21 Νοε 2023

π. Γεώργιος Σχοινάς: "Τά Εἰσόδια τῆς Ἀφιέρωσης"

Μέ τόν π. Γεώργιο Σχοινά, 
προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

Τήν 21η τοῦ Νοεμβρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Εἰσόδια τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας στόν Ναό. Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες, Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφιέρωσαν στόν ναό τό μοναδικό τους τέκνο, τό ὁποῖο ἀπέκτησαν μετά κόπων καί βασάνων, ὡς ἔνδειξη βαθιᾶς εὐχαριστίας καί δοξολογίας πρός τον Πλαστή. Στήν ἀφιέρωση αὐτή, ὅμως, ἡ Παναγία δέν εἶχε παθητικό ρόλο. Ἡ ἴδια κατ' οὐσίαν ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό της στή λατρεία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ! Παραχώρησε...τή ζωή της στόν Ζωοδότη.

Αὐτή ἡ ἐθελουσία παραχώρηση, εἶναι γιά μας ἡ ἀπαρχή τοῦ «ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφου καί ἀγγέλοις ἀγνώστου μυστηρίου». Εἶναι ἡ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς ἐπιστροφῆς μας στόν παράδεισο, στήν προπτωτική κατάσταση τῆς κοινωνίας μέ τόν Δημιουργό καί Κύριο τῶν πάντων. Ὅλα αὐτά δέν θά μποροῦσαν νά γίνουν παρά μόνο μέ τήν συγκατάβαση ἐκείνου τοῦ κοριτσιοῦ, πού ἔδωσε ὁλάκερη τήν ὕπαρξή της στήν διακονία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.