15 Μαρ 2024

Ἀντιχριστιανικὴ κυβέρνηση ἐπιδοτεῖ τὴ βλασφημία

Ἡ ἀθλιότητα «Ἀδέσποτα Κορμιά», ποὺ προσβάλλει τὴ θρησκευτικὴ πίστη τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐμφανίζει στὴ διαφημιστικὴ ἀφίσα της μιὰ γυμνὴ γυναικεία μορφή, ποὺ εἶναι ἔγκυος καὶ βρίσκεται πάνω στὸν Σταυρό, ἔχει ἐπιδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ κράτος!
Ὀπως ἀναφέρεται σὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης (μὲ ἀριθμὸ 46807 τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2023), «τὸ ποσὸ τῆς ἐπιχορήγησης ἀνέρχεται στὸ 40% τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐπιλέξιμων δαπανῶν, ἤτοι στὸ ποσὸ τῶν ὀγδόντα πέντε χιλιάδων τριάντα ὀκτὼ εὐρὼ (85.038,00 €)». Ἀρχικὰ τὸ ντοκιμαντὲρ εἶχε προϋπολογιστεῖ νὰ λάβει ἐνίσχυση περίπου 57.000 εὐρώ, ἀλλὰ στὴν πορεία τὰ ἔξοδά του... φούσκωσαν καὶ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη αὔξησε τὴν ἐπιχορήγησή της στὸ ντοκιμαντέρ.
Δηλαδή, οἱ φορολογούμενοι πολῖτες, χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι στὴν πλειονότητά τους, φορολογήθηκαν γιὰ νὰ... καλύψουν σχεδὸν τὰ μισὰ ἔξοδα τῶν γυρισμάτων τοῦ ἐκτρώματος! Τὸ κράτος τοὺς πῆρε τὸ ὑστέρημά τους γιὰ νὰ καλοπληρώσει τὴ σκηνοθέτιδα ποὺ χλευάζει τὴ θρησκευτικὴ πίστη μας. Μάλιστα, ἡ στάση τῆς κυβέρνησης τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὅταν ἐκδηλώθηκαν οἱ δικαιολογημένες ἀντιδράσεις καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοῦ, ἦταν ἐχθρικὴ πρὸς τοὺς πιστούς! Ἀρνήθηκαν ἀκόμα καὶ νὰ ἀφαιρέσουν τὴ βλάσφημη ἀφίσα ἀπὸ τοὺς χώρους ὅπου εἶχε ἀναρτηθεῖ.
Ὑποτίθεται ὅτι ἡ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπως ἡ ἐλευθερία ἔκφρασης, ἡ ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὶς μειονότητες, τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία καὶ τὶς εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες ἀποτελοῦν κυβερνητικὴ προτεραιότητα. Ὀμως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιό του ἔχουν ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ. Μόνο γι’ αὐτὴν τὴν κοινωνικὴ ὁμάδα ἔχουν φροντίσει νὰ ἱκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματά της.
Ἡ κυβέρνηση δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ δὲν θέλουν νὰ βλέπουν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά τους νὰ γίνονται ἀντικείμενο χλεύης καὶ νὰ δέχονται ἐπιθέσεις μίσους.
Τελικά, δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τὸν νόμο ποὺ δίωκε τὴ βλασφημία, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑποσχέθηκε τὴν ἐπαναφορά του, ἀλλὰ τελικὰ δὲν τὸ ἔπραξε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.