2 Μαρ 2024

Τὸ ὕποπτο «μπάζωμα» τῆς σκηνῆς τοῦ ἐγκλήματος

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Σύμφωνα μὲ τὴν 4η ἔκδοση τοῦ Εἰδικοῦ Σχεδίου Διαχείρισης Ἀνθρωπίνων Ἀπωλειῶν (πρόκειται γιὰ τὸ εἰδικὸ ἐφαρμοστέο πρωτόκολλο ἀντιμετώπισης καταστάσεων μὲ μεγάλο ἀριθμὸ νεκρῶν ἀπὸ ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια καὶ τροχαῖα ἀτυχήματα ἢ ἐξ αἰτίας φυσικῶν καταστροφῶν) ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 2022, δηλ. δύο (2) μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸ ΕΓΚΛΗΜΑ στὰ Τέμπη, ἡ «ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ» (σελ. 31 τοῦ Σχεδίου), ἡ μὲ ἄλλα λόγια διευθέτηση τοῦ χώρου τοῦ συμβάντος, γίνεται κατόπιν ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ἤτοι τῆς Ἀστυνομίας, καὶ ΟΧΙ τοῦ Περιφερειάρχη ἢ τοῦ ὑφυπουργοῦ παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ, ὅπως διαφαίνεται ὅτι συνέβη... 
Ἡ σχετικὴ διάταξη τοῦ Σχεδίου περὶ «ἀποκλιμάκωσης» προβλέπει μάλιστα ὅτι ἐφόσον αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ τελικὸ στάδιο τῆς διαχείρισης... τοῦ συμβάντος, πρέπει νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἀπόδοση τῶν σορῶν στοὺς οἰκείους, ἡ λήψη ἀποφάσεων μὲ τὴ διαχείριση τῶν μὴ ταυτοποιημένων σορῶν καὶ ἡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ! 

Τὸ τελευταῖο εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν ἔλαβε χώρα βάσει τῆς Ἔκθεσης τοῦ Βασίλη Κοκοτσάκη, τοῦ εἰδικοῦ Τεχνικοῦ Συμβούλου τοῦ Συλλόγου Συγγενῶν Θυμάτων τῶν Τεμπῶν, ὁ ὁποῖος πολὺ καιρὸ ἀργότερα ἐντόπισε στὸν χῶρο ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ... Ὁ κ. Κοκοτσάκης, τέως Ἀξιωματικὸς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, στὴν Ἔκθεσή του ἀναφέρεται στὸ γεγονὸς ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΗΚΕ Ἡ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ, διατυπώνει ἐρωτήματα γιὰ τὸ «μπάζωμα» τοῦ χώρου καὶ τονίζει πὼς μέχρι τὴν τελεσιδικία δὲν ἔπρεπε νὰ πειραχτεῖ τὸ σημεῖο. 

Στὴν γραπτὴ ἐξώδικη δήλωση τοῦ Περιφερειάρχη Ἀγοραστοῦ πρὸς τὴν κ. Καρυστιανοῦ δηλώνεται ὅτι ἡ ἐντολὴ γιὰ τὸ «μπάζωμα» τοῦ χώρου τοῦ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ κ. Τριαντόπουλο, ὁ ὁποῖος τώρα τὸ ἀρνεῖται... Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς δύο δὲν ἦταν ἁρμόδιος γιὰ κάτι τέτοιο... 
Μαζὶ μὲ τὸ βιαστικὸ λόγῳ ἐνοχῆς «μπάζωμα» τοῦ χώρου προσπάθησαν νὰ «μπαζώσουν» τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ γιὰ τὸ μοιραῖο γεγονός, ὥστε οἱ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ νὰ μὴν βρεθοῦν... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.