1 Μαρ 2024

Σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα: Καλπάζουν (ἄνοδος 120%) ἀλλὰ ἡ λύση ἀποκρύπτεται σκοπίμως

Ἡ ἐγκράτεια ἕως τὸ γάμο καὶ ἡ σταθερὴ μονογαμικὴ σχέση μὲ τόν/τὴν σύζυγο εἶναι οἱ μόνες ἀσφαλεῖς λύσεις.
Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στοχεύοντας στὴν πρόληψη τῶν Σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων, (1) πληροφορεῖ τοὺς ἐφήβους πώς: 
«οἱ λοιμώξεις αὐτὲς συνήθως δὲν ἔχουν συμπτώματα.... γι’ αὐτὸ εἶναι συχνὴ ἡ μετάδοσή τους». 
«Ἂν οἱ λοιμώξεις δὲν θεραπευτοῦν, μπορεῖ νὰ προκαλέσουν ἐπιπλοκὲς καὶ βλάβες στὸν ὀργανισμό». 
«...στὶς λοιμώξεις ποὺ ὀφείλονται σὲ ἰοῦς, καθὼς δὲν ὑπάρχει δυνατότητα ἴασης, ....μπορεῖ νὰ βελτιωθεῖ ἡ ποιότητα ζωῆς». 
«τὸ καλύτερο μέτρο πρόληψης εἶναι ἡ ἀσφαλὴς σεξουαλικὴ ἐπαφή.... δίνεται ἔμφαση στὸ ἀσφαλὲς σὲξ μὲ τὴ σωστὴ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ». 
Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρέχονται στὴν ἱστοσελίδα, (1) «τὰ ΣΜΝ δὲν ἀφοροῦν μόνο ὁρισμένη γεννητικὴ περιοχή, ἀλλὰ ὅλη τὴν περιοχή... τοῦ περινέου, τὸ δέρμα καὶ τοὺς βλεννογόνους συνολικά, τὰ ἐκκρίματα, τὰ κλινοσκεπάσματα, ροῦχα...». 

Συνεπῶς, ἡ ὑποτιθέμενη «πρόληψη» διὰ τῆς χρήσης προφυλακτικοῦ, ἐφόσον αὐτὸ ἐφαρμόζεται σὲ συγκεκριμένη μόνο περιοχὴ εἶναι ἀναποτελεσματικὴ καὶ «ἀσφαλὴς» σεξουαλικὴ ἐπαφὴ ΔΕΝ ὑπάρχει. 

Αὐτὲς οἱ διδασκαλίες δημιουργοῦν ψεύτικο καὶ καταστρεπτικὸ τελικὰ αἴσθημα ἀσφάλειας στοὺς νέους, σύμφωνα μὲ τὰ πρόσφατα ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα.(2,3) Παίρνουν ἀνακριβῆ θέση περὶ «προφύλαξης», ἀποκρύπτουν τὸν αὐξημένο κίνδυνο τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ἐπαφῆς,(3) τὴν ἀδυναμία ἴασης τῶν ἰογενῶν λοιμώξεων, (ἕρπητα, ἡπατίτιδας, κονδυλωμάτων, HIV κ.α.), καὶ δὲν λαμβάνουν ὑπόψη τὴ μὴ συμμόρφωσητου ἐφήβου λόγῳ τῆς ἀνωριμότητας τοῦ ἐγκεφάλου του. Ὅλα τὰ παραπάνω σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν σκόπιμη παράλειψη νὰ τονισθεῖ ἡ ἀπόλυτη ἀξία τῆς σεξουαλικῆς ἐγκράτειας μέχρι τὸν γάμο καὶ τῆς σταθερῆς μονογαμικῆς σχέσης μὲ τόν/τὴν σύζυγο (4), θυσιάζουν τὴν ὑγεία τῶν παιδιῶν μας στὸν βωμὸ μιᾶς ἰδεολογικὰ κατευθυνόμενης σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης.                  

Ἀκολουθεῖ ἄρθρο ποὺ καταγράφει τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ: 
Ἄνοδος 120% σὲ κρούσματα σύφιλης καὶ γονόρροιας – Ἐξαρση τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
Ραγδαία αὔξηση κρουσμάτων ΣΜΝ καταγράφηκε τὸ 2020-2022 - Ποιά εἶναι τὰ 4 συχνότερα - Ἕνα ἑκατομμύριο ἄτομα μολύνονται ἡμερησίως, σύμφωνα μὲ τὸν ΠΟΥ.
Τὰ Σεξουαλικῶς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) ἀποτελοῦν σημαντικὸ πρόβλημα γιὰ τὴ Δημόσια Ὑγεία, καθὼς μπορεῖ νὰ ἔχουν μείζονες ἐπιπτώσεις τόσο στὴν γενικότερη ὑγεία τῶν ἀτόμων, ὅσο καὶ στὴν ἀναπαραγωγική, σεξουαλικὴ καὶ ψυχική τους ὑγεία. 

Ραγδαία ἡ αὔξηση μολύνσεων ἀπὸ ΣΜΝ στὴν Ἑλλάδα – Τὰ στατιστικὰ «μιλοῦν» καὶ ἀνησυχοῦν.
Σύμφωνα μὲ τὸν ΠΟΥ, ὑπολογίζεται ὅτι καθημερινὰ μολύνονται μὲ κάποιο ΣΜΝ περὶ τὸ 1 ἑκατομμύριο ἄτομα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀσυμπτωματικὰ στὴν πλειονότητά τους. Ἐκτιμᾶται ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 500 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἔχουν ἐκδηλώσει ἕρπητα γεννητικῶν ὀργάνων, ἐνῷ ἡ λοίμωξη ἀπὸ HPV συνδέεται μὲ πάνω ἀπὸ 311.000 θανάτους ἀπὸ καρκίνο τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας ἐτησίως. 

Περισσότερα ἀπὸ 30 διαφορετικὰ βακτήρια, ἰοὶ καὶ παράσιτα μεταδίδονται σεξουαλικὰ (κολπική, πρωκτικὴ ἢ στοματικὴ ἐπαφὴ) καὶ κάποια μποροῦν νὰ μεταδοθοῦν ἀπὸ τὴ μητέρα στὸ παιδὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησης, τῆς γέννησης ἢ τοῦ θηλασμοῦ. Στὰ 4 συχνότερα ΣΜΝ συγκαταλέγονται ἡ γονόρροια, ἡ σύφιλη καὶ οἱ λοιμώξεις ἀπὸ χλαμύδια καὶ τριχομονάδα, γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχει κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ μποροῦν νὰ θεραπευτοῦν πλήρως. 

Στὴν Ἑλλάδα τὰ κρούσματα πρώιμης σύφιλης καὶ γονόρροιας αὐξήθηκαν ἕως καὶ κατὰ 120% – Στὶς ΗΠΑ τὰ ἀντίστοιχα νούμερα δείχνουν ἄνοδο σχεδὸν κατὰ 30%. 

Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται σημαντικὴ αὔξηση τῶν ΣΜΝ τόσο σὲ παγκόσμιο καὶ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ στὴν χώρα μας, ἀναφέρει ὁ ΕΟΔΥ. Μὲ βάση δεδομένα τοῦ CDC στὶς ΗΠΑ τὸ χρονικὸ διάστημα 2017-2021 παρατηρήθηκε αὔξηση συνολικὰ στὰ ΣΜΝ τῆς τάξης τοῦ 7%. Εἰδικότερα, τὰ κρούσματα σύφιλης αὐξήθηκαν κατὰ 28,6% καὶ τὰ κρούσματα γονόρροιας κατὰ 4,6%, κατὰ τὴ διετία 2020-2021. Ἀνάλογα εἶναι τὰ δεδομένα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἐκθέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καὶ Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) γιὰ τὸ 2021, βάσει τῶν ὁποίων παρατηρεῖται σημαντικὴ αὔξηση τῶν κρουσμάτων σύφιλης καὶ γονόρροιας, τῆς τάξης τῶν 7 καὶ 13,7 νέων διαγνώσεων ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ, ἀντίστοιχα. 

Στὴν χώρα μας, ὅπως ἀποτυπώνεται ἀπὸ τὶς Ἐτήσιες Ἐπιδημιολογικὲς Ἐκθέσεις τοῦ Τμήματος ΣΜΝ τοῦ ΕΟΔΥ, στὸ χρονικὸ διάστημα 2020-2022, ἔχει καταγραφεῖ αὔξηση τῆς τάξης τοῦ 113,36% γιὰ τὰ κρούσματα πρώιμης σύφιλης καὶ τῆς τάξης τοῦ 120,73% γιὰ τὰ κρούσματα γονόρροιας. 
Συγκεκριμένα, τὸ ἔτος 2022 καταγράφηκαν 8,26 νέες διαγνώσεις σύφιλης ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ καὶ 3,45 νέες διαγνώσεις γονόρροιας ἀνὰ 100.000 πληθυσμοῦ. 
Ἄνδρες εἶναι ἡ πλειοψηφία τῶν κρουσμάτων.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴ σύφιλη, τὸ 93,04% τῶν κρουσμάτων ἦταν ἄνδρες, ἡλικίας κυρίως μεταξὺ 25-64 ἐτῶν καὶ σὲ ποσοστὸ 72,16% ὁ τρόπος μετάδοσης ἀφοροῦσε σεξουαλικὲς ἐπαφὲς ἀνδρῶν μὲ ἄλλους ἄνδρες. Γιὰ τὴν γονόρροια, τὸ 95,86% τῶν κρουσμάτων ἦταν ἐπίσης ἄνδρες, ἡλικίας κυρίως μεταξὺ 25-44 ἐτῶν, ἐνῷ ὁ τρόπος μετάδοσης φαίνεται νὰ μοιράστηκε ἀνάμεσα στὶς σεξουαλικὲς ἐπαφὲς ἀνδρῶν μὲ ἄλλους ἄνδρες (47,24%) καὶ μὲ γυναῖκες (46,41%). 

Ἡ σύφιλη καὶ ἡ γονόρροια ἀποτελοῦν ἀξιόπιστους δεῖκτες τῆς τάσης καὶ τῶν ὑπόλοιπων ΣΜΝ, καθὼς καὶ τῶν σεξουαλικῶν συμπεριφορῶν τοῦ πληθυσμοῦ. 
Φαίνεται, ἑπομένως, πὼς οἱ σεξουαλικὲς συμπεριφορὲς ὑψηλοῦ κινδύνου πολλαπλασιάζονται καὶ ἀφοροῦν ὅλο καὶ εὐρύτερο μέρος τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτὸ καθιστᾶ τὰ ΣΜΝ προτεραιότητα γιὰ τὴ διασφάλιση τῆς Δημόσιας Ὑγείας καὶ ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἔλεγχο τῆς διασπορᾶς καὶ πρόληψη τῆς μετάδοσης. 

(Πηγή: https://www.in.gr/2024/02/27/health/anisyxia-gia-tin-eksarsi-ton-smn-stin-ellada-anodos-120-sta-krousmata-syfilis-kai-gonorroias/) 
                  
Παραπομπές: 
(1) https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-gia-thn-seksoyalikh-kai-anaparagwgikh-ygeia/5078-seksoyalikh-agwgh-gia-koritsia 
(2) https://www.in.gr/2024/02/27/health/anisyxia-gia-tin-eksarsi-ton-smn-stin-ellada-anodos-120-sta-krousmata-syfilis-kai-gonorroias/ 
(3) https://www.news247.gr/ygeia/hiv-aids-rekor-tetraetias-to-2023-sta-nea-krousmata-stin-ellada-posoi-molinthikan/ 
(4) https://www.plannedparenthood.org/learn/teens/stds-birth-control-pregnancy/what-do-i-need-know-about-stds 

Σχετικὸ ἄρθρο (στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται καὶ ἀπεικονίσεις ΣΜΝ) : Σεξουαλικῶς Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.