28 Νοε 2010

Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας ὁ θαυματουργὸς

γιος Λουκς, ρχιεπίσκοπος Κριμαίας θαυματουργς
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ
ταν Κύριος φυγε π τ συναγωγή, πγε στ σπίτι το Σίμωνα κα κε θεράπευσε τν πεθερά του. «Δύοντος δ το λίου πάντες σοι εχον σθενοντας νόσοις ποικίλαις γαγον ατος πρς ατόν? δ ν κάστω ατν τς χείρας πιτιθες θεράπευσεν ατούς. ξήρχετο δ κα δαιμόνια π πολλν κραυγάζοντα κα λέγοντα τι σ ε Χριστς Υἱὸς το Θεο. Κα πίτιμων οκ εα λαλεν, τι δεισαν τν Χριστν ατν εναι» (Λκ. 4, 40-41).
χι μόνο δ Χριστς παγορεύει ν κάνουν γνωστ σ λους τ θαύματά του, ατ τ συναντμε πολλς φορς στ Εαγγέλιο, βλέπουμε τι σχεδν σ' λες τς περιπτώσεις Κύριος τσι νεργοσε. Γιατί; Μς τ ξηγε εαγγελιστς Ματθαος. «πως πληρωθε τ ρηθν δι σαΐου το προφήτου λέγοντος δο πας μου, ν ρέτισα, γαπητός μου, ες ν εδόκησεν ψυχή μου θήσω τ πνεμα μου π' ατόν, κα κρίσιν τος θνεσιν παγγελε οκ ρίσει οδ κραυγάσει, οδ κούσει τς ν τας πλατείαις τν φωνν ατο. κάλαμον συντετριμμένον ο κατεάξει κα λίνον τυφόμενον ο σβέσει, ως ν κβάλη ες...
νίκος τν κρίσιν» (Μθ. 12, 17-20).
Γι' ατό, λοιπν διότι Κύριος εναι τ πρότυπό της πραότητας κα τς ταπεινοφροσύνης. Ατς πο εναι ληθινς Θεός, Θες Λόγος, κατέβηκε π τος ορανος κα γινε νθρωπος, ταν τόσο ταπεινς πο δν πάρχει πι ταπεινς π' Ατν μεταξ τν νθρώπων. «αυτν κένωσεν μορφν δούλου λαβν» (Φ. 2.7). Ζοσε σν δολος μεταξύ μας κα μς δωσε παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Χριστς λέει «Μάθετε π' μο, τι πράος εμ κα ταπεινς τ καρδία, κα ερήσετε νάπαυσιν τας ψυχαις μν» (Μθ. 11, 29). ν θέλουμε ν βρομε νάπαυση γι τς ψυχς μς πρέπει ν εμαστε σν Ατν πράοι κα ταπεινοί. Γιατί Χριστς δν πέτρεπε ν διαλαλον τ θαύματά του; πειδ ταν ταπεινός, γι' ατό. ταν τελείως ξένος πρς τν κενοδοξία, δν θελε ν Τν παινον κα δν ζητοσε δόξα π τος νθρώπους.
Κα μες, τί κάνουμε μες; Δν ζητμε πάντα π τος νθρώπους δόξα κα παινο; Δν εμαστε γεμάτοι π περηφάνεια; Ποις π μς προσπαθε ν κρύψει τ καλά του ργα, πως τ κανε Κύριος ησος Χριστός; Ποις περιφρονε τν νθρώπινη δόξα κα ζητάει δόξα μόνο π τν Θεό; Σχεδν κανείς. λοι μας σχεδν χουμε ατ τ πάθος. Εναι πολ δύσκολο ν παλλαχθομε π τν κενοδοξία. Μόνο ο γιοι εναι λεύθεροι π' ατή. μες λοι, ρχίζοντας π μένα, εμαστε γεμάτοι π περηφάνεια.
κενοδοξία εναι τ πι πικίνδυνο κα τ πι σχυρ πάθος. πάρχουν κα λλα πάθη κτς π τν περηφάνεια, γαστριμαργία, πορνεία, ργή, φιλαργυρία κα λλα. Ατ μως τ πάθη εναι τέτοιου εδους πού, ταν τ νικμε, μς φήνουν γι πάντα κα δν μπορον στ ξης ν μς πλησιάζουν. Τ δύο μως σχυρότερα πάθη κενοδοξία κα πε-φάνεια δν μοιάζουν μ τ πόλοιπα. Μπορε ν τ πολεμμε μ λες τς δυνάμεις μας, ατ μως μ τίποτα δν μς φήνουν.
Δν πάρχουν λλα πάθη κατ τν ποίων γώνας θ ταν τόσο δύσκολος. λοι ο νθρωποι χουν κενοδοξία, κα ατο πο ζον στν κόσμο, κα μοναχοί, κόμα κα ρημίτες. μες πο ζομε μέσα στν κόσμο γι ποι πράγματα περηφανευόμαστε; Γι' ατ πο δν πρέπει ν δίνουμε καμία σημασία κα οτε πρέπει ν τ προσέχουμε.
Περηφανευόμαστε λοιπν γι τν καλή μας φωνή, τν ξωτερική μας μορφιά, τ κριβ ροχα, τν πλοτο, τν εγένεια. Περηφανευόμαστε πίσης γι τν ξυπνάδα μας κα τν πρόοδο στς πιχειρήσεις μας. Κάθε μς βμα εναι συνδεδεμένο μ τν κενοδοξία. λοι μας περηφανευόμαστε.
Ο μοναχο γι ποι πράγματα περηφανεύονται; Ατο πο φησαν τν κόσμο κα φιέρωσαν τν ζωή τους στν Θε γι ποι πράγματα μπορον ν περηφανεύονται; Κα μως περηφανεύονται. λλ περηφάνειά τους εναι πι κλεπτυσμένη. Μοναχς πο νηστεύει πολ κα κάνει πολλς προσευχς μπορε ν περηφανεύεται πειδ ξεπέρασε στν νηστεία κα προσευχ τος λλους μοναχούς. Μπορε κάποιον μοναχό, ν τν κάνουν γούμενο κα ν περηφανεύεται γι τν προαγωγή του. Προσεύχεται μοναχός, μως τ πάθος ατ δν τν φήνει. Κα δν θ τν φήσει σπου ν γίνει τέλειος μοναχς κα ν νικήσει ατ τ πι λεπτ κα τ πι σχυρ π τ νθρώπινα πάθη.
Ν ποφεύγουμε ατ τ πάθος κα ν θυμόμαστε πάντα τν λόγο κενο το Χριστο πο λέει «πς δύνασθε μες πιστεσαι, δόξαν παρ λλήλων λαμβάνοντες, κα τν δόξαν τν παρ το μόνου Θεο ο ζητετε;» (ω. 5, 44). λοι μας πιδιώκουμε τν νθρώπινη δόξα, θέλουμε ν μς ξυπηρετον ο νθρωποι, μως τν δόξα π τν Θεό, τν μόνη ληθιν δόξα, δν τν πιζητμε. Σ' ατν τν περίπτωση, λέει Κύριος, δν μπορομε, ν πιστεύουμε.
πως βλέπετε τν βαθιά, ληθιν κα καθαρ πίστη μπορον ν χουν μόνο ατο πο εναι λεύθεροι π τ πάθος τς κενοδοξίας. Ατο πο σ λα τ ργα τος πιζητον χι τν δική τους δόξα λλ τν δόξα το Θεο. Ατο πο τ καλ πο χουν τ θεωρον χι δικό τους κατόρθωμα, λλ τ ποδίδουν στν Θεό, διότι πραγματικ τ καλ δν εναι κάτι δικό μας, λλ εναι δρο το Θεο.
κόμα κα μεγάλος πόστολος Παλος λέει γι τν αυτ το «ο γρ θέλω ποι γαθόν, λλ' ο θέλω κακν τοτο πράσσω» (Ρ. 7-19) . ν τσι λεγε μεγάλος ατς πόστολος τότε μες ο δυστυχισμένοι τί ν πομε; Δν πρέπει ν μετανοήσουμε γι τν κενοδοξία μας κα ν καταλάβουμε πιτέλους τι τ καλ πο χουμε τ χουμε π τν Θεό; μες ο ταλαίπωροι δν πρέπει ν πιζητμε τν δόξα π τος νθρώπους λλ μόνο π τν Θεό.     
πάρχουν στν γία Γραφ δύο παραδείγματα,θ λεγα πολ χτυπητά, τ ποα μς δείχνουν πς Θες τιμωροσε τν κενοδοξία. Τ πρτο παράδειγμα ναφέρεται στν βασιλι ζεκία, ποος ταν πολ νάρετος νθρωπος κα νας π τος καλύτερους βασιλες στν σραήλ. Μία φορ ζεκίας ρρώστησε βαρι κα πρεπε ν πεθάνει. λλ μετ π θερμ προσευχ Θες το χάρισε 15 χρόνια ζως. βασιλις τς Βαβυλωνίας ταν μαθε γι τν ρρώστια το στειλε κάποιους δικούς του νθρώπους μ πλούσια δρα ν παρηγορήσουν τν βασιλι στν σθένειά του.
ζεκίας, ποιος δη εχε γίνει καλά, δηγούμενος π τν κενοδοξία δειξε στος πεσταλμένους το βασιλι τς Βαβυλωνίας τος θησαυρούς του. ταν ατο φυγαν, προφήτης σαΐας ρώτησε τν ζεκία ποιο ταν ατο ο νθρωποι πο σ πισκέφθηκαν, γιατ μιλήσατε, τί τος δειξες; ζεκίας ναγκάστηκε ν πε στν προφήτη τι τος δειξε τος θησαυρούς του. Τότε σαΐας το επε τι γι τν κενοδοξία το Θες θ τν τιμωρήσει? τος θησαυρούς του θ τος πάρει βασιλις τς Βαβυλωνίας κα λος λας το σραλ θ δηγηθε στν Βαβυλώνια αχμαλωσία.
Κα να δεύτερο παράδειγμα πίσης πολ χαρακτηριστικό. βασιλις ζίας, παππος το ζεκία, περηφανευόταν πολ γι τ δύναμή του κα γι τς νίκες το κατ τν γειτονικν λαν. περηφάνεια κα κενοδοξία το φτασε στ βαθμ ν θέλει ν μπε στ ερό του ναο τν εροσολύμων κα ν θυμιάσει. ρχιερέας κα ο ερες το ναο προσπάθησαν ν ποτρέψουν τν βασιλι π' ατ τν σέβεια. κενος μως χι μόνο δν τος κουσε, λλ κα ργίσθηκε ταν το τ επαν. Μόλις σήκωσε τ χέρι του γι ν θυμιάσει μφανίστηκε λέπρα σ’ λο τ σμα του. λη τν πόλοιπη ζω το ταν ναγκασμένος ν κάθεται σ πομόνωση κα τν χώρα κυβερνοσε γιός του.
ς σκεφτομε καλ τ φοβερ ατ παραδείγματα τς κρίσης το Θεο κατ τν περηφάνων κα τν κενοδόξων κα ς κολουθήσουμε τος ταπεινος πως μς λέει Χριστς Σωτήρας μας κα Θεός. Σ' Ατν δόξα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΑΡΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΟΜΟΣ Β'
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.