30 Νοε 2010

Χαρὰ Νικοπούλου: Τὸν νεοθωμανισμὸ ποτίζει ὁ νεοραγιαδισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτουςἈπὸ τὶς 6:45, Δευτέρα ἀπόγευμα, ἕνα σχεδὸν τέταρτο πρὶν τὴν προγραμματισμένη ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης, ἦταν γεμάτη ἡ αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, στὴν Πλατεία Κολοκοτρώνη, γιὰ τὴν ἐκδήλωση τὴν ὁποία συνδιοργάνωναν τὸ περιοδικὸ “Ἄρδην” καὶ ἡ ἐφημερίδα “Ρήξη” τοῦ γνωστοῦ “αἱρετικοὺ” τῆς Ἀριστερᾶς Γιώργου Καραμπελιᾶ.

Κύρια πρόσωπα τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἡ “δασκάλα τῆς Θράκης” Χαρὰ Νικοπούλου καὶ ὁ ἐκδότης τῆς ἐφημερίδας “Ἀντιφωνητής” Κώστας Καραϊσκος. Ὅπως εὔκολα καταλαβαίνει κανείς, θέμα τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἡ Θράκη καὶ οἱ ἐξελίξεις ποὺ ἀναμένονται ἐκεῖ, ἐνῶ συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ ἀντιστράτηγος ἐ.α. Δημήτρης Ἀλευρομάγειρος, ἐνῶ τὸ πάνελ συμπληρωνόταν μὲ τὴν παρουσία τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς Παναγιώτη Σγουρίδη.

Πρὶν ὅμως ξεκινήσουν οἱ προγραμματισμένες ὁμιλίες τὸν λόγο ἔλαβε γιὰ ἕναν χαιρετισμὸ ὁ γνωστὸς ἐπιχειρηματίας, ἀλλὰ καὶ ἀγωνιστὴς γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου. Ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του, προσφωνώντας τοὺς παρισταμένους στὴν ἐκδήλωση “Ἕλληνες πατριώτες” καὶ σημείωσε ὅτι σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὁ πατριωτισμὸς χαρακτηρίζεται ὡς κάτι τὸ κακό, εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ παρουσία τόσων ἀνθρώπων ἐδῶ. Ἐνῶ κατήγγειλε ὅτι θέλουν σήμερα νὰ μᾶς κάνουν χυλό, μὲ τοὺς μετανάστες, ἰδιαίτερα αὐτοὺς ἀπὸ τὶς βαλκανικὲς χῶρες. Κάλεσε τὸν κόσμο νὰ ἀντισταθεῖ, νὰ μὴν δεχθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὅσων γνωστῶν εἶχε πεῖ ὁ Χένρι Κίσσινγκερ καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη οἱ Ἕλληνες, ἑνωμένοι ξανὰ νὰ ποῦν τὸ δικό τους “ΟΧΙ”.

Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τόνισε καμία ὑποχώρηση, σὲ Θράκη καὶ σὲ Μακεδονία, δὲν μποροῦμε νὰ...

 δώσουμε οὔτε ἕνα τετραγωνικὸ μέτρα ἀπὸ τὰ θαλάσσια χωρικά μας ὕδατα, οὔτε ἕνα τετραγωνικὸ μέτρο ἀπὸ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς Χώρας μας, ποὺ ξεκινᾶ βόρειά της Κέρκυρας καὶ φτάνει μέχρι τὴν Κύπρο. Κάλεσε ἀκόμη τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ βρεθεῖ στὸν δρόμο, νὰ ξαναθυμηθεῖ ἡ δικιά του γενιὰ τὰ νιάτα τους, ὅταν διαδήλωναν γιὰ τὴν Ἕνωση μὲ τὴν Κύπρο, ἐνῶ τόνισε ὅτι ὅσοι σήμερα εἶναι πατριῶτες, τοὺς κυνηγάει τὸ κράτος. Τελείωσε μὲ μία ἀναφορὰ στὸν Παναγιώτη Σγουρίδη καὶ τὸ πῶς αὐτὸς “ἀμείφτηκε” ἀπὸ τὸ ἴδιο του τὸ Κόμμα, τὸ ΠΑΣΟΚ, γιὰ τοὺς ἀγῶνες του στὴν Θράκη.

Πρῶτος ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές, τὸν λόγο πῆρε ὁ Κώστας Καραϊσκος, ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος “Ἀντιφωνητής” καὶ νεοεκλεγεῖς στὸ δημοτικὸ Συμβούλιο τῆς Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἀναλύοντας τὴν ἰδεολογία τοῦ Νεοθωμανισμοῦ καὶ τὸ πῶς αὐτὴ σήμερα ἐπικρατεῖ σιγὰ σιγὰ στὴν Θράκη. Τόνισε βέβαια ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα μὲ τοὺς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ αὐτόματα δημιουργεῖται κάτι τέτοιο, μέσω τῶν μεθοδεύσεων τοῦ Προξενείου.

Κυρίως ὅμως καταφέρθηκε κατὰ τοῦ “ἄχρηστου” ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο κατάφερε νὰ χάσει τὸ 1/3 τῆς μειονότητας, τοὺς Πομάκους, σὲ μία ἐποχὴ μάλιστα πολὺ πιὸ εὔκολη ἀπὸ τὴν σημερινή. Ἐνῶ παράλληλα τόνισε τὸ πόσο συγκροτημένο κράτος εἶναι ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία δρᾶ σὲ καθημερινὸ ἐπίπεδο στὴν περιοχή, δίνει χρήματα καὶ δὲν μένει στὰ λόγια. Φυσικὰ δὲν μποροῦσε νὰ λείψει καὶ ἡ ἀναφορά του “στοὺς ἀπεσταλμένους” τῶν ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ “ἐξοντώσουν” -πολιτικὰ προφανῶς- ὅσους ἀγωνίζονται κατὰ τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικότητας. Ἐνῶ ἔκλεισε ἀναφέροντας ὅτι τὸ μόνο ποὺ ζητᾶνε ὅσοι ἀγωνίζονται στὴν Θράκη εἶναι ἡ ἁπλὴ λογικὴ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου. Τόνισε ὅτι ἡ σημερινὴ κατάσταση εἶναι ἀναστρέψιμη, ἀλλὰ μόνο ἂν ἀφήσουμε λίγο στὴν ἄκρη τοὺς νεοοθωμανοὺς καὶ ἀσχοληθοῦμε μὲ τοὺς “νεοραγιάδες”.

Ἑπόμενη στὸ βῆμα ἦταν ἡ Χαρὰ Νικοπούλου, ἡ ὁποία εἶναι περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι καταχειροκροτήθηκε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους. Ξεκίνησε λέγοντας ὅτι εἶναι συγκινημένη, διότι ἀνάμεσα στὸ κοινό, βρίσκονται δύο της μαθήτριες, οἱ ὁποῖες ὡς φοιτήτριες πλέον ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβουν τί ἐννοοῦσε ὅταν τοὺς ἔλεγε ὅτι ὑπάρχουν Ἕλληνες πίσω ἀπὸ τὸ Βουνό. Τόνισε ὅτι τὸν νεοθωμανισμό, ποτίζει ὁ νεοραγιαδισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. “Νεοθωμανισμός σήμερα ὑπάρχει σὲ τρία σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, στὴν Κύπρο, στὴν Θράκη ἀλλὰ καὶ στὴν Ὁμόνοια, μὲ τοὺς μουσουλμάνους μετανάστες” εἶπε, ξεσηκώνοντας τοὺς συγκεντρωμένους ποὺ ξέσπασαν σὲ ἕνα παρατεταμένο χειροκρότημα. Ἐνῶ ἀργότερα ἀναφέρθηκε στὴν κατάσταση στὰ πομακοχώρια, ὅπου τὸ ἑλληνικὸ κράτους περιθωριοποιεῖ τοῦ Πομάκους, χαρακτηρίζοντάς τους ὡς τουρκόφωνους.

Μίλησε ἀκόμη γιὰ ψευτο-ἰμάμηδες, ἐγκάθετούς του Προξενείου ἀλλὰ καὶ γιὰ Ἕλληνες πολιτικοὺς ποὺ ἀνεβαίνουν στὰ μνημεῖα τοῦ Μεγάλου Δερείου καὶ ἀλαλάζουν ὅτι στὴν περιοχὴ κάνει κουμάντο τὸ προξενεῖο. Κάπου ἐκεῖ, ἔφερε σὲ δύσκολη θέση προφανῶς, τὸν οἰκοδεσπότη κ. Καραμπελιά, καθὼς τόνισε ὅτι νεοραγιαδισμὸς εἶναι ὅταν πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια στὴν Κύπρο, ἡ Τουρκία εἰσέβαλε μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἰσέβαλε, χύθηκε αἷμα καὶ σήμερα γράφονται βιβλία σὰν αὐτὸ τοῦ Γκουρογιάννη “Κόκκινο στὴν πράσινη Γραμμή”. Θυμίζουμε ὅτι τὸ συγκεκριμένο βιβλίο εἶχε ὑπερασπιστεῖ καὶ εἶχε παρουσιάσει σχεδὸν ὡς... πατριωτικὸ ὁ ἴδιος ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς. Συνέχισε λέγοντας ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι τὸ καλούπι γιὰ τὴν Θράκη τοῦ αὔριο, ἐνῶ τόνισε ὅτι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθοῦν, ἔστω ὁ καθένας μόνο του, γιατί ὅπως εἶπε “ἕνας κοῦκος φέρνει τὴν ἀνοιξη”.

Ὁ κ. Σγουρίδης ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη ὁ κάθε ἕνας, νὰ δίνει τὶς μάχες ἀπὸ τὸ δικό του μετερίζι, προσπαθώντας νὰ προσφέρει μὲ τὸν δικό του τρόπο, στὸ νὰ διατηρηθεῖ τουλάχιστον στὴν Θράκη ἡ ἑλληνικότητα τῆς περιοχῆς. Προσπάθησε νὰ ἐμφυσήσει ἕνα ἑνωτικὸ κλίμα καὶ τόνισε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀντίσταση τοῦ ἑλληνισμοῦ.
hellenicrevenge.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.