24 Ιουν 2024

Πολιτικὸ καὶ Πνευματικό κόστος

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης

Ὁ Πρωθυπουργὸς «διαβάζοντας τὸ μήνυμα» τῶν ἐκλογῶν αἰτιολόγησε τὴν καταβαράθρωσι τοῦ κόμματός του κυρίως μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους (ἀκρίβεια , φορολόγησι, τεκμαρτὸ εἰσόδημα).[1] Μόνο μετὰ πὸ συγκεκριμένη ἐρώτησι δημοσιογράφων σχετικῶς μὲ τοὺς γάμους κιναίδων-ρσενοκοιτῶν-κλπ, («ὁμόφυλα ζευγάρια» τὰ λένε οἱ καθς πρέπει), παραδέχτηκε ὅτι τὸ κόμμα του…

«πέστη ζημιά πολιτικὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴ νομοθετικὴ πρωτοβουλία»[2] Ο πρωθυπουργός μας εἶπε: «Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος βαθιά συμπεριληπτικός. Πιστεύω πολύ στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύω στην ισότητα. Το πιστεύω βαθιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που εισηγήθηκα αυτή την πρωτοβουλία. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι ίσως είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτό το οποίο άντεχε το κόμμα μας». (ὅ.π.) Ὅμως παρότι  ἄθρωπος «εἶναι μπροστά» ἀπὸ ὅτι ἀντέχει τὸ κόμμα του -ὁ λαὸς ποὺ τὸν ψηφίζει- τὸ ἔκανε πρὶν τὶς ἐκλογὲς, διότι ἄν τὸ ἔκανε μετὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ἦταν ἀνέντιμο, καὶ αὐτὸς εἶναι , ὅπως λέει, τίμιος ἄνθρωπος (φαίνεται, ἐξ ἄλλου, χρειάζεται νὰ τὸ λέῃ;): «Να το έκανα μετά τις εκλογές για να κοροϊδέψω τους πολίτες, να μην εισπράξω πολιτικό κόστος; Αυτό κι αν θα ήταν ανέντιμο»(ὅ.π.)!!!

Γιὰ ὅσα ἔκανε λέει ὅτι εἰσέπραξε «τὸ πολιτικό κόστος», δηλαδὴ τὸ σχεδὸν 1.000.000 ψηφοφόρους ποὺ δὲν τὸν ψήφισαν. Αὐτὸ (κάνει ὅτι) κατάλαβε, αὐτό λέει. Πιστεύει ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔπραξε, ν θεωρῇ γάμο λα αὐτὰ, εἶναι σωστὸ καὶ δίκαιο. «Κάναμε κάτι το οποίο, όπως είπα, πιστεύω ότι είναι το σωστό και το δίκαιο». (ὅ.π.)

Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι τὸ «Πολιτικὸ κόστος», κάποιοι ψήφοι λιγώτεροι καὶ τίποτε ἄλλο. Ὅλα προχωροῦν κανονικά. Ἡ θήνα ἔχει τὴν πορεία ὑπερηφανείας τῶν κιναίδων μὲ σύνθημα «Ἕνας νόμος δὲν φτάνει» καὶ ἡΘεσσαλονίκη ἔχει τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ τὰ ἐννιάμερα. Ὁ Πρωθυπουργὸς εἶναι, προφανῶς, ἀνίκανος νὰ δῇ τὸ πνευματικὸ κόστος τῶν πράξεών του γιὰ τὸν λαὸ. Ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ δῇ τὸ κόστος τῶν πράξεών του γιὰ τὴν πατρίδα, γιὰ τὰ σύνορα, γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες, γιὰ τὸν διεθνὴ ἐξευτελισμὸ τῆς χώρας γιὰ τὴν διάλυσι τῆς οἰκονομίας καὶ δηλώνει ὅτι οἱ πολιτικὲς ποὺ ἀκολουθῇ θὰ παραμείνουν ἀμετάβλητες: «Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ως προς τα ζητήματα του υπεύθυνου πατριωτισμού -μεταναστευτικό, φύλαξη των συνόρων, ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ενίσχυση της θέσης της χώρας και του διεθνούς της κύρους- θα συνεχιστούν αμετάβλητες». (ὅ.π.)!!! 

Βέβαια, ἔχει ἐπανειλημένως δηλώσει ὅτι εἶναι ἐναντίον τοῦ γένους, τοῦ ἔθνους, τῆς πατρῖδος, εἶναι «ἀντινατιβιστής» ὅπως λέει, ἄρα ὅσα καταστρέφουν τὸ ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα εἶναι οἱ πολιτικὲς ποὺ ἀκολουθῇ καὶ φυσικὰ θὰ ... μείνουν ἀμετάβλητες. Τὸ λέει καὶ τὸ κάνει. Τὸ Πνευματικὸ κόστος τῶν ἐνεργειῶν του πῶς νὰ τὸ δῇ; Ἀφοὺ ὅσα ἔκανε τὰ θεωρεῖ «σωστὰ καὶ δίκαια». Θεωρεῖ ὅτι εἶναι «νθρώπινα δικαιώματα» καὶ ἐξυπηρετεῖται ἡ ἱσότης μὲ τὶς ἐνέργειές του. 

Ποιοί ἔχουν τὴν κυρία εὐθύνη νὰ ἐξηγήσουν στὸν ἄνθρωπο αὐτὸνκαὶ στὸν λαό, ποιό εἶναι τὸ πνευματικὸ κόστος τῶν πράξεῶν του; Οἱ Πνευματικοὶ ταγοὶ τῆς χώρας. Δὲν ἐννοῶ τοὺς ἀποκαλουμένους«ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος»- πανεπιστημιακοὺς,διανοουμένους κλπ. Αὐτοὶ εἶναι ὄχι μόνο συνοδοιπόροι, λλὰ καὶ διαφημιστὲς στὶς πορεῖες τῶν «ὑπερηφάνων», καθότι τὰ λεφτὰ εἶναι πολλὰ. Ἐννοῶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς, τὴν διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ κατηχῇ, νὰκαθοδηγῇ καὶ νὰ ἐξηγῇ στὸ ποίμνιό της –τοῦ ὁποίου προβατάκι εἶναι καὶ ὀ ἀνοιχτομάτης Πρωθυπουργός, ὅπως ὁ ἴδιος λέει καὶ φωτογραφίζεταιποιὲς εἶναι οἱ πνευματικὲς συνέπειες -τὸ πνευματικὸ κόστος- τέτοιων ἐνεργειῶν. 

Τί ἔκαμαν ὅλοι αὐτοί; Οὔτε πρὶν τὴν ψήφισι τοῦ νόμου ἐνήργησαν καίρια καὶ ἀποφασιστικὰ γιὰ νὰ μὴν ψηφιστῇ, οὔτε μετὰ ἀγωνίστηκαν γιὰ νὰ μὴν ἐφαρμοστῇ. Καὶ τὸ χειρότερο; Ὄχι μόνο ἀδιαφόρησαν γιὰ νὰ μὴν γίνῃ συνένοχος καὶ ὁ λαὸς ἐπιβραβεύοντας μὲ τὴν ψῆφο του αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ παρότρυναν τὸν λαὸ νὰ ψηφίσ τοὺς συντάκτες καὶ προωθητὲς τοῦ ἀντίθεου νόμου, εἴτε εὐθέως εἴτε κεκαλυμένως, ποὺ εἶναι καὶ χειρότερο. Γιατὶ καὶ οἱ ἴδιοι δὲν ἀντιλαμβάνονται ἤ παριστάνουν ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνονται τί συμβαίνει. Δὲν εἶναι λένε ἁμαρτία. Τί εἶναι; ἀρετή; Ὅλους τοὺς ἀγαποῦν καὶ δὲν κρίνουν κανένα γιατὶ ... εἶναι ταπεινοί (!!!), καὶ βρῆκαν τώρα εὐκαιρία νὰ κδηλώσουν τὴν κρυμμένη ταπείνωσί τους. Αὐτοὺς ποὺ δὲν ὑποτασσόταν στὶς ἐντολὲς τοῦ ἴδιου κυβερνῶντος νὰ μὴν πηγαίνουν στὶς ἐκκλησίες, νὰ μὴν προσκυνοῦν εἰκόνες, νὰ μὴν κοινωνοῦν, νὰ δέχονται τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ μὲ ἄγνωστα σκευάσματα, τοὺς ἔλεγαν μὲ μεγάλη εὐκολία ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀντιχρίστους καὶ ἐκτὸς ἐκκλησίας καὶ δὲν ἔδειχναν τέτοια ταπείνωσι... Τώρα τος κιναίδους καὶ τοὺς ἀρσενοκοῖτες καὶ τοὺς διεστραμένους, καὶ ὅσους διὰ νόμου πλέον μεθόδευσαν νὰ θεωροῦνται οἰκογένειες (καὶ μὲ ἐπίδόματα μητρότητος), δὲν τοὺςθεωροῦν ἁμαρτωλοὺς· ἀντιθέτως θεωροῦν φασίστες ποὺ πρέπει νὰ διωχθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὅσους ἐμμένουν σὲ ὅσα ἐδίδαξε ὁ Χριστὸς ο Ἀπόστολοι καὶ οἱ ἅγιοι. 

Κατανοοῦν ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δαιμονικὰ «δικαιώματα» τοῦ κάθε ἐμπαθοῦς καὶ διεστραμμένου, ἀλλὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ, ἄν καὶ καθημερινῶς λένε (τοῦ Θεοῦ): «Δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου»

Καὶ καλὰ οἱ δεσποτάδες καὶ ἀρχιμανδριτάδες, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πολλοὶ ἁγιορεῖτες «πνευματικοί», αὐτοῦ τοῦ φυράματος· αὐτοὶ εἶναι εὐθυγραμισμένοι μὲ τὴν νεοεποχήτικὴ οἰκουμενιστικὴ γραμμή. Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι πλέον ὁ λαός. Μὲ τέτοια καθοδήγησι χρόνια τώρα, ἔχει ἀποκτήσει μιὰ νοσηρὴ πνευματικότητα, μιά ἀπόλυτη σύγχισι, καὶ ἔχουμε γίνει ὄντως ζαλισμένο κοπάδι. Ἔχουν μπερδέψει τὴν θεία βοήθεια ποὺ παρέχεται κατὰ τὴν κρίσι τοῦ Θεοῦ που χρειάζεται, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀναξίους λειτουργούς του, μὲ τοὺς ἴδιους τοὺς λειτουργοὺς· καὶ δὲν τολμοῦν νὰ δοῦν τὰ καταφανὴ λάθη τους. Τὴν διάθεσι χειραγώγησης καὶ τὴν ἐπιβολὴ γνώμης καὶ τὴν ὑποταγὴ τὰ συγχέουν μὲ τὴν κατὰ Θεὸν ὑπακοή καὶ τὰ παρουσιάζουν ὡς ἀρετές. Τὴν ἀπώλεια κάθε δυνατότητος σκέψεως καὶ προσωπικῆς εὐθύνης τὰἐρμηνεύουν ὡς ταπεινό φρόνημα, καὶ παράλληλα ὅποιον τολμᾶ νὰ σκεφτῇ καὶ νὰ μιλήσῃ τὸν συκοφαντοῦν ὡς ἐπηρμένο. Σὲ τέτοιο σημεῖο ἔχει φτάσει αὐτὸ τὸ πρόβλημα ὥστε οὔτε κἄν ἀκοῦν τί λέει κάποιος καὶ πού τὸ στηρίζει. Καὶ μόνο ἡ πρόθεσις νὰ εἴπωθῇ κάτι θεωρεῖται ὕβρις καὶ ἀπόδειξις τοῦ «ἀντάρτικου» φρονήματος.

Ἔτσι ἤσυχοι ψηφίζουν πχ τοὺς ὑβριστὲς τῆς πίστεως, χωρὶς νὰ ποψιάζονται ὅτι δίνουν δύναμι σὲ ἐγκληματίες κατὰ τῆς πίστεως· ὅπως παρότρυναν τὸν κόσμο νὰ ὑποκύψῃ καὶ νὰ γίνῃ πειραματόζωο στοὺς ὑγειονομικοὺς δολοφόνους, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι συμμετείχαν σὲ προσπάθεια μαζικῆς δολοφονίας νθρώπων. 

 Πρωθυπουργός, συνεχίζει νὰ κάνῃ ὅσα τὸν ἔχουν διατάξει. « χω πάρει μιὰ ἄλλη ἐντολή», λέει. Ὄχι βέβαια ἀπὸ τὸν λαό μας, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἐντολοδότες του. Βρίσκει 2 δισεκατομύρια εὐρώ νὰ δώσῃ στοὺς φασίστες τῆς Οὐκρανίας, δὲν ἔχει ὅμως γιὰ νοσοκομεία καὶ μισθοὺς καὶ συντάξεις· γιατὶ ἔτσι τὸν διατάζουν. Δὲν ἀλλάζει καθόλου τὴ γραμμὴ πλεύσεως, ἀπλῶς ἀλλάζει τὰ πιόνια στὴν σκακιέρα τῶν ὑπουργείωνἜτσι ξεμπερδεύει μὲ τὸ «πολιτικὸ κόστος». 

Μὲ τὸ Πνευματικὸ κόστος πῶς ξεμπερδεύουν οἱ ποιμένες μας; Ἡ ἐκπόρνευσις τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ συνεχίζεται καὶ αὐξάνει καὶ καλύπτει τὰ πάντα. Τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα κατακλύζει κάθε χῶρο, κάθε διαδικασία, κάθε ἐνέργεια καὶ ἐπιβάλλεται διὰ νόμου. Τί κάνουν οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες; Ὑπάρχουν; Ἀκολουθοῦν τοὺς ἀποστόλους ὡς διάδοχοί τους καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πίστι ἤ σιωποῦν  καὶ συναινοῦν μὲ τοὺς διῶκτες τῆς πίστεως, σὲ μιὰ διαδικασία κατευνασμοῦ, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν νομὴ τῆς ἐξουσίας;

Ὁ Μητσοτάκης ἄλλαξε ὑπουργούς κατὰ τὰ εἰωθότα στὴν πολιτικὴ σκηνή. Ἔτσι προσποιεῖται ὅτι λύνει τὸ πρόβλημα ποὺ δημιούργησε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. Δηλαδή ἀπλὰ κοροϊδεύει καὶ συνεχίζει τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἔχουν ἀναθέσει. Ο Πνευματικοὶ ταγοὶ τί κάνουν; Τίἀλλάζουν; Περιμένουν ἀπλά νὰ περάσῃ ὁ καιρὸς νὰξεχαστῇ καὶ αὐτὸ, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα, καὶ νὰσυνεχίσουν νὰ κηρύττουν Χριστὸ Ἀναστάντα, καὶ θέωσι καὶ ἀγιασμὸ καὶ μετάνοια καὶ ὑπακοή; Οἱ ἄνθρωποι κοροϊδεύονται καὶ ἐκμαυλίζονται καὶ ἐκφυλίζονται. Ὁ Θεός; Τί θὰ τοῦ ἀπαντήσετε ἁγιώτατοι καὶ ἀφωνότατοι καὶ δουλικώτατοι;

«Πς ἐγένετο πόρνη, πόλις πιστ Σιών;» (Ἤσαΐας Α,21) Πῶς, Σεβασμιώτατοι;  Πῶς, ποιμένες καὶ πνευματικοί; Πῶς, λαὲ τοῦ Θεοῦ καὶ ψηφοφόρε τῶν κλεπτῶν καὶ ἀπατεώνων; Ὁ ἅγιος τοὺς λέγει ἔτσι, καὶ ἔτσι εἶναι καὶ μόνο ἐσὺ δὲν τοὺς βλέπεις καὶ τοὺς ἀκολουθεῖς καὶ τοὺς ἐπιβραβεύεις ψηφίζοντάς τους«Οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσι, κοινωνοὶ κλεπτῶν,ἀγαπῶντες δῶρα, διώκοντες ἀνταπόδομα» (Ἤσαΐας Α,23)

Πς ἐξευτελίζεται ἔτσι ἡ Θεσσαλονίκη; Πῶς μαγαρίζεται; Τί σόϊ ἐπίσκοπος ὑπάρχει ἐκεῖ; Τί κάνει; Μὲ τὶ ἀσχολείται; Δὲν θεωρεῖ πρόβλημα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν πόλη του; Ἄν ἔβλεπε ὀρδὲς κακοποιῶν νὰ λεηλατοῦν τὴν πόλι καὶ νὰ σκοτώνουν τοὺςἀνθρώπους θὰ καθόταν ἄπραγος; Δὲν θὰ χτυποῦσε τουλάχιστον τὶς καμπάνες, νὰ ξεσηκωθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς εἰσβολεῖς;Τώρα ποὺ λεγεῶνες δαιμονίων παρελαύνουν καὶ λεηλατοῦν συνειδήσεις καὶ σκοτώνουν ψυχὲς, τί κάνει ὁ μακαριότατος; Οὐδόλως ταράσονται οἱ μακάριοι κύκλοι του; Καὶ οἱ τόσοι ἱερεῖς, χριστιανοὶ, ὀργανώσεις καὶ ὁμάδες τί κάνουν; Γιὰ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μαζευόταν ὁλόκληρο ἐκατομμύριο. Τώρα δὲν πουλιέται μόνο τὸ ὄνομα. Μολύνεται καὶ ἡ γῆ καὶ ἡψυχὴ, καὶ τοῦ τόπου καὶ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ συμμετέχουν δήμαρχοι καὶ πανεπιστήμια καὶ ἔμποροι καὶ πολιτικοί καὶ πρέσβεις. Πράγματι: Πῶς ἐγένετο πόρνη, πόλις πιστ Σιών;

Ἡ ἠλιθιότης καὶ ἡ δειλία δὲν εἶναι ἀρετές. Εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ραθυμίας τῆς ἀκηδίας καὶ τῆς πακοῆς –ποταγῆς σὲ ἀχρείους καὶ ἐλεεινοὺς πνευματικοὺς ἀπατεῶνες. Εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅσα κάνουμε καὶ γιὰ ὅσα συμβαίνουν. Καὶ στὴν ἐποχή μας συμβαίνουν αὐτὰ ποὺ ἐτοιμάζουν τὸ τέλος. Προβληματίζονται οἱ  διάφοροι ἄν εἶναι μὲ τὴν σωστὴ πλευρὰ τῆς ἱστορίας. Ἐμεῖς τὴν ξέρουμε. Οἱ Πατέρες τὰ ἔχουν πεῖ ὅλα. Ὁ Χριστὸς θὰ νικήσῃ. Γιατὶ πᾶμε μὲ τὸν ἀντίχριστο καὶ τοὺς πηρέτες του καὶ γινόμαστε πιόνια του;  Τἰ φοβόμαστε; Γιατί φοβόμαστε; Ἐπειδὴ ἀπλῶς δὲν (προσπαθοῦμε νὰ) ἔχουμε τὴν πίστι τῶν ἁγίων, ἀλλὰ βολευόμαστε μὲ τὴν πουστιὰ (ἤγουν ἀπάτη) τῶν ἀχρείων.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 ουνίου2024

[1] Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον δημοσιογράφο TomMackenzie 12 Ιουνίου 2024  https://www.primeminister.gr/2024/06/12/34452

[2Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και στον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ 11 Ιουνίου 2024https://www.primeminister.gr/2024/06/11/34449

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.