22 Φεβ 2023

Φθιώτιδος Συμεῶν: «Αὐτό τό ἕνα εὐρώ εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας»!

Σχολιασμός μέ ἀφορμή τήν «φιλανθρωπική» ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στό κέντρο διασκέδασης Ἀρίων. [ΕΔΩ καί ΕΔΩ]

Σύμφωνα μέ τόν μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεῶν, ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό εὐρώ!! Αὐτό εἶπε στούς «ἐκλεκτούς καλεσμένους» τῆς Μητροπόλεως, κάνοντας τόν ἀπολογισμό τοῦ «φιλανθρωπικοῦ» ἔργου τῶν τελευταίων τριῶν ἐτῶν. Τί νά... πεῖ κανείς! Αὐτή ἡ φράση τά λέει ὅλα! Ὁ κατ' ἐξοχήν Φιλάνθρωπος ὅμως Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, δέν ἔπαθε γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς πολλά εὐρώ! Δέν ἦταν αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον Σαρκώθηκε, Σταυρώθηκε καί Ἀναστήθηκε. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε νά μᾶς προσφέρει τόν ἴδιο του τόν Ἑαυτό. Αὐτός εἶναι ἡ σωτηρία μας. Ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, δέν εἶναι τό εὐρώ.


Οἱ λεγόμενες «φιλανθρωπικές» ἐκδηλώσεις τῶν Μητροπόλεων, πού μᾶλλον τελικά κάθε ἄλλο παρά φιλάνθρωπες εἶναι, τείνουν νά γίνουν τα .... events τῆς χρονιᾶς! Τό «μενοῦ» περιλαμβάνει τά πάντα: φαγητό, ζωντανή μουσική, δωροεκπλήξεις καί πολλά ἄλλα. Καί δυστυχῶς μέσα ἀπό τήν διατυμπάνιση τέτοιων κοσμικῶν «φιλανθρωπικῶν» ἐκδηλώσεων, περνοῦν εὐρύτερα στήν κοινωνία ἀλλόκοτα μηνύματα ὡς πρός τήν Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τήν Ὁποία οἱ ταγοί μετατρέπουν ὁλοένα καί περισσότερο σέ φιλανθρωπικό ἵδρυμα, παρακάμπτοντας τόν πρωτεύοντα σκοπό πού εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.


Οἱ τραπεζικοί λογαριασμοί νά εἶναι γεμᾶτοι γιά μία «καλύτερη ποιότητα ζωῆς»!, κι ἄς εἶναι οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων ἀδειανές ἀπό ἀρετές! Ὅλες αὐτές οἱ κοσμικές ἐκδηλώσεις δέν ἔχουνε τίποτα τό πνευματικό νά ἐπιδείξουνε, παρά τιμοῦν τό χρῆμα ὡς μέσο σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐπί τῆς γῆς.


Ἀκούγοντας κανείς τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος νά μιλάει, δύσκολα ἀντιλαμβάνεται ὅτι εἶναι ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας, μᾶλλον γιά πωλητή σέ πλειστηριασμό τόν ἀντιλαμβάνεται. Καλοπιάνει τούς πλούσιους χορηγούς τῆς Μητροπόλεως, εὐχαριστῶντας τούς γιά τίς προσφορές τους καί ἀποκαλῶντας τούς «φίλους του». Μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ μητροπολίτης τους ἀποκοιμίζει μέσα στήν εὐμάρεια τοῦ πλούτου τους νά νοιώθουν μικροί θεοί καί νά πιστεύουν ὅτι δέν ἔχουν ἀνάγκη τήν Ἐκκλησία ἀλλά μᾶλλον ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπό αὐτούς. Τό ἴδιο καί ὁ κόσμος πού βλέπει ἀπό μακριά, ἀντιλαμβάνεται ὅτι γιά νά εἰσπράξει τά «μπράβο» τοῦ οἰκείου μητροπολίτη του, καί γιά νά πράξει «θεάρεστο ἔργο», θά πρέπει ἁπλά νά γίνει πλούσιος!


Ἐπιπλέον, ὁ καθένας βλέπει ὅτι ὁ μητροπολίτης σέβεται περισσότερο τούς κοσμικούς «φίλους» του, ἐπιτρέποντάς τους νά ἀναπνέουν κανονικά ἀπό τήν μύτη, ἐνῶ μέσα στούς Ναούς, ἐπίτροποι καί πιστοί κυκλοφοροῦν σάν καπιστρωμένα τετράποδα. Στόν Ἱερό Ναό κολλάει, στό Ἀρίων Palace δέν κολλάει!


Ὁ Χριστός λέει νά μήν γνωρίζει ἡ ἀριστερά τί ποιεῖ ἡ δεξιά ὅταν γίνονται ἐλεημοσύνες. Δέν τό γνωρίζει αὐτό ὁ Φθιώτιδος Συμεῶν; Κρίμα στό «μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο» τῆς Μητροπόλεως. Τζάμπα ὁ κόπος! Ἄν γινότανε στά κρυφά δίχως ὅλες αὐτές τίς γελοῖες τυμπανοκρουσίες δέν θά καταστρέφονταν οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων.Παρακολουθεῖστε τόν «ἀπολογισμό τῆς τριετίας» - ὅποιος ἀντέξει!

Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μῆγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σοῦ ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοί ἐν τῷ φανερῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6, 2-4
Προσέχετε νά μήν κάνετε τήν ἐλεημοσύνην σας ἐμπρός εἰς τά μάτια τῶν ἀνθρώπων, δια νά σᾶς ἴδουν καί σᾶς θαυμάσουν καί νά σᾶς ἐπαινέσουν· διότι ἔτσι δέν ἔχετε κανένα μισθόν ἀπό τόν Πατέρα σας τόν ἐπουράνιον.
Ὀταν λοιπόν σύ κάμνης ἐλεημοσύνην, μή τήν διαλαλῆς παντοῦ διασαλπίζοντάς της, ὅπως κάμνουν οἱ ὑποκριταί εἰς τάς συναγωγάς καί τούς πλατεῖς δρόμους, δια νά δοξασθοῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀληθινά σας λέγω ὅτι παίρνουν αὐτοί ὁλόκληρον τόν μισθόν των, (δηλαδή ἀπολαμβάνουν ὡς ἀμοιβήν των τόν ἔπαινον ἀπό τούς ἄλλους).
Σύ δέ, ὅταν κάνης ἐλεημοσύνην, νά τήν προσφέρης μέ τόσην μυστικότητα, ὥστε τό ἀριστερό σου χέρι νά μή μάθη τό καλό πού κάνει τό δεξί σου.
Δια νά μείνη ἔτσι ἡ ἐλεημοσύνη σου μυστική καί ἄγνωστος· καί ὁ Πατήρ σου, πού βλέπει καί τά πλέον ἀπόκρυφα ἔργα, θά σοῦ δώση τήν ἀμοιβήν ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου.


5 σχόλια:

 1. Μωραίνει Κύριος Ὅν Βούλεται Ἀπολέσαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το βίντεο με την Στανίση να τραγουδάει μπροστά στον Μητροπολίτη Πειραιώς το είδατε;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χα Χα... δε μπορώ να το φανταστώ ! Αν και θυμαμαι παλιότερα που τραγουδουσε σε γιορτή της μητρόπολης Πειραιά ο Γιώργος Μαργαρίτης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η θεολογία, διά της ιεραρχίας, κυρίως, κατάντησε εργαστήριο ευρεσιτεχνίας "θεολογικών" εφευρημάτων! Ο κάθε δεσπότης, ευκαίρως ακαίρως, εκστομίζει και από μια "αεροφόρο" θολή, κούφια επινόηση της στιγμής, χωρίς να σκεφτεί καν πως πίσω του στέκουν οι Άγιοι! Οι Άγιοι, οι οποίοι ερμήνευσαν όλα τα θέματα της ζωής της Εκκλησίας, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως διά του βίου τους και μας κάλυψαν πλήρως και διά παντός, έως τέλους των αιώνων! Κύριε ελέησον!!!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.