καὶ Λάντογκα Βλαδίμηρος. Οἱ παρόντες ἱερεῖς τέλεσαν εὐχαριστήρια δέηση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐνῶ καθημερινὰ ἀπὸ ὅλους τους ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας τῆς Ἁγίας Πετρούπολης καὶ Λάντογκα προσέρχονταν ἱερεῖς, γιὰ νὰ τελέσουν παρόμοιες δεήσεις. Ἐπιπλέον, κάθε μέρα τελοῦνταν Θεία Λειτουργία μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν καλύτερων χορωδιῶν ψαλτῶν τῆς πόλης.

Ἡ ἱστορία τῆς Ἁγίας Ζώνης ξεκινᾶ στὴν Παλαιστίνη, ὅπου φυλασσόταν γιὰ αἰῶνες, γιὰ νὰ μεταφερθεῖ στὴ συνέχεια στὴν Κωνσταντινούπολη στὰ τέλη τοῦ Δ’ αἰώνα μέσα σὲ μία πολυτελῆ λειψανοθήκη. Ὅταν ἀνοίχθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰώνα, ἡ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα Στ’ μὲ τὴ χάρη τῆς Θεοτόκου θεραπεύτηκε ἀπὸ ψυχικὴ νόσο. Μετὰ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἕως τὶς μέρες μας ἡ Ἁγία Ζώνη φυλάσσεται στὸ Ἅγιος Ὅρος. Ἐξαιτίας τοῦ εἰδικοῦ καθεστῶτος ποὺ διέπει τὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ ὁποῖο δὲν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος σὲ γυναῖκες, ἡ φιλοξενία τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ Ρωσία παρέχει μία μοναδικὴ εὐκαιρία στὶς γυναῖκες τῆς Ρωσίας νὰ προσκυνήσουν τὸ ἱερὸ κειμήλιο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ προσκυνήτριες ποὺ συρρέουν εἶναι ἑκατοντάδες καὶ μὲ τὶς προσευχές τους στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν Τιμία Ζώνη τῆς θεραπεύονται ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες καὶ ἀπὸ τὴν ἀτεκνία.

Σύμφωνα μὲ μία παλαιὰ παράδοση, στοὺς προσκυνητὲς τῆς Ἁγίας Ζώνης μοιράζονται κορδέλες μὲ εὐλογία ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ ὅσοι ἔχουν ἐπισκεφτεῖ τὸ Ἅγιος Ὅρος, τὶς μοιράζονται μὲ τοὺς ὑπόλοιπους πιστούς.Ἡ Ἁγία Ζώνη, ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μοναχούς της Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἡγούμενο τῆς Μονῆς γέροντα Ἐφραίμ, θὰ παραμείνει στὴ Ρωσία γιὰ ἕνα μήνα καὶ θὰ φιλοξενηθεῖ σὲ 11 πόλεις. Στὴν Πετρούπολη φιλοξενήθηκε γιὰ τέσσερις ἡμέρες καὶ ὑπολογίζεται ὅτι τὴν προσκύνησαν περίπου 800 χιλιάδες πιστοί, ἑπόμενος δὲ σταθμὸς εἶναι τὸ Αἰκατέρινμπουργκ. Στὸ Αἰκατέρινμπουργκ ἡ θαυματουργικὴ Ζώνη θὰ βρίσκεται κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 24-27 Ὀκτωβρίου, γιὰ νὰ φιλοξενηθεῖ στὴ συνέχεια στὸ Νόριλσκ (27-29 Ὀκτωβρίου), στὸ Βλαδιβοστὸκ (29 Ὀκτωβρίου-1 Νοεμβρίου), στὸ Κρασνογιὰρσκ (1-4 Νομεβρίου), στὸ Νίζνι Νόβγκοροντ (4-6 Νοεμβρίου), στὸ Ντιβέγιεβο (6-7 Νοεμβρίου), στὸ Σαρὰνσκ (7-10 Νοεμβρίου), στὴ Σαμάρα (10-13 Νοεμβρίου), στὸ Ροστὼφ νὰ Ντονοὺ (13-16 Νοεμβρίου), στὸ Καλίνινγκραντ (16-19 Νοεμβρίου) καί, τέλος, στὴ Μόσχα (19-23 Νοεμβρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.