22 Δεκ 2023

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Ἡ ἄσκηση στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό πιό σημαντικό∙ πιό πολύ ἀπ' ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη

Ἐσύ κατάλαβες τήν πίστη ὡς ἄσκηση καί ὀρθά τό κατάλαβες. Οἱ ἀσκήσεις σοῦ ἕως τώρα ἀναφέρονταν στήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν ἐλεημοσύνη. Καί τοῦτο εἶναι ὀρθό, καί τά τρία εἶναι μεγίστης σημασίας. Ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρακτική ἔκφραση τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀγάπης. Μέσῳ ὅλων αὐτῶν καί μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ δείχνεις πώς παραδίδεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλοκληρωτική μας παράδοση στή βούληση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία ὅλων τῶν πράξεών μας καί τῶν κόπων γιά τήν πίστη ἀλλά...καί ὅλων τῶν σκέψεων καί αἰσθημάτων καί ἐνεργειῶν μας, μέ μιά λέξη ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας. «ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἶνα,ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός μέ» εἶπε ὁ Χριστός ( Ἰωάν. 6, 38 ). Καί λίγο πρίν τά πάθη Του, μέσα σέ ματωμένο ἱδρῶτα, ἀπευθύνεται στόν Πατέρα λέγοντας: «πλήν μή τό θέλημά μου, ἀλλά τό σόν γινέσθω» ( Λουκ. 22, 42 ).

Ὑπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦν νά ἐκπληρώσουν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅμως παρόλα αὐτά δέν εἶναι ἐντελῶς παραδομένοι στή θέληση τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται πάθη καί δυσκολίες ἐκεῖνοι γκρινιάζουν στόν Δημιουργό τους. Ἔτσι φανερώνουν, πώς δέν ἔχουν παραδοθεῖ στό Θεό τους, καί ὅτι ἡ πίστη τους εἶναι ρηχή καί ὅλα τά ἔργα τῆς πίστης ὑπολογισμένα μέ τόν ἀνθρώπινο ὑπολογισμό. Γι' αὐτό ἐσύ νά γνωρίζεις ὅτι ἡ ἄσκηση στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό πιό σημαντικό∙ πιό πολύ ἀπ' ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη. Στήν ἀρχή κάθε καινούριας μέρας πές: ἄς γίνει τό θέλημά Σοῦ, Πατέρα! Καί πάλι τό ἴδιο ὅταν ἔρχεται μιά καινούρια νύχτα:ἄς γίνει τό θέλημά Σοῦ, Πατέρα! Ξεκινῶντας γιά δουλειά καί γυρίζοντας ἀπό τή δουλειά, πάλι τό ἴδιο: ἄς γίνει τό θέλημά Σοῦ, Πατέρα! Καί ὅταν εἶσαι ὑγιής καί ὅταν πέφτεις στήν κλίνη, καί ὅταν λαμβάνεις καί ὅταν χάνεις, πάλι: ἄς γίνει τό θέλημά Σοῦ, Πατέρα! Τελικά ὅταν φθάσει ἡ ἀναπόφευκτη ὥρα, καί συναντήσεις πρόσωπο μέ πρόσωπο τόν ἄγγελο τοῦ θανάτου, πές μέ θάρρος: ἄς γίνει τό θέλημά Σοῦ, Πατέρα μου καί Θεέ μου!

«Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Δέν φτάνει μόνο ἡ πίστη..., Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Β'»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.