1 Απρ 2024

Ἀσπασία Κουρουπάκη στὸ «Παρόν»: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Ἀριστερὰ καὶ Πλεύση Ἐλευθερίας, οἱ «χρυσοῖ χορηγοὶ» τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τῆς ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ, Βουλευτοῦ Νίκης, Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν
Ὡς Νίκη δὲν τρέφαμε καὶ πολλὲς αὐταπάτες γιὰ τὴν τύχη τῆς πρότασης μομφῆς ποὺ ὑπέβαλαν τὸ ΠΑΣΟΚ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ Νέα Ἀριστερὰ καὶ ἡ Πλεύση Ἐλευθερίας. Ὄχι μόνο γιατί τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν προδιαγεγραμμένο λόγῳ τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας ἀλλὰ καὶ γιατί, δυστυχῶς, ἡ κυβέρνηση αὐτὴ ἔχει «χρυσοῦς χορηγοὺς» ὅσους ὑποτίθεται ὅτι τὴν ἀντιπολιτεύονται. 
Τὰ κόμματα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀντιπολιτεύονται τὴν κυβέρνηση εἶχαν μιὰ σπουδαία εὐκαιρία νὰ φανεῖ ξεκάθαρα ὅτι ἡ κυβέρνηση αὐτὴ δὲν ἔχει πιὰ τὴ στήριξη τῆς κοινωνίας. 
Στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων μποροῦσαν νὰ ἐκθέσουν... ἀνεπανόρθωτα τὴν κυβέρνηση καὶ νὰ πετύχουν νὰ τεθεῖ ζήτημα νομιμοποίησής της. Ἄλλωστε, ἡ πλειονότητα τῆς κοινωνίας ἦταν ἀντίθετη. Ἀρκοῦσε μόνο νὰ κάνουν γιὰ λίγο στὴν ἄκρη τὶς ρὸζ ἰδεοληψίες καὶ νὰ δώσουν ἔμφαση στὶς παθογένειες ποὺ σήμερα καταγγέλλουν. 
Τότε, ὅμως, στὴ συζήτηση γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸ ἔγκλημα στὰ Τέμπη, οἱ ὑποκλοπές, ἡ ὑπονόμευση τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ γενικὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν στὴν πρόταση μομφῆς δὲν ἦταν τόσο ψηλὰ στὴν ἀτζέντα τοῦ ΠΑΣΟΚ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Νέας Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Πλεύσης Ἐλευθερίας ὅσο ἦταν τὸ μεῖζον πρόβλημα τῆς... υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια! Στάθμισαν ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα ἦταν λιγότερο σοβαρὰ ἀπὸ τὴν προώθηση τῆς woke ἀτζέντας. Καὶ ἦρθαν μὲ τὴν πρόταση μομφῆς νὰ τὰ ξαναθυμηθοῦν. 
Μακάρι νὰ ὑπῆρχε δυνατότητα νὰ ὑποβληθεῖ πρόταση μομφῆς καὶ πρὸς τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης γιὰ νὰ τὴν ἀπευθύνουμε σὲ ὅσους συνέπραξαν στὸ ρὸζ ξέπλυμα τῆς κυβέρνησης, καθὼς ψηφίζοντας αὐτὸ τὸ νομοσχέδιο σπατάλησαν τὴν ἱστορικὴ εὐκαιρία νὰ φανεῖ ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει χάσει τὴ δημοκρατικὴ νομιμοποίησή της. 
Ὅλα ὅσα ἔγιναν στὴ Βουλὴ ἦταν ἁπλῶς ἐπικοινωνιακὲς μάχες γιὰ τὸν «μικρὸ τελικὸ» καὶ τὴ «Β’ Ἐθνικὴ» τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Γιὰ τὴν κοινωνία, ὅμως, εἶναι ἀδιάφορο τὸ ποιός ἐντυπωσίασε πιὸ πολὺ στὶς κοινοβουλευτικὲς «κοκορομαχίες». Ἀφ’ ᾖς στιγμῆς αὐτὲς οἱ πολιτικὲς δυνάμεις ἐπέλεξαν νὰ στηρίξουν τὴν κυβέρνηση στὴν πιὸ δύσκολη στιγμή της, εἶναι καὶ συνεργάτες της, καὶ ὡς τέτοιους τὶς βλέπουμε. 
Ἐξάλλου, τὸ ὅτι στὴν οὐσία εἶναι ὅλοι τοὺς συνεργάτες προκύπτει καὶ ἀπὸ μιὰ ἄλλη διάσταση τοῦ θέματος τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν: Ἀπὸ τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν γενικὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐπιβάτη καὶ τοῦ ἐργαζομένου στὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς. 
Ἐμεῖς στὴ Νίκη, ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὴ περίσκεψη, ὑποβάλαμε πρόταση νόμου μὲ τὴν ὁποία ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα σὲ κάθε ἐπιβάτη καὶ σὲ κάθε ἐργαζόμενο στὰ Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς νὰ προσφύγει στὴ δικαιοσύνη γιὰ νὰ διαταχθεῖ ἡ διενέργεια ἰδιωτικοῦ ἐλέγχου τήρησης τῶν Κανονισμῶν Ἀσφαλείας, ἂν πιθανολογεῖται κίνδυνος γιὰ τὴ ζωὴ ἢ τὴν ὑγεία ἢ τὴν ἀσφάλειά του. 
Ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα, τόσο αὐτὰ ποὺ κόπτονται γιὰ τοὺς ἐργαζομένους ὅσο καὶ ὅσα προσποιοῦνται ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τοὺς ἐπιβάτες, δὲν τόλμησαν ποτὲ νὰ προτείνουν ἕνα τέτοιο δικαίωμα, γιατί κατὰ βάθος φοβοῦνται νὰ ἐλεγχθοῦν ἀπὸ τὸν ἁπλὸ πολίτη. Δὲν θέλουν νὰ βγάλουν οἱ ἁπλοὶ πολῖτες στὴν ἐπιφάνεια τὰ τραγικὰ ἐλλείμματα στὰ ζητήματα ἀσφάλειας τῶν μεταφορῶν. Δὲν θέλουν ὁ πολίτης νὰ εἶναι ἐλεύθερος νὰ διαπιστώνει μόνος του τὶς ἀρρυθμίες τοῦ συστήματος. 
Ὅλα αὐτὰ τὰ κόμματα θέλουν ὁ ἔλεγχος τήρησης τῶν Κανονισμῶν Ἀσφαλείας νὰ εἶναι ἕνα κρατικὸ μονοπώλιο, ποὺ θὰ χειραγωγεῖται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε κομματικὴ ἀγέλη, προκειμένου ἔτσι νὰ συγκαλύπτονται καὶ νὰ ἀποδίδονται στὸν ἀνθρώπινο παράγοντα οἱ τραγικὲς ἀνεπάρκειες ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὶς διαχρονικὲς ἀποφάσεις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. 
Ἡ παραπάνω πρότασή μας εἶχε πολὺ περισσότερη πολιτικὴ βαρύτητα ἀπὸ τὴν ἄσφαιρη καὶ καθαρὰ ἐπικοινωνιακὴ πρόταση δυσπιστίας, ἡ ὁποία σὲ κάθε περίπτωση διευκόλυνε τὴν κυβέρνηση, ἀφοῦ τῆς πρόσφερε ἕξι μῆνες ἀναμφισβήτητης πολιτικῆς κυριαρχίας, δεδομένου ὅτι βάσει τοῦ Συντάγματος δὲν μπορεῖ νὰ εἰσαχθεῖ ἄλλη πρόταση δυσπιστίας, ἀκόμη κι ἂν λάβουν χώρα ραγδαῖες ἐξελίξεις σὲ ἐθνικὸ ἢ διεθνὲς ἐπίπεδο. 
Σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ὑπάρχει τόσο ἔντονη γεωπολιτικὴ ἀστάθεια, ἡ ἑξάμηνης διάρκειας «λευκὴ κάρτα» ποὺ χορηγήθηκε στὴν κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε τὸ μοναδικὸ πολιτικὸ ὅπλο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει ἐνδοιασμοὺς σὲ μιὰ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνη, λόγῳ τῆς κατευναστικῆς πολιτικῆς της, κυβέρνηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.