28 Ιουν 2011

Ἡ Ἐκκλησία νὰ σπάσει τὴν σιωπή της...

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ:
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἀρχιεπίσκοπο κ.Ἱερώνυμο,
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων,
Ἱερὲς Μητροπόλεις, Ἱερὲς Μονές, Ἱερὸ Κλῆρο καὶ Λαό.
Ὁ σύγχρονος Ἀπολογητὴς τῆς Ἐκκλησίας, μακαριστὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος ὁριοθετώντας τὰ πλαίσια τοῦ Ἀπολογητικοῦ ἀγώνα ἔλεγε ὅτι «ἡ Νέα Ἐποχὴ θέλει ΟΧΙ ν' ἀδειάσουν οἱ Ἐκκλησίες, ἀλλὰ νὰ γεμίσουν μὲ ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἔχουν ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ φρόνημα, ἀλλιωμένη   τὴν ὀρθόδοξο πίστη». Σήμερα 15 μόλις χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του φτάσαμε στὸ σημεῖο αἱρετικοὶ καὶ νεοεποχίτες νὰ πουλᾶνε «Ὀρθοδοξία» καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν ἀντιδρᾶ! Αἱρετικοὶ πουλᾶνε «Ὀρθοδοξία» μὲ γλωσσολαλιὲς καὶ «προφητεῖες» καὶ νεοεποχίτες, ταντρικὸ σὲξ καὶ αὐτοθεραπεῖες, μὲ Ὀρθόδοξο προσωπεῖο. Τὰ ἐρωτήματά μας εἶναι πολλὰ καὶ οἱ διαπιστώσεις μᾶς τραγικές. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν τὶς...
δημοσιοποιοῦμε κατὰ τὸ «εἰπὲ τὴ ἐκκλησία» (Μάτθ. 18,17). Θὰ τολμήσουμε ὅμως νὰ ρωτήσουμε:
Εἶναι προσηλυτισμὸς ἡ παρουσία δεκάδων-ἑκατοντάδων (διαπιστωμένων) αἱρετικῶν ὁμάδων στὸ διαδίκτυο, οἱ ὁποῖες ἔντεχνα ἀποκρύπτουν τὸ πραγματικό τους θρησκευτικὸ πρόσωπο καὶ παρουσιάζονται μὲ Ὀρθόδοξο προσωπεῖο;
Οἱ ὁμάδες ἢ τὰ πρόσωπα αὐτά, ἂν καὶ ἀπορρίπτουν τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες καὶ κάθε ὀρθόδοξη παράδοση παρουσιάζουν τὶς ἰστοσελίδες τοὺς διακοσμημένες μὲ Εἰκόνες, πατερικὰ κείμενα ἀλλὰ καὶ ἀποδεχόμενοι (ἀποσπασματικὰ) τὶς Παραδόσεις ποῦ τόσο κατηγοροῦν ! Εἶναι αὐτὸ προσηλυτισμός;
Ὅταν κάποιος μιλᾶ γιὰ «θετικὴ σκέψη», «αὐτοΐαση», γιόγκικες μεθόδους διαλογισμοῦ, ἀστρικὰ ταξίδια καὶ ἀπελευθέρωση κουνταλίνης μὲ ἀχαλίνωτο σέξ, ρωτᾶμε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ Ὀρθόδοξος χριστιανός;
Μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ σταματήσει τὸ Ἀπολογητικό της καθῆκον μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ …μὴν προσβάλει καὶ ἐνοχλεῖ;!!!
Γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία τὸ κυριολεκτικὸ «ἁλώνισμα» τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν σεκτῶν ποῦ λαμβάνει χώρα στὸ διαδίκτυο; Πῶς ἀντιδρᾶ;
Ποιὸς θὰ μᾶς ἀπαντήσει σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα; Ποιὸς θὰ προστατεύσει τοὺς βαπτισμένους Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς (ὄχι μόνο Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ Ὀρθοδόξους ἀπὸ τὴ Ρωσία, Οὐκρανία, Γεωργία καὶ Βαλκάνια) ἀπὸ αἱρέσεις, παραθρησκεῖες καὶ νεοεποχίτικες-συγκρητιστικὲς πρακτικὲς ; Δὲν εἶναι ὁ Ἐπὶ-σκοπὸς καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ; Δὲν εἶναι τὰ Πατριαρχεῖα καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες ἢ αὐτόνομες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ;
Οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ παραθρησκεῖες δὲν καταπολεμοῦνται μὲ «ἀνακοινωθέντα» τὰ ὁποῖα ἀκοῦν ὅσοι ἐκκλησιάζονται. Οἱ ἀνυποψίαστοι βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, λόγω ἔλλειψης συστηματικῆς Ὀρθόδοξης κατήχησης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῶν αἱρέσεων, τῶν σεκτῶν, τῶν παραθρησκειῶν καὶ τῶν Νεοεποχιτῶν, γιατί δὲν ἔχουν ὁριοθετήσει μέσα τοὺς τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωὴ (Μυστηριακὴ ζωὴ μὲ ἀποδοχὴ ΚΑΙ τῶν 7 Μυστηρίων, καλλιέργεια τῆς ἡσυχαστικῆς προσευχῆς).
Καὶ ξαναρωτᾶμε; Ποιὰ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κάνει σήμερα συστηματικὴ Ὀρθόδοξη κατήχηση ΟΛΩΝ τῶν μελῶν της, εἴτε μὲ ἔντυπα, εἴτε μέσω διαδικτύου ; Πόσες Ὀρθόδοξες Μητροπόλεις διαθέτουν ὄχι ἁπλὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ (στὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ δίπλα τὴ μετάφραση), ἀλλὰ καὶ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ ἑρμηνεία της; Ἂν κάνει κανεὶς ἀναζητήσεις στο διαδίκτυο, οἱ περισσότερες σελίδες ποὺ ἀναφέρουν τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν ἑρμηνεία τῆς εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ. Δὲν ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα τὰ ἄτομα ἐκεῖνα (Ἐπισκόπους, Ἀρχιμανδρίτες, ἱερεῖς, μοναχούς, καθηγητὲς Πανεπιστημίου, θεολόγους) ποὺ νὰ κάνουν ἐκλαϊκευμένη διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ νὰ ἀντικρούουν τὶς παρερμηνεῖες τῶν αἱρέσεων, δίνοντας τὴν Ὀρθόδοξη καὶ Πατερικὴ ἑρμηνεία; 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στοὺς ἐπίσημους «διαλόγους», εἶναι ἀνύπαρκτη ἡ συμμετοχὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐγκατέστησαν οἱ Ἀποστολοι  (Ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι) στὸν διάλογο μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ ἀνήκουν σὲ ἑτερόδοξες ὁμάδες («αἱρέσεις ἀπωλείας»). Ἂν ὁ Χριστὸς μιλάει ὅτι ὁ καλὸς ποιμένας ἀφήνει τὰ 99 πρόβατα καὶ ψάχνει τὸ ἕνα, τὸ ἀπολωλός, τότε τί περιμένουν οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν 10 καὶ 15 ἄνθρωποι στοὺς ἑκατό, ἴσως καὶ λιγότεροι, ἴσως καὶ περισσότεροι, ἐγκαταλείπουν τὴ ποίμνη καὶ ἐντάσσονται σὲ σέκτες ἢ νεοεποχίτικες ὀργανώσεις, καὶ βάζουν σὲ κίνδυνο τὴ σωτηρία τους;  Πόσο κοστίζει ἡ ὀργάνωση Ὀρθόδοξων κατηχητικῶν ἰστοσελίδων, μὲ μελέτες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία χωρίων της, ἀντιαιρετικὴ ἐνημέρωση καὶ ἀναίρεση τῆς πλάνης τῶν ἑκατοντάδων αἱρέσεων καὶ παραθρησκειῶν; Μήπως πάρα πολλοὶ Ἅγιοί της Ἐκκλησίας μας δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἦταν πρωταγωνιστὲς στὴν ἐνημέρωση ἐνάντια στὶς αἱρετικὲς ἀπόψεις καὶ ἀναδείχθηκαν Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας;
Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει χρήματα γιὰ νὰ ἐκδίδει ἔντυπα καὶ φυλλάδια καὶ βιβλία, τότε μπορεῖ κάλλιστα νὰ δημιουργήσει ἕνα ἐπιτελεῖο ἀπὸ 100-200 ἄτομα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι νὰ ἐνημερώνουν τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴ δράση καὶ τὶς πλάνες τῶν αἱρέσεων (ἀναλυτικὰ καὶ ἐκλαϊκευμένα), νὰ παρουσιάζουν τὶς ὀρθόδοξες ἑρμηνεῖες τῆς Γραφῆς, ὅπως τὶς παρέλαβε ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, νὰ ἀπαντοῦν σὲ ἐρωτήσεις Ὀρθοδόξων πιστῶν, νὰ μεταφράζουν τὶς ἑρμηνεῖες καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες (ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικὰ κλπ), νὰ ἀποκαλύπτει αὐτόκλητους νεοεποχίτες ψευτομεσσίες καὶ αἱρετικοὺς ψευτοπροφῆτες καὶ γενικὰ νὰ ἀναλάβει τὴν προστασία τῶν ἀνθρώπων «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε» ! Δὲν εἶναι τραγικὸ νὰ ψάχνει κανεὶς στὸ διαδίκτυο γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ βιβλίο τῆς ΜΙΑΣ Ἐκκλησίας, καὶ ἀντὶ νὰ βλέπει τὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία νὰ πέφτει σὲ δεκάδες αἱρετικὲς ἰστοσελίδες ποῦ ἀποκρύπτουν τὴν ταυτότητά τους ; Δὲν εἶναι ὀλέθριο νὰ χάνονται ἀνθρώπινες ψυχές, γιατί ἐμεῖς ὡς ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἀδρανοῦμε νὰ κάνουμε Ὀρθόδοξη κατήχηση καὶ ἀντιαιρετικὴ ἐνημέρωση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὶς ψυχὲς ποῦ χάνονται μέσα στὸ λαβύρινθο τῶν σεκτῶν ;
Εἶναι τραγικὸ νὰ νομίσουμε ὅτι μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε μὲ ἕνα 10λεπτο κήρυγμα στοὺς ναούς, μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἀπευθυνόμενοι σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι «πεπεισμένοι» ἢ σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔρχονται «παραδοσιακὰ» στὴν Ἐκκλησία. Γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δὲν κάνουν ἄνοιγμα στὴ κοινωνία, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ βασικὰ ; Γιατί νὰ τελοῦνται Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὡς «κοσμικὲς ἐκδηλώσεις», καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει συστηματικὴ κατήχηση τῶν νεόνυμφων ἢ τῶν νονῶν γιὰ μερικοὺς μῆνες γιὰ τὴν οὐσία καὶ τὴν ἀξία τοῦ Μυστηρίου στὸ ὁποῖο θέλουν νὰ μετέχουν ; Γιατί δεχόμαστε νὰ παρουσιάζονται ὡς «ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ» στὸ διαδίκτυο ὅσοι συγχέουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ ψευτοχαρισματικὲς πρακτικὲς ἢ μὲ ἀνατολίτικες θρησκεῖες;
Γιατί σιωπᾶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία; Γιατί ἀφήνει τὸ ποίμνιο ἕρμαιο αὐτόκλητων «σωτήρων», ψευτοχαρισματικῶν, ψευτομεσσιῶν; Μπορεῖ ἡ ἀντιαιρετικὴ ἐνημέρωση νὰ γίνεται μόνο μὲ ἕνα τριμηνιαῖο, ἀντιαιρετικὸ περιοδικό, τὸν ΔΙΑΛΟΓΟ; Μπορεῖ οἱ ἀντιαιρετικὲς ἐνημερώσεις νὰ γίνονται σὲ μία ἐνορία, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τοῦ διαδικτύου καὶ τοῦ ραδιοφώνου; Εἶναι δυνατὸν στὰ ἐκκλησιαστικὰ ραδιόφωνα νὰ μὴν ὑπάρχουν ὧρες σὺμ-μελέτης καὶ ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ , Ἁγιοπνευματικὴ ἑρμηνεία καὶ ἀντιαιρετικὲς ἐκπομπές; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχουν οἱ περισσότερες ἰστοσελίδες ἢ μπλογκς Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων, μητροπόλεων, ἐνοριῶν, στὴ κεντρικὴ σελίδα, θέματα ὀρθόδοξης κατήχησης καὶ ἀντιαιρετικῆς ἐνημέρωσης; Γιατί σιωπᾶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν πάνω σὲ βασικὰ θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀφήνει τὸ λαὸ ἕρμαιο στὰ δόντια «λύκων» ποὺ δὲν «φείδονται τοῦ ποιμνίου». Πολλοὶ Μητροπολίτες ἐκφράζουν τὸν σκεπτικισμό τους γιὰ τὴ μείωση τῶν ἐσόδων τῶν ναῶν, ποὺ θὰ γίνει ἀκόμα μεγαλύτερη μὲ τὴν φορολογικὴ ἐπιδρομὴ στὰ εἰσοδήματα τῶν οἰκογενειῶν.  Κανονικὰ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἴσως θὰ ἔπρεπε, σὲ συνεχεῖς συσκέψεις μὲ τοὺς ἱερεῖς, νὰ ἐνδιαφερθοῦν μὲ πιὸ τρόπο, μέσα στὴν ἑβδομάδα, πρὶν τὴν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, θὰ βροῦν τρόπους νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται καὶ ἁπλὰ νὰ τοὺς ἀκούσουν ἢ νὰ ἀπαντήσουν στὶς ἀπορίες τους, στὰ ἐρωτήματά τους ἢ νὰ γίνουν κοινωνοὶ τῶν προβλημάτων τους. Ἴσως, θὰ ἔπρεπε, μὲ συνεχεῖς συσκέψεις μὲ τοὺς ἱερεῖς, νὰ βροῦν τρόπους νὰ πλησιάσουν τοὺς νέους, πρὶν τοὺς ἐπισκεφθοῦν οἱ αἱρέσεις ἢ οἱ νεοεποχίτικες ὀργανώσεις καὶ παραθρησκεῖες. Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλά, καὶ μὲ αὐτοπρόσωπη παρουσία τῶν Ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων τῆς Ὄρθ. Ἐκκλησίας μας στὴ κατηχητική, μυστηριακὴ καὶ προσευχητικὴ δράση τῶν ἐνοριῶν μας, καὶ μὲ την  ἐπίσημη παρουσία στὸ διαδίκτυο, στὸ ἴντερνετ, δίνοντας ἀπαντήσεις σὲ σέκτες καὶ παραθρησκεῖες, θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν, ἐν μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὶς ἐνορίες μᾶς ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ πρωτοχριστιανικῆς ἀγάπης, ἀλληλεγγύης.
Μέχρι νὰ γίνουν αὐτά, ἂς σκεφθοῦμε ὅτι οἱ αἱρέσεις καὶ τὰ πειθήνια μέλη τους, ἐργάζονται καὶ τὸ καλοκαίρι καὶ δὲν κάνουν διακοπές, προσπαθώντας νὰ ἁρπάζουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς σπάσει, λοιπόν, ἡ σιωπὴ ἔναντι τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν, μὲ συνολικὴ ἐνεργοποίηση ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ εἰδικά της Συνόδου, ὅλων τῶν Μητροπόλεων καὶ τῶν συνεργατῶν τους, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.