18 Ιουν 2024

Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Δαμασκηνὸς «ξανακτύπησε»: Ἀπαγόρευσις ἐξορκισμῶν εἰς τὴν Μητρόπολιν

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Ξεσφίγγης
Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ νέα ἐπινόηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.κ Δαμασκηνοῦ νὰ ἀπαγορεύσει τὴν τέλεση ἐξορκισμῶν στὴν Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.
Μὲ ἐγκύκλιό του ἀπαγορεύει ρητὰ τὴν τέλεση τοῦ ἐξορκισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς του.
Παρὰ τὸ νεαρό τῆς ἡλικίας του ὁ Μητροπολίτης Δαμασκηνὸς μὲ τὶς πράξεις του δείχνει νὰ συμπεριφέρεται ὡς ὁ ἔχων τὸ ἀλάθητο ἀπὸ τὴν μία πλευρά, καὶ μὲ τὴν στήριξη ὀλίγων κλακαδόρων ἱερέων δυστυχῶς ὡς ἄλλος Γρηγόριος Περιστερίου ἀπὸ τὴν ἄλλη.
Ὀλίγων κλακαδόρων ποὺ ἐξαργυρώνουν μὲ τὴν συγκατάθεσή τους... στὸ γκρέμισμα τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ μία μετάθεση σὲ καλύτερη ἐνορία.

Ἂς δοῦμε ὅμως τί εἶναι ὁ ἐξορκισμὸς καὶ πότε αὐτὸς πρέπει νὰ τελεῖται.
Ἐξορκισμός: Ὅπως διαβάζουμε στὰ διάφορα εἰδικὰ ἐγχειρίδια, ὅταν μιλᾶμε γιὰ ἐξορκισμοὺς ἐννοοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἁγιαστικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας τῆς κατηγορίας τῶν ἀρνητικῶν καθιερώσεων.
Σκοπὸς τοῦ ἐξορκισμοῦ εἶναι ἡ ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τῶν κτισμάτων Του ἀπὸ τῆς δαιμονικῆς κατοχῆς ἢ ἐπηρείας ἢ καὶ αὐτῆς τῆς ροπῆς τῶν δαιμονίων δυνάμεων, ὑπὸ τὴν ὁποία βρίσκεται ἡ λογικὴ καὶ ἄλογη φύση.

Ὡστόσο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν διδασκαλία της πορεύτηκε τὸ ἔθνος καὶ τὸ γένος μας ἐδῶ καὶ σχεδὸν δύο χιλιάδες χρόνια.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάζουν παραδόσεις, συνήθειες καὶ πίστη αἰώνων μὲ μία μονοκονδυλιά.
Στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν πιστῶν αὐτὸ φαντάζει σὰν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀφήνει τὸν διάβολο νὰ ἁλωνίζει ἀνενόχλητος.

Ἡ νεωτεριστικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ βλέπουμε τελευταῖα νὰ δημιουργεῖται δείχνει νὰ ὁμοιάζει περισσότερο μὲ Προτεσταντική, μὲ τὴν χειροτονία Ἱερειῶν, μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ἐσταυρωμένου ἀπὸ τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, μὲ τὴν κατάργηση τῶν Τέμπλων τοῦ Ἱεροῦ βήματος, μὲ τὴν συντόμευση καὶ τὴν περικοπὴ τῶν ἀκολουθιῶν, μὲ τὸ κοινὸ Πάσχα ποὺ δὲν θὰ εἶναι σύμφωνο μὲ ὅσα ὅρισε ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Νίκαιας καὶ τόσα ἄλλα.
Λέει λοιπὸν ὁ ποιμενάρχης μας στὴν ἐγκύκλιό του, πὼς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς ἐξορκισμοὺς οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ στέλνονται σὲ ψυχιάτρους καὶ νὰ μὴ διαβάζεται ἐξορκισμὸς ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς.

Ὡς ταπεινὸς χριστιανὸς σᾶς ρωτάω Δέσποτα.
Ἂν ἐγὼ χρήζω ψυχιατρικῆς ἐξετάσεως ἢ καὶ ἀγωγῆς, ἀλλὰ παράλληλα μὲ τὴν ἀγωγή μου ἐπιθυμῶ καὶ τὸν ἐξορκισμὸ γιὰ λόγους πίστεως ἢ καὶ ἐμψυχώσεως στὸν ἀγῶνα πού κάνω, γιὰ ποιὸ λόγο μοῦ τὸ ἀπαγορεύετε αὐτό;
Ποιὸς εἶστε ἐσεῖς ποὺ θὰ μᾶς στερήσετε τὸ δικαίωμα στὴν Ἐλπίδα καὶ στὴν ἴαση;
Σεβασμιώτατε, μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀλλάξετε ρότα στὸ πλοῖο πρὸς τὸ Ὀρθοδοξότερον πρὶν οἱ πιστοί τῆς Μητροπόλεως ἀναλάβουμε δράση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.